27 grudnia 2013 – Mistrz Moria

Jesteście zobowiązani przywrócić Boga do waszego życia!


 

JAM  JEST El Moria.

            Dzisiaj przybyłem do was!

            Moi drodzy uczniowie, umiłowani, z każdym razem moje przybycie staje się coraz bardziej i bardziej smutne.

            Tak, jestem zmuszony stwierdzić, że wielu, bardzo wielu moich uczniów, w których pokładałem nadzieję, zeszło z Drogi.

            Iluzja, oczarowanie nią uwiodło z Drogi wielu z moich najbardziej oddanych uczniów, którzy byli ze mną na przestrzeni licznych wcieleń.

            A dzisiaj stwierdzam ten smutny fakt.

            Coż robić? Czy trzeba panikować i rozpaczać?

            Powiem wam, że nasze zadania nie zmieniły się. I mniejszą ilością jesteśmy zdolni wypełnić te potężne zadania!

            Każdy z was, moi uczniowie będący we wcieleniu, jest na wagę złota. Każdy z was jest zmuszony walczyć z tysiąckrotnie przewyższającymi siłami iluzji.

            Coż, dla was to nie pierwszyzna. Przypomnicie sobie wasze wcielenie wraz ze mną w czasach króla Artura.

            Wasz duch rycerski i oddanie Bogu powinny się przebudzić!

            Chcę wam powiedzieć, że nie wszystkie plany Mistrzów posuwają się do przodu tak, jak było to zaplanowane. Znosimy jedną porażkę za drugą i tracimy najbardziej doświadczonych wojowników. To żałośne... Ale wzywam was do stałego kroczenia tylko Wysoką Drogą!

            Tylko w tym wypadku, kiedy strzeżecie swojej świadomości poprzez stałe skupienie na Bogu, stajecie się niewrażliwi na siły nam przeciwstawne.

            Tylko oddanie Woli Boga!

            Tylko zdecydowanie osiągnięcia zwycięstwa!

            Tylko pragnienie wytrwania!

            Wiem, że jest ciężko. Wiem, że wielu odeszło od Drogi. Lecz wiem także, że wynik bitwy pomiędzy Światłem i ciemnością jest przesądzony! Wiem też, że każdy oddany współpracownik Braterstwa jest zdolny przeciwstawiać się całym chmarom sił śmierci i piekła.

            Rycerze Ducha! Potrzebujecie zjednoczyć się przed decydującymi bitwami!

            Powiem wam, że czeka was przejawienie wszystkich swoich zdolności i talentów. Czeka was odrzucenie wszystkiego, co przywiązuje was do iluzji i jej przejawów, jak na zewnątrz tak i wewnątrz was.

            Właśnie teraz! Właśnie w tym czasie czeka nas wytrwanie i uzyskanie przewagi siły na decydującym odcinku bitwy!

            Dlatego uważam, że nie warto rozluźniać się, nie warto panikować.

            Trzeba wyrównać bojowe szyki i skupić się na zwycięstwie.

            Tak, ale to nie wszystko, bo na razie liczebna przewaga jest po stronie sił przeciwstawnych.

            Lecz nie zmęczymy się powtarzaniem wam, że Zwycięstwo będzie po stronie sił Światła! Ponieważ takie jest Prawo tego Wszechświata!

            Powinnście każdą minutę i każdą sekundę waszego pobytu we wcieleniu uświadamiać sobie swój związek z Bogiem. Tylko w tym przypadku otrzymujecie niezniszczalną ochronę Światła!

            Tylko w tym przypadku będziecie w stanie przybliżać się do waszego zwycięstwa!

            Jeśli popłakujecie i szukacie przyczyn waszych niepowodzeń na zewnątrz, to nigdy nie osiągniecie zwycięstwa.

            Wszystkie przyczyny waszych niepowodzeń i porażek znajdują się w waszym wnętrzu.

            Kiedy osłabiacie swoją Wiarę, kiedy tracicie związek ze swoim Duchem, to stajecie się wrażliwi na działania sił przeciwstawnych. Wtedy robak wątpliwości i przygnębienia przenika do waszej świadomości i nieuchronnie doprowadza do nastroju porażki.

            Dlatego też każdego dnia, bezustannie przyjmujcie na siebie odpowiedzialność za los świata!

            Każdego dnia zachowujcie bojowy nastrój i oddanie Bogu!

            Ja wiem, że przeciwstawne siły stosują najperfidniejsze chwyty, a ja powiadam wam, że wasza ochrona i wasza niewrażliwość opiera się na zachowaniu waszej więzi z Bogiem.

            Ile godzin w ciągu dnia myślicie o Bogu?

            Ile dni w tygodniu poświęcacie modlitewie?

            Ile dni w roku czynicie dzieła Boga i Mistrzów?

            Potrzebujecie w księgowy sposób obliczyć czas, który w swoim życiu poświęcacie Bogu i Mistrzom*.

            Wtedy to stanie się jasna przyczyna waszych porażek i niepowodzeń.

            Czy jasno sformułowałem zadania stojące przed wami?

            Nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia waszej pasywności i lenistwa!

            Nie ma takiej możliwości, aby leżeć na piecu, kiedy wróg zagarnia waszą ziemię, wasze dzieci i bliskich.

            Każdy powinien walczyć za dziesięciu z siłami iluzorycznymi!

            Jeden może przeciwstawiać się atakowi tysięcy, jeśli jest on z Bogiem!

            Osobiście przyjdę i umocnię każdego z was, kto zaryzykuje w tym czasie wykazać zdecydowanie i przeciwstawiać się siłom iluzorycznym za cenę własnej reputacji, własnego życia.

            Nic nie ma znaczenia w tej sytuacji, jaka powstała na Ziemi, oprócz jednego - jesteście zobowiązani przywrócić Boga do waszego życia!

            Za każdą cenę, nawet cenę własnego życia.

            Błogosławię was na wojenny wyczyn w imię Życia!

 

JAM  JEST El Moria!
 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia