Częściowe zaćmienie Słońca - 4 stycznia 2011 roku

Najlepiej będzie ono widoczne w Europie i na zachodzie Rosji*. Nieduże fazy tego zaćmienia będą także widoczne w Afryce północnej , w środkowej Azji, w zachodniej Syberii, również w północno-zachodniej części Chin i Indii. Maksymalna faza zaćmienia osiągnie 0,857.

            Jest to pierwsze z czterech słonecznych zaćmień 2011 roku - przyniesie ono nowe tendencje kosmicznego wpływu, które będą sprzyjać światopoglądowej przebudowie każdej osoby i poruszą duchową istotę ludzi.

            Podstawą sytuacji stanie się korzystnie oddziałujący, wzrastający, podwójny sekstyl z udziałem Marsa, Wenus w połączeniu Jowisza z Uranem. Jego wpływ przejawi się szybko i wyraźnie, a dzięki niemu nastąpią zmiany zarówno w intelektualno-duchowych dziedzinach naszego życia, jak też w osobistych relacjach.

            Spełni się bardzo wiele życzeń, ponieważ nasze potężne i oryginalne działania będą osiągać cele. Ten bisekstyl nie tylko stworzy możliwość poszerzenia rozumienia wszystkiego co się dzieje, ale także pozwoli realizować śmiałe, innowacyjne idee, rozwinąć biznes, poprawić sytuację finansową i zharmonizować osobiste współzależności.

            Ukierunkowaniu i przejawowi cech woluntarnych (zależnych od woli) będzie sprzyjać aspekt kwadratury (krańcowo dysharmonijny, ale w tym przypadku działający pozytywnie) między Słońcem złączonym z Księżycem (sam punkt zaćmienia) i Saturnem. Dana pozycja będzie sprzyjać formowaniu mocnych woluntarnych zamiarów, zdolnych do zrealizowania nawet niełatwych planów, będzie bodźcem do określenia kierunku i nieugiętości w utrzymaniu go. Innymi słowami, należy przejawiać pryncypialność do końca i działać w zgodzie ze swoimi planami. Im większe będą na waszej drodze zapory i przeszkody, tym więcej włóżcie wysiłków do osiągnięcia ambitnych celów, a na pewno je osiągniecie.

            Z negatywnych wpływów należy wspomnieć o dwóch kwadraturach:

1. pomiędzy Czarnym (bez blasku) Księżycem a Merkurym - «mój język - mój wróg!» należy uważać na zbytnie przekazywanie informacji, a także jej zniekształcenia i starać się rozpoznawać dezinformację i świadomą obmowę.

2. pomiędzy połączeniem Urana i Jowisza a węzłami Księżycowymi. To sprawdzian na «wszawicę» w stosunku do swoich społecznych obowiązków, integralności grupy, możliwy jest także dylemat wyboru pomiędzy celem osobistym, osobistą rozwojem a korzyścią dla społeczeństwa.

            Swój negatywny cień zaznaczy oczekiwane połączenie Czarnego Księżyca z Jowiszem - to możliwość ideologicznych błędów i błędna orientacja społeczna. Będzie także problematyczna prawidłowość kryteriów w społecznym planie. Tak przejawi się aspekt tej kwadratury w połączeniu Jowisza i Urana. Ten aspekt będzie także oddziaływał na sferę rozwoju intelektualnego, na sferę wykształcenia i badań naukowych, a także na politykę międzynarodową, jako swoisty konflikt pomiędzy dążeniem do rozwoju a nastawieniem konserwatywnym.

            Cieszy natomiast to, że w okresie tym będzie można zdać się zarówno na intuicję, jak też na natchnienie i twórczą hojność, jaką przez nas przejawi Bóg. Poświęćcie dużo czasu swojemu twórczemu rozwojowi, kontaktom z pięknem, ze sztuką i przyrodą. Pomyślnie oddziaływać będą medytacja i relaksacja, a modlitwy będą usłyszane.

            Na planie rozwoju duchowego ważną rolę odegra kwadratura pomiędzy Wenus i Neptunem połączonym z Chironem, a także harmonijne współdziałanie tego połączenia z Księżycowymi węzłami. Wniosek z tego: nasze moralne i emocjonalne niezadowolenie, a nawet niepowodzenie w sprawach romantycznych czy sprawach materialno-pieniężnych posłuży jako punkt wyjścia do duchowego doskonalenia i odnajdowania mądrości. A jako skutek tego - wzmocnienie wiary i połączenie jej z wiedzą.

            W ten sposób zaćmienie Słońca 4 stycznia, każdemu z nas da nową szansę osiągnięcia swoich celów, wzmacniając swoją wolę i potencjał duchowy, reformując pozycję ideologiczną i naprawiając bardzo wiele, zarówno w dziedzinie finansów, jak też w stosunkach romantycznych.

            Mniej mówicie - więcej róbcie. Nie pobłażajcie swoim słabościom i nie popadajcie w iluzję czy fantazję, a połączcie podejście realistyczne i trzeźwe z intuicyjnym wyczuciem sytuacji. Hartując się w życiowym zamieszaniu stajemy się mocniejsi. Ale ważne jest także to, by mądrzeć, przejawiając społeczną lub grupową odpowiedzialność i właściwie wybierając priorytety.

            W tym momencie, dla Wszechświata ważny jest każdy z nas i to, jak realizujemy swoją osobowość, jak rozwijamy swoje twórcze zdolności i wzbogacamy ten świat owocami swojej twórczości.

            Na poziomie umocnienia zdrowia warto przypomnieć o korzyściach z relaksacji podczas przechodzenia zaćmienia. Należy zwrócić szczególną uwagę na funkcjonowanie nerek, stan kręgosłupa, na odżywianie i pracę żołądka, a także na stan psychiki.

            Należy podtrzymywać swój optymistyczny nastrój, być wyspanym w okresie zachodzenia zaćmienia (przez dobę przed zdarzeniem i przez trzy doby po) i kontrolować obciążenie fizyczne. Należy także wspomnieć, że lepiej tego dnia nie używać napojów alkoholowych i środków uspokajających lub narkotycznych**.

            Od 11 grudnia i do połowy stycznia, a zwłaszcza podczas dwóch zaćmień - księżycowego 21 grudnia i słonecznego 4 stycznia - lepiej nie podejmować ważnych decyzji. W ogóle prowadzić się spokojnie, nie ryzykować, nie wchodzić w konflikty, według możliwości unikać zgromadzeń i zbytecznie nie korzystać z transportu. Według ludowych przepowiedni, wilki zbierają się w stada od 22 grudnia i do Trzech Króli, dlatego ten czas jest szczególnie niebezpieczny. Rozumieć to można dosłownie i metaforycznie***.

 

Następne zaćmienia:

- 1 czerwiec 2011 roku - częściowe słoneczne,

- 15 czerwca 2011 roku - pełne księżycowe,

- 1 lipca 2011 roku  - częściowe słoneczne,

- 25 listopada 2011 roku - częściowe słoneczne,

- 10 grudnia 2011 roku - pełne księżycowe.

 

* http://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C4%87mienie_S%C5%82o%C5%84ca_z_4_stycznia_2011

** http://www.fomalhgaut.ru/prognozj/ecl_0104.php

*** http://www.urania-astrology.ru/horoscope/month/
 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia