Kontakt ze światem subtelnym

Każdy człowiek ma potencjał, żeby nawiązać połączenie ze swoim Wyższym Ja i Wywyższonymi Nauczycielami, jednak aby tego dokonać, musimy zwracać uwagę na wszystko co nas otacza i działać zgodnie z Boskimi wzorcami.
Podczas realizacji kontaktów ze światem subtelnym powinniśmy być absolutnie czyści w swoich myślach i intencjach, pragnąć tylko jednego – służyć ludzkości, wszystkim żywym istotom.
Najpierw powinniśmy starać się osiągnąć kontakt z naszym Wyższym Ja, a potem z Istotami Wyższymi.
Z Wywyższonymi Nauczycielami możemy obcować nawet podczas snu. Trzeba jednak pozbyć się swoich wad i złych nawyków, które zaniżają naszą wibrację i nie pozwalają dotrzeć do wyższych światów.
Na planie astralnym żyją różne istoty, są dobrzy mieszkańcy tego planu jak i źli, którzy oddalili się od Boga. Możemy zawsze rozróżnić te istoty poprzez poziom ich wibracji i po zawartości ich przesłań.
Podczas kontaktu ze światem subtelnym, żaden jej mieszkaniec i żadna energia z tego planu nie może wyrządzić nam szkody, gdy przekonani jesteśmy o swojej nietykalności i ochronie. Lecz w przypadku, gdy dopuszczamy niedoskonałe stany świadomości stajemy się bezbronni wobec tego planu.

Pan Majtreja 27 czerwca 2007 r.
Przybyłem dziś do was udzielić kolejnego przesłania, bezpośrednio dotyczącego waszych stosunków z nami, Wywyższonymi Nauczycielami. Wiecie, iż w ostatnim czasie wielu twierdzi, że odbiera nasze przesłania. Jednak coś wam mówi, żebyście byli uważni wobec takiego rodzaju przesłań i posłanników.
Czemu? Ponieważ sam proces obcowania pomiędzy nami a niewywyższoną ludzkością jest wciąż zbyt skomplikowany. Większa część, żeby nie powiedzieć wszyscy, którzy uważają, że otrzymują nasze przesłania, są raczej wystawieni na wpływ planu astralnego i istot, które się tam znajdują. Nie wszyscy mieszkańcy planu astralnego odnoszą się nieprzyjaźnie wobec ludzi. Spora część z nich, utkwiła, jak to się mówi, pomiędzy niebem, a ziemią. Oni nie mogą wcielić się znów, ponieważ osiągnęli wystarczająco wysoki poziom w swoim rozwoju, lecz istnieje jakaś karma, której oni wciąż nie wypracowali i którą mogą wypracować jedynie poprzez ludzi znajdujących się obecnie we wcieleniu. Istoty te są zmuszone poszukiwać, i znajdują dla siebie przewodników wśród ludzi, żeby udzielać ludzkości określonej informacji i wiedzy. Tym sposobem poprzez współpracę z ludźmi mają możliwość przepracowania pozostałych swoich długów karmicznych.
Istnieją też inni mieszkańcy świata subtelnego, którzy świadomie oderwali się od Boga i nie chcą się inkarnować. Wielu z nich twierdzi, że są wywyższonymi nauczycielami i nawet nazywają siebie naszymi imionami.
Istnieją również takie sobowtóry astralne, które są wytworzone przez ludzki egregor. One nie są świadomymi istotami, lecz potrafią udzielać całkiem sensownych przesłań, które zawierają ogólnie znane twierdzenia i prawdy.
Możecie zawsze rozróżnić te istoty poprzez poziom wibracji i po zawartości ich przesłań. Z reguły takie istoty nadają na określonym poziomie wibracyjnym i ich przesłania nie wyróżniają się szczególną różnorodnością.
Daję wam tyle szczegółowej informacji o mieszkańcach planu astralnego, ponieważ napotykamy na zbyt duży problem, gdy jakaś jednostka, uważając że komunikuje się z Wywyższonymi Nauczycielami, wpada w uzależnienie od istot z planu astralnego. I potem gdy zrozumieją, albo ludzie wokół nich zaczną uzmysławiać sobie całe niebezpieczeństwo wynikające z takiego połączenia, bardzo trudno jest wyzwolić się z podobnego wpływu. Dochodzi do tego, co wasi psychiatrzy nazywają schizofrenią, a przedstawiciele kościoła nazywają opętaniem. Wyzwolenie od wpływu podobnych opętujących istot nie jest łatwe, ponieważ sami z własnej woli przywołaliście je do waszych świątyń i zechcieliście współpracować z nimi.
Jeśli macie do czynienia z istotami, które nie oderwały się od Boga i z waszą pomocą one wypracowują swoją karmę, to wtedy okazujecie pomoc tym istotom i nie tworzycie własnej karmy. Taka współpraca jest związaną z waszymi karmicznymi połączeniami, które pochodzą z dalekiej przeszłości. Jeśli wybierzecie współpracę z tymi przedstawicielami planu astralnego, którzy oderwali się od Boga, wtedy, odbierając ich przesłania, stwarzacie karmę. Im więcej wysiłków położycie w celu rozpowszechniania ich przesłań, tym większą karmę gromadzicie.
Dlatego właśnie zmuszeni jesteśmy uciekać się do specjalnie wyszkolonych posłanników, którzy niosą nasz płaszcz i którzy przyszli do waszego świata ze specjalną misją – odnowienia Drogi, którą prowadzimy ludzkość Ziemi.
Dlatego udziela się wam kompletnej informacji i daje pełną wolność wyboru, kogo słuchać i za kim podążać.
Przyszedłem dziś w specjalnym celu - przekazać wam wiedzę i informację o waszych kontaktach ze światem subtelnym i jego mieszkańcami.
Nasi posłannicy niosą wibracje wyższych oktaw i przez poziom tych wibracji możecie zawsze ich odróżnić od wszelkich samozwańców i szarlatanów.
Istnieje jeszcze jedno kryterium, o którym wam opowiem, i które możecie wykorzystać do odróżnienia. Każde osiągnięcie na planie subtelnym, o którym wam mówią, powinno posiadać swoje potwierdzenie na planie fizycznym.
Dlatego jeżeli mówią wam, że jesteście Jezusem, lub Panem Majtreją, lub kimkolwiek z Nauczycieli, proszę was, spójrzcie na siebie i wokół siebie, analizujcie uważnie wasze relacje z ludźmi, ze swoimi bliskimi. Nie zawsze wszystko jest oczywiste, lecz jeśli nie naśladujecie w swoim życiu Nauki, którą głosili Jezus, Mojżesz, prorocy i posłannicy z przeszłości, wtedy raczej nie jesteście tymi o kim wam mówią, że jesteście.
Mimo wszystko w waszym cywilizowanym wieku, ludzie pozostają ignorantami w kwestiach wiary i relacjach ze światem subtelnym. Dlatego pojawiają się różni oszuści, którzy wykorzystują waszą ignorancję. Przysyłamy zatem naszych posłanników, żeby was uczyli odróżniać i podawali wam prawdziwą Naukę.
Macie możliwość wyboru. Macie możliwości pójścia za waszym złudzeniem lub powrócenia na Drogę, na której was nauczamy przez cały rozwój ludzkości.

Gautama Budda 9 stycznia 2008 roku
Świat astralny różni się zbyt dużo wibracjami od waszego świata fizycznego, a gęste warstwy świata astralnego są zamieszkane przez istoty które nie chcą podporządkować się Boskiemu Prawu i nie chcą podążać drogą rozwoju ewolucyjnego.
Dlatego, gdy nawiązujecie kontakt z podobnymi istotami to nie awansujecie w swoim rozwoju duchowym lecz nawet na odwrót, możecie wpaść pod wpływ istot które będą eksploatować wasz strumień życiowy do swoich celów.
Ogromna część ludzi psychicznie chorych jest opanowana/omotana przez podobne istoty. Niektórym z nich wydaje się iż kontaktują się z Wywyższonymi Nauczycielami, mogą nawet odbierać przesłania i widzieć w swoich wizjach wywyższonych nauczycieli. Będzie to jednak tylko kontakt z mieszkańcami planu astralnego i z istotami które się tam znajdują.
Żeby uniknąć podobnego niebezpieczeństwa powinniście poważnie zastanowić się nad tym, czemu jest wam potrzebny kontakt ze światem subtelnym. Jeżeli u was jest obecna chęć odbierania przesłań lub obcowania z kimś z planu subtelnego, to jesteście skazani na wstąpienie w kontakt z istotami które pragną połączyć się z kimś wcielonym na Ziemi.
Dlatego wielokrotnie udzielaliśmy nauki o uważaniu podczas realizacji kontaktów ze światem subtelnym. Powinniście być absolutnie czyści w swoim myślach, powinniście osiągnąć pewną czystość swoich czterech niższych ciał, powinniście pragnąć tylko jednego – Służyć ludzkości, wszystkim żywym istotom.
Gdy wasze intencje są czyste i pragnienia oczyszczone, wcześniej czy później zrealizujecie kontakt z Wywyższonymi Nauczycielami. Niech jednak odbędzie się to możliwie później, ponieważ zanim zwrócicie się do kogoś kto jest poza wami, jest wam potrzebny kontakt z waszym wewnętrznym Nauczycielem, waszym Wyższym Ja.

Pan Majtreja 13 czerwca 2010
Naszym kontaktom, obcowaniu przeszkadza wasze pragnienie wrażeń i materialnych energii. Wasza świadomość jest stale przywiązana do jednego z szeregu innych przedmiotów waszego świata.  Nie ma wolności.  Ponieważ nie ma wolności waszej świadomości, nie możemy obcować. Jesteście uwięzieni w ciemnicy. Tą ciemnicą jest iluzja otaczająca was w świecie materii. Wasza świadomość bez końca błądzi w zawiłościach iluzji. A ni na chwilę nie możecie skupić się na naszym świecie.  Czy możemy porozumieć się?
Zbliżycie się do mnie w waszej świadomości tylko wtedy, gdy zaczniecie zdejmować powłoki iluzji z waszych czterech niższych ciał. To oznacza wejście na Drogę Wtajemniczeń i podążanie tą Drogą.
Taki jest stan świata w bieżącej chwili, lecz żeby wyrwać się z sideł iluzji, należy dołożyć wielkich starań do przezwyciężenia waszej ludzkiej świadomości, waszego fizycznego umysłu i waszych pragnień. Dlatego ta Droga w obecnym okresie jest bardzo bolesna. Musicie ciąć na żywo, wyrzekając się wszystkiego, co w waszym świecie uważa się za prestiżowe, potrzebne i konieczne.

Podczas medytacji czy snu możemy dokonywać swoich podróży tylko do tych subtelnych światów, które posiadają poziom wibracji odpowiadający naszym wibracjom.

El Moria 21 czerwca 2005
Zawsze powinniście pamiętać, że podobne przyciąga podobne, dlatego, obserwujcie człowieka, który wam opowiada o swoich doświadczeniach i eksperymentach, obserwujcie jego sposób rozumowania i działania i będzie dla was jasne, w jakich światach może podróżować ten człowiek.
Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że ludzie mogą podróżować w planach astralnym i mentalnym. Robicie to podczas każdej nocy. Pytanie – na ile te podróże wspierają rozwój waszej świadomości i na ile wspierają wasze podążanie Drogą.

Pan Surya 21 czerwca 2009 roku
Obecnie wielu ludzi wyobraża sobie, że mogą odbierać nasze przesłania. I wielu z nich na prawdę przyjmuje przesłania i stara się je jak najszerzej publikować.
Cóż, to wasze prawo. Bóg nie może pozbawić was wolnej woli i zabronić wam tego. Jednak my możemy udzielać wam Nauki o karmicznej odpowiedzialności za fałszywe zakwalifikowanie Boskiej energii.
Każdego razu, jak dążycie do nawiązania kontaktu, jak wam się wydaje, ze Światem Wyższym, należy trochę zatrzymać się i dokonać analizy swego stanu świadomości. Dlatego że wasz stan świadomości odbija się na wszystkim, co robicie. Należy również przejrzeć wasz motyw, bo wasz motyw ukierunkowuje wasze działanie.
Jedno i drugie jest ważne. Każde działanie, które wykonujecie na planie fizycznym lub na bardziej subtelnych planach myśli i uczuć, dostaje od was zabarwienie i służy ujawnieniu albo sił powielających iluzję, albo służy ujawnieniu sił, sprzyjających redukowaniu iluzji.
Więc od waszego ukierunkowania zależy, po stronie jakich sił występujecie.
Na przykład poddaliście się ciekawości I postanowiliście zabawić się w odbieranie przesłań z planu subtelnego. Nic złego w tym nie ma. Możecie eksperymentować. Ale powinniście znać I stosować zasady bezpieczeństwa podczas obcowania z subtelnym światem.
Nie bierzecie się za ster współczesnego liniowca, jeśli nie posiadacie odpowiednich kwalifikacji, bez kierownictwa doświadczonego mentora. Dlaczego uważacie, że jak wchodzicie w kontakt z niefizycznym światem, możecie to robić bez szkolenia i bez potwierdzenia, że podejmowane działania są bezpieczne?
Wielu z was, na prawdę wielu, uważa, że mogą zajmować się odbiorem przesłań z planu subtelnego. Robią to mimo wielokrotnych i częstych ostrzeżeń z naszej strony. Nie zużywałbym drogocennej Boskiej możliwości, aby nadać kolejne przesłanie na ten temat, gdyby nie bardzo liczne i częste przypadki, kiedy ludzie dążą do odbioru i kontaktu z subtelnym światem. Robią to i im się wydaje, że się udaje, lecz przychodzi moment, gdy już nie potrafią wrócić do punktu wyjściowego. W swoich eksperymentach zachodzą za daleko. Niewidzialny astralny świat i jego mieszkańcy zagarniają niedoświadczoną duszę i zaczynają nią kierować i manipulować. Więc z eksperymentatora stajecie się doświadczalnym królikiem istot z planu astralnego, które całkiem opanowują władzę nad waszym strumieniem życia. Wtedy nie należycie do siebie, musicie podporządkowywać się stałym rozkazom i wskazówkom od istot działających przez was i manipulujących wami.
Możecie i powinniście eksperymentować. A może tak zacząć od bardziej niebezpiecznych ćwiczeń zmieniających waszą świadomość, oczyszczających waszą świadomość? A może tak na dobry początek zająć się eksperymentami w zakresie rozróżniania, co w otaczającej was rzeczywistości odpowiada Boskim wzorcom, a co na odwrót jest przejawem ujemnych, nieboskich sił?
Wszak każdy z was wcześnie czy później spotyka w swoim życiu z takimi okolicznościami, które zaczynają was bulwersować, które wywołują w was burzę emocji. Stykacie się z przejawami, które zmuszają was do cierpienia, przeżywać i działać po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, oby wrócić komfortową strefę. Czyż nie tak, bardzo wielu z was stale odczuwa niepokój, strach, agresję albo depresję? Dlaczego doznajecie tych negatywnych stanów świadomości? Jedna z przyczyn, dlaczego doznajecie tych stanów świadomości, polega na tym, że świadomie albo nieświadomie podporządkowaliście siebie astralnemu planowi. Nawet nie podczas eksperymentów z odbiorem przesłań. Uzależniliście się od astralnego planu przez spożywanie alkoholu, nikotyny, mięsa, przez oglądanie dreszczowców, krwawych scen, filmów porno. Przez to wszystko związaliście siebie z planem astralnym, a teraz zmuszeni do ulegania jego wpływom i zbierania żniwa waszych czynów.
Powiecie, że większość ludzi na Ziemi robi to, co wymieniłem. Owszem, tak jest. I większość ludzi, mieszkających na Ziemi, podatne wpływowi astralnego planu.
Jednak ja przychodzę po to, żeby nakierować wektor waszych dążeń do bardziej subtelnych i wzniosłych światów. Usiłuję nakierować waszą uwagę na Boskie wzorce i przejawy Boskiego świata. I proszę mi wierzyć, że jak zaczynacie rozróżniać, wtedy potraficie zorientować się w wibracjach nieprzejawionych planów istnienia. Wtedy przestaniecie być narzędziem w rękach sił astralnego planu, wtedy możecie ustalać wibracje wszystkiego, co otacza na przejawionym i nieprzejawionym poziomach i wybierać Boskie wzorce, odsuwając według własnej woli niskowibracyjne namiastki, prowadzące wasze dusze drogą śmierci i piekła.
Wydaje wam się, że nie ma nic złego w waszych miłych słabostkach i pobłażaniu waszym niskim instynktom i nawykom. Mówię wam, że teraz jest ten czas, kiedy powinniście świadomie podjąć decyzję i pozbyć się każdego nieboskiego przejawu wewnątrz was, w konsekwencji uda wam się wyzbyć się z nieboskich przejawów w waszym świecie, ponieważ materia posłusznie odzwierciedla waszą świadomość. powrót do strony głównej

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia