24 czerwca 2011 roku - Jezus

Pragnę pomóc każdemu z was

 

                JAM  JEST  Jezus.

                Przyszedłem do was teraz, tego dnia, ponieważ mam wam coś do powiedzenia. Dzięki Boskiej Łasce Ja i inni Mistrzowie, tak jak dawniej, możemy przychodzić i udzielać swojej nauki ludzkości Ziemi. Moim obowiązkiem jest opowiedziedzenie wam o Drodze*, którą szedłem, a którą każdy z was może dążyć. To Droga Miłości, Droga, która leży w waszych sercach, ponieważ tylko na poziomie serca znikają wszystkie sprzeczności i wszystko, co was rozdziela. Kiedy większość ludzi podwyższy swoje wibracje do takiego poziomu, aby były one bliskie wibracji czakry serca, to wtedy na poziomie świadomości znikną wszystkie negatywne przejawy, zniknie wszystko wokół was, co nie odpowiada Boskiemu standardowi.

                Tak więc każdy, kto pragnie zbliżyć się do Boga, może podjąć wysiłek i podążać moją Drogą, Drogą, której nauczam.

                Bardzo wielu pragnie uzdrawiać, jeszcze więcej ludzi pragnie czynić cuda, chodzić po wodzie i wskrzeszać umarłych. Lecz Ja nauczałem rzeczy znacznie ważniejszych, takich, które wymykają się waszej świadomości, ponieważ one nie znajdują się w sferze przejawów zewnętrznych, lecz w sferze ukrytych właściwości waszej duszy.

                W zakamarkach swojej duszy macie odszukać Boską możliwość, swoją Drogę do Świata Wiecznego, swoją Drogę do pokoju i błogości, łagodności i pokory.

                To właśnie cechy duszy określają waszą dalszą ewolucję. I nie ma to niczego wspólnego z przejawami zewnętrznymi.

                Wewnętrzna Droga, Boska Droga. Ta Droga jest zawsze z wami przez całe wcielenie. Lecz mało kto Ją zauważa i kroczy. A to z powodu zbyt wielu pokus w waszym świecie. Współczesne środki komunikacji, środki masowego przekazu są tak hałaśliwe, że przez ich szum i rozgardiasz nie słyszycie głosu swojego serca.

                Mogę przebywać tylko w waszych sercach. Kiedy jesteście zdolni słyszeć głos swojego serca, wtedy jesteście w stanie również i mnie rozpoznać. Wtedy stajecie się zdolni widzieć mnie i obcować ze mną.

                Oddziela nas iluzja, która leży wokół was. Lecz zgiełk świata milknie i znika dzięki wysiłkom tych, którzy dążą, tych, którzy są oddani Bogu, tych, którzy wierzą i kochają.

                Przyszedłem więc tego dnia, aby porozmawiać o waszym dążeniu. Wasza zdolność dążenia (sens: do celu) i jego stałość jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody, jakie znajdują się pomiędzy wami a mną.

                Zapragnijcie tylko dołożyć starań, zapragnijcie tylko podążać moją Drogą. Obiecuję każdemu swoje wsparcie. A od tego, na ile mocne będzie wasze dążenie, zależeć będzie jak silne będzie moje wsparcie i pomoc.

                Pragnę pomóc każdemu z was. Bardzo dobrze rozumiem wasze trudności. W ostatnich konwulsjach iluzja próbuje powstrzymać was od powrotu do Boga. Staje się to coraz bardziej oczywiste. Uruchomiony został najbardziej brutalny arsenał środków, mający na celu odwrócenie was od Boga i od mojej Drogi: ordynarna muzyka, alkohol i narkotyki, zauroczenie przedmiotami i rozbuchane pragnienia posiadania ich. Wszystko to są skrajne (ostateczne) przejawy sił przeciwnych. Gdy jesteście zdolni wznieść się w swojej świadomości ponad własne upodobania i pragnienia, wtedy czary iluzji spadają z waszych czterech niższych ciał i stajecie się zdolni widzieć mnie i postrzegać Boski Świat.

                Tylko od waszego dążenia i wewnętrznego wyboru zależy wasz powrót do mojego świata. Nie potrzeba kogokolwiek wołać za sobą. Nie jest potrzebne gromkie nawoływanie, aby ludzie powrócili do Boga.

                Odkryję wam tajemnicę. Tajemnica ta dotyczy tego, że każdy z was jest zdolny wyprowadzić z ostępów iluzji miliony dusz, pokazując im Drogę, stając się Drogą. Ale aby tak było, nie trzeba nikogo wzywać i zmuszać do wspólnego kroczenia Drogą. Boski świat działa subtelniej. Harmonia, którą osiągniecie w swoim wnętrzu, wykona za was tę pracę. Wasze wibracje, wasz stan świadomości sam wskaże Drogę tym duszom, które są gotowe powrócić do Domu.

                Wasza iluzja jest gęsta tylko dopóty, dopóki w nią wierzycie i jesteście do niej przyzwiązani w swojej świadomości. Gdy tylko odkryjecie inną rzeczywistość we wnętrzu własnej istoty, to iluzja waszego świata słabnie i zanika niczym nocna mgła. Mroki waszej świadomości oświetlają się Boskim Światłem wychodzącym z waszych serc.

                Boski Świat nie znajduje się gdzieś daleko, za siedmioma morzami. Boski świat stale znajduje się tuż obok was. Jedynie od waszych codziennych wysiłków zależy, czy będziecie w stanie pokonać próg pomiędzy naszymi światami i zbliżyć się do mnie.

                Ja jestem tam, gdzie wy. Stoję wprost przed wami i wyciągam do was swoją pomocną dłoń. Dostrzeżcie mnie. Rozproszcie mgłę iluzji, którą zasnuwa wam oczy, ujmijcie moją dłoń.

                Możecie pokonać wszystkie przeszkody na swojej Drodze. Poczujecie ulgę, jak tylko zdołacie uwierzyć w Boga i przyjąć Jego pomoc. Nawet najtrudniejsze sytuacje życiowe, w których się znajdziecie, już nie będą was przygnębiać, ponieważ będziecie rozumieć, że przejdziecie przez wszystkie trudności. Obojętnie jak ciężka będzie Droga, was będzie prowadziła nadzieja, wiara i miłość**.

                Wszystkie przeszkody są do pokonania, gdy idzie się z Bogiem.

                Wewnętrzne Światło będzie oświetlało wam Drogę w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

                Wierzę w was, w wasze dążenie i poświęcenie. Razem będziemy w stanie przezwyciężyć wszelki opór i wyjść na ten etap Drogi, z którego otwiera się zachwycający widok na Boski Szczyt.

 

JAM  JEST  Jezus

 

* Być może o tej Drodze mówi 32. rozdz. "Złotej Księgi" Sain Germain'a. z siedmioma afirmacjami Jezusa, a każda dotyczy jednej czakry.
** Patrz 14. rozdz. "Złotej Księgi" Sain Germain'a.

 

  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia