Prawdziwość przesłań

W jaki sposób możemy ocenić prawdziwość przesłań.

Jezus 5 czerwca 2005
... pytaniem, które staje przed każdym z czytających te przesłania, jest pytanie o ich prawdziwość. Całkowicie uświadamiam sobie trudność, na jakie napotykacie. I rzeczywiście, jak mielibyście poczynić rozróżnienie?
Przede wszystkim, należałoby zwrócić uwagę na informacyjną zawartość przesłania. Czy zawiera ono informacje wchodzące w sprzeczność z waszym wewnętrznym drogowskazem? Ponieważ u większości z was umysł cielesny jest silny, będzie wam najłatwiej analizować właśnie składowe informacje (przesłania). Jeżeli nie znajdujecie żadnej sprzeczności lub wielkich niezgodności pomiędzy (przesłaniami, a) waszymi wewnętrznymi przekonaniami, wtedy możecie przystąpić do analizowania kolejnej składowej tych przesłań.
Czy istnieje w tych przesłaniach coś, co mogłoby naruszyć waszą wolną wolę? Czy w Nauce, którą wam przekazujemy poprzez tego posłannika jest coś, co zmusza was, by postępować w określony sposób? Czy jest coś, co zmusza was, by postępować niezgodnie z waszymi interesami? Proszę was nie mieszajcie waszych interesów jako uczniów znajdujących się na Drodze, z interesami waszego ego. Interesy waszego ego są sprzeczne z interesami Wyższej części was samych. Dlatego najczęściej sprzeczność, która powstaje w was, staje się przeszkodą w odbiorze tych ‘dyktand’. Zaczynacie wątpić i próbujecie znaleźć argumenty wspierający prawdziwość lub kłamliwość źródła tych przesłań poprzez swoich znajomych i bliskich. I zapominacie, że wszystko zależy od was, (od tego) co przeważa w was. Jeśli przeważa umysł cielesny, wasze ego, to zapewne będziecie szukać i znajdziecie potwierdzenie na to, że źródło tych przesłań nie jest boskie i nie warto zwracać uwagi na informacje zawartej w nich.
Gdy jest podważana najwyższa rola ego w waszej istocie, wasz cielesny umysł jest bardzo pomysłowy i przewrotny. Poczyni on wszelkie wysiłki, by znaleźć jakikolwiek fakt potwierdzający, że tych przesłań nie należy czytać w ogóle. Dla waszego cielesnego umysłu bowiem, informacja i szczególnie energia zawarta w tych przesłaniach jest dosłownie równoznaczna ze śmiercią.
Tylko w przypadku, kiedy jesteście blisko zwycięstwa nad swoim ego, będziecie szukać i znajdziecie dowody potwierdzające prawdziwość tych przesłań. W końcu przesłania te przy ich systematycznym czytaniu spełniają funkcję oddzielania wszystkiego tego, co jest rzeczywiste, od tego, co nie jest rzeczywiste, wewnątrz was samych.
Kiedy rozstrzygacie kwestię prawdziwości tych przesłań, faktycznie wchodzicie w bitwę ze swoim ego lub na odwrót, wspieracie je.
Wiecie, że podstawowym wyróżniającym objawem każdej prawdziwej Nauki jest dążenie, by dojść do podziału na to, co rzeczywiste i na to, co jest nierzeczywiste, w was samych, oddzielenie ziarna od kąkolu w waszej duszy.
Dlatego, nawet jeśli te przesłania powodują rozdrażnienie i wątpliwość, ich czytanie będzie niewątpliwie pożyteczne dla waszej duszy. Inna sprawa, że wasza część nierzeczywista próbuje i będzie próbować przekonać was, że powinniście zacząć walkę ze źródłem tych przesłań i będziecie odczuwać sprawiedliwy gniew w sobie i uczynicie wszystko, co od was zależy, by oczernić posłannika i jego połączenie z naszym światem. W tym przypadku otrzymujecie znak przejawiony na planie fizycznym jako wasze myśli i uczucia i działania, nie podlegający wątpliwości, które przemawiają do was lepiej niż wszelkie nasze słowa i przesłania, że coś z wami jest nie tak i potrzebujecie pilnej pomocy.
Wszelka agresja i wszelkie silne emocje powstające podczas czytania tych przesłań są oznaką przede wszystkim dla was samych, że potrzebujecie pilnie popracować nad sobą.
A więc, zanalizowaliście część informacyjną przesłań i zrozumieliście poprzez waszą zewnętrzną świadomość, że w nich nie ma zawartego niczego, co byłoby nie do przyjęcia dla was. I mimo to odczuwacie negatywną reakcję podczas ich czytania. Świadczy to o tym, że w was rozpoczęła się walka o oddzielenie tego, co rzeczywiste, od tego, co nierzeczywiste w was samych. A więc cel przesłań osiągnięto.
Potrzeba tylko znaleźć w sobie męstwo i siłę, by postarać się wywyższyć ponad tę sytuację i zanalizować ją trzeźwo, wywyższając swoją świadomość i tłumiąc choćby na chwilę swoje ego.
Te jednostki, które analizując informację zawartą w przesłaniach i obserwując swoje reakcje podczas czytania ich, nie zauważyli nic negatywnego, co mogłoby powodować negatywną reakcję, są w pełni gotowi do dalszego podążania Drogą ucznia. Albo są oni już naszymi uczniami, albo w pełni są gotowi stać się uczniami Wywyższonych Nauczycieli.

  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia