29 czerwca 2012 -  Mistrz Moria

Nie mamy więcej możliwości,

aby kontynuować naszą pracę na terytorium Rosji 


 

                JAM  JEST  Mistrz Moria.

                Przybyłem tego dnia, aby powiedzieć to, co niezbędne i to, co nabrzmiało. Jak wiecie, ten cykl przesłań przekazujemy na Łotwie oraz że nie był on wcześniej zaplanowany. Właściwie miał on mieć miejsce, ale przeszkody, jakie zaistniały i wydarzyły się w Aszramie naszego Posłannika, zniweczyły Boską możliwość dla Rosji. Więc przesłania letniego cyklu zostały odwołane.

                Tym, którzy nie znają bieżącej sytuacji, powiem w skrócie, że przez ostatnie dwa lata miały miejsce okropne napady na naszego Posłannika na wszystkich planach Bytu.  Kosztem niesamowitych wysiłków misja jest jednak kontynuowana, ponieważ nie widzieliśmy innej możliwości dalszego nauczania ludzkości Ziemi.

                Mimo wszystko dalej pracowaliśmy i przekazywaliśmy Przesłania aż do momentu, kiedy Aszram naszego Posłannika został podpalony.

                Nie trzeba być szczególnie przenikliwym, żeby zrozumieć, że nastąpiło tylko osadzenie na planie fizycznym całego tego negatywizmu, który nagromadził się na planie subtelnym wokół naszego Posłannika.

                Wielu z was, którzy nadal czytacie nasze Przesłania, dołożyło niemałą swoją dolę do stworzenia na planie subtelnym warunków poprzedzających pożar poprzez swoje myśli, uczucia, a nawet bezpośrednie działania skierowane przeciwko naszemu Posłannikowi.

                Wiecie, że każde działanie skierowane przeciwko naszemu Posłannikowi, tworzy bardzo ciężką karmę, a ciążyć ona może nawet nad całym krajem, w którym realizowano misję Światła.

                Tym sposobem ostatnie wydarzenia uformowały skrajnie negatywną karmę dla Rosji. Jest ona porównywalna w swojej skali do karmy, którą wytworzono przy rozstrzelaniu rodziny carskiej.

                Cóż, jest mi bardzo przykro. Ja i inni Mistrzowie oczekiwaliśmy wyższego poziomu świadomości wcielonych ludzi. Dodawało nam otuchy to, że po raz pierwszy mamy możliwość swobodnego przekazywania naszych przesłań na terenie Rosji przez tak długi czas.

                Zachęceni tą możliwością, zawczasu nie przedsięwzięliśmy środków ochrony naszego Posłannika. Wszystkie siły Światła zostały ściągnięte w ciągu 7 sekund od wezwania Posłannika w chwili pożaru. Dokonaliśmy rzeczy niemożliwej: wszyscy ludzie uszli z życiem i nic z tego, co było zbudowane przez naszego Posłannika z pomocą Wzniesionych Zastępów, zasadniczo nie ucierpiało. Ucierpiało tylko dzieło Światła. Nasza misja w Rosji.

                Każde bezpośrednie działanie przeciwko Bogu i Mistrzom musi otrzymać swoją nagrodę (odpłatę). Jest to prawo, które działa w tym Wszechświecie.

                Muszę stwierdzić ten smutny fakt, że w najbliższym czasie Rosja czeka odpracowanie ponownie stworzonej karmy bezbożności.

                Jest to straszne, ponieważ całe Światło, które zostało wylane na terytorium tego kraju, a nie było wykorzystane w celu realizacji planów Boga, teraz jako brzemię karmy spada na naród tego kraju.

                Siła Światła wywołuje równe i przeciwnie skierowane działanie ze strony sił ciemności. Lecz jak tylko siły ciemności przejawiają się, to Wzniesione Zastępy mają prawo zastosować moc do związania przeciwległych sił.

                Niedoskonałość, wciąż jeszcze panująca na świecie, nie pozwala obejść się bez ofiar i rozlewu krwi.

                Poziom świadomości ludzi nie daje możliwości pójścia drogą bardziej zrównoważoną i pokojową.

                Powiedziałem wam dzisiaj więcej, niż to może być zaakceptowane przez Radę Karmiczną.

                Moją intencją było objaśnienie wam całego ciężaru popełnionych czynów i wydarzeń, które zostaną zainicjowane przez powstałą karmę.

                Teraz, gdy wyjaśniłem wam istotę niedawnych wydarzeń, jak je widzę z mojego poziomu świadomości, muszę powiedzieć, że nie mamy więcej możliwości, aby kontynuować naszą pracę na terytorium Rosji, ponieważ wszelkie nasze działania będą wywoływały coraz większy sprzeciw. Nie możemy więc dłużej ryzykować naszym Posłannikiem i jego misją.

                Powiedziałem wam wystarczająco dużo, abyście mogli się zastanowić.

                Więcej niż ja powiedziałem, nikt wam nie powie.

                Zastanówcie się i zrozumcie, że nigdy jeszcze nie było takiej możliwości, która była realizowana przez naszego Posłannika w takim czasie. Nigdy jeszcze Przesłania nie były rozpowszechniane w dniu ich odbioru po całej kuli ziemskiej.

                Ludzkość doceni nasze wysiłki po jakimś czasie…

                Mam wielką nadzieję na to...

                Bardzo liczę na to…

                A teraz jestem zmuszony pożegnać się z wami...

 

JAM  JEST  El Moria Chan

 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia