Tworzenie karmy nawet podczas snu

Podczas snu możemy gromadzić karmę, tak jak byśmy to robili w biały dzien. Bardzo ważne jest nasze nastawienie w całym dniu, a szczególnie zanim położymy się spać, ponieważ oddzialowuje to na jakość naszego snu. Dobrze jest pomodlić się przed snem. Możemy również przed zaśnięciem zadać konkretne pytania Wywyższonym Nauczycielom. Wówczas pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić rano, to skupić się i przypomnieć sobie odpowiedź, jaką otrzymaliśmy podczas snu.

Kutchumi 31 maja 2005
Wychodzicie ze swojego ciała astralnego i podróżujecie w planie astralnym co noc. Wasza zewnętrzna świadomość nie zawsze uświadamia sobie to, gdzie podróżowaliście w nocy i z kim się spotykaliście. Są pojedyncze jednostki, które pamiętają swoje sny i nawet dokonują świadomych podróży podczas snu i spotykają się z ludźmi, z którymi pragną się spotkać.
Działalność ta tak samo jak każda inna działalność właściwa waszemu światu może być wykorzystana zarówno dla dobra jak i dla zła. Wszystko zależy od tego, jaki jest cel i intencje, którymi kieruje się człowiek dokonujący astralnej podróży. Czy pragnie wpłynąć na te jednostki, z którymi się spotyka, dla swoich celów i korzyści, czy czyni to dla dobra planety.
Podróżowanie poza ciałem w waszych mniej gęstych ciałach jest naturalne. Podróże te zachodzą niezależnie od tego, czy uświadamiacie je sobie poprzez zewnętrzną świadomość, czy nie.
Muszę jednak uprzedzić was, że jeśli wykorzystujecie świadomie wejście do astralu, żeby wpłynąć na kogoś albo nawet wyrządzić mu krzywdę, wasze działania pociągają za sobą karmę, jaką nabylibyście, gdybyście dokonali tych samych działań całkiem świadomie, znajdując się na planie fizycznym, w biały dzień.
Jeśli wasza zewnętrzna świadomość nie uświadamia sobie, co robicie na planie astralnym, to nie zwalnia was to z karmicznej odpowiedzialności za wasze czyny.
Powiem więcej, wiele jednostek tworzy podczas snu znacznie więcej karmy, niż podczas prze budzonego stanu świadomości. Tak samo tworzycie karmę, kiedy jesteście w domu i w tym czasie dopuszczacie się nieświadomego wyjścia do planu astralnego lub mentalnego i wasze myśli i uczucia są skierowane przeciwko komuś.
Jeśli umysłowo rozgrywacie w swojej świadomości jakieś sceny zemsty lub sceny seksualne, tworzycie taką samą karmę, jaką wytworzylibyście, gdybyście faktycznie wykonywali te rzeczy na planie fizycznym.
Dlatego właśnie, nie zmęczy nas ciągłe powtarzanie wam o kontroli swoich myśli i uczuć. Podczas snu przyciągają was te warstwy planu astralnego, które odpowiadają jakości waszych wibracji przed zaśnięciem. Jeśli przed zaśnięciem oglądaliście horror lub przebywaliście z pijanym towarzystwem, będziecie przyciągnięci do tych warstw planu astralnego, gdzie będziecie kontynuowali swoje wieczorowe rozrywki. W tym przypadku będziecie tworzyć karmę, jaką wytworzylibyście, gdybyście dokonali tego na planie fizycznym.
Dlatego bardzo ważne jest wasze nastawienie w całym dniu i szczególnie wasze nastawienie zanim położycie się spać.
Najlepiej byłoby się pomodlić albo jeśli nie macie zwyczaju modlić się przed snem, posłuchać spokojnej muzyki lub przespacerować się pośród przyrody. Pożyteczne będzie również przed snem poczytanie ładnej, dobrej bajki waszym dzieciom.
I, oczywiście, koniecznie przed zaśnięciem pomódlcie się do aniołów, by sprowadziły was do oktaw eterycznych Światła, do świątyni Bractwa.
Możecie nawet wspomnieć konkretnie, z którym z Nauczycieli chcielibyście się spotkać podczas snu i odpowiedź na jakie pytanie chcielibyście otrzymać.
Jeśli zadaliście konkretne pytanie przed zaśnięciem, to pierwszą rzeczą, którą powinniście uczynić po obudzeniu się rano, jest skupić się i przypomnieć sobie odpowiedź, jaką otrzymaliście ode mnie podczas waszego snu.
Z reguły każdemu, kto dochodzi do mnie w mojej świątyni podczas snu i zadaje swoje pytania, udzielam odpowiedzi. Tylko od was zależy, czy przypomnicie sobie tę odpowiedź od razu po obudzeniu się i zapiszecie ją.
Widzicie, jak możecie spędzić swój czas na inny sposób, podczas nocnego odpoczynku. Sami dokonujecie wyboru, jak wykorzystać swój nocny sen. Dosłownie programujecie siebie przed zaśnięciem, co będziecie robić podczas nocnego odpoczynku.

  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia