Energia i wibracja w przesłaniach

Przesłania zawierają wibracje i energie Wywyższonych Nauczycieli.

Gautama Budda 10 marca 2005
... zawsze część Prawdy jest przekazywana nie w postaci słów, lecz w postaci energii, która jest przenoszona w tekście przesłania. Pozwala to nam obejść waszą zewnętrzną świadomość i zwrócić się bezpośrednio do tamtej części w was, która nigdy nie zapomniała o swoim Źródle i przebudzić tę waszą część.
Dlatego podstawowym zadaniem, które chcemy rozwiązać poprzez przekazywania dyktand za pośrednictwem tego posłannika jest przebudzić waszą pamięć o was samych i wydobyć tę głęboką pamięć do waszej zewnętrznej świadomości.

Babadzi, 5 grudnia 2009
Na początku swojego wykładu chciałbym przekonać się, że podjęliście wszelkie środki ostrożności konieczne przy czytaniu naszych przesłań.
Ci którzy po raz pierwszy czytają nasze przesłania sa zapewne zdziwieni. Jednak ci, którzy od dawna już je czytają są powiadomieni o środkach ostrożności jakie trzeba podjąć. Przede wszystkim powinniście być świadomi, że macie do czynienia z energią, ponieważ nasze Słowo zawiera pewien ładunek energetyczny. I tak jak z każdą energią, wymagane jest uważne i dbałe obchodzenie się z nią, bo inaczej wynik czytania naszych przesłań może być nieprzewidywalny.
A więc, powinniście być świadomi że rozmawiacie z Mistrzami, którzy znacznie wyprzedzają was w swoim poziomie świadomości. Dlatego powinniście mieć wewnątrz siebie uczucie respektu i szacunku.
Nie możecie rozmawiać z Bogiem tak przy okazji, mimochodem. Nie możecie pić herbaty, rozmawiać z kolegami o pracy, sprawdzać prace domowe dzieci i jednocześnie czytać nasze przesłania. Jeżeli robicie to wszystko i jednocześnie czytacie nasze przesłania to stworzycie karmę która będzie wprost proporcjonalna do energii zawartej w naszych przesłaniach.
Jeszcze raz uprzedzam że rozmawiacie z Bogiem. Dlatego powinniście to czynić z dreszczykiem, z wielką wdzięcznością w sercu. Cała wasza istota powinna być nastawiona na obcowanie z Bogiem. Powinniście odstawić na bok wszystkie wasze sprawy, lub na odwrót, nie czytać  przesłań tak długo, póki nie nadejdzie sprzyjający na to moment.
Jeżeli jesteście niezrównoważeni lub jesteście pod wpływu jakiejkolwiek negatywnej cechy, wtedy energia zawarta w naszych przesłaniach doprowadzi do zwiększenia negatywizmu obecnego w was. I na odwrót, jeżeli jesteście harmonijnie nastawieni i pełni wewnętrznego spokoju, to ten stan harmonii i spokój również się powiększy proporcjonalnie do energii zawierającej się w przesłaniu.
A więc, udzieliłem wam potrzebnej  instrukcji jak podchodzić do czytania naszych przesłań.

Władca Kuthumi 14 stycznia 2010r.
Wiele razy mówiliśmy o ostrożności w pracy z przesłaniami oraz o tym, że nie jest zalecane czytanie więcej niż dwóch przesłań dziennie. Na przykład jedno nad ranem, a drugie wieczorem.
Każde przesłanie zawiera energię różnych Nauczycieli, którzy udzielali tych przesłań. Czasami energie należą do niezbyt wysokiego planu, a czasami energie należą do bardzo wysokiego planu Bytu. Jeżeli zaczniecie czytać kolejne kilka przesłań, to poddajecie swój organizm wielkiemu obciążeniu. Wasza świadomość zewnętrzna może nie zauważyć tego niebezpieczeństwa, ponieważ wasz cielesny umysł przyzwyczajony jest mieć do czynienia tylko z informacyjną składową i nie bierze pod uwagę energetycznej składowej przesłań.
...
Wtedy gdy czytacie bardzo dużo dyktand należących do różnych Nauczycieli, może wystąpić dokładnie taka niestrawność świadomości, tak jak wydarza się niestrawność żołądka z przejedzenia.
Powinniście bardzo uważnie podchodzić do czytania naszych przesłań, inaczej ryzykujecie odczucie wewnętrznego dyskomfortu, niezadowolenia, i coś jeszcze gorszego, skierowania całego waszego niezadowolenia pod adres naszego posłannika lub Nauczycieli.
Powinniście bardzo uważnie przygotowywać siebie do czytania każdego przesłania. Powinniście dostroić się do Nauczyciela, który udziela przesłania, za pomocą muzyki, za pomocą obrazów Nauczycieli lub używając modlitwy lub medytacji przed czytaniem przesłania. Wtedy wyrównujecie swoją energię, wznosicie swoją świadomość i przesłania przyniosą wam korzyść.
...
Energia, która zawiera się w naszych przesłaniach nie posiada tak widocznego działania, lecz i tak jest wystarczająca liczba jednostek, które czytają w pośpiechu dziesiątki innych naszych przesłań, nie wnikając szczególnie w istotę i nie dostrajając się odpowiednim sposobem przed czytaniem każdego przesłania. Wynik nie każe czekać na siebie. Po pewnym czasie zaczynają oni odczuwać rozdrażnienie a nawet wściekłość.
Kto jest winny temu że odczuwacie takie uczucia? Posłannik? Nauczyciele? Uważam że odpowiedz jest oczywista. Nikt poza wami nie jest winny temu, że ignorujecie zalecenia Nauczycieli.
Jak wszystko w waszym świecie, nasze przesłania posiadają podwójne działanie. Niektórzy dzięki czytaniu naszych przesłań osiągnęli gładkość aury, zniknęły te skazy w aurze, które towarzyszyły im długie lata. Stali się bardziej zrównoważeni, towarzyscy. Polepszają się ich relacje z rodziną i bliskimi ludźmi. I pokój zapanował w ich duszach i w ich domu.
U innych na odwrót, po czytaniu naszych przesłań odczuwają wściekłość, nienawiść. Ich aura topnieje każdego dnia, i oni po prostu sami niszczą siebie.

Jan Umiłowany 9 stycznia 2010 roku
Wasz stan, w którym przystępujecie do czytania naszych przesłań, określa efekt, który osiągniecie.
Nie będziecie w stanie usłyszeć nas i zrozumieć, jeśli nie zadbacie o wzniesienie waszych wibracji i zdolności otworzyć serce i współbrzmieć z Władcą, który nadaje przekaz.
Dokładamy tyle wysiłków, żeby donieść do was Słowo Prawdy. Wy, leżąc na tapczanie i nie odrywając się od telewizora, próbujecie czytać nasze przesłania.
Jeśli pragniecie rozmawiać z Bogiem i Władcami, zatroszczcie się o swój porządek, osiągnijcie wspόłnastroju z Boską modlitwą lub medytacją, żeby wasza istota była w stanie usłyszeć Słowa Prawdy, a nie tylko słuchać i czytać.

Jan Umiłowany 17 czerwca 2010
Słowo, które niosą nasze przesłania, jest przekazywane w szczególny sposób. W chwili przekazu przesłania zapada szczególna cisza, przestrzeń posłusznie powtarza myśl, która jest przekazywana z naszego świata do waszego.
Taka technika przekazu Słowa nie była przez nas jeszcze nigdy stosowana. Jednak obecność Słowa w waszym świecie jest nieodzowna. Stosujemy wszelkich metod, by przebić się do waszych serc.
Nasz głos zachowuje Boskie wibracje. Jednak wasze ucho nie jest zdolne rozróżnić tych wibracji spośród wielu źródeł informacji, które nadają znacznie głośniej.
Lecz ci ludzie, których ucho jest dostrojone do naszych częstotliwości, mogą usłyszeć nas i posmakować słodycz naszego świata.
Wtedy, gdy zapisywałem Słowo Boga, miałem możliwość robić to w ciszy odosobnienia. Nie było tylu zakłóceń, ile jest teraz w waszym świecie. Mimo wszystko przychodzimy i dajemy światu nasze przesłania.

Sanat Kumara 25 czerwca 2005
Dajemy wam możliwość otrzymywania codziennie dawki Boskiej Energii podczas czytania tych przesłań.
Żeby nauczyć się czegoś w zwyczajnych szkołach lub uniwersytetach powinniście odwiedzać zajęcia codziennie i czynić wysiłki w przyswajaniu wykładanego materiału. Bez waszych codziennych wysiłków i bez systematycznego odwiedzania zajęć raczej nie zdołacie opanować całej informacji, której potrzebujecie. Szkolenie w dziedzinie Boskiej Nauki i otrzymywania Boskiej wiedzy niczym się nie różni od każdego innego szkolenia i wykształcenia, które dostajecie na planie fizycznym.
Dlatego im bardziej systematycznie czytacie te ‘dyktanda’, tym większy efekt uzyskacie przy poszerzaniu swojej świadomości.
Nie powinniście zapominać, że wszyscy znajdujecie się na różnych stopniach poznania Boskiej rzeczywistości. Dlatego dla niektórych z was nawet tak proste wykładanie informacji, jakie stosujemy w tych ‘dyktandach’, okaże się dość skomplikowane albo spowoduje rozdrażnienie właśnie z (powodu) swojej prostoty.
Rzeczywiście w tych ‘dyktandach’ brak wskazówek, jak odnieść sukces w waszym ziemskim życiu, jak otrzymać bogactwo i uznanie.
W tych ‘dyktandach’ nie ma niczego dla ludzi, którzy wybrali skupianie się na zastosowaniu swoich sił na planie fizycznym i świecie materialnym. W tych ‘dyktandach’ nie ma dla nich żadnych pożytecznych informacji, ponieważ wszystko, o czym mówi się w ‘dyktandach’ to wywyższanie świadomości do odpowiedniego poziomu, który pozwoli przejść do innego świata, bardziej subtelnego świata, świata wyższych wibracji.
Jeśli spotkacie człowieka, który jest skupiony wyłącznie na świecie materialnym i zaczniecie mówić mu o informacji, jaką otrzymaliście z tych ‘dyktand’, człowiek ten pomyśli, że coś w waszej głowie nie jest w porządku.

Wielki Boski Kierownik 16 stycznia 2010r
Żyjecie w czasach, gdy zachodzi podział wśród ludzi. Każda jednostka sama dokonuje wyboru, czy naśladować drogę którą pokazują Nauczyciele i która prowadzi do Życia wiecznego, czy wybrać świat cielesny i podzielić przeznaczenie tego świata cielesnego gdy będzie on zniszczony, tak jak w swoim czasie zakończyła swoje istnienie cywilizacja na Księżycu.
Zapewne dziwicie się co tu mają przesłania wspólnego. Przesłania rzeczywiście nie mają tu nic wspólnego. Cała sprawa jest w waszym stosunku wobec przesłań. Mówiliśmy już i powtórzę po raz kolejny, że wszystko w waszym świecie posiada dualny charakter. Dla niektórych nasze przesłania posłużyły jako szklanka zimnej wody na pustyni, a inni używali otrzymaną energię z przeczytanego przesłania, na to żeby obwiniać posłannika a razem z tym i nas. Takim sposobem byliście zmuszeni przejawić siebie, swoją wewnętrzną istotę. Dokonaliście czynu, lub dopuściliście myśl lub wyraziliście uczucie, które spowodowało karmę.
My nie jesteśmy potworami. Służymy ludzkości Ziemi wiernie w ciągu milionów lat. Tak, Prawo tego wszechświata jest takie, że to co Wyższe służy niższemu. Lecz niższe powinno podporządkować się Wyższemu. I podążać za wskazówkami Wyższych sił. Jeżeli polegacie na swoim ludzkim umyśle, na mięśniu cielesnym, to dopuszczacie się buntu przeciwko Bogu, przeciwko Hierarchii Sił Światła, która służy Bogu.
Zauważcie że sami dokonujecie tego wyboru. Nikt z nas nie zmuszał was ślepo nam kłaniać się, ani wymagał wykonania jakichkolwiek działań. Po prostu udzielamy Nauki, opowiadamy o prawach istniejących w tym wszechświecie. Lecz czemu niektórzy z was zaczynają wpadać w szał z powodu naszych przesłań? Powiem wam czemu tak się dzieje. Ponieważ dokonaliście swego wyboru. I drażni was Światło dlatego, bo wybraliście ciemność.
Chcę żeby ludzie, którzy czytają nasze przesłania zrozumieli, że wybór ten nie był chwilowym wyborem, i został on dokonany znacznie wcześniej. Czasami tysiące lat człowiek służy przeciwnym nam siłom. Mówię wam o tym, że teraz nastał czas, gdy Boskie miłosierdzie i współcierpienie ustępują miejsca Boskiej sprawiedliwości. I dotyczy to tylko tych jednostek, które realnie poprzez swoje działania w przeszłości i teraźniejszości uruchomili działanie mechanizmu Boskiej sprawiedliwości.

Serapis Bey 20 stycznia 2010r
Zapewne mieliście możliwość zaobserwować, że bardzo uważnie udzielamy nowych dla waszej świadomości rzeczy. Uwzględniamy średni poziom tych ludzi, którzy mają możliwość czytania naszych przesłań. Wszystko co jest zbyt skomplikowane dla waszej świadomości, przeczytacie, lecz na jakimś poziomie waszej świadomości wszystko to napotyka na opór a nawet odrzucenie. Dlatego bardzo uważnie staramy się udzielać naszych przesłań.
Zauważyliście że przesłania udzielane są z różnych poziomów i poprzez różnych Władców. Czemu potrzebna jest taka polifonia?
Sami w sobie wszyscy jesteście niepowtarzalnymi osobnikami. I to co dla jednego stanowi bardzo bliskie i dotyka bardzo subtelne struny jego duszy, innego może nawet rozdrażnić. Dlatego staramy się objąć całe widmo zainteresowań i zapotrzebowań tych dusz, które mają kontakt z przesłaniami.

Pan Eliseja 24 sierpnia 2011 r.
...wszyscy nauczyciele ludzkości, którzy udzielają wam swoich przesłań, ciągle wskazują w nich na wagę przestrzegania Boskiego Prawa. Nadszedł czas, by prowadzić życie świętych. I im więcej was to zrobi, tym lepiej dla wszystkich.
Dlatego właśnie wam mówiono i ja również to powtórzę, że jest bardzo ważne: codzienne czytanie przesłań udzielanych wam przez Siły Światła. Ważne jest również stosowanie w waszym życiu wskazówek zawartych w tych przesłaniach, stopniowo i nieustannie. Przesłania powinny stać się waszą codzienną lekturą. Słowo Boże zawarte w nich powinno być podstawową i niemal jedyną lekturą, jaką czytacie, poza czytaniem fachowych rzeczy, związanych z obowiązkami służbowymi, przy wykonywaniu pracy, którą wypełniacie w materialnym świecie.
Wyjaśnię powyższe słowa, abyście zobaczyli, że nie jestem ekstremalny w tym, co mówię, jak niektórzy z was mogą pomyśleć. I zrozumiecie, że to zalecenie jest dla was ratunkiem w czasach, w których żyjecie.
Powiedziano wam, że przesłania, których udzielamy, poza komponentem informacyjnym mają również komponent energetyczny. Ten komponent energetyczny pomaga wam wznieść swoją świadomość, zwiększyć swoje wibracje i nastroić wasze ciała na fale wyższych oktaw Światła. Gdy czytacie nasze przesłania z całą swoją uwagą, szacunkiem i miłością do Istoty Światła, która go wam udzieliła, pomaga to wam przyjąć i przyswoić ten komponent energetyczny. A potem, gdy prosicie o pomoc i staracie się każdą chwilę swojego życia stosować przeczytane wskazówki, tworzycie dobrą karmę poprzez swoje słuszne myśli, uczucia, słowa, uczynki i działania i wasza Boska energia się powiększa.
 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia