Oddzielenie ziaren od plew

W każdej minucie naszego przebywania na Ziemi dokonujemy wyboru na rzecz Boga lub iluzji. Nastał czas podziału ludzkości. Ludzie, którzy nie mogą zrealizować przejścia na nowy poziom świadomości będą musieli odejść.

Nauczyciel Morya 22 czerwca 2007 r.
Nie upłynie wiele czasu według ziemskich miar i powstanie rozwarstwienie lub podział populacji na Ziemi. Ludzie o wyższych wibracjach opuszczą Sodomę i Gomorę współczesnych miast, kloaki masowej świadomości i niskich wibracji. Wybiorą oni jako miejsce zamieszkania czyste miejsca, jakie wciąż istnieją na kuli ziemskiej. Ludzie, których wibracje są współbrzmiące z współczesnymi miastami, pozostaną w nich. W ten sposób drogą naturalną nastąpi exodus nowej rasy ludzi do ziemi obiecanej. A anioły dostaną możliwość, by bezboleśnie dokonać swojej pracy usunięcia tych śmieci kosmicznych z planety, które nie są zdolne do dalszej ewolucji.
Proroctwo to podawano poprzez wielu proroków. Za każdym razem, gdy ludzie je słyszą, nadal zajmują się swoimi zwykłymi rzeczami i nie wsłuchują się w siebie. Niewielka liczba ludzi, którzy umieją słuchać, zwraca się do Niebios i otrzymuje znaki na swojej Drodze. Kierują się oni do ziemi obiecanej i pozwala im to kontynuować swoją ewolucję.
Nie straszę was, lecz udzielam wam wskazówek. Bowiem właśnie teraz nastał czas na szczerą rozmowę z tymi z was, co umieją słuchać i gotowi są do konkretnego działania na planie fizycznym. Nie wymagam od was, żebyście od razu porzucili wszystko i żebyście podążali do dalekich miejsc. Nie, wektor waszych podążań ciągle będzie przyciągał do was Boskie możliwości. W jednej chwili poczujecie ledwie dostrzegalne pragnienie zmian i zmienicie swoje życie zgodnie z tokiem Boskiej ewolucji. Od was wymagane jest posłuszeństwo przed Wyższym Prawem i chęć podążania Drogą rozwoju ewolucyjnego. Do tego potrzebne jest ponowne rozpatrzenie swojego życia i swojego stosunku do życia.

Nauczyciel Iłarion 18 grudnia 2009r.
...obecnie na Ziemi są bardzo ciemne czasy. Czasy te są potrzebne i prawowierne, ponieważ właśnie teraz zachodzi proces oddzielenia ziarna od plew. Każdy człowiek ma możliwość przejawić swoją wewnętrzną istotę. I każdy człowiek świadomie dokonuje swojego wyboru. Bardzo niewielu jest wybranych, tych którzy są zdolni utrzymywać Boskie standardy zachowania, znajdują się w sytuacji emocjonalnej i mentalnej presji ze strony innych ludzi, ze strony środków masowego przekazu informacji.
Jest to powrót średniowiecza. Jest to masowy upadek moralności i kultury. I dokładnie tak, jak zaledwie tysięczna i milionowa część ziaren ma możliwość dania życia nowej roślinie, dokładnie tak jest i wśród ludzkich jednostek, bardzo niewielki procent będzie mógł kontynuować ewolucję przechodząc przez maszynkę do mielenia masowej świadomości.
Przechodzicie swoje sprawdziany i testy nie odrywając się od zwyczajnego życia. Wasza Droga Oświecenia przechodzi przez zwykłe życie, które was otacza. Zastanówcie się nad tym. Zastanówcie się również, iż nie ważne jest to, że dookoła wszystko jest źle i cały świat jakby oszalał. Ważne jest tylko to co dzieje się wewnątrz waszej istoty. Ważne jest to na ile jesteście zdolni utrzymać sie w tych niesprzyjających warunkach, oraz na ile jesteście zdolni zachować Boskie kierunkowskazy w swoim zachowaniu oraz swoją wierność Woli Boga.
Ogromna bitwa toczy się na kuli ziemskiej. I o ile wcześniej można było ukryć się przed bitwą w innym kraju, w górach lub lasach, to obecnie cała kula ziemska objęta jest płomieniem, w którym jedne dusze spalane są bezpowrotnie, a inne dusze przetapiają się na czyste złoto i stają się nieśmiertelne.

Guan In 23 grudnia 2009r.
Teraz we wcieleniu pozostali ci przedstawiciele ludzkości, którzy wielokrotnie wcielenie za wcieleniem, jeśli tak można się wyrazić, pozostawali na powtórzenie roku w szkole życia.
To nie są najlepsi przedstawiciele ludzkości.
I wśród nich są tacy, którzy gotowi są podążać dalszą drogą ewolucyjną, a są też tacy co ku mojemu ogromnemu żalowi, nie są już zdolni tego robić.
Dlatego teraz jest czas, w którym zachodzi grupowanie dusz. Tak czy inaczej zapewne o tym słyszeliście. W różnych systemach religijnych i naukach, prawda ta podnoszona jest na różne sposoby, lecz można ją prześledzić we wszystkich prawdziwych duchowych ruchach. Nie będę teraz zajmować się różnymi nowymi prądami, które przekładają to na jakąś swoją prawdę.
A więc ludzkość znajduje się w tym punkcie swojego rozwoju, gdy zbyt wielu jej przedstawicieli nie jest gotowych do dalszej ewolucji. Jako Bogini Miłosierdzia i Współcierpienia stanowię jedną z tych ostatnich instancji, które podejmują ostateczne decyzje w kwestii tych dusz. Za każdym razem próbuję chwycić się jakiejś cechy lub przejawu dobrych uczuć, które są obecne w tej duszy, w stosunku do której powinna być przyjęta ostateczna decyzja. Jak jest mi ciężko, gdy przeglądam kroniki akaszy jednostki stojącej przede mną w swoich subtelnych ciałach, i nie widzę nic, co byłoby zdrowe i gotowe do rozwoju w niej.
Jest to bardzo smutna część mojej misji, gdy zmuszona jestem przerwać rozwój tej lub innej ludzkiej jednostki. Kieruje się w tym przypadku zasadami Miłosierdzia i Współcierpienia, lecz już nie tylko wobec tej jednostki, tylko tych jednostek, które są karmicznie z nią związane i nie mogą osiągnąć odpowiedniego rozwoju, ponieważ wcielenie za wcieleniem natrafiają ciągle na  tą samą pułapkę, składającą się z intryg, zagrożenia, a nawet przemocy i mordowania.
I po to, żeby wyzwolić te dusze z ogromnego ciężaru ja podejmuje swoją decyzję.
Ta część mojej pracy jest najbardziej złożona. W istocie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za decyzję sądzenia ludzkich jednostek. I uwierzcie mi podejmuje niepocieszające decyzje wobec stającej przede mną jednostki tylko w przypadku, gdy wyczerpany został cały zakres mojego Miłosierdzia i Współcierpienia, które są nieporównywalne z tym miłosierdziem i współcierpieniem, które najlepszy przedstawiciel ludzkości może sobie wyobrazić.

Jezus 3 lipca 2007 r.
... z początku na Ziemi utworzą się małe obszary, gdzie będą żyć ludzie z nową świadomością i nowym sposobem myślenia, a potem obszary te będą stawać się coraz większe. Stopniowo Ziemia wyzwoli się z tych rejonów kuli ziemskiej, gdzie przeważać będą niskie wibracje. Woda i ogień zmiotą po kolei wszystkie miejsca kuli ziemskiej, gdzie skupieni będą nosiciele starego sposobu myślenia i niskich wibracji.
Nowe miejsca na kuli ziemskiej będą mogły przyjmować przedstawicieli nowej rasy, którzy już zaczynają przychodzić na planetę.
Obecnie nastał bardzo złożony czas, gdy dosłownie każdy człowiek poprzez swój wybór odczuwalnie zmienia sytuację na planecie Ziemi.

  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia