Wstęp

Niektóre osoby podczas głębokiej medytacji potrafią łączyć się ze światem duchowym, subtelnym i otrzymywać informacje, które pojawiają się w ich świadomości. Odbywa się to poprzez dostrojenie wibracji, częstotliwości danej osoby do Wyższej Inteligencji, z która się kontaktuje.
Aby otrzymać czysty przekaz, osoba musi mięć wysokie wibracje i dobre intencje oraz posiadać płaszcz boskiego posłannika, który nadawany jest za zasługi zdobyte, działając zgodnie z Wolą Boga. Takim posłannikiem jest obecnie Tatiana Mikuszyna z Rosji, która otrzymuje przesłania od Wywyższonych Nauczycieli. Pełne przekazy można znaleźć na stronie www.sirius-ru.net w oryginale oraz w języku polskim na www.sirius-pl.iskri.net. Są one również tłumaczone na ponad 20 innych języków świata.
Głębsza wiedza i uniwersalna prawda zawarta w tych przesłaniach, skłoniła mnie do stworzenia tej strony internetowej. Myślę, że każdy kto myśli o szczęściu swoim, swoich bliskich i całej planety powinien poznać tą bezcenna wiedzę.
Każdy system poznania świata, zaledwie w przybliżeniu, opisuje subtelną rzeczywistość. Z tego powodu udzielana informacja w przesłaniach jest przekazana tak dostępnie i bez powiązania jej z żadnym konkretnym, istniejącym już systemem lub terminologią, żeby była możliwie jak najlepiej zrozumiana.

Lanto 17 lipca 2006 r.
Wydaje się wam, że przypadkiem znaleźliście te ‘dyktanda’ i czytacie nasze przesłania? Przecież jeszcze przed swoim narodzeniem wiedzieliście, że musicie znaleźć tę Naukę, ponieważ Nauka ta przyciąga was swoimi wibracjami i odczuwacie to, co znajduje się w tekście i napisane jest między wierszami. Jest to szczególne odczucie, intuicja i program założony przez was samych zanim wcieliliście się na Ziemi.

  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia