Kiedy się rodzimy zapominamy o naszych poprzednich wcieleniach

Kiedy się wcielamy to zapominamy o naszych poprzednich wcieleniach, ponieważ czasami nie dokonywaliśmy najlepszych uczynków i jeśli pamiętalibyśmy o wszystkich naszych ciężkich postępkach, to nie moglibyśmy normalnie funkcjonować w obecnym życiu.

Pallas Atena 17 kwietnia 2005
Jednak zasłona ta nie staje się gęstą dla tych, którzy swoimi zasługami utorowali sobie drogę dla posiadania darów widzenia przeszłości i przyszłości. Wiecie, że dar jasnowidzenia posiadali liczni prorocy i święci, wcieleni na Ziemi w przeszłości i teraźniejszości.
Zasłona podnosi się, gdy wasze cztery niższe ciała znajdują się na określonym stopniu czystości, a wasza świadomość dochodzi do poziomu, przy którym nie może przestraszyć się pewnych rzeczy, zdarzających się przy wzajemnym oddziaływaniu światów. Ludzka świadomość jest w rzeczywistości mocno ograniczona. Ograniczona jest rolą, którą wypełniacie w tym gęstym świecie i ograniczona jest waszą karmą, którą wytworzyliście w przeszłych życiach.

Pan Sziwa 22 kwietnia 2009 r.
Proces zastępowania śmierci i rodzenia od tej chwili będzie przebiegał inaczej. Będziecie rodzić się pamiętając po co przyszliście we wcielenie.
Obecnie pracujemy na planie subtelnym i pozwalamy na wcielanie się tylko tym duszom, które zgadzają się działać zgodnie z Boskim planem. Zatrzymujemy wcielanie się dusz które upierają się i nie pragną się rozwijać. Tym sposobem stwarzamy sprzyjające możliwości na planie fizycznym do przejawienia się tych dusz, które podążają drogą ewolucji.
Taka sama decyzja była podjęta w czasach Atlantydy. Wielu duszom nie pozwolono wcielić się. Obecnie cykle się zmieniły i na Ziemi znów trzeba stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju dusz. 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia