Pomoc Ziemi

Surija 10 maja 2005
Uwierzcie mi, wszystkie ostre klimaty czy warunki i wszystkie ekstremalne warunki pogodowe są tylko skutkiem waszej niedoskonałej świadomości.
Zmieńcie swoją świadomość, mam na względzie świadomość całej ludzkości, a zmienią się wasze warunki egzystencji w waszym świecie. A elementale, które giną tysiącami i dosłownie odchodzą od rozumu z powodu waszej cywilizacji, bardzo szybko zaprowadzą na Ziemi Boski porządek.
Ziemia przeobrazi się w planetę z tak łagodnym klimatem i z takim komfortowymi warunkami do życia, że nie trzeba wam będzie tracić tyle sił i energii na ocieplanie swoich mieszkań. Popatrzcie wokół siebie. Wy i tylko wy, jesteście odpowiedzialni za tę niedoskonałość, w której pozostaje wasz świat. Wy, i tylko wy jesteście odpowiedzialni za wszystkie huragany, klęski żywiołowe, tsunami, ekstremalne warunki pogodowe. Jest to dzieło waszych rąk i dzieło waszej świadomości. I nie oczekujcie, że Wniebowstąpiony Zastęp przyjdzie i będzie zaprowadzał porządek w waszym domu.
Nie, kochani, to jest wasza planeta, to jest wasz rodzinny dom i wy jesteście zobowiązani zaprowadzić w nim porządek.

Pallas Atena, 14 czerwca 2010 r.
Potrzebna jest pilna zmiana kursu ludzkości związanego z niekontrolowanym i drapieżnym stosunkiem do przyrody. Harmonizacja stosunków z przyrodą będzie w stanie doprowadzić do nowego poziomu ludzkiego życia. Ponieważ energia, którą pobieracie drapieżnymi sposobami istotnie znajduje się wszędzie. Przepływa ona przez was. Tylko wasz poziom świadomości przeszkadza wam korzystać z tych rodzajów energii.
Gdy harmonizujecie siebie i dostrajacie się do sił przyrody, siły te stają się wam posłuszne i możecie nimi sterować.
Ukochany Jezus zademonstrował sterowanie energią w materii. Cuda, które on ujawniał, były możliwe tylko dzięki jego wewnętrznym osiągnięciom.
Oczywiście wasz sposób życia jest daleki od doskonałości i nie będziecie w stanie opanować czterech żywiołów dopóki nie sprowadzicie siebie oraz wszystkiego, co was otacza do porządku.
Uwierzcie mi, że nie jest wam potrzebnych tyle urządzeń i maszyn żeby istnieć na świecie. Wszystko powinno być zorganizowane znacznie bardziej rozsądnie, harmonijnie i lekko.
Wtedy, gdy nie zniewalacie przyrody, lecz przystępujecie do niej z wzajemnym oddziaływaniem, energia którą zazwyczaj tracicie na pokonanie naturalnych procesów, będzie wam zwracana w postaci wielu odkryć, które ułatwią wam życie.
Należy być bardziej czujnym. Bardziej wrażliwym w stosunku do życia, które istnieje równocześnie z wami na Ziemi i na które nie zwracacie uwagi. Mówię o życiu elementali, o duchach przyrody.
Poprzez wszystko, co robicie, ciągle przeszkadzacie im w pracy. A powinniście współpracować z nimi. Wtedy tysiące istot niewidzialnego świata będzie w stanie wam pomóc i zadbać o was. A teraz one uciekają w panice jak tylko zobaczą ludzi.
Wasza harmonia wewnętrzna i współbrzmienie z Boskim światem mogą poprawić powstałą sytuację.
Nie jestem przekonana, że wszystkie jednostki ludzkości są zdolne do podobnej współpracy z elementalami. Jednak należy umożliwić, żeby młode pokolenie uczyło się słuchać przyrody i obserwować niewidzialne życie.
Gdy odchodzicie na znaczne odległości od miejsc zaludnionych, nieważne czy znajdujecie się w górach, lasach czy polach, wszędzie, zza każdego krzaka, obserwują was niewidzialne istoty. Te z nich, które nigdy nie widziały ludzi są bardzo ciekawe i mogą podejść do was, a nawet was dotknąć. Potrzebna jest szczególna wrażliwość, żeby poczuć obecność elementali. Istoty te rozróżniają się żywiołem (w sensie różne rodzaje elementali steruje różne żywioły) i dzięki ich pośrednictwu możecie kierować żywiołem ognia, powietrza, wody i ziemi. Tylko nie myślcie, że istoty te będą budować dla was tamy lub młyny wiatrowe. Sterowanie siłami przyrody znajduje się na bardziej subtelnej płaszczyźnie. Uwrażliwienie ludzkości, do którego namawiamy, pozwoli wam poprawić łączność z elemanetalami i wykorzystywać energię znajdującą się wszędzie dookoła was. Wszystko jest energię. Lecz wykorzystywać tę energię będziecie mogli tylko wtedy, gdy osiągniecie taki poziom świadomości, który pozwoli wam oddziaływać z królestwami natury.
A teraz elementale uciekają w panice, gdy tylko zobaczą człowieka. Elementale bardzo silnie cierpią z takiego niezrozumienia, jakie przejawiacie w stosunku do nich. Są one podobne do małych dzieci, które nie rozumieją czemu dorośli ludzie tak się zachowują, naruszając prawa natury oraz przekraczając Boskie zasady i wartości.
Podwyższenie wrażliwości, o której mówię będzie możliwe wtedy, gdy ludzkość osiągnie kolejny poziom w swoim rozwoju ewolucyjnym. A na razie tylko buksujecie w iluzji, przechodząc z jednego widowiska do innego, z jednej przyjemności do drugiej.
Żadne widowiska i przyjemności waszego świata nie mogą zastąpić waszej duszy współtwórczości z przyrodą, z elementalami, z Bogiem. Człowiek urodzony jest dla twórczości i jest on w tym podobny do Boga. A nie w tym żeby otrzymywać w kółko nieskończone przyjemności z życia.

Alfa 14 grudnia 2005
Proszę, przyjmijcie sobie za regułę począwszy od dnia dzisiejszego poświęcenie chociaż kilku minut dziennie, żeby przesyłać Miłość waszej rodzonej planecie. Proszę, przypomnijcie sobie najlepsze chwile radości, w których byliście na łonie natury, w górach, nad rzeką, w lesie. Przypomnijcie sobie te chwile radości, które odczuwaliście, obcując z przyrodą. Przypomnijcie sobie letnią ciszę za dnia i wieczorem. Przypomnijcie sobie wschody i zachody słońca. Przypomnijcie sobie letni, upalny, jasny dzień i chłodny wieczór. Przypomnijcie sobie wszystko, co związane jest z najmilszymi wspomnieniami.
Podziękujcie Matce Ziemi, za wszystko, co ona dała wam w przeszłości. I teraz jeżeli wy będziecie mogli posyłać Miłość waszej Matce, to ona będzie mogła wyzdrowieć, odzyskać siły życiowe i dawać wam dom, udzielać życia i schronienia dla jeszcze wielu pokoleń.

Możemy pomagać Ziemi i ludziom poprzez wizualizacje nowego, lepszego swiata.

Lanelo 29 maja 2005
Rozmyślajcie nad tym, jak chcielibyście zobaczyć przyszłość waszego kraju.
Nie obawiajcie się wyrazić najbardziej fantastycznie wyglądających idei. Budujcie w swojej świadomości szczęśliwą przyszłość dla waszego kraju, waszej rodziny i dla siebie, potem zastanówcie się nad tym, co stanowi dla was szczęście. Co chcielibyście zmienić w swoim życiu, po to, by odczuwać ciągłe szczęście, pokój, harmonię, miłość.
Nawet tylko znajdując się w wywyższonym stanie świadomości, odrzucacie bolesne myśli i uczucia i stajecie się kanałem Światła w waszym świecie. Wyobrażajcie sobie, jak do waszych serc wpływa ciągły strumień czystej Boskiej Energii. Jesteście właścicielami tej Energii. I na was spoczywa pełna odpowiedzialność za to, by ta Energia pozostała czysta i święta.
Poczujcie, jak ta Energia wypełnia waszą aurę. Wasza aura poszerza się, wyrównuje się. Całe wasze ciało wchodzi w stan błogości, przyjemności. Odczuwacie pokój i pewność o swoją przyszłość. Rozumiecie, że Bóg opiekuje się wami w każdej minucie, dopóki jesteście na Ziemi. Trzeba tylko być czułym i wsłuchać się w rady, które otrzymujecie ze swojej Wyższej części.
Wasze wyższe Ja zawsze wie, co trzeba robić. Nie opierajcie się, wsłuchajcie się w jego rady, przyjmujcie jego pomoc w waszych ziemskich sprawach.
Gdy wypełnicie się uczuciem pokoju i miłości, spróbujcie rozprowadzić to uczucie w całym pomieszczeniu. Potem wasza aura niech poszerza się dalej i obejmuje już domy sąsiadów i całe miasto. Każdy człowiek, który trafia w pole waszej aury, staje się również taki spokojny, harmonijny i zrównoważony jak wy. Wszystkie złe i trwożne myśli opuszczają każdego człowieka, który znajduje się w zasięgu waszej aury.
Z każdym uderzeniem serca wasza aura poszerza się coraz bardziej. Z każdym waszym wdechem i wydechem zasięg waszej aury staje się coraz większy.
Możecie wyobrażać sobie, jak w polu zasięgu waszej aury trafia całe państwo i cała kula ziemska.
Cały świat odczuwa ciągły niedosyt Miłości, spokoju. Możecie obdarować swoją Miłością cały świat, każdą żywą istotę znajdującą się na planecie Ziemi.
Wyobraźcie sobie, jak dużo istot na planecie Ziemi potrzebuje waszej pomocy właśnie teraz. I fale Miłości wychodzące z waszego serca w tej chwili mogą zapobiec czyjejś śmierci lub ulżyć czyjemuś cierpieniu.
Obdarujcie waszą Miłością świat. Jest to rzecz, którą możecie wykonać dla świata, a która nie wymaga od was żadnych dodatkowych wysiłków.
Prześlijcie waszą miłość prezydentowi państwa. Prześlijcie waszą miłość wszystkim ludziom, którzy posiadają władzę i od których zależy zmiana w stanie waszego państwa.
Gdy człowiek odczuwa przesyłaną do niego Miłość, dodaje mu to siły i pewności w dokonaniu prawidłowych Boskich działań.
Módlcie się o to, by wasi zwierzchnicy otrzymali w swoich sercach Boską Mądrość, by się otworzyły ich serca na Boskie kierownictwo.

Matka Boska Maria  26 lipca 2011 r.
...w przypadkach zagrażających kataklizmów wszelkiego rodzaju, czasem tylko z powodu jednego z was może stać się Boski cud. I przemienić każdą negatywność tam gdzie ten człowiek się znajduje, wtedy gdy oddaje on swoją Boską energię z powrotem do Niebiańskich Wyżyn. A także i tego miejsca planety, w którym się on urodził i dla którego miejsca kieruje on przed Bogiem swoją prośbę o pomoc. Ponieważ nie wszyscy z was mieszkacie w swojej Ojczyznie, ale gdziekolwiek jesteście, możecie modlić się za nią i można kierować swoją Boską energią jako pomoc dla swojego kraju urodzenia!
Jest to związek błogosławiony przez Boga, który można wzmocnić poprzez swoją bezinteresowną służbę. W ten sposób będzie można otrzymywać wsparcie i ochronę z ziemi na której się urodziliście, nawet jeżeli jesteście tysiące kilometrów od niej. Dlatego właśnie dla was wszystkich jest ważne, aby odczuwać swój związek ze swoją rodzimą ojczyzną i z ludźmi żyjącymi na niej, oraz być świadomym tego połączenia i wzajemnej zależności, które istnieją na poziomie pola. Oraz być świadomym swojej odpowiedzialności by utrzymywać pozytywne myśli i uczucia, które odczuwacie do kraju, włącznie z ludzmi, którzy kierują ten kraj w danej chwili.
W czasach ciągłych zmian, w których żyjecie jest bardzo ważne by być świadomym i oświeconym w kwestii połączenia każdego z was z ziemi na której urodziliscie sie i z ludźmi mieszkającymi na niej. Związek, który powstał w chwili waszego urodzenia, towarzyszy wam podczas całego waszego obecnego wcielenia, i tylko od was zależy jaka będzie jego siła i moc.
Od bezinteresownej służby i miłości bezwarunkowej, którą każdy z was oddaje swojej Ojczyznie na całym świecie, zależy dobrobytu całej planety Ziemi – waszego wspólnego Domu, waszej wspólnej Ojczyzny, zamieszkanej przez ludzi we wszystkich krajach i przez wszystkie żywe stworzenia na wszystkich planach bytu!
 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia