25 grudnia 2013 –Quan Yin

Czeka was powrót do BogaJAM  JEST  Quan Yin.

            Podobnie jak moja siostra Maria, przyszłam do was z Przesłaniem, w którym zamierzam dać wam podstawy wiary i nauczyć podążania za nią nie zważając na jakiekolwiek zewnętrzne trudności i przeszkody.

            Dlatego też nastrójcie się na poważną rozmowę.

            Czeka nas uświadomienie sobie konieczności przewrotu w świadomości ludzkości. Nadszedł czas odnowienia (odwrócenia) cykli i jest to czas, kiedy należy zmienić swoją świadomość.

            Będzie to dosłowne rewolucja w waszej świadomości, ta o której mówił wam umiłowany Babadżi*.

            Natomiast dzisiaj przyszłam do was po to, abyście uświadomili sobie nadchodzące zmiany.

            Ludzkość w swojej podstawowej masie weszła na ślepą gałąź rozwoju. Przewaga koncentracji na zewnętrzności, na konsumpcji i otrzymywaniu przyjemności od życia, doprowadziła do degradacji świadomości ludzkości. Dlatego w najbliższym czasie przedsięweźmiemy wszystkie niezbędne środki, żeby powrócić ludzkość na ewolucyjną drogę rozwoju, dla której charakterystyczna jest przewaga [życia] wewnętrznego, Boskich Wartości.

            Są wartości wieczne, które pozostają z wami na przestrzeni całej waszej drogi ewolucyjnej. Te wartości są znane wam wszystkim i nie wymagają żadnych dowodów swojej prawdziwości.

            Dobroć, Miłosierdzie, Współczucie, Miłość, szlachetność, męstwo, poświęcenie, dążenie, stałość.

            Jest bardzo wiele wartości, które w obecnym czasie odeszły na drugi plan i zostały na poboczu zainteresowania ludzkości. Dlatego nasze i wasze zadanie polega obecnie na przywróceniu tych Boskich wartości w waszym życiu.

            Czeka was powrót do Boga. A to oznacza, że czeka was w najbliższym czasie dokonanie przewrotu w swojej świadomości.

            Tylko gdy będziecie w stanie przezwyciężyć magię sił iluzorycznych, to wtedy przebudzicie się do życia wiecznego.

            Pragnę, abyście żyli wiecznie.

            Dlatego przychodzę do was i daję swoje pouczenia.

            Wydaje się wam, że moje słowa są proste i nie zawierają głębi. Chcecie otrzymać pokarm dla waszego intelektu, dla waszego umysłu zmysłowegoº.

            Nie umiłowani, zmysłowe mięśnie nie mają nic wspólnego z osiągnięciami duchowymi. Właśnie dlatego, że Nauka jest bardzo prosta, więc uwaga wielu intelektualistów pomija ją, ponieważ są oni przyzwyczajeni do pseudonaukowych zwrotów i wyrażeń.

            Prawda, Boska Prawda, leży poza krawędzią waszych dążeń skierowanych do wszelkich przejawów zewnętrznych, w tym do intelektualnej subtelności. Nie ma i nie może być Boga tam, gdzie istnieje pragnienie udowodnienia swego znaczenia i dominacji.

            Bóg nie zakłada tworzenia jakichkolwiek wyjątkowości na planie fizycznym. Żadna część organizmu, jednego ciała Boga, nie może rościć pretensji do swojej wyjątkowości i nalegać na posiadanie swego prawa kierowania i prowodzenia.

            Boskie przewodnictwo przejawia się nie na zewnątrz, ale we wnętrzu ludzkich osobników.

            Dlatego fokusº (ognisko) uwagi powinno być przeniesione z zewnętrznego na wewnętrzne.

            Wszystko to, co robią siły iluzoryczne, to stale próbują utrzymywać waszą uwagę na przejawach zewnętrznych. Szybko zamieniają się formy, zewnętrzny wygląd towarów. To samo zamieszanie panuje na ekranach telewizorów. Proponowane jest wam stałe miganie kadrów, efektów świetlnych i dźwiękowych. Techniki te tłumią (gaszą) waszą wewnętrzną, Boską istotę. Wewnętrzne, Boskie wartości są zastępowane obfitością zewnętrznych namiastek.

            Stale znajdujecie się w potoku informacyjnym i nie macie kiedy pomyśleć o wieczności.

            Jeśli nie będziecie rozmyślać o wieczności, to nie będziecie w stanie żyć wiecznie.

            Jeśli nie będziecie poświęcać czasu spokojnym refleksjom na temat swoich wartości, to nie będziecie w stanie rozwijać w sobie Boskości.

            Jeśli nie poświęcicie czasu na czytanie wartościowych tekstów, to przestaniecie myśleć.

            Jeśli przestajecie myśleć, to tracicie niezależność i podstawiacie się pod potok informacji o niskiej jakości, który unosi was na pobocze ewolucyjnej drogi rozwoju.

            Nie zmęczę się powtarzaniem wam tego, że przyszedł czas, kiedy macie za całą różnorodnością życia znaleźć to, co przedstawia sobą wieczne wartości i zrezygnować ze wszystkiego co chwilowe i znikome.

            Ta głośność i nachalność, która cechuje współczesne środki masowego przekazu ma jeden cel - zepchnięcie (uprowadzenie) was z ewolucyjnej drogi rozwoju. Nasze zadanie polega na uratowaniu i wyprowadzeniu z ostępów iluzji możliwie największą ilość dusz.

            Obecnie podejmujemy potężne wysiłki w celu, aby u możliwie największej ilości ludzi został odciśnięty w świadomości obraz Boskiej drogi rozwoju. Używamy wszystkich technik, które są możliwe. Jednak chcę zauważyć, że wiele rzeczy jest możliwych do zrobienia tylko wtedy, gdy jest się wcielonym. Tylko ludzkimi rękami i nogami.

            Dlatego nieustannie wzywamy was do konkretnych działań na planie fizycznym. Nasze Przesłania mają przedłużone działanie. Są one zdolne odmieniać świadomość czytającego je każdego dnia w ciągu zaledwie kilku lat. Lecz siły nam przeciwstawne wprowadziły nowe technologie, które zastępują w ludziach naturalne pragnienie wiedzy, dążeniem do informacji.

            Istnieje różnica pomiędzy zdobyciem wiedzy a zadowoleniem z zaspokojenia ciekawości informacyjnej.

            Wiedza jest wieczna, a informacja starzeje się bardzo szybko. Przez stałe przebywanie w potoku informacyjnym, tracicie zdolność analizownia i rozróżniania. Zdolność rozróżniania jest zablokowana przez nowe technologie informacyjne. I jeśli nie jesteście jeszcze skłonni wierzyć w Wyższe, w mądrość struktury tego Wszechświata, a w końcowym rezultacie, jeśli nie jesteście skłonni wierzyć w Boga, to praktycznie nie macie szans na wyjście z labiryntu iluzji do życia wiecznego.

            Przyszłam uprzedzić was o tym, że w najbliższym czasie każdy z was powinien dokonać świadomego wyboru: czy kontynuować bezmyślnie osuwanie się na dół, w przepaść niewiary i zacofania czy też wznieść spojrzenie i skierować je na szczyty boskiej świadomości.

            Iluzja posłusznie obraca się do was tą stroną, jakiej od niej oczekujecie.

            Jeśli kierują wami stałe pragnienia otrzymywania i cieszenia się życiem, to są wam proponowane coraz bardziej wyrafinowane formy tych przyjemności. Jeśli podejmujecie wewnętrzną decyzję i kierujecie się Boską Drogą, to znajdziecie w swoim życiu wszystko co jest niezbędne, wszystko co pomoże wam wyjść na twardą drogę ewolucyjnego rozwoju.

            Wszystkie klucze i mechanizmy ukryte są w waszym wnętrzu i tylko sami możecie podjąć decyzję. Jedni idą szeroką drogą do nikąd, inni znajdują wąską ścieżkę wiodącą do wieczności.

Wybór należy do was.

JAM  JEST  Quan Yin.

 

* Patrz ęłęóęłęóęłęóprzesłanie 16 (306)  w cyklu 10ęłęó. z 3 lipca 2009 roku.

º patrz słownik pojęć

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia