Duchowa rola Rosji

Rosji przydzielona jest wielka misja – prowadzić za sobą narody na Drodze duchowego rozwoju.

Matka Boska Maria 25 czerwca 2007 r.
W niedługim czasie staniecie się świadkami ogromnego wybuchu duchowości w Rosji. Nie będzie dla was istotne w jakiej świątyni się modlicie i jakiej świątyni się kłaniacie. Ponieważ w swojej świadomości wznosicie się do tego Boskiego szczytu, z którego nie widać poprzednich sprzeczności pomiędzy różnymi wiarami i religiami. Wasze serca napełnią się taką Boską błogością, że przestaniecie odczuwać jakiekolwiek negatywne reakcje w stosunku do waszych bliskich, którzy nie są wam podobni. Powinniście zjednoczyć się w jednym porywie waszych serc. Powinniście zjednoczyć się z hasłem o duchowej jedności nacji. Tylko po owym pokajaniu się możliwe będzie duchowe zjednoczenie, a tylko po swoim duchowym zjednoczeniu Rosja będzie mogła zrealizować na planie fizycznym te wzorce duchowej twórczości przygotowane przez najlepszych przedstawicieli ludzkości, jakie są już stworzone na planie subtelnym i (czekają) gotowe do przejawienia w materii. Muszę wam powiedzieć, że przyszłość Rosji nie jest związaną z przywiązaniem do określonej wiary, lecz z tolerancją wobec każdego prawdziwego przejawu poszanowania Boga. Nie mówię o przejawach nietolerancji wobec wiary, jakie istniały w przeszłości. Mówię o nowym poziomie świadomości, który przyjmie do siebie Boskość i pogodzi wszystkie sprzeczności, jakie dwulicowy ludzki umysł celowo stworzył w ostatnich tysiącleciach.

Rosja jest punktem na kuli ziemskiej, gdzie rozpocznie się rozpowszechnianie nowego sposobu myślenia, nowej ideologii, która zapanuje na świecie w niedługim czasie. Ideologia ta związana jest z przejawem Ducha w materii i z nowa poszerzoną świadomością ludzi.

Mikołaj Roerich 1 lipca 2007 r.
Rozpoczniemy realizację naszych planów od razu, gdy pojawią się serca gotowe wytrzymać Niebiański Ogień. I po tym jak rozpoczniemy w Rosji, od razu pojawi się zainteresowanie na całym świecie. Potrzebny jest przykład. Należy tylko zacząć.
Nowa ideologia jest już gotowa do przejawienia się. Bóle porodowe się wydłużyły. Rozpocznie się rodzenie i na Ziemi pojawi się nowa świadomość.
Niecierpliwie czekamy na ten moment.
Wasze myślenie związane jest z waszym światem fizycznym i nie może ono pojąć tych możliwości, które przygotowują dla was Niebiosa. Potrzeba wam tylko uwierzyć w nasze istnienie, uwierzyć w to że Anioły Niebiańskie gotowe są przyjść wam na pomoc. Czekamy na wasze wezwanie i waszą gotowość.
Obudźcie się po długim śnie! Wstańcie i zacznijcie działać!

Saint Germain 18 czerwca 2011 r.
Mamy zamiar energicznie wdrażać w życie podstawowe zasady, na których powinno być zbudowane społeczeństwo przyszłego Złotego Wieku, który niezmiennie promuję w waszej świadomości. 
Jesteście skazani na Złoty Wiek, ponieważ taka jest Wola Boga i takie jest życzenie Wzniesionych zastępów teraz!
I jakby wam nie wydawało się dziwne, jesteśmy pełni optymizmu i wciąż łączymy renesans Złotego Wieku z Rosją. Im większy opór wywołują wszystkie nasze zasady i idee w umysłach ludu tego kraju, tym szybciej wahadło poleci w przeciwną stronę. I wszystko, co wydawało się mrzonką, odwróci się zupełnie inną stroną. A cechy, które teraz przeszkadzają przeobrażeniom, Bóg odwróci na swoją korzyść. Proszę nie wątpić, że zmiany i przeobrażenia nastąpią. Gwiazdy, kosmiczna możliwość i wszystkie Zastępy Niebiańskie już są gotowe do nadejścia Złotego Wieku. Pozostała drobnostka: to, jak zrealizują się niezbędne przeobrażenia na planie fizycznym. I nawet, jeśli to się nie odbędzie według naszych oczekiwań za życia obecnego pokolenia, to się wydarzy w najbliższej widocznej przyszłości.

Umiłowany Godfrey  20 czerwca 2011
Ponieważ udzielamy naszej Nauki w Rosji, więc, rzecz jasna, nasuwa się wniosek, że to czemuś służy i pewnie jest z czymś powiązane.
Owszem, umiłowani, wykazujemy zainteresowanie tym krajem w związku z tym, że w nadchodzącej epoce właśnie tu mają powstać okoliczności do realizacji wspaniałych możliwości. Spodziewamy się nadejścia tych możliwości. Mimo, że na razie nie bardzo jest widoczne, że w tym kraju cokolwiek może się zmienić i zmienić na lepsze, to znów temu krajowi jest przyznany kredyt Boskiej energii.
Właśnie z racji nadejścia tej możliwości dostaliście inną możliwość w postaci przekazu naszych przesłań.
Zawsze, nim kosmiczna możliwość nabędzie swoje prawa, napełniamy naczynia tych, którzy potrafią naszą energię przyjąć. Obliczenia są proste: gdy wystarczająca ilość ludzi będzie zdolna przyswoić i przekazywać nasze energie, będziemy mogli realizować nasze plany przez te osoby i poprzez ich działalność na planie fizycznym.
Gdy zaczynacie hodować jakiekolwiek uprawy na waszej działce, najpierw przygotowujecie glebę. Uzdatniacie ją, spulchniacie, następnie siejecie nasiona i sadzicie sadzonki. I potem troszczycie się o wasze roślinki prze cały okres niezbędny do dojrzewania plonu.
My działamy dokładnie tak samo. Najpierw przygotowujemy glebę w duszach tych ludzi, którzy są zdolni przyswoić sobie naszą Naukę, zasiewamy nasiona Ducha w ich sercach. Po tym wszystkim czekamy na wschody w postaci wzrostu Boskiej świadomości.
Wszystko jest podporządkowane określonym cyklom kosmicznym, i w kilka następnych lat, jak się spodziewamy, zasiane przez nas nasiona wzejdą, a następnie pojawią się pędy nowej świadomości i nowego myślenia.
Nieustannie troszczymy się w pierwszej kolejności o tych, którzy przez te lata, w ciągu których udzielamy naszej Nauki przez rosyjskiego posłannika, zdołali przygotować glebę wewnątrz swojej istoty dla pomyślnych wschodów nasion Ducha.
Działamy w ten sposób zawsze. Popatrzcie na Amerykę. Z tym krajem jestem związany karmicznie i bezpośrednio przyczyniłem się do założenia jego podstaw. Przez dłuższy czas, praktycznie przez cały XX wiek, polewaliśmy ziemię Ameryki Boską energią przez różnych posłanników. W czasie mojego ostatniego wcielenia ja z wielkim oddaniem, wiarą i prawdą służyłem Nauczycielom na tej ziemi. Wszystko było by dobrze, jednak nasze nadzieje się nie spełniły. Jest to związane z tym, że materialna strona istnienia zbyt przeważa w ludziach zamieszkujących ziemię Ameryki. Nie uzyskaliśmy wschodów w postaci wzrostu duchowości. A dostaliśmy wschody związane z materialna pomyślnością. Właśnie przez to musieliśmy skierować wzrok na inny koniec ziemskiej kuli. Jak tylko Boska możliwość narysowała się w Rosji, kolektywne nieświadome nacji i narodów, zamieszkujących ten kraj, podążyło ku zdobyciu dóbr na planie fizycznym. Boska energia, przydzielona do kreowania duchowości, znów zaczęła płynąć po wyżłobionej drodze do materialnego koryta.
Dlatego dziś przybyłem z moim przesłaniem-ostrzeżeniem. Siły Wyższe są gotowe nadal pracować w Rosji. Jednak musimy być pewni, że naszej energii i naszym wysiłkom zostanie nadany należyty kierunek. Właśnie dlatego cenny jest przykład każdego człowieka wprowadzającego we własne życie te Boskie zasady, których nauczają Mistrzowie.

 

  

 powrót do strony głównej

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia