27 stycznia 2012 roku – Zaratustra

Jesteście zobowiązani okazać wdzięczność za wielką ofiarę, którą Sanat Kumara przyniósł dla waszych życio-potokówJAM  JEST Zaratustra!

            Przybyłem znów!

            Dzisiaj rozpatrzymy jeszcze jeden aspekt Boskiej Prawdy.

            W czasie, kiedy znajdowałem się we wcieleniu, byłem prorokiem religii, która teraz nie jest zbyt znana na Ziemi. Jednak wtedy była najbardziej przodującą religią swego czasu. Gdyby dokonać porównania z systemam religijnymi istniejącymi obecnie, to w czymś bardzo wyprzedziłem jak na swój czas, wszystkie systemy religijne istniejące po dziś dzień. To właśnie ja zaszczepiłem rozumienie podstaw ludzkiej natury jako ognia, płomienia. To ja wprowadziłem kult ognia i kult płomienia, słonecznego Bóstwa, któremu ludzkość zawdzięcza dar rozumu. Wprowadziłem kult Ahura Mazdy*. Ta wielka indywidualność jest znana w historii ludzkości pod licznymi imionami. Teraz znacie ją jako Sanat Kumara.

            Tak, byłem prorokiem Sanat Kumary. I do tej pory składam hołd przed Jego wielkością, przed wielkością tego Wysokiego Ducha.

            Dzięki temu Duchowi cała ludzkość Ziemi była w stanie kontynuować swoją ewolucję. I niezbyt uczciwie - zapomniała bohaterstwo Ducha tej wysokiej indywidualności. Co niezbyt godne - puściła w zapomnienie tę Istotę, dzięki której ludzkość do tej pory kontynuuje swoją ewolucję.

            Chcę wam opowiedzieć taką historię. Możliwe, że wy wielokrotnie ją słyszeliście, ale niektórzy z was, zapewne usłyszą ją po raz pierwszy.

W niepamiętnych czasach sytuacja na planecie zaczęła się pogarszać. Ani jeden człowiek nie mógł dłużej strzec i podtrzymywać swej Boskiej natury. Nawet niższe czakry nie utrzymywały już wibracji Ducha.

            Cała ludzkość kompletnie zablokowała dostęp do Boskiej Energii. Było to wiele milionów lat temu. Wtedy sytuacja na planecie bardzo przypominała sytuację, która stworzyła się w waszych czasach.

            Nie było nikogo na całej planecie, kto mógłby podtrzymywać Płomień Życia, Boski Ogień w swoich czakrach. Nie było ani jednej istoty na planecie, która przewodziłaby Boską Energię do świata.

            Zgodnie z Prawem, świat który oderwał siebie od Boga, podlega zniszczeniu jako nieudana cywilizacja.

            Bóg zamierzył już nowe zadanie dla Ziemi.

            Jednak znalazła się bardzo wysoka indywidualność, która poręczyła za planetę i jej ewolucje.

            Dosłownie w ostatnim momencie została podjęta decyzja: przedłużyć istnienie ewolucjom Ziemi, ale jedynie dopóty, dopóki na Ziemii zachowa się przynajmniej jeden człowiek we wcieleniu, który będzie w stanie utrzymywać poziom Boskiej Świadomości.

            Pierwszym, który przyjął na siebie krzyż wcielenia na mrocznej planecie, był Sanat Kumara. To On ofiarował wszystkie swoje osiągnięcia, aby przyjść we wcielenie i dać ewolucjom Ziemi Boskie Zasady, rozumienie Boskiego Prawa i kierowanie się Nim. To dzięki temu wyczynowi Ducha miliony życio-potoków były w stanie kontynuować ewolucję na Ziemi.

            Chcę zauważyć, że wy wszyscy kiedyś byliście wcieleni na tej planecie w tych mrocznych dla niej czasach. Wszyscy winniście wdzięczność Sanat Kumarze za to, że teraz kontynuujecie swoją ewolucję.

            Czy wielu z was to pamięta? Czy wielu z was przechowuje w swoich sercach wdzięczność Panu Sanat Kumarze?

            Od tamtej pory upłynęły miliony lat. Sanat Kumara znów i znów przychodził na planetę, aby utrzymać niezbędny poziom świadomości. Ja natomiast szczycę się tym, że przypadł mi honor bycia Jego prorokiem.

            Sanat Kumara, Ahura Mazda, dał przez mnie, jako jego proroka, rozumienie Prawa.

            Od tamtej pory minęło dużo czasu. Ale w każdym założycielu wszystkich religii świata, które od tamtej pory powstawały tu i tam na kuli ziemskiej, zawsze była obecna ta wielka indywidualność - Sanat Kumara. Były też inne wielkie dusze, które działały w tym lub innym proroku czy założycielu religii. Lecz chociaż króko, chociaż niezbyt długo Sanat Kumara był obecny w każdym prawdziwym proroku, a ten wewnętrzny kierunek, który otrzymywał wcielony posłannik Niebios, pozwalał przekazać ludzkości w każdej epoce, w wielu miejscach na kuli ziemskiej, Boskie Kierownicze Zasady i Prawo tego Wszechświata.

            To, że trwa ludzka ewolucja, ludzkość zawdzięcza Wielkiemu Duchowi - Sanat Kumarze.

            Wykorzystałem tę możliwość, aby przyjść do was i przekazać tą Naukę, ponieważ wiem, że ten Posłannik dołoży wszelkich starań, zrobi nawet to co niemożliwe, aby to moje Przesłanie zostało zapisane dla was i waszych potomnych.

            Znajomość Dawnej Nauki, jej podstawowych założeń, powinny stale być obecne na kuli ziemskiej: w postaci świętych tekstów lub też bezpośrednio w aurach naszych posłanników i proroków.

            To, że Sanat Kumara kontynuuje pełnienie swojej służby dla dobra ewolucji Ziemi,  jest wielką łaską dla świata.

            Teraz, kiedy wiecie komu zawdzięczacie kontynuowanie swojej ewolucji, będziecie w stanie bardziej odpowiedzialnie rozporządzać swoją Boską Energią. Miliony lat Sanat Kumara był ukrzyżowany na krzyżu materii, żeby wasze dusze mogły się wzmocnić i przyjąć na siebie odpowiedzialność za planetę i za swoją własną ewolucję.

            Nie możecie więcej udawać, że niczego nie wiecie. Jesteście zobowiązani przejawić całą swoją świadomość i przeniknąć uwielbieniem wielką ofiarę, którą Sanat Kumara złożył dla waszych życio-potoków.

            Przyszedłem dzisiaj, aby otworzyć przed wami waszą dawną historię i żebyście mogli bardziej świadomie i z wdzięcznością podchodzić do tej wielkiej miłości Niebios, którą okazuje ludzkości Ziemi na przestrzeni milionów lat.

Każde posłanie przez was Miłości i wdzięczności Sanat Kumarze, a także wszystkim prorokom i posłannikom w przeszłości i obecnym, którzy nauczali ludzkość Wielkiej Boskiej Prawdy, będzie traktowana przez Radę Karmiczną jako wykładnik tego, że ludzkość demonstruje poziom świadomości wystarczający na to, aby przejawić nowe łaski i dyspensy.

            Przybyłem i opuszczam was.

            Postarajcie się nie zapomnieć tego mego Przesłania w panującym w waszym świecie zgiełku i chaosie.

            Wielka odpowiedzialność spoczęła na was wraz z przekazaniem tego mego Przesłania.

            Strzeżcie siebie i Boskiego Płomienia w swoim wnętrzu!

 

JAM  JEST Zaratustra!

 

* Ahura Mazda [Pan Mądrości] (za wikipedią) i jego przeciwieństwo Angra Mainju [Zły Duch] tworzą stale splecioną parę, która toczy z sobą bezustanny bój o władzę nad światem. Ahura Mazda jest jednak jedynym prawowitym Bogiem, zaś Angra Mainju jest tylko jego negatywowym odbiciem, które bez Ahury Mazdy nie mogłoby samodzielnie istnieć.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia