MATKA BOSKA

Matka Boska objawiła się jako Maryja z Nazaretu, matka Jezusa, który począł i urodził się w sposób nadprzyrodzony. Zanim Jezus się narodził była Ona już świadoma swojej roli i misji jaką miała wykonać w tym wcieleniu na Ziemi. Po jej śmierci nastąpiło Wniebowstąpienie Maryi w cielesnej postaci. Wtedy Apostołowie i ludzie zrozumieli, że nie tylko dzięki Chrystusowi ale również i dzięki Niepokalanej Dziewicy, Królowej Apostołów i Aniołów, zostanie zbawiony nasz świat tj. Ziemia i ludzkość. Maryja zaczęła się objawiać już za czasów swojego ówczesnego życia (Saragossa /Hiszpania, 41r.). Do chwili obecnej udokumentowanych jest ponad 900 objawień, które wydarzyły się na przestrzeni XX wieków włącznie z pierwszym uznanym przez Kościół Katolicki objawieniem XXI wieku w Kibeho w Ruandzie.
Maryja była i jest najdoskonalszym wcieleniem Matki Boskiej na Ziemi! Jednak Jej działania nie ustały z chwilą fizycznej śmierci. Wręcz odwrotnie! Z każdym kolejnym objawieniem i towarzyszącymi temu cudami, przemowami i orędziami skierowanymi do ludzkości coraz wyraźniejsza i bardziej zrozumiała stawała się rola Matki Boskiej na Ziemi. Głównie jest to działalność Współodkupicielki, która prosi Boga Ojca o wybaczenie za grzechy ludzkości, wstawia się nieustannie za wszystkimi swoimi dziećmi, otacza je Miłością, która zdolna jest zbawić nasz świat. Rolą Matki Boskiej na Ziemi jest bycie orędowniczką, nauczycielką i powierniczką na naszej duchowej drodze, mającej zbliżyć nas do Boga, a tak naprawdę do pełnego zjednoczenia się z Nim. Wskazuje nam środki, przy pomocy których można oczyścić Ziemię od sił ciemności jak i zbawić ludzkość - to zaprzestanie obrazy Boskiej poprzez nawrócenie, pokutę, modlitwę i prośbę o łaskę, wsparcie i ocalenie. To posłuszeństwo prawom i woli Boga!
Jest Królową Niebios i Ziemi, Aniołów i Wszechświata. Jej Duch realizuje się w całym Wszechświecie! Jest Matką Boską Wszechświata! Źródłem łaski, miłosierdzia, radości i doskonałej, bezwarunkowej Miłości.
Matka Maryja piastuje stanowisko Archaii Piątego Promienia, emanującego Szmaragdowo Zielonym Światłem, które przejawia Boże Uzdrowienie. Jest boskim dopełnieniem Archanioła Rafaela. Razem z Nim uzdrawia nie tylko ciało a przede wszystkich Ducha. Na poziomie energetycznym jest kreatorką podtrzymującą formy życia we wszechświecie, jest kosmicznym spoiwem leżącym u źródeł wszelkiego stworzenia. W niej przejawia się żeński aspekt Pokarmu Bogów, który jest doskonałą miłością i mądrością.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia