Praktyki duchowe

Powinniśmy chociażby raz na dzień odosabniać się i próbować wynieść naszą świadomość na jak najwyższy poziom.

Pan Lanto 22 czerwca 2008 roku
... przyjmijcie zasadę chociażby raz na cały dzień odosabniać się i próbować wynieść waszą świadomość na jak najwyższy poziom, gdzie znikają wszelkie marne myśli, gdzie znikają niedoskonałe uczucia i wy odczuwacie tchnienie Wieczności, spokój i ukojenie. Na początku będzie bardzo niełatwo osiągnąć ten stan, bo wszystko, co was otacza, nadzwyczaj kontrastuje z Boskim stanem świadomości. I wszystko, co was otacza, będzie próbowało przeszkadzać wam zetknąć się z Wiecznością.
Jednak możecie utrzymywać w umyśle obraz, że jak podnosicie waszą świadomość i wasze wibracje się podwyższają, jesteście w stanie wciągać do waszego świata doskonałe Boskie wibracje. Dlatego wasza praca nie jest pracą dla siebie czy własnego doskonalenia, lecz to jest praca na rzecz całego wszechświata. Pracujecie dla Boga.

Quan Yin 19 czerwca 2010
Wewnętrzna praca nad sobą powinna łączyć się z praktykami duchowymi. Powinniście codziennie robić tę praktykę duchową, która jest wam najbliższa, którą lubicie wykonywać. Wzniesienie waszej świadomości, chociaż na krótko, na 10-15 minut, w okresie, najbardziej wam odpowiadającym, a lepiej na początku dnia, da wam koło ratunkowe, dzięki któremu utrzymacie się pomyślnie w morzu iluzji, nie pogrążając się w nią.

Nasze praktyki duchowe służą odtworzeniu wewnętrznej więzi z naszą Wyższą częścią.

Sanat Kumara 20 maja 2005 r.
... wszystkie prawdziwe praktyki duchowe, które istnieją w waszym świecie nakierowane są na odtworzenie tej wewnętrznej więzi. Gdy tylko przypominacie sobie, kim w rzeczywistości jesteście, i jak tylko otrzymujecie możliwość kontaktu z waszą Wyższą częścią, zdobywacie możliwość zmiany swoich wibracji według swego życzenia.
Kontynuujecie pozostawanie w fizycznym świecie, podczas gdy wasza świadomość na tyle się wznosi, że w określonych momentach stajecie się zdolni otrzymywać informację i nauki z naszego świata.
Liczni wyjątkowi działacze we wszystkich czasach posiadali możliwość samorzutnie, mimowolnie podnosić swoje wibracje i okazywać się w wyższych eterycznych oktawach w swojej czuwającej świadomości. Właśnie stąd czerpali oni i czerpią swoje natchnienie i wzory dla swoich dzieł sztuki, twórczości, badań naukowych i wynalazków.

Ostrożnie podchodźmy do różnych, szczególnie nowych praktyk duchowych, ponieważ czasami mogą stworzyć więcej negatywnej energii niż pozytywnie wpłynąć na nas i innych.

Wielki Boski Kierownik 4 lipca 2009 roku
Nauka ta udzielana jest wam z nadzieją że będziecie bardziej ostrożnie stosować praktyki duchowe i metody duchowe. Jeżeli nawet sprawdzone praktyki duchowe mogą okazać negatywny wpływ, to jaki wpływ mogą okazać praktyki które sami wymyślacie i rozpowszechniacie? Jeżeli zaproponowana wam praktyka duchowa jest niepoprawna z Boskiego punktu widzenia i rozpowszechniacie tą praktykę wśród określonej liczby ludzi, to karma wykorzystania waszej praktyki pomiędzy nimi, spadnie w całości na wasze plecy.
Dlatego uprzedzam was przed różnymi inicjatywami odnośnie wprowadzania nowych praktyk i metod, szczególnie tymi z środków masowego przekazu. Nie przypadkiem w starożytności wszystkie praktyki duchowe i metody były rozpowszechniane w układzie Nauczyciel – uczeń, gdzie Nauczyciel uważnie obserwował jak praktyka duchowa jest realizowana przez jego uczniów.
Uważacie że osiągnęliście znaczny poziom w rozwoju duchowym i możecie sami nauczać i udzielać wskazówek. Cóż, nikt, włącznie i ja, nie możemy wam tego zakazać. Lecz Naukę o praktykach duchowych musimy wam udzielić. Możecie wykorzystać tą Naukę w waszym życiu lub nie. Mam nadzieję jednak, że wielu z was będzie bardzo ostrożnych przy prowadzeniu praktyk duchowych, szczególnie tych nowopowstałych.

Powinniśmy przystępować do każdej pracy duchowej w stanie harmonii i wewnętrznego spokoju, w innym wypadku wspieramy pomnażanie iluzji.
Głównym zadaniem naszych praktyk duchowych jest maksymalne zharmonizowanie naszego stanu wewnętrznego.

Sanat Kumara 28 listopad 2005
Istnieje coś, o czym chciałbym wam przypomnieć i o czym nie powinniście zapominać nigdy. Dotyczy to ciągłego utrzymywania pozytywnego stanu świadomości podczas odmawiania różańca oraz podczas jakiejkolwiek waszej pracy duchowej. Starajcie się trzymać wasze myśli skupione na Wyższej Rzeczywistości. Nigdy nie zapominajcie, że podczas odmawiania różańca zachodzi kontakt z Bogiem. Powinniście ciągle odczuwać błogie drżenie i trzymać z boku wszelkie cielesne myśli i uczucia. Jeżeli jesteście rozdrażnieni po nieprzyjemnej rozmowie lub kłótni, przełóżcie odmawianie różańca. Z początku harmonizujcie swój stan poprzez spacer, poprzez przyrodę lub słuchanie spokojnej muzyki albo pomedytujcie w ciszy. Nigdy nie przystępujcie do pracy duchowej w stanie rozdrażnienia lub jakiejś dysharmonii.
Zawsze pamiętajcie, że zabarwiacie swoje działania poprzez swój stan wewnętrzny. Jeżeli przystąpicie do odmawiania różańca w jakimś stanie nieharmonijnym to zamiast przesyłania energii do Wyższych sfer kierujecie Boską energii w wasz świat fizyczny i zatem wspomagacie pomnażanie iluzji.
Dlatego przystępujcie do odmawiania różańca tylko w stanie harmonijnym. Im wasze służenie jest bardziej bezwarunkowe, tym większą pracę duchową wykonujecie.
Wszystko, co wysyłacie do tego świata, powraca do was. Dlatego szczodrze dawajcie, nie dbając ani o siebie, ani o swój czas na odmawianie różańca. Cała energia, którą bezwarunkowo oddajecie Bogu, powróci do was.

Jan Umiłowany, 4 sierpnia 2010 r.

...chciałbym zatrzymać się nad waszym stosunkiem do Słowa Bożego, gdy czytacie nasze przesłania, wezwania, modlitwy, mantry, różance, ..., które doszły do was wszystko jedno od którego Nauczyciela, Proroka lub Posłannika. Należy zaświadczyć swój wyjątkowy szacunek, przygotowując się odpowiednio zanim rozpoczniecie czytanie, przystępując z respektem oraz w stanie najwyższej Radości i Miłości, uświadamiając sobie w pełni unikalny moment obcowania z odpowiednią Istotą Światła. Ponieważ ona włożyła część swojej energii i osiągnięć w Słowa które są wam przekazane od niej. I gdy czytacie to Słowo, ta energia i te osiągnięcia wlewają się do waszych ciał i udzielają wam pomocy i wsparcia, które są wam potrzebne właśnie w danej chwili na odpracowanie tego co wam przeszkadza przy podążaniu w duchowości.

Umiłowana Porcja, 18 sierpnia 2010 r.

Dziś daję wam jako dar możliwość wzywania mnie, żebym pomagała wam wykonywać jakościowo swojego Służenia i kierować jak należy energię waszych modlitw, różańców, mantr ..., żeby pomniejszała się wasza negatywna karma na szali oraz żeby nastał czas gdy szala przechyli się na korzyść i w wykonaniu Boskiej Możliwości o którą się modlicie.

Zalecam wam odmawiać to wezwanie zawsze przed początkiem jakiejkolwiek pracy w duchowości:

«W imię JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST, w imię mojej potężnej Obecności JAM JEST, w imię mojego Świętego Chrystusowego JA, w imię nowego porządku, w imię Prawdy, Sprawiedliwości Dobra, Miłości i Mądrości, Wymagam, szczerze chcę i proszę Ciebie, Umiłowana Porcjo, obdaruj mnie Boską Możliwością osiągnięcia cech Skupienia moich myśli na Wyższych oktawach eterycznych oraz Skupienia na cechach Radości, Boskiej Miłości i Wdzięczności do wszystkich Istot Światła oraz zastosować je w tym moim Służeniu które jest spełnieniem Woli Boga oraz jest Służbą dla Wspólnego Dobra i zaczyna się teraz. Za co dziękuję Tobie.»*

Surija 13 grudnia 2005 r.
A na końcu waszej duchowej praktyki proszę was o to, aby zrobić jedną rzecz. Wyobraźcie sobie, że wasza aura poszerza się i osiąga rozmiary domu, następnie staje się ona coraz większa i obejmuje wasze miasto, wasz kraj i całą kulę ziemską. A każda żywa istota, która znajduje się w polu waszej aury, doświadcza na sobie jej oddziaływania. I każda żywa istota napełnia się harmonią i wyciszeniem, które wam samym udało się osiągnąć podczas waszej duchowej praktyki.

Odmawianie dekretów fioletowego płomienia  pomaga nam w  odpracowywaniu negatywnej karmy.

Saint Germain, 13 lipca 2010 r.

JAM JEST Saint Germain!

Przychodzę dzisiaj przypomnieć wam, iż Łaska dekretów fioletowego płomienia wciąż działa, jednak wybiórczo – tylko dla tych, którzy dążą do studiów i zastosowania Boskiego prawa w swoim życiu.

Ta Boska Łaska przychodzi do was jako pomoc i jako środek do szybszego odpracowania waszej negatywnej karmy. Efekt, jaki osiąga się podczas regularnego odmawiania dekretów, w porównania do normalnego odpracowywania negatywnej karmy, można porównać jak jazdę autostradą do jazdy polną drogą. Jednak, żeby Łaska posiadała ten sam efekt, należy podczas odmawiania dekretów całkiem skoncentrować się i skupić na tekście, który odmawiacie, napełnić się Miłością do całego Stworzenia, oraz żeby nie odwiedzały was żadne postronne myśli i uczucia. Powrócę do analogii do drogi: gdy jedziecie magistralą, nie wolno patrzeć na bok, ponieważ wóz może zboczyć z drogi, a gdy poruszacie się z wielką prędkością jest to bardzo niebezpieczne.

Zawsze możecie wezwać mnie przed odmawianiem dekretów i prosić o pomoc, żeby nie rozpraszać się podczas waszego Służenia. Dobrze by było przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy w duchowości jasno wypowiedzieć intencję, dla której tę pracę rozpoczynacie – że wykonujecie ją dla Wspólnego Dobra, oraz dobrze jest wypowiedzieć, na co byście chcieli przeznaczyć waszą energię. I podziękować Bogu za tę możliwość, która jest wam dana.

Gdy zakończycie swoje codzienne Służenie – jakąkolwiek praktykę stosujecie – należy pozostać przez jakiś czas w ciszy i spokoju, samemu, pogrążając się w głębię waszych serc, emanując Radością, Spokojem i Miłością do Wszechświata.

Codzienne powtarzanie waszego Służenia wykształca takie duchowe cechy, jak Stałość, Dążenie do celu, Samodyscyplina oraz pomaga uzbierać wasze skarby w Niebiosach, waszą dobrą karmę. Wprowadza was również w stan Równowagi i Harmonii, w rezonans z realnym światem Boga, którego należy doświadczyć w całej pełni każdego dnia, choć raz, aby posiąść wzorzec, który będziecie się starali zachować w ciągu reszty dnia. Należy powtarzać tę praktykę każdego dnia, dopóki stan błogiego spokoju stanie się waszym ciągłym wewnętrznym stanem, którym będziecie emanowali niezależnie od okoliczności waszego życia i waszego otoczenia.

Życzę wam sukcesów w waszej codziennej pracy na rzecz waszego własnego samodoskonalenia się.

JAM JEST Saint Germain!


Wywyższona Mistrzyni Clare, 28 lipca 2010 r.

JAM JEST Clare.

Przyszłam dzisiaj udzielić wam niektórych zaleceń, by pomóc w waszym codziennym Służeniu do szybszego przepracowania waszej własnej negatywnej karmy i w Służbie dla Wspólnego Dobra.

Chodzi o to, jak ma przebiegać odmawianie dekretów Fioletowego Płomienia. Czytając te dekrety, dobrze jest cały czas wyobrażać sobie, jak potężny promień Fioletowego Światła schodzi z Nieba i bez przerwy otacza waszą istotę, w tym wszystkie niższe ciała. Zachowujcie w waszej świadomości ten obraz podczas odmawiania dekretów, a po zakończeniu zamknijcie oczy i wizualizujcie, jak Fioletowy Płomień wciąż przepływa przez was i zwiększa się na tyle, że przenika i oczyszcza każdą komórkę, roztacza się dookoła was, a wy też zaczynacie promieniować i roztaczać światło najpierw na wasz dom i domowników, następnie na miejsce waszego zamieszkania, okolicę, kraj, kontynent, i na koniec całą planetę. Fioletowy Płomień nadal płynie, obejmuje i nasyca i oczyszcza dogłębnie każdą żywą istotę.

Następnie wyobraźcie sobie, że nie tylko wy, a i inni ludzie robią to samo jednocześnie, wykonują taką samą Służbę dla Wspólnego Dobra i są zajęci oczyszczaniem siebie, wszystkich ludzi i całej Ziemi. Przez nich też przepływa potężny promień Fioletowego Płomienia i zalewa cały świat.

I nareszcie wyobraźcie sobie, jak wszystkie te promienie łączą się wirując w ogromnej potężnej spirali Fioletowego Płomienia oczyszczającą całą przestrzeń planu fizycznego oraz niższe warstwy planu astralnego, oczyszczając zbiorową nieświadomość ziemskiej ludzkości ze wszystkich negatywnych zapisów, które tam są.

Utrzymujcie ten obraz, na ile potraficie, całkowicie koncentrując się na nim, emanując Miłość i Wdzięczność za Łaskę Niebios i pomoc, którą wam dostarczają wszystkie Istoty Światła.

Nie będę powtarzała tego, co było wam powiedziane przez Umiłowanego Saint Germaina, jak najlepiej wykonać każde wasze Służenie. Wiecie, że przed rozpoczęciem każdego Służenia dobrze jest poprosić o pomoc Istoty Światła, a po zakończeniu Służenia podziękować im za pomoc. Chcę powiedzieć, że jeśli zechcecie, wzywajcie mnie, a ja z Radością i całą swoją Miłością okażę wam pomoc podczas waszego Służenia, a także zawsze, gdy będziecie potrzebowali pomocy i wezwiecie mnie.

JAM JEST Clare.


 powrót do strony głównej

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia