EL MORYA

Czohan (przywódca) Pierwszego Promienia emanującego Szafirowo Niebieskim Światłem, które przejawia Wolę Bożą. Stoi również na czele szóstego poziomu w Hierarchii Siódmego Promienia, gdzie odpowiada za podtrzymywanie niższych poziomów, koordynuje wszystkie prace na tych poziomach oraz projekty odnowienia planet w Galaktyce. Założyciel i szef Rady Darjeeling - Rady Wielkiego Białego Bractwa, która jest jednostką Hierarchii Duchowej. W jej debatach biorą udział m.in. Saint Germain, Matka Boska, Jezus Chrystus, Mistrz Kuthumi i Wielki Boski Dyrektor. Zadaniem rady jest doprowadzenie do rozpowszechniania Nauk Wniebowstąpionych Mistrzów, pomoc ludziom w ich rozwoju i samodoskonaleniu. Wspólnie z wieloma ludźmi służą sprawie wypełnienia woli Boga, która ma się przejawić na ziemi. Był Duchowym Nauczycielem osób tworzących Towarzystwo Teozoficzne w 1875 roku. W latach 20-30 -tych XX wieku Wniebowstąpiony Władca El Morya nauczał Nikołaja i Elenę Roerich, przez których przekazywał swoje idee i nauki. W 1958 roku El Morya przywołał m.in. Marka Prophet do wykonywania w/w misji. Zaowocowało to założeniem The Summit Lighthouse w Waszyngtonie, znanej w Polsce bardziej pod nazwą ruchu Fioletowego Płomienia. El Morya przedstawia się jako Dusza dążąca ku Miłości w roli Obrońcy, Nauczyciela i Przykładu. Jego niezwykłe oddanie Boskiemu słowu i sprawie objawia się i wibruje przez wszystkie wcielenia jego duszy na Ziemi, miedzy innymi jako:
Abraham - prorok Starego Testamentu, który stał się prawzorem i prarodzicem dwunastu pokoleń Izraela;
Melchior - jeden z trzech mędrców Wschodu, który podążył za gwiazdą oznajmiającą o narodzeniu najlepszego z Jego rodu - Jezusa, który wykona wszystkie obietnice Boga przed swoimi duchowymi potomkami;
Król Artur - założyciel rycerzy Okrągłego Stołu i dam Kamelotu w celu odnalezienia Świętego Grala;.
Możemy się do niego zawsze zwrócić, gdy zaczynają nas opanowywać złe nastroje, myśli czy nawet depresje. On pomaga nam w przywróceniu dobrego humoru, wiary i siły w podążaniu drogą Światła. W Zegarze Mistrzów odpowiada za Mądrość.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia