MIKOŁAJ ROERICH

Mikołaj Roerich swoje ostatnie wcielenie mial w Rosji, w Sankt Petersburgu, 1874 roku. Po ukończeniu studiów Mikołaj objal funkcje propagatora kultury i sztuki w Rosji. Następnie poznaje Helenę Szaposznikową, z którą bierze ślub. W późniejszym okresie Roerichowie wyjeżdżają do Ameryki, gdzie zafascynowani filozofią wschodu zakładają Towarzystwo Agni Jogi, syntezujące nauki wszystkich epok, zwane również Drogą Żywej Etyki.
Roerich we wszystkich dziedzinach życia potrafił dostrzec syntezę. Starał się łączyć wszystko w jedną całość. Widział wspólne, międzynarodowe dziedzictwo kulturowe. Propagował hasło ,,Pokój przez kulturę”. Głęboko wierzył w ścisłą zależność pomiędzy sztuką zachodu a kulturą wschodu które mogą koegzystować i przyczyniać się do budowania pokoju na Ziemi.
Większość twórczości malarskiej Mikołaja Roericha przedstawia obrazy o tematyce ezoterycznej, fascynacje wschodem, oraz poszukiwanie wiedzy i miejsc niedostępnych zwykłym śmiertelnikom.
W obrazach Roericha świat fizyczny głęboko się zaciera z wymiarem duchowym, tworząc niepowtarzalny, mistyczny klimat wyzwalający w człowieku głęboką kontemplacje, oraz refleksję nad doczesnym życiem.
Ostatnie lata życia Roerich wraz z całą rodziną spędził w Indiach, na pogórzu himalajskim w dolinie Kulu, gdzie w 1947 roku zmarł.
Pozostawił po sobie ogromny dorobek kulturalny i duchowy uwieczniony na wielu płótnach.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia