Uzdrawianie

Jezus 8 czerwca 2005
Wiecie, że gdy byłem wcielony 2000 lat temu leczyłem wielu ludzi i robiłem to skutecznie. Pogłoski o cudownym uleczaniu mnie wyprzedzały. Dokądkolwiek poszedłem, zawsze znajdowali się ludzie, którzy wierzyli, że mogę ich uzdrowić, lecz byli i tacy, którzy nie wierzyli w te cudowne uzdrowienia.
Dlatego zawsze pytałem, czy ten człowiek wierzy, że będzie uleczony. Pytałem również zawsze, czy chce być uleczony. W pierwszej chwili te dwa pytania może wydadzą się wam nieistotne i stanowiące po prostu utarte zwroty. Jednak, właśnie w nich zawarty jest klucz uzdrowienia.
Wasza świadomość powinna być gotowa zaakceptować uzdrowienie. Jeśli ona z jakiegoś powodu nie może uwierzyć, że możecie być uzdrowieni, wtedy nawet Bóg wam nie może pomóc.
Co do drugiego pytania: Powinniście chcieć być uzdrowieni, powinniście prosić o uzdrowienie. Jeśli nie prosicie o uzdrowienia, wtedy nawet Bóg wam nie może pomóc, takie jest prawo wolnej woli, bez wyjątku działające we Wszechświecie.
Istnieje wiele powodów, wskutek których możecie nie chcieć być uzdrowieni. Jednym z powodów może być fakt, że wasza dusza dobrowolnie przyjęła (na siebie) chorobę, jako obciążenie odrabiające karmę świata lub waszą osobistą ciężką karmę z przeszłości. Wiele Światłych dusz przychodzących we wcieleniu, przyjmuje ciężkie choroby i wrodzone wady po to, by wykupić poprzez swoje cierpienie grzechy świata. Poprzez swoją zewnętrzną świadomość możecie nie uświadamiać sobie przyjętego przez nich ciężaru, lecz z reguły takie dusze nie chcą uzdrowienia i nie proszą o nie. Pomóc takim duszom można tylko w przypadku, kiedy ich najbliżsi proszą o ich uzdrowienie, gdyż cierpienie kochanego człowieka jest dla nich ciężarem nie do zniesienia.
A więc, człowiek musi wierzyć w uzdrowienie i powinien on prosić o nie. Tylko wtedy, gdy spełnione są te dwa warunki, można przystąpić do leczenia. Zawsze przed leczeniem trzeba zrozumieć przyczynę zachorowania człowieka. Wyższe prawo może pozwoli wam na przeprowadzenie leczenia, lecz może również nie pozwolić wam na to.
Oczywiście, aby leczyć powinniście posiadać płaszcz uzdrowiciela, który pozwala wam przeprowadzić leczenie za pomocą Boskiej łaski i Boskiej Energii.
Wszelkie inne rodzaje leczenia są fałszywymi praktykami, które poprzez szereg sprytnych metod po prostu przesuwają negatywną energię stanowiącą przyczynę zachorowania, do innego miejsca, albo tymczasowo zatrzymują działanie tej energii.
Kwestie związane z uzdrowieniem są bardzo delikatne i bardzo poważne. Dlatego obserwuję z niepokojem nowo pojawiających się uzdrowicieli, którzy eksperymentują z Boską Energią, nawet czasami bez przejścia przez początkowe oświecenie, które pozwoliłoby im pracować z uzdrawiającą Boską Energią.
Wielu z tak zwanych uzdrowicieli wcale nie ma dostępu do źródła Boskiej Energii i wszystkie ich manipulacje, nawet jeśli zapewniają tymczasową ulgę w rzeczywistości pogarszają stan chorego.
Pozwólcie mi wyjaśnić.
Przyczyną waszych chorób jest energia negatywna, która gromadzi się w waszej aurze z powodu nieprawidłowych uczynków, myśli i uczuć, których dopuściliście się w tym życiu lub w poprzednich żywotach. Rozważam w tej chwili przyczynę chorób większej części ludzkości, a nie przypadek kiedy człowiek celowo przyjmuje na siebie chorobę jako obciążenie.
Ta wasza energia negatywna, która stanowi prawdziwą przyczynę waszego zachorowania i która utworzyła się wskutek waszych nieodpowiednich działań, powinna zostać usunięta z waszej aury. Wtedy będziecie uzdrowieni.
Boska łaska potrzebna do waszego uzdrowienia, może zostać wam udzielona, a może też nie będzie wam dana. Wszystko zależy od obciążenia karmy, stanowiącej przyczynę waszego zachorowania.
Dlatego zezwolenie na uzdrowienie powinno zostać otrzymane z góry (z nieba). Ludzie, którzy nazywają siebie uzdrowicielami, z reguły nie posiadają tego poziomu oświecenia, które pozwoliłoby im znać Boską Wolę odnośnie każdego leczonego człowieka. Chęć zarobku popycha ich do wykorzystania określonych metod, za pomocą których przesuwają energię powodującą zachorowanie, i to tymczasowo poprawia stan pacjenta. Niektóre z wykorzystywanych metod leczenia stwarzają karmę, gromadzącą się w aurze uzdrowiciela. Najbardziej doświadczeni uzdrowiciele mogą nawet unikać karmy, która im się należy, lecz przez to obciążają karmę pacjenta, który zwrócił się do nich o pomoc.
Kiedy Wyższe Prawo zezwala prawdziwemu uzdrowicielowi przeprowadzić leczenie, decyzja o uzdrowieniu jest brana na podstawie dobrej karmy, którą człowiek posiada i która może zostać wykorzystana podczas jego leczenia. Albo dusza tego człowieka, albo sam człowiek całkowicie uświadomili sobie, że uczynki, które spowodowały rozwój choroby są niewłaściwe i on stanowczo zdecydował w swojej zewnętrznej świadomości nigdy więcej nie powtarzać tego uczynku.
Właśnie dlatego po uzdrowieniu mówiłem: “Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (Jan 8:11).
Prawdziwy uzdrowiciel dobrze odróżnia przyczyny zachorowania ludzi i widzi komu można pomóc, a komu nie można. Do uzdrowienia jest wykorzystywana Boska Energia. Prawdziwy uzdrowiciel usuwa energię negatywną z pacjenta i wypełnia jego aurę czystą Boską Energią. To może następować poprzez proces myślowy lub przy bezpośrednim kładzeniu rąk na chorego.
Istota uzdrowienia sprowadza się do wymiany energii pomiędzy uzdrowicielem a pacjentem. Dochodzi do przejścia energii negatywnej do uzdrowiciela i Boskiej Energii do pacjenta. Taki proces wymiany energii jest regulowany przez Wyższe Prawo. W tym przypadku nie tworzy się karma i leczenie przynosi prawdziwą pomoc choremu. O ile człowiek posiadający płaszcz uzdrowiciela, przeszedł wysokie oświecenia zanim otrzymał swój płaszcz, przyjmowana przez niego energia negatywna, z reguły, nie może mu zaszkodzić. Za pomocą czakr uzdrowiciela dokonuje się transformowanie, przekształcanie, spalanie wszelkiej negatywnej energii. W istocie, proces zniszczenia negatywnej karmy, pobranej od pacjenta jest analogiczny do tego, który wykorzystują duchowo wywyższeni ludzie, do transformowania karmy światowej.
Im wyższy poziom duchowych osiągnięć uzdrowiciela, tym szybciej zachodzi przekształcanie negatywnej energii w jego aurze.
Rozumie się, samo przez się, że jeśli uzdrowiony człowiek, dalej dopuszcza się czynów, które spowodowały jego kalectwo, choroba znów powróci w takiej czy innej postaci.
Dlatego, w rzeczywistości, uzdrowienie człowieka zachodzi wskutek jego własnej pomocy samemu sobie, pomocy jego świadomości. Im wyższy poziom świadomości człowieka, tym łatwiej można mu pomóc. Uzdrowienie jest bardzo ściśle powiązane z poziomem świadomości człowieka.
A przez poziom świadomości rozumie się nie rozwój intelektu, mowy czy cielesnego umysłu. Wielu zwyczajnych ludzi bez wielkiego wykształcenia, czasami posiada wyższy poziom świadomości, niż ludzie, którzy otrzymali staranne wykształcenie i zajmują wysokie stanowiska.
Możliwe, że rozważaliście możliwość zwrócenia się do uzdrowiciela lub bioenergoterapeuty. Niektórzy z was nawet odwiedzali takich uzdrowicieli. Możliwe, że nawet otrzymywaliście jakąś ulgę w waszych problemach. Powinniście być jednak bardzo uważni, kiedy poszukujecie pomocy wszelkiego rodzaju uzdrowicieli i bioenergoterapeutów. Bo wielu z nich nie posiada tych duchowych osiągnięć, które pozwoliłyby im uzdrawiać w Imieniu Boga i za pomocą Boskiej Energii.
Jeśli wasze duchowe osiągnięcia przewyższają wielokrotnie duchowe osiągnięcia uzdrowiciela, to podczas seansu, tak zwanego uzdrowienia, zajdzie dokładnie odwrotny proces. Nie uzdrowiciel przyjmie od was energię negatywną, lecz wy przyjmiecie w swoją aurę energię negatywną znajdującą się w aurze uzdrowiciela. I dobrze będzie jeśli weźmiecie na siebie tylko energię negatywną uzdrowiciela, a nie energię wszystkich jego pacjentów, których leczył w ostatnim czasie.
Prawdziwość uzdrowiciela można poznać po dwóch oznakach. Prawdziwy uzdrowiciel leczy nie wasze ciało lecz waszą duszę, tzn. pomaga wam odkryć przyczynę powodującą wasze zachorowanie. Wskaże on wam te wady, które są rzeczywistą przyczyną waszego zachorowania. I po drugie, o ile uzdrowienie jest darem Boskim, to prawdziwy uzdrowiciel nigdy nie pobierze pieniędzy za uzdrowienie. Darmo otrzymał swój dar, darmo daje! (Mat 10:8). Jednak nigdy nie zapominajcie, że powinniście rozliczyć się za otrzymane przez was uzdrowienie w taki czy inny sposób. Zawsze pamiętajcie, że prawdziwy uzdrowiciel to Bóg. A człowiek tylko udostępnił siebie do rozporządzenia Siłom Wyższym, po to, by zrealizować swoje służenie w życiu i ulżyć cierpieniom ludzi. 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia