20 grudnia 2013 – Sanat Kumara

Wasz świat nieuchronnie powinien się zmienić,
aby mógł dalej rozwijać się według Boskiego wzoru


JAM  JEST  Sanat Kumara.

            Znów przyszedłem do was, dzieci Ziemi.

            Za każdym razem podczas naszego przybycia do was udzielana jest możliwość zetknięcia z pradawną wiedzą, dotyczącą konstrukcji Wszechświata i waszego przeznaczenia jako części jedynego Uniwersum.

            Tak umiłowani, każdemu z was powierzana jest szczególna misja w ramach jedynego procesu ewolucyjnego tego Wszechświata.

            I czasem bywa bardzo trudno znosić błędy nękające was i godzić się z nimi.

            Prawo wolnej woli jest nienaruszalne w waszym świecie. Lecz są kosmiczne terminy i jest  korytarz Boskiej możliwości. Przyszedłem przypomnieć wam o tym, że Boska możliwość zawęża się. I wasz świat powinien się zmienić, aby mógł dalej rozwijać się według Boskiego wzoru. To jest aksjomat, a ja jestem zmuszony przypomnieć wam o nim.

            Często przychodzę do waszego świata, żeby mieć wyobrażenie o przebiegu toczących się procesów i móc w porę je korygować. Jednak powinniście sobie uświadamiać, że istnieje ewolucyjna droga utworzona (dosł: wydeptana) dla waszych dusz przez Stwórcę tego Wszechświata i że istnieje taka droga, którą w danym momencie kieruje się większa część ludzkości. To droga donikąd. To droga podążania za niskimi, zwierzęcymi instynktami i umysłem zmysłowymº.

            Nie możemy zmusić was do zrezygnowania ze swego wyboru. Powinniście zrozumieć, że ani ja ani nikt inny z Mistrzów nie przyjdzie do was i nie będzie gwałtem, jak nieposłuszne dziecko, wciągał was za rękę na Boską Drogę rozwoju.

            Na tym polega misja waszego czasu: oddzielać te dusze, które są zdolne do dalszej ewolucji, od tych dusz, które powinny być spalone w kosmicznym piecu podobnie jak plewy.

            Ja i inni Mistrzowie przychodzimy do was przez naszego posłannika właśnie po to, aby dać wam rozumienie toczących się procesów i wskazać Drogę.

            Na waszym etapie rozwoju ewolucyjnego powinniście mieć większe samoofiarowanie, większą Służbę Życiu. To spowolnienie waszego rozwoju, jakie obserwujemy, spowodowane jest wpływem sił nam przeciwstawnych. Powinniście uświadamiać sobie, że w waszym świecie działają dwie przeciwstawne siły: jedna siła ukierunkowana na Ogólne Błagoº i Dobro i druga siła, która ukierunkowana jest na dzielenie, indywidualizację, egoizm, rozpalanie najniższszych (najpodlejszych) instynktów.

            Powinniście dostrzegać działanie tych dwóch sił we wszystkich zjawiskach zachodzących w waszym świecie. Na początek będzie to zupełnie wystarczające. Obserwujecie wszystko to, co dzieje się wokół was i zadajecie sobie tylko jedno pytanie: jakie siły korzystają z tego, co się dzieje?

            Jeśli obserwujecie niepowstrzymane wyolbrzymianie potrzeb lub skłonności do rozwiązłego zachowania, to powinniście być świadomi, że każda wasza uwaga (wasz stosunek) do tych procesów, zarówno pozytywna, jak i negatywna pobudza (odżywia) te procesy waszą Boską Energią.

            Dlatego przynosimy Naukę o nie stosowaniu przemocy, ponieważ daremna jest walka ze złem. Ono zaczyna żywić się waszą energią i powiększa się.

            Jednocześnie powinniście być świadomi, że każdy z was znajduje się na swoim stopniu rozwoju ewolucyjnego. I każdy z was charakterystycznie przepuszcza Boską Energię w różnym stopniu.

            Jeśli jesteście rozwiniętą osobowością, to wasze czakryº są otwarte i wpuszczacie do waszego świata Boską Energię wysokiej jakości. Dlatego dla was każde wykorzystanie energii o niskiej jakości przynosi wielką karmę. Nawet myśl o niskiej jakości potępiająca przejawiony świat.

            Większość z tych, którzy czytają nasze Przesłania, na razie nie jest zdolna do przepuszczania znacznej ilości czystej energii. Czakry są zaśmiecone i nie mogą poradzić sobie z dużym strumieniem energii. Wasz etap rozwoju zakłada aktywną ingerencję w procesy interakcji dwóch przeciwstawnych sił działających w waszym świecie. Swoimi aktywnymi działaniami przeciwko złu i obronie Dobra tak w myślach, jak i w działaniach, przyczyniacie się do swego własnego rozwoju i otwarcia swoich czakr.

            Dlatego Nauka o nie używaniu przemocy (dosł: o niegwałcie), którą dajemy, będzie różnie stosowana przez osoby znajdujące się na różnych stopniach ewolucyjnych.

            Obrona zasad Ogólnego Błaga i Dobra wymaga od was aktywnych działań na planie fizycznym. Ale dla jednych działania te są związane z realnymi działaniami na planie fizycznym w postaci czynów i działań fizycznych, a dla innych, bardziej rozwiniętych osobników, będzie potrzebna praca wewnętrzna, praca mięśni duchowych.

            Zapewniam was, że na danym etapie rozwoju ludzkości bardzo mała ilość osób ma wysoki poziom rozwoju duchowego. Dlatego waszym podstawowym zadaniem jest pomaganie danym osobom w podtrzymywaniu Boskich wzorców.

            Wcześniej czy później uda się nam z tego chaosu, który teraz istnieje na świecie, stworzyć społeczeństwo, które będzie spełniało kryteria Złotego Wieku.

            Ale aby nadejście Złotego Wieku było jak najszybsze i z możliwie najmniejszą ilością ludzkich strat, to nieodzowne jest uświadomienie sobie swego stosunku do toczących się procesów i ich rozumienie.

            W czasie cykli naszych spotkań i przy codziennym czytaniu naszych Przesłań w pozostałym czasie, wasza świadomość szlifuje się i odmienia się. A ci ludzie, którzy czytają nasze Przesłania codziennie przez siedem i więcej lat, automatycznie wchodzą w złoty skarbiec ludzkości.

            Dlatego cały sekret dalszego postępu na Drodze ewolucji wyłożony jest w naszych Przesłaniach i został wam już dany.

            Wszystko zależy tylko od waszych dążeń i motywów, którymi kierujecie się w życiu.

 

JAM  JEST  Sanat Kumara. Om.


          
 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia