23 czerwca 2012 roku -  Babadżi  

Wasza świadomość i zdolność rozróżniania

zapewnią wam możliwość kontynuowania ewolucji

 

                JAM  JEST Babadżi!

                Przyszedłem tego dnia, aby wznowić nasze relacje i rozmowy, które prowadzimy z wami poprzez tego posłannika.

                Dziś chciałbym powiedzieć o wielu rzeczach. Wiec poruszę tylko najważniejsze tematy, wieczne tematy, takie tematy, które nie tracą swej aktualności na przestrzeni milionów lat ludzkiej ewolucji.

                Wszystko przemija. Przemijają wasze wcielenia. Nawet wasza planeta zakończy swoje istnienie, kiedy wypełni swoją misję.

                Teraz  przejdę bezpośrednio do dzisiejszego tematu. Wiecie, że teraz na Ziemi odbywa się zmiana epok. Każda epoka przychodzi ze swoimi energiami, które mają na celu wprowadzenie korekt i zmian w ewolucji ludzkości Ziemi.

                Teraz rozpoczyna się epoka, w której powinniście przemienić swoją świadomość, od przemijającego skierować ją do wiecznego. Dokonanie tego nie jest łatwe, ale należy to zrobić. Kiedy znajdowałem się we wcieleniu, to wszystkie swoje wysiłki kierowałem na to, aby ludzie przyjeżdżający do mnie z całego świata tracili zainteresowanie przejawami zewnętrznymi i zwrócili całą swoją istotę ku światu wiecznemu. Ku światu, który jest niewidzialny i niepostrzegalny ludzkimi zmysłami, jednak po osiągnięciu określonych cech duszy, świat ten staje się odczuwalny. On was pociąga, całą waszą istotę, ponieważ intuicyjnie wyczwacie, że to jest właśnie to, do czego macie dążyć.

                Stan waszej świadomości określa wszystko, co zdarza się w waszym życiu. I nie tylko w tym życiu, lecz i to wszystko, co będzie z wami dziać się w przyszłości, w przyszłych życiach. Dlatego przychodzimy i wykładamy, abyście byli w stanie zmienić swoją świadomość, rozwinąć ją w stronę Boskiej Prawdy, Boskiej Rzeczywistości.

                Trudno to wyjaśnić, lecz można udzielić doznania stanu współbrzmienia z Boskim Światem. Udawało mi się w cichym czasie przedświtu i po zachodzie słońca udzielać tych stanów obecnym na porannych i wieczornych nabożeństwach. Rozszerzałem ten stan ze swego wnętrza na wszystkich obecnych. Jeśli człowiek doznał choć raz stanu współbrzmienia z Boskim Światem, to wtedy zdobywał doświadczenie osobistego obcowania z Bogiem, które pozostawało z nim po kres żywota. Możecie długo przekonywać człowieka, że nie ma żadnego Boga, ale jeśli uczucie choć raz dotknęłoby serca człowieka, to on już nigdy wam nie uwierzy.

                Dlatego wszystko, czego koniecznie potrzebujecie – to osobistego, mistycznego doświadczenia zetknięcia z Boskością. Wtedy wszelkie rozrywki i świecidełka świata iluzorycznego nie będą już więcej przyciągały waszej uwagi. Cała różnorodność iluzji blednie w porównaniu z bogactwami świata duchowego, które powinniście zyskać.

                Trudno jest uwierzyć opowiadaniom innych ludzi, lecz gdy człowiek sam doświadcza oddechu wiecznego świata, gdy sam styka się z wiecznością, to żadne pokusy świata iluzorycznego już nie będą przyciągały jego uwagi. Dlatego obstaję przy tym, że niezbędne jest osobiste mistyczne doświadczenie.

                Dzisiaj zastanowimy się nad pytaniem: jak rozpoznać plany Bytu, do którego należy wasze mistyczne doświadczenie. Świat niewidzialny posiada wiele warstw. Są tam takie warstwy, które nie są Boskie. Dlatego człowiek dążący do Boga nie zawsze może uświadamiać sobie i poczuć różnice między rozmaitymi planami tego świata.

                Gdy dawałem swoim uczniom odczuć Boski Świat, to robiłem to możliwie ostrożnie i taktownie. Ale są też inni ludzie, którzy zapomnieli Boga, ale nie utracili zdolności manipulowania planem astralnym i jego mieszkańcami. Tacy ludzie mogą manipulować ludźmi, również poszukującymi Boga, wciągać ich do swoich grup i wtajemniczać w swoje rytuały.

                Chcę więc was ostrzec. W miarę wysubtelniania iluzji będzie coraz trudniej rozpoznać ludzi, którzy całkowicie poświęcili swe życie Służbie Bogu i odróżnić ich od ludzi, którzy służbę bogu uczynili swoim zawodem (sens: źródłem dochodu).

                Odczujcie różnicę pomiędzy służebnikami Boga a kapłanami kultu.

                Wyłącznie wasze Wyższe JA, wasza intuicja jest czasem zdolna do tego subtelnego rozróżnienia. Właśnie wtedy, gdy będziecie w stanie za tymi wszystkimi rytuałami i atrybutami zewnętrznymi odzróżnić prawdziwe sługi Boga od sług swojego ego, to dopiero wtedy będziecie gotowi rozstać się z iluzją waszego świata i przejść na wyższe plany Bytu.

                Teraz nastał taki czas, kiedy wielu będzie mówiło o Bogu. Rzadko kto odważy się negować Boga. Ale każdy będzie pod pojęciem "boga" będzie rozumiał co innego. Wasze zadanie polega na takim rozwinięciu i wytrenowaniu swoich duchowych mięśni, aby nauczyć się rozróżniać we wszelkich okolicznościach zewnętrznych.

                Rwetes świata zewnętrznego powinnien zmaleć. Z czasem poczujecie różnicę pomiędzy zewnętrznym zamieszaniem a wewnętrznym spokojem. Wtedy dacie pierwszeństwo wewnętrznemu poczuciu pokoju i harmonii.

                Rwetes opuści wasz świat. Wtedy będziecie w stanie dołączyć do Boskiego Świata. Wszystko co przemijające z czasem opuści wasz świat. Nie wcześniej jednak, nim nauczycie się rozróżniać prawdziwy, Boski Świat i świat iluzoryczny.

                Wasza świadomość i zdolność rozróżniania zapewnią wam możliwość kontynuowania ewolucji.

                Czeka was pokonanie w swej świadomości wielu subtelnych warstw, zanim zdołacie osiąść na skale Boskiego stanu świadomości.

                Do tego czasu będziecie upadać i podnosić się, zdobywać doświadczenia i popełniać błędy.

                I nie jest ważne, ile razy je popełnicie. Ważne jest, żebyście przyszli do Boga, byście powrócili do Domu.

 

JAM  JEST  Babadżi, z miłością do was
 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia