Cykle schodzenia karmy

Schodzenie karmy odbywa się stopniowo, w miesięcznych i rocznych cyklach. Dostajemy dokładnie tyle karmy, ile jesteśmy w stanie przepracować.
Pisząc listy do Rady Karmicznej, składającej się z Wywyższonych Nauczycieli, która jest odpowiedzialna za przydzielanie nam naszej karmy możemy na własne życzenie przyspieszać lub spowalniać zejście naszej karmy.
Wszystkie nasze myśli, słowa, czyny i uczucia zapisywane są w księdze Akaszy, która stanowi zapis całego ludzkiego stworzenia od początku istnienia.
Podczas urodzenia układ planet czyli nasz horoskop pokazuje nam jaka karma będzie schodziła na nas w określonych cyklach życia. Dopóki nie przerobimy jej, czyli nie wyzbędziemy się naszych złych cech będzie do nas schodziła w regularnych odstępach czasu.

Gautama Budda 1 stycznia 2007 r.
Wiecie, że cykl roczny jest podwładny działaniu Prawa Karmy w ten sposób, iż cała karma nie schodzi naraz, lecz rozkłada się na cały roczny cykl. Każdego miesiąca schodzi do was określona ilość karmy. Tym sposobem macie możliwość przepracować waszą przeszłą karmę stopniowo, rok po roku i miesiąc po miesiącu. Gdyby dano możliwość przepracowania naraz całej swojej karmy, nie moglibyście wytrzymać waszej energii negatywnej, energii, którą deformowaliście w poprzednich swoich wcieleniach. Wasze ciała natychmiast rozpadłyby się na kawałki. Dlatego Prawo Karmy działa w taki sposób, że w każdej chwili swojego życia otrzymujecie możliwość odpracowania dokładnie tyle negatywnej energii z przeszłości, z jaką możecie sobie poradzić. Nigdy nie jest wam dawane więcej, niż możecie znieść. Oto dlaczego wymaga się od was po prostu podporządkowania się Prawu tego wszechświata i oczekiwania z pokorą powrotu wytworzonej przez was samych energii karmicznej, która jest wam cyklicznie dawana do przepracowania.
Nowy rok warunkowo można przyjąć jako początek odpracowywania nowej warstwy energii z przeszłości. I z każdym pomyślnie zakończonym rokiem przepracowujecie swoją poprzednią karmę i zbliżacie się do nowego poziomu świadomości. Gdyby nie nowa karma, którą bez wysiłku wytwarzacie, wystarczyłoby zaledwie kilka lat, by wyzwolić się z najcięższej części swojej poprzedniej karmy.
Nie każdy z was mądrze rozporządza się swoją Boską Energią i czasem podczas pobytu we wcieleniu. Dlatego dla wielu z was ilość negatywnej energii, którą przepracowujecie poprzez cierpienie, natychmiast jest zapełniana przez nową karmę, którą bez wysiłku tworzycie, nieprawidłowo działając i nieprawidłowo wybierając w swoim życiu.
Gdyby nie Boska łaska, bylibyście pozbawieni całkowicie możliwości dalszego rozwoju – tak wielką karmę tworzy wielu z was w swoim życiu. Lecz dzięki Boskiej litości karma ta nie wraca natychmiast do was, a czeka na sprzyjającą chwilę, gdy będziecie zdolni znieść negatywną energię przeszłości, i nie tylko wytrzymać swoje karmiczne obciążenie, lecz również zastanowić się nad tym, czemu przytrafia się wam tak dużo nieszczęść jednocześnie. Tym sposobem wielu z was może uświadomić sobie istnienie Wyższego Prawa i nakierować swoją istotę ku realizacji tego Prawa.
Wielu z was doszło do takiego poziomu świadomości, że zwracają się do Rady Karmicznej z prośbą o powrót karmy, aby mieć możliwość odpracować maksymalną ilość karmy w tym życiu i otrzymać możliwość Służenia na nowym, wyzwolonym z karmy, poziomie świadomości.
Jedyna rzecz, o której chciałbym was uprzedzić: po tym jak piszecie podobne listy i karma zacznie powracać do was przyspieszona, nie zapominajcie o tym, o co prosiliście i nie narzekajcie na przyszłość. Sęk w tym, że proces zejścia karmy, gdy został on przyspieszony na wasze życzenie, może w ten sam sposób zostać zatrzymany i przywrócony do normalnej miary. Nie zapominajcie o swojej prośbie i jeśli rozpaliliście się i nie uwzględniliście swoich sił, napiszcie znów list do Rady Karmicznej i poproście by nie przyspieszano na przyszłość procesu zejścia waszej karmy.
Wielu z was nie bierze pod uwagę swoich obowiązków, które przyjęli na siebie dopóki byli w ciele subtelnym, na poziomie duszy. Dlatego, gdy napotykacie trudności w swoim życiu i trudności te za bardzo was meczą, rozmyślajcie sami nad sobą. Porozmawiajcie ze swoim Wyższym Ja, poradźcie się. Przecież możecie dzięki wielkiej łasce z Niebios regulować proces zejścia swojej karmy. Szczególnie ważne jest, gdy macie dobrą karmę, związaną z pomocą żywym istotom i Nauczycielom. Bowiem waszą dobrą karmę zawsze można wykorzystać do pomniejszenia natężenia własnego obciążenia karmicznego.
Gdy uświadamiacie sobie działanie Prawa Karmy i staracie się w swoim życiu działać zgodnie z tym Prawem, spełniacie jeden z najważniejszych warunków dla waszego dalszego rozwoju i łaska z Niebios nie omieszka przyjść wam z pomocą na pierwsze wasze zawołanie.
Żałosne są te jednostki, które ignorują Prawo Karmy i dalej żyją według zasady: „Po nas - choćby potop”
Należy zastanowić się nad tym wyrazem. Możliwe, że w następnym swoim życiu traficie dokładnie na ten potop, który sami sobie spowodowaliście.
Zastanówcie się nad tym, jak dużo utrudnień i problemów można by uniknąć, gdyby ludzie w każdej chwili swojego życia zastanawiali się nad skutkami nie tylko swoich czynów, lecz również skutkami swoich myśli i uczuć.
Jeden z celów naszych przesłań polega właśnie na tym, by nauczyć was zdawać sobie sprawę z każdego waszego działania, z każdej waszej myśli i uczucia. Bowiem dla Boga, dla Kosmicznego Prawa nie ma żadnych tajemnic i wszystkie wasze myśli są zapisywane ten sam sposób w kronikach Akaszy, jak wasze działania i wasze uczynki. Możecie udawać przed ludźmi i ukrywać przed nimi prawdziwe intencje swoich negatywnych działań. Bóg jednak wszystko widzi, niemożliwe jest zataić przed Nim nawet najmniejsze poruszenie waszej duszy.
Nie byłoby źle, gdybyście przyjęli za regułę ciągłe odczuwanie obecności niewidocznego świadka stojącego koło was, który obserwuje wszystkie wasze działania, a nawet poruszenia waszej duszy. Wtedy z większą odpowiedzialnością będziecie podchodzić do wszystkich waszych działań i wyborów, których dokonujecie w swoim życiu.
Mam chęć udzielić wam bardzo ważnej rady, stosując którą możecie bardzo szybko zwiększyć procent swojej przepracowanej karmy. Zawsze gdy w życiu staniecie przed wyborem, jak postąpić, spróbujcie zrozumieć intencje, które popychają was do tego wyboru. Jeśli staracie się uczynić coś, żeby wam osobiście było lepiej, będą to nieodpowiednie intencje, skutkiem czego wasz wybór zwiększy wasz ciężar karmiczny.
Jeśli dokonując wyboru, rozważacie intencję, by czynić dobro innym ludziom, innym żywym istotom, nawet jeśli wydaje się wam, że wybór, który podjęliście będzie na waszą niekorzyść zgodnie ze wszystkimi ludzkimi prawami i z punktu widzenia elementarnej ludzkiej logiki – nie załamujcie się. Z punktu widzenia Boskiej logiki dokonacie prawidłowego wyboru i wybór ten doprowadzi nieuniknienie do tego, że wasz ciężar karmiczny będzie pomniejszony. Tracicie trochę, lecz zyskujecie dużo.
Na przykład podróżujecie drogą górską i przed wami pojawia się człowiek, który potrzebuje waszej pomocy. Tracicie czas, by mu pomóc i spóźniacie się. Słońce zachodzi, a wy opóźniacie swoją podróż. Jeśli nie poddacie się uczuciu nieprzyjemności, jutro przed wami otworzy się nowa droga, o której wcześniej nie wiedzieliście i droga ta znacznie przyspieszy waszą podróż, w ten sposób dojdziecie do potrzebnego miejsca znacznie wcześniej niż planowaliście.
Oto jak działa Prawo Karmy.
Nigdy nie myślcie o tym, jakie korzyści będziecie mieć z dobrego uczynku. Niech wasze karmiczne obciążenia przeliczają niebiańskie istoty, które mają takie zadanie. Po prostu czyńcie dobre uczynki i nie myślcie o nagrodzie.

Bogini Wolności 22 kwietnia 2005
JAM JEST Boginią Wolności i cecha Boskiej Wolności jest dla was przewidziana, przede wszystkim, wolności od waszej karmy, wolności od tych energii, które zanieczyściliście w przeszłości swoimi niezgodnymi z Wolą Boga uczynkami. Energie te przywiązują was do fizycznego planu i innych gęstych warstw planety Ziemi.
A waszym podstawowym zadaniem jest otrzymanie uwolnienia od tych przywiązań.
Proces uwalniania nie nosi jednorazowego charakteru. Jeśliby cała skażona w przeciągu licznych tysięcy wcieleń przez was energia nagle zaktywizowała się w waszej aurze, nie moglibyście wytrzymać podobnego ładunku. Dlatego zgodnie z humanitarnym Prawem Kosmicznych Cykli wasze życie dzieli się na interwały czasu, kiedy aktywizuje się ta czy inna wcześniej zanieczyszczona przez was energia.
Te czasowe interwały są wielokrotnością 12 głównych promieni Kosmicznego zegara. Czasowe cykle rozdzielają się na roczne cykle, tak zwane 12-letnie cykle zgodne ze znakami Zodiaku i cykle miesięczne wewnątrz każdego roku.
Są to te cykle, zgodnie z którymi zachodzi zwrócenie wam karmicznych sytuacji, które należy przejść dla wyrównania energii, skażonych przez was wcześniej i zawartych w waszej aurze.
Wszystko we Wszechświecie odbywa się zgodnie z kosmicznymi cyklami, i cykle te zapisane są przez Boga w języku gwiazd. Ten, kto zrozumie język gwiazd otrzyma dostęp do szczegółów planu Boga dla całego Wszechświata i dla konkretnej planety czy gwiazdy. W momencie waszego urodzenia zachodzi uruchomienie Kosmicznego zegara dla waszej drogi życiowej. Nakręca się sprężyna waszego kosmicznego zegara.
Znając plan waszego życia, także określonego gwiazdami w momencie urodzenia, możecie poznać, w jakim okresie i jakie energie z waszych przeszłych karmicznych zapisów stają się dostępne do odrobienia.
Jeśli uważnie prześledzicie swoje życie to możecie zauważyć, że z godną pozazdroszczenia regularnością przed wami powstają wciąż te same problemy, związane z waszą psychiką i waszym postrzeganiem siebie i otaczającego świata.
Sprężyna kontynuuje rozkręcanie się i na każdym nowym skręcie te same problemy powracają do was z zadziwiającą regularnością. I jesteście zmuszeni wciąż od nowa wracać do swoich niedopracowanych cech i rozwiązywać powstające przed wami życiowe problemy za każdym razem na innym poziomie. Podobne jest to do tego, jak pluszczą fale oceanu. Fala podąża na brzeg, a potem odpływa. Zmiata swoim ruchami znajdujące się na brzegu kamienie, zabiera je ze sobą. W ciągu tysiąca lat kamienie nabierają gładkości. Wszelkie nierówności na kamieniach szlifowane są przez ocean.
Dokładnie także każdego dnia, z dnia na dzień, z roku na rok, Bóg z pomocą Prawa Kosmicznych Cykli szlifuje wasze niedoskonałe cechy, do czasu, aż nie staniecie się gładkimi. Wasza aura nie przybierze prawidłowego owalnego kształtu i nie nabierze przezroczystości i barwy, które początkowo przed waszym wcieleniem w fizycznym świecie były właściwe waszej duszy.
Proces szlifowania waszych cech i ich przemieniania w Boskie cechy trwa nie jedno życie. Mądry człowiek rozumie, że działania Kosmicznego Prawa nie można uniknąć, ale rezultat, do którego was kieruje Kosmiczne Prawo można osiągnąć w ciągu krótszego czasu, jeśli nie sprzeciwia się Prawu i pomaga jego realizacji. W tym przypadku osiągnięcie rezultatu zachodzi w ciągu mniejszej ilości kosmicznych cykli. I w tym sens powiedzenia, że dni wybranych będą skracane.
Macie możliwość skrócenia dni przebywania na Ziemi tylko w tym przypadku, jeśli przyspieszycie zwrócenie karmy. I to, co dla zwykłego człowieka potrzebuje dla odpracowania karmy dziesiątek lat, przez was może być ukończone w ciągu roku.
Po prostu szybciej przeobrażacie zanieczyszczoną energię dzięki pragnieniu uczynienia tego, i dzięki Bożej łasce, pozwalającej wam to zrobić.

Kuthumi 19 grudnia 2005
... pod koniec roku dochodzi do nagromadzenia nadmiaru karmy, która zwisa nad ludzkością i która gotowa jest wysypać się w postaci właściwych dla ludzkości stanów: chorób, depresji, głodu lub jako różne klęski żywiołowe i katastrofy przyrodnicze.
W każdym razie, nawet na podstawie swojego samopoczucia pod koniec roku możecie odczuć jakiś większy ciężar. Jest to ten dodatkowy bagaż karmiczny, który spoczywa na ludzkości w postaci nieprzerobionej negatywnej energii.
Dlatego jest tak ważne utrzymanie zwiększonej dyscypliny świadomości pod koniec roku. Bardzo pożyteczne są wszelkie świadomie stosowane przez was samoograniczenia w postaci postu, czuwań modlitewnych, lub ofiary jaką możecie składać przed ołtarzem służenia w postaci pomocy dla potrzebujących i biednych.
W tym przypadku wytwarzacie dodatkową dobrą karmę, która może zostać wykorzystana w potrzebie do zbilansowania stanu planety jako całości.
Kiedy karma się przejawia, często nie możecie dostrzec związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy dokonanymi przez was uczynkami i ich skutkami, które wylewają się na was w postaci różnych problemów i chorób. Wołacie: “Czemu, Panie?!”, zamiast przyjąć z pokorą wszystko co Pan wam przesyła.
Uwierzcie mi, Pan jest bardzo miłosierny. I karma która schodzi do was, schodzi w sposób możliwie najlżejszy.
Gdybyście mieli możliwość zrozumieć za jakie uczynki ponosicie to czy tamto karmiczne obciążenie, podziękowalibyście Bogu za to że tak miłosiernie pozwolił wam przepracować to co narobiliście.

Elochim Herkules 26 grudnia 2009r.
Szczególnie dużo nieprzemyślanych rzeczy wydarza się pod koniec roku, gdy ludzie, jak uważają świętują przyjście nowego roku.
Powinienem wam powiedzieć, że w ciągu kilku dni takiego świętowania wytwarza się taka objętość karmy, jak podczas całego pozostałego roku. Dlatego zanim zaczniecie świętować zastanówcie się w jakiej postaci najlepiej to zrobić. Może warto zmienić tradycyjną koncepcję świąt zamiast obowiązkowego, niepowstrzymanego picia i obżarstwa?

Powrót karmy w obecnym czasie został maksymalnie przyspieszony, dlatego skutki naszych działań mogą być widoczne już po kilku dniach, tak abyśmy lepiej mogli sobie uświadomić jak działa to kosmiczne Prawo.
Powinniśmy jak najwięcej ludzi zaznajamiać z tym prawem, a szczególnie dzieci i młodzież, tak aby dorastając nie popełniały wciąż tych samych błędów, coraz bardziej komplikując sobie życie.

Iłarion 22 grudnia 2008 roku
...zapewne zauważyliście iż wokół was zachodzą zmiany i staje się to oczywiste dla coraz większej ilości ludzi, a przy tym powstaje pytanie jak to wszystko odbierać i jak się do tego ustosunkować.
Zauważacie iż zachodzące zmiany dotyczą wszystkiego dookoła: waszych bliskich, znajomych, sytuacji na Ziemi, klimatu. A ponieważ staje się to coraz bardziej oczywiste to wielu ludzi boi się zachodzących zmian i spodziewają się końca świata, nadchodzącego kataklizmu albo jeszcze czegoś innego strasznego i niechybnego.
Podświadomie ludzkość uświadamia sobie że nagromadzono ogromną negatywną kolektywną karmę całej ludzkości zamieszkującej planete Ziemi. Także podświadomie ludzkość spodziewa się, że karma ta powinna zostać odpracowana takim czy innym sposobem. Mogę was zapewnić iż karma zwisająca nad ludzkością planety Ziemia jest ogromna i nigdy podczas całej historii rozwoju ludzkości karma ta nie była tak ciężka.
To moje stwierdzenie może więcej was przestraszyć lub zrobić ostrożnymi. Powinienem jednak zapewnić was z całą swoją odpowiedzialnością, iż w sytuacji zaistniałej na planecie Ziemia ściągnięto bardzo dużo istot wysokorozwiniętych z całego wszechświata. Zbiorowo, wiele rozumnych istot próbuje nakierować sytuację na planecie na bardziej pozytywne tory, i byłoby idealnie gdyby udało się przejść wąski odcinek drogi z minimalną ilością ludzkich ofiar i strat.
Sytuacja komplikuje się ponieważ większość ludzkości, tak jak i wcześniej, nie słyszy naszych ostrzeżeń i nie reaguje na nasze prośby. Możemy do określonego stopnia równoważyć sytuację na planecie, lecz do tego żeby wszystko zostało pozytywnie rozwiązane, potrzebny jest wasz udział, potrzebna jest zmiana świadomości wielkiej liczby ludzkich jednostek znajdujących się we wcieleniu na planecie Ziemi.
Kierujemy nasz wysiłek głównie na drogę pozwalającą wam uświadomić sobie zachodzące procesy. Nie ukrywamy iż sytuacja ta nie została rozwiązana pomyślnie do tej pory. Dlatego nawołujemy was wszystkich, którzy możecie nas usłyszeć do bardziej zdecydowanych kroków i działań na planie fizycznym. Nie oznacza to że powinniście się modlić 24 godziny na dobę. Oznacza to że powinniście sami uświadamiać sobie w pełnym stopniu działanie Prawa Karmy i doprowadzić tą wiedzę do możliwie największej liczby tych którzy są zdolni ją pojąć. 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia