BABADŻI

Babadżi z wieku na wiek inkarnuje się ponownie na Ziemi, aby pomagać poszukującym Prawdy i nauczać głównych liderów duchowych naszej planety.
Poprzednie ziemskie życie Babadżiego jest nam znane z książek Joganandy („Autobiografia jogina”, „Siedem stopni samorealizacji”). Jogananda m. in. opisuje, jak Babadżi swobodnie dematerializował i ponownie stwarzał Swoje ciało, właśnie w ten sposób przemieszczając się po powierzchni Ziemi, a także materializował przedmioty.
Następnie Babadżi przyszedł na Ziemię w ciele od 1970 do 1984 roku, aby uczyć ludzi praktyki medytacyjnej najwyższych stopni. Rozmawiał również ze Swoimi zwolennikami o tym, jak lepiej im organizować ich życie w obliczu Boga.
Głównym powodem napływu ludzi do Niego było jednak to, że odczuwali w Nim boskość, mądrość, miłość — które przewyższały zwykły ludzki poziom. Większość zwolenników Szri Babadżiego doświadcza i czci Go jako prawdziwą manifestację Boga. Większe i mniejsze cuda, które codziennie czynił przed Swoimi czcicielami, umiejętność czytania ich myśli oraz odpowiadania na ich jeszcze nie wypowiedziane pytania, uzdrawianie ludzi. Jego kierownictwo, Jego Nauka — to wszystko było na poziomie przewyższającym jakiekolwiek zdolności ludzi, nawet bardzo zaawansowanych.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia