Nauczanie dzieci i młodzieży

Matka Boska Maria 27 grudnia 2007 roku
Na młodzież, która obecnie błąka się po ulicach i nie wie czym się zająć, spoczywa ogromna praca i ogromna odpowiedzialność. Dlatego, proszę was nie ignorujcie waszych obowiązków. Niech młodzież otrzyma wiedzę o Boskim Prawie istniejącym w tym wszechświecie. Niech wiedza ta będzie doprowadzona do młodych serc. Nie jest konieczne wykorzystanie instytucji kościoła do tego żeby zmusić młodzież do wykonywania zaleceń tej czy tamtej religii. Wcale to nie konieczne. Ważne żeby Bóg wcielił się do serca każdego żyjącego na świecie człowieka. Ważne żeby każdy człowiek żył zgodnie z Prawem.
Jeżeli uważacie, że kościelne ceremonie są przestarzałe i odpychają młodzież, udzielcie jej kodeksu etycznych norm i reguł w postaci wykładów, filmów, seminariów. Udzielcie młodzieży prawidłowych kierunkowskazów w życiu. Wchodzi to w skład waszych obowiązków, obowiązków każdego kto obecnie czyta moje przesłanie.

Gautama Budda 1 stycznia 2008 roku
Nie krępujcie się mówić dzieciom i młodzieży, że alkohol, nikotyna, rockowa muzyka i inne przejawy w waszym świecie okaleczają ich dusze. Młodzież po prostu nie widzi przed sobą słusznych wzorców. Nie powinniście nie doceniać wpływu jaki możecie okazać ludziom wokół was. Jedno wasze zdanie wypowiedziane w obecności waszych znajomych wśród których uważani jesteście za autorytet: “Ja już nie piję alkoholu i nie palę”, wystarczy żeby wprowadziła do świadomości tych ludzi wątpliwość o słuszności działań których dokonywali całe życie.

Mikołaj Roerich 30 maja 2005
Gdybym był we wcieleniu teraz, skierowałbym wszystkie swoje siły, całą swoją energię i wszystkie swoje środki pieniężne tylko na jedno: stworzenie sytemu bezpłatnego kształcenia dla dzieci w takim wieku, w którym są one najbardziej czułe na odbiór wszelkiego rodzaju informacji oraz gdy ich umysły wciąż nie są zablokowane przez strumienie kłamliwej informacji, wyrzucanej ze światowych środków masowego przekazu.
Zastosowałbym maksimum swoich wysiłków by spotkać się z ludźmi posiadającymi władzę, oraz z ludźmi mającymi do dyspozycji środki pieniężne.
Należy znaleźć odpowiednie słowa, żeby przekonać ich o konieczności stworzenia szerokiej sieci wychowawczej dla dzieci, zdolnych do szkolenia i posiadających pilność i ciekawość wiedzy. Powinno to być globalne humanistyczne wychowanie z obowiązkowym nauczaniem historii sztuki, światowej historii, historii religii oraz współczesne środki komunikacji. Właśnie obszerne podejście w nauczaniu najlepsze wzorce nauki i sztuki jakimi dysponuje ludzkość na tym etapie i które ludzkość otrzymała od poprzednich pokoleń jako spadek.
Wychowanie powinno być humanistyczne o urozmaiconym charakterze. Ciekawski dziecięcy umysł, wolny od dogmatów religijnych i uczucia jakiejkolwiek trudności charakterystyczny jest dla już istniejącego pokolenia, zdolny jest jak gąbka wchłonąć wiedzę i pojmowanie będące w dyspozycji ludzkości.
Człowiek który otrzymał wartościowe wykształcenie, oraz co ważniejsze, zdobył pojęcie o Boskim Prawie będzie służył jako podstawa, fundament, na którym będzie można zbudować kształt przyszłości, stary gmach zastąpić nadchodzącym kształtem Nowej Epoki.
Trzeba poświęcić szczególną uwagę na dziedzinę religii. Nigdy nie należy utwierdzać w świadomości dziecka fundamentów którejkolwiek religii istniejącej na Ziemi. Należy jednak podać wiedzę i zrozumienie podstaw Wiary. Boskie uczucie jest pierwotnie właściwe każdemu dziecku przychodzącemu na ten świat. Szczególnie dla tych dusz dziecięcych należących do nowej, Szóstej Zasadniczej Rasy i które już zaczęły wcielać się na Ziemi.
To Boskie uczucie, Wiara w Boskie Prawo i w Boską sprawiedliwość, powinny swobodnie się rozwijać w świadomości dziecka, nie wystawiając go pod wpływ żadnych kościelnych dogmatów. Otwarta dziecięca świadomość zdolna jest bardzo szybko znaleźć wspólną istotę, wspólne Źródło schowane za wszystkimi istniejącymi wierzeniami i religiami.

Surja 23 czerwca 2005
Jeśliby nauczanie Prawa karmy czy Prawa odpłaty znalazło szerokie rozpowszechnienie wśród ludzi Ziemi, i rzecz jasna wśród młodzieży, to udałoby się zapobiec licznym uczynkom, które oni dokonują z powodu swojej niewiedzy.
Nauka Prawa karmy okazuje się pierwszym krokiem potrzebnym każdej jednostce, żeby nie grzeszyć i funkcjonować w swoim życiu, kierując się Boskimi zasadami.
Dlatego głównym zadaniem każdego z was w zbliżającym się czasie będzie zapoznanie jak największej ilości ludzi z Prawem karmy i odpłaty. Najlepszy będzie wasz osobisty przykład, który pokażecie swemu dziecku, waszej rodzinie, kolegom z pracy.

Mistrz Moria  2 stycznia 2011 roku 
Nauczycie się Prawa Karmy i działajcie zgodnie z nim.
    Ile razy było mówione? Jeśli sześć lat temu ówczesne dwunasto- trzynastoletnie chłopaki poznały w szkole Prawo Karmy, to o ile łatwiej byłoby okiełznać ich obecną agresję i niezadowolenie z życia. Każde działanie lub zaniechanie działania tworzy karmę. Karma powstaje nie tylko tym, którzy czytają przesłania. To jest powszechne Prawo.
    Mężowie kierujący krajem, winni są w pierwszej kolejności zasiąść w ławki i nauczyć się podstawowego Prawa tego Wszechświata.
    Z nadzieją patrzymy w przyszłość i przewidujemy czasy, kiedy na czele państw, miast czy obszarów będą stać uświadomieni mężowie, którzy przeszli przynajmniej kilka stopni oświecenia. Będą wtedy przypomniane stare dobre słowa: honor, godność, przyzwoitość, kultura i wiara. Przyjdzie wtedy czas, kiedy nowa rasa będzie w stanie przyjść we wcielenie i przynieść z sobą świadomość Złotego Wieku.
    Teraz we wcieleniu znajdują się ostatki czwartej i piątej rasy zasadniczej, które przez miliony lat oblewały egzaminy na prawo kontynuowania ewolucji. Oczywiście, ich czas dobiega końca. Ważne jest, żeby te świetliste dusze, które znajdują się w wcieleniu jako nasiona przyszłej rasy, nie podążyły za nimi na ewolucyjny śmietnik.

Pan Sziwa 3 lipca 2006 r.
... nieście ludziom planety Ziemi Światło wiedzy. Weźcie się do pracy! Zapalcie pochodnie i nieście Światło tym, którzy czują, że go potrzebują.
Dokładnie ta sama zasada może być zastosowana u podstaw waszej pracy z waszymi rodakami, którzy potrzebują wiedzy, lecz z jakiegoś powodu nie są gotowi powziąć własnych wysiłków, żeby ją zdobyć. Pomóżcie im. Opowiedzcie im o Nauce. Opowiedzcie im to w myślach, gdy jesteście w dobrym harmonijnym stanie wewnętrznym. Szczególnie to dotyczy waszych bliskich krewnych, z którymi jesteście karmicznie związani. Spróbujcie udzielić im wiedzy na poziomie myśli i uczuć. Nie krępujcie się przesyłać waszym bliskim Miłość. Ponieważ nic nie jest tak pożyteczne dla duszy ludzi jak codzienne podlewanie ich energią Miłości z waszych serc.

Pallas Atena, 22 grudnia 2009r.
Przyszłam dziś zwrócić się do tych dusz, które odpowiadają Boskiej Prawdzie. Dla Boskiej Prawdy nie ma przeszkód ani religijnych, ani nacjonalnych. Ci ludzie którzy odpowiadają w swoich sercach Boskiej Prawdzie są rozproszeni wśród wielu państw na kuli ziemskiej. Do was zwracam się dziś.
Jest jeszcze czas i możecie coś zrobić, żeby zostało uratowanych możliwie jak najwięcej światłych dusz z burzliwych wód życia i z piekielnego ognia, który wybucha tu i tam na Ziemi wchłaniając niewinne dusze.
Proszę was, żebyście napełnili świat doskonałymi Boskimi wzorcami, które odnoszą się do różnego rodzaju sztuk. Proszę was żebyście przedsięwzięli wszystko co od was zależy, żeby młodzież dostała pojęcie o wszystkim co doskonałe.

Serapis Bey 20 stycznia 2010r.
Szkoły, które istnieją na planie subtelnym, mogą być zrealizowane i na planie fizycznym. Wszystko czego potrzebujemy to wiarygodnego, sprawdzonego kanału na planie fizycznym, który posłużyłby jako katalizator. I wtedy na planie fizycznym mogła by zostać zrealizowana nasza szkoła, gdzie moglibyśmy prowadzić szkolenie z początku poprzez najbardziej zaawansowanych naszych uczniów będących we wcieleniu, a potem stałoby się możliwe i bezpośrednie przyjście Nauczycieli do waszego świata.
Bardzo potrzebujemy ludzi zdolnych realizować nasze plany na planie fizycznym. Bardzo potrzebujemy tego, żeby na planie fizycznym zostały zainstalowane skupienia Wielkiego Białego Bractwa.
I jeśli teraz za pomocą nadawania tych przesłań w waszym świecie osiągniemy efekt pobłyskujących tu i tam iskierek albo wahającego się i krótkotrwałego płonącego ognia waszych serc, to posiadając skupienie na planie fizycznym, moglibyśmy służyć jako potężna latarnia Światła, która ukazywałaby bezbłędny kierunek wielu duszom w oceanie życiowych burz.
Wszystko co nam potrzebne to kanał na planie fizycznym, zdolny bez zarzutu przewodzić nasze energie i w tym samym czasie, który posiadałby umiejętność pracowania w istniejących na Ziemi warunkach.
My nie potrzebujemy tak dużo, kochani. Jeżeli obejrzycie się dookoła zauważycie ile materialnych środków i pieniężnej energii traci się na to, żeby budować kompleksy handlowe, instytucje rozrywkowe.
Gdyby nieznaczna część tej energii była wydana do zbudowania naszych szkół, w których moglibyśmy dawać wierne wzorce i wiedzę, to dokonalibyśmy przewrotu w świadomości ludzi w ciągu dziesięcioleci.

Godfre 29 września 2011 r.
W swoim poprzednim przesłaniu, którego udzieliłem nie tak dawno temu, podkreśliłem ważność stosowania w praktyce otrzymanej przez nas Nauki i stwarzaniu Boskich wzorcow we wszystkich sferach życia oraz nadanie pierwszeństwo wartościom duchowym. Podkreśliłem jak ważne jest by zasiane nasiona Ducha w sercach ludzi czytających nasze przesłania, wyrosły jako pędy nowej świadomości.
Teraz chcę dodać, że to może się zdarzyć szybciej, jeśli zmienicie siebie, poprzez swój przykład potraficie zainspirować również młode pokolenie w taki sposób, aby się jemu spodobało i aby ono samo zechciało stworzyć nowe Boskie wzorce, stosując w swoim życiu zasady Boskiego Prawa. I śpieszę dodać, że nie zawsze będziecie mieć najlepsze wyniki podczas próby przekazania tego impulsu swoim własnym dzieciom. Bardzo często łączą was karmiczne powiązania zarówno z waszymi rodzicami jak i z waszymi dziećmi. Dlatego znacznie bardziej skutecznie moglibyście zainspirować ich przyjaciół i to jest najpewniejszym i najszybszym sposobem do zainspirowania również waszych własnych dzieci.
Wykorzystajcie swój wolny czas, aby być z dziećmi i młodzieżą, i obficie podlewajcie ich dusze swoją Miłością i Światłem. Czas który w całości im poświęcicie będąc ciałem i duchem z nimi, będzie najlepiej wykorzystanym czasem. Przyniesie on Radość i Spokój waszym duszom i da wam siłę, aby iść do przodu na Drodze, i przejść przez to, co będzie.
Młodzi ludzie są w stanie bardzo szybko przyjmować Światło, by odczuć Miłośc i pomnożyć ją. Będąc ich opiekunem i nauczycielem w krótkim czasie może stać się tak, że oni sami udzielą wam najważniejsze lekcje w życiu, oraz pomogą wam najrozmaitszymi i niespodziewanymi przez was sposobami, wtedy gdy potrzebujecie pomocy.
Inną grupą ludzi, którą jest również bardzo wazne aby pomagać to ludzie w podeszłym wieku, po to aby zbawić ich dusze i dać szansę ich życiopotokom kontynuowania swojego rozwoju. Oni podobnie jak młodzi ludzie mają wolny czas, który znacznie lepiej będzie spożytkować, gdy spędzają go z wami. I wtedy dostaną impuls czynić coś dobrego i pożytecznego dla wszystkich zamiast siedzieć przed ekranem telewizora oddając resztę swojej drogocennej Boskiej energii iluzji, oglądając kolejny tasiemcowy serial (dosł.: opere mydlaną) lub słuchając wiadomości, które raczej nie przyniosą im Radości do życia i Harmonii w duszach.
I znów, być może niektórzy z was będą mieli o wiele większy sukces, kiedy przekazują naszą Nauke innym ludziom a niej swoim rodzicom. Jeśli jednak zadbacie o dusze rodziców innych ludzi, znajdzie się ktoś kto pomoże waszym rodzicom. Wasz własny przykład jest najlepszym nauczycielem w tym przypadku.
Miłość i Światło, którymi obdarujecie starszych ludzi podczas kontakt z nimi, oraz szacunek którego zaświadczycie do nich, otworzą możliwość aby pobrać z ich mądrości i całego dobra z ich życiowego doświadczenia, i będą one wam przekazane, żebyście je pomnażali w swoim życiu i przekazali je później młodemu pokoleniu, aby ono je również pomnażało! Będziecie mogli przekazać je tym z młodych ludzi, którzy z wdzięcznością i szacunkiem odnoszą się do was oraz odwzajemniają waszą Miłość swoją Miłością! 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia