Boski uczeń

El Morja 14 maja 2005
Pamiętajcie o tym, że pragniecie być naszymi uczniami nie od czasu do czasu, kiedy przypadkowo myślicie o nas wśród waszej codziennej krzątaniny. Nie, musicie stale pamiętać o tym, co chcecie osiągnąć i do czego zmierzacie. Musicie zachowywać swoją świadomość skierowaną na nasz świat, zwróconą do naszego świata w jakiekolwiek złożone sytuacje byście nie trafili.
Dążenie, wytrwałość i oddanie. To są cechy potrzebne naszym uczniom.
Możecie zajmować się swoimi zwykłymi sprawami i spełniać domowe obowiązki, ale musicie stale utrzymywać w umyśle obraz naszego świata. Musicie stale zachowywać harmonię z nami. To pozwoli wam rozwinąć czujność. Czujność na nasze potrzeby i zapotrzebowania godziny.
Zachowujcie i podtrzymujcie czujność i podążanie w ciągu dnia. Żebyście, kiedy wyniknie potrzeba pomocy wam, albo, kiedy nastąpi dla was godzina otrzymania swojej lekcji nie przepuścili tego momentu, dlatego, że zbytnio odwróciliście się poprzez puste rozmowy, niepotrzebne spory czy oglądanie kolejnego serialu.
Kiedy pragniecie stać się naszymi uczniami i otrzymywać od nas wytyczne, naukę i pomoc, dlaczego myślicie, że uwalniacie się od wzajemnych obowiązków w stosunku do nas?
Możemy przyjść, dać wam lekcję lub zadanie, lub interesującą informację w dowolnym czasie doby. Dlatego waszym obowiązkiem, kiedy wstępujecie do naszych uczniów, jest stałe zachowywanie czujności.
Dlatego musicie stale strzec swoją czujność i czekać na nasze zadania, nasze instrukcje i informacje, nadchodzące od nas. My nie komunikujemy się z naszymi uczniami w ich języku. Posyłamy naszą naukę i naszą informację w charakterze energii, subtelnego powiewu wiaterku, lekkiego, świetlnego błysku, rodzącego się lekkiego pragnienia czy pojawiającej się energii w celu wykonania jakiejś pracy. Bardzo rzadko mówimy cokolwiek naszym uczniom. A nasze słowa pojawiają się w waszej głowie tak naturalnie, jakby były to wasze własne myśli. Tylko po pewnym czasie możecie zrozumieć, że te myśli przyszły do was od nas.

Kuthumi 6 lipca 2006 r.
... nasza współpraca zakłada nie wasze ślepe podporządkowanie się naszym radom i zaleceniom, lecz twórcze zastosowanie całej wiedzy, której wam udzielamy, w życiu. Nie, nie są nam potrzebni ślepi naśladowcy, gotowi z pierwszym naszym słowem czynić to, co mówimy. Nam potrzebni są świadomi, myślący uczniowie, nie – którzy bez szemrania wykonują nasze polecenia, lecz którzy świadomie stosują otrzymaną wiedzę za pomocą swojej zewnętrznej świadomości, znajdując najlepszy wariant, zdolni w optymalny sposób realizować nasze plany.

Surija z Wielkiego Słońca Centralnego 3 Stycznia 2006
... jednym z podstawowych naszych wymagań wobec was jest poczucie pokory. Bycie pokornym nie oznacza, że powinniście się poniżać i zniewalać. Nie, to byłaby nieprawidłowo zrozumiana pokora i nieprawidłowo zrozumiane służenie.
Poczucie pokory oznacza przede wszystkim stan, w którym odczuwacie waszą jedność ze Stwórcą. Zaczynacie odbierać to, co stworzone, otaczający was świat, tak prawdziwie i w tak wywyższony sposób, odczuwacie święte drżenie i wypełniająca was miłość tak, że gotowi jesteście uczynić wszystko, aby można było jeszcze trochę przedłużyć ten stan w waszej świadomości.
Jesteście gotowi ofiarować wszystko, co posiadacie, ofiarować nawet swoje ciało fizyczne, swoją duszę i całą waszą istotę. W końcu bowiem rozumiecie, że nie ma żadnej ofiary z waszej strony. W takim stopniu odczuwacie swoje zjednoczenie z całym otaczającym was życiem oraz w takim stopniu przenika was poczucie jedności ze Stwórcą, że dla waszego ego przestaje stanowić przeszkodę oddzielającą was ode mnie, od Boga i od każdej cząsteczki życia. W tym stanie odczuwacie nieskończoną wdzięczność za łaskę Stwórcy. Nie istnieje nic na waszym ziemskim świecie, co można byłoby porównać do stanu ogarniającej was cichej radości i bezprzyczynowego szczęścia. W tym stanie, w końcu, możecie odczuć to szlachetne wzruszenie, która wam pozwala przyjąć na siebie każdą odpowiedzialność i każdą próbę, jeżeli jest to zgodne ze Świętą Wolą Boską.

Padma Sambhava 8 lipca 2009 roku
Trzeba wam pokory przed Wyższym Prawem, potrzeba wam dążenia, posłuszeństwa, cierpliwości i tolerancji.
To są podstawowe cechy.
Potrzebny jest wam również poprawny wektor, który nadaje prawidłowy kierunek waszemu dążeniu Drogą. A za poprawny wektor uważa się chęć pomagania wszystkim żywym istotom, istniejącym w tym wszechświecie.

Lanto 25 grudnia 2008
... dążenie, wytrwałość i poświęcenie – to nieodzowne cechy na Drodze.
Istnieje jeszcze kilka innych cech, bez których nie obejdziecie się. A najważniejsza z nich to Miłość. Wtedy, gdy jesteście w stanie doznawać uczucia Miłości stajecie się podatni na nasze wibracje, a gdy Miłość przepełnia wasze serca, razem z Miłością do waszych serc wchodzi Boska Mądrość, ta cecha, którą jesteście w stanie osiągnąć, jeśli będziecie nieustannie, dzień po dniu wsłuchiwać się w nasze słowa i postępować zgodnie z naszymi wskazówkami.
Chciałbym także powiedzieć parę słów na temat Wiary. Gdy wasze serca wypełnione są oddaniem i wiarą, to wasza istota wypełnia się tak potężną siłą, że nie straszne jej jakiekolwiek burze i huragany waszego świata.
Dlatego zanim zdecydujecie się postępować za nami, Wniebowstąpionymi Mistrzami, postępować zgodnie z naszą Nauką i naszymi wskazówkami, to sprawdzajcie siebie, czy wasze dążenie jest silne i czy posiadacie te nieodzowne na Drodze cechy, które właśnie wymieniłem. Dlatego, jeśli będziecie mieli wątpliwości i będziecie nieustannie poszukiwać gdzieś-tam i czegoś-tam jeszcze bardziej lepszego i doskonalszego, to nie będziecie mogli przyswoić tej Prawdy, i nektar Boskiej Łaski, którą dostarczamy razem w każdym przesłaniem, wyleje się na ziemię razem z wami, a nie pobłogosławi waszych serc.
Dlatego, zanim podejmiecie twarda decyzje podążania po Drodze, o której was nauczają Wniebowstąpieni Mistrzowie, sprawdźcie siebie, na ile silne jest wasze dążenie i czy nie skończy się ono wcześniej nim doczytacie do końca to przesłanie. I jeśli nie możecie z całą pewnością powiedzieć, że jesteście gotowi podążać zgodnie z naszą nauką to przynajmniej do końca trwającego wcielenia nie traćcie czasu na czytanie naszych przesłań. Dlatego, że będziecie zajmowali się zupełnie próżną i bezmyślną pracą. To tak, jak byście próbowali podlewać swój ogród sitem.

Ukochany Jezus 26 czerwca 2009 roku
Głowna i podstawowa przeszkoda, na jaką napotykamy wśród wcielonej ludzkości to niekonsekwentność i brak umiejętności bycia konsekwentnym we wszystkim. Dlatego zamiast odczuwać niezadowolenie i mieć pretensje do Wywyższonymi Nauczycieli, spróbujcie wypracować podstawowe potrzebne wam cechy na Drodze.We wszystkich czasach bardzo doceniano cechę stałości i bycia konsekwentnym przy osiąganiu celu.
Musicie podtrzymywać wasze dążenie, wtedy płomień ognia na ołtarzu waszego serca będzie równomierny, i my będziemy wiedzieć o tym że ta właśnie jednostka gotowa jest do tego byśmy zaczęli z nią pracować.
Rozważamy nie tylko obecny moment, uważnie przeglądamy kronikę Akaszy. I możemy osądzić ile razy ta jednostka zaczynała podążać Drogą Oświecenia i ile razi zboczyła z tej Drogi. Dlatego też dla każdego z was będzie odpowiedni czas oczekiwania na Nauczyciela, który przyjdzie do was i nawiąże kontakt z wami. Widzimy was od razu gdy przejawiacie równomierny płomień ognia waszego serca, lecz czasami nagrania Akaszy wskazują że kilkadziesiąt razy próbowaliście już podążać Drogą i zbaczaliście. Wtedy nie mamy prawa pracować z wami do końca obecnego waszego wcielenia. Jednak nie oznacza to że nie powinniście przejawiać gotowości podążania Drogą. Ponieważ wasze podążanie i wasza konsekwentność jest konieczna do stworzenia pędu którego potrzebujecie w następnym wcieleniu. Tak wyjaśnia się dlaczego niektórzy ludzie z łatwością opanowują naszą Naukę, łatwo się podejmują decyzję i są gotowi po pierwszym naszym zawołaniu zebrać się i podążać tam gdzie im pokażemy. A inni ludzie czytają Nauki, słyszą dyktanda, lecz w następnej chwili ich już przyciąga co innego, i oni porzucają książki naszej Nauki i biegną za kolejną przyjemnością lub zabawką waszego świata.
Wiele naszych osiągnięć i cech pochodzi z dalekiej przeszłości, z wielu naszych poprzednich wcieleń. Dopiero teraz w obecnym naszym życiu, wypływają one z nas na wierzch i otrzymujemy prawo do ich wykorzystania. Powinniśmy stosować nasze Boskie dary i cechy, żeby służyć Wspólnemu Dobru.

El Moria 10 Stycznia 2007 r.
Uwierzcie mi, nie ma w waszym świecie nic co można byłoby choćby trochę porównać do radości ze służenia, z doświadczania satysfakcji z wykonanego długu, z dokonanej pracy. I gdy powracacie do eterycznych oktawach Światła, po opuszczeniu fizycznego planu, miliony istot Światła z całego wszechświata śpieszą okazać swój szacunek, i podziękować wam za bezinteresowny trud podczas ziemskiego wcielenia.
Bierzcie przykład nie z tych co się pokazują. Wielu z naszych wiernych służących czeka całe życie, żeby spełnić swoją małą rolę. I ta na pierwszy rzut nieznaczna rola, czasami prowadzi do zmiany sytuacji w całym kraju, a czasami na całym świecie.
Dlatego wsłuchujcie się uważnie w swoje serce. Czy nie nadeszła wasza pora pokazać wasze służenie Życiu?
Z radością okażemy wam całą potrzebną pomoc. Znajdziemy możliwość aby doprowadzić waszą zewnętrzną uwagę na zadanie, które powstała konieczność wypełnić. Lecz kiedy trzeba działać nie marudźcie i nie mówcie iż jest wam ciężko i bolą was stare wasze rany oraz że nie macie wystarczająco dużo jedzenia w zapasie.
Nie ma w waszym świecie nic co mogłoby zatrzymać prawdziwych współpracowników przed wykonania zadania swojego życia.

Padma Sambhava 8 lipca 2009 roku
Gdy byłem wcielony, nie przystępowałem do rozmowy z podążającymi do wiedzy dopóki oni nie zademonstrowali swoim dążeniem i pokorą.
Czekałem i obserwowałem czasami po dziesiątki lat, zanim rozpoczynałem nawet najprostszą rozmowę z jednostkami starającymi stać się moimi uczniami, żeby dostać po cząsteczce Prawdy.
Kto z was może siedzieć w pozie medytacyjnej latami i pokornie czekać, aż wasze wibracje pozwolą Nauczycielowi porozmawiać z wami?
Nikt, chcecie płacić pieniędzmi i otrzymać za nic całą wiedzę.
Uspokójcie się. Prawdy i wiedzy nie da się kupić za pieniądze. One wchodzą do waszej istoty wtedy, gdy wasza świadomość gotowa jest je odebrać.
Zachodzi to bezwarunkowo. Gdy naczynie jest gotowe – przychodzi Nauczyciel. Jest to Prawo, które działa w waszym fizycznym świecie.
Jeżeli podejdziecie do Nauczyciela zanim będziecie gotowi, niczego nie zyskacie, poza rozczarowaniem. Mało tego, będziecie obwiniać Nauczyciela o wszystkie wady, które są wam właściwe. Ponieważ wasz Nauczyciel jest waszym zwierciadłem, w którym się odbijacie. 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia