Musimy dokonać wyboru w którą stronę będziemy podążać

Surija 21 czerwca 2007 r.
Każdy z was może sam wybierać, czy iść krok w krok z Boskim Prawem czy kontynuować życie zgodnie ze starymi prawami, stworzonymi na planecie Ziemi, które w danej chwili nie są całkowicie zgodne z istniejącym na Boskim poziomie planem dla planety, jaki wkrótce powinien zostać zrealizowany.
Zrozumcie, proszę, że nie chcemy wam przysparzać bólu i cierpienia. Miliony istot światła z całego Kosmosu gotowych jest pomagać wam. To tylko wy opóźniacie tok ewolucji na planecie. Pozwalacie sobie czynić i doznawać niedoskonałych stanów świadomości, które są niedopuszczalne dla waszego etapu rozwoju ewolucyjnego. Zmuszeni jesteśmy uciekać się do takich środków, wtedy gdy wasze niedoskonale uczynki, myśli i uczucia dosłownie przed waszymi oczyma materializują się w postaci zewnętrznych okoliczności – jako niesprzyjające momenty, kataklizmy, trudności, na które napotykacie w swoim życiu: choroby, smutek, nieszczęścia.
Sami jesteście przyczyną tego, co dzieje się z wami i wokół was.

Jezus 28 czerwca 2005
Wcześniej czy później nastąpi moment, kiedy będziecie zobowiązani dokonać wyboru, komu służycie?
Czy będziecie kontynuowali służenie Złotemu Cielcowi waszego świata, czy wybierzecie prawdziwą służbę Bogu i Życiu.
Mówiłem, że nie można służyć dwom panom. Nie można łączyć służenia Bogu i mamonie.
Bóg potrzebuje was całkowicie. Nie możecie targować się z Bogiem. Nie możecie mówić „Oto, Panie, to robię dla ciebie, a teraz ty Panie, zrób to, o co proszę”.
Jaką niezmierną pychę trzeba posiadać, żeby dopuszczać się targu z Bogiem?
Przychodzicie do świątyni Pana wtedy, kiedy stykacie się z nieszczęściem i klęskami, z chorobami, smutkami. Wszystko, z czym przychodzicie do świątyni to dopuszczanie transakcji z Bogiem. Postawić świeczkę, poprosić o pomyślne rozwiązanie swoich problemów
Bogu nie są potrzebne żadne wasze ofiary. Ani zabite cielce, ani pieniądze. Bóg pragnie, abyście oddali tylko jedno - nierealną część was, to co w was nie jest od Boga.
A to takie proste. Nie wiadomo dlaczego nie możecie tego zrozumieć. Każdy prorok czy Nauczyciel, przychodząc na świat uczył tylko tej Wielkiej Prawdy. I obecnie otrzymujecie tę samą Prawdę, którą głosiłem 2000 lat temu. Stworzyliście doskonałe latające maszyny, latacie w Kosmos, zanurzacie się na dno oceanu, stworzyliście doskonałe komputery i systemy łączności. Skierowaliście swój rozum na drogę doskonalenia iluzji.
Dlaczego przy całym rozwoju swojego umysłu, nie możecie zrozumieć prostej Boskiej Prawdy? Dlatego, że wasz umysł stał się materialnym umysłem. Umysłem, który należy do waszego świata i służy waszemu światu.
Każdy z was idzie własną Drogą, ale w rozrachunku za słuszną można uznać tylko jedną Drogę - Drogę pełnego wyrzeczenia się swojego ego i jakichkolwiek przywiązań do waszego świata. Największym grzechem będzie wasze pragnienie zmuszenia Boga do służenia wam.
Zużywacie Boską energię do tego, żeby spełniały się wasze zachcianki i pragnienia waszego ego. Zamiast tego, żeby w pełni zgiąć kolana przed Bogiem i w pokorze poprosić „Panie, oto ja. Weź mnie, wykorzystaj mnie, Ja twoim dzieckiem, ja - niczym, Panie, Ty - wszystkim”.

Zaratustra 20 lipca 2006 r.
Obecne wasze życie jest kluczowe dla toku ewolucji waszej duszy. Bowiem od waszego wyboru w tym życiu zależy cały dalszy tok ewolucji waszej duszy. Albo ruszycie do przodu dużym tempem, albo będziecie zmuszeni czołgać się na (samym) końcu ewolucji. I nie zdziwię się jeśli w jednym z kolejnych wcieleń wasze życie będzie przypominało życia Papuasów gdzieś w Nowej Gwinei, ponieważ preferencje, które macie w tym życiu nie są dalekie od poziomu rozwoju Papuasów. I dalej będziecie kontynuować wasz ślepy zaułek ewolucji, siedząc wokół ognia i przypiekając na nim porcję mięsa.
Bóg jest tak miłosierny, że spełni wasze marzenia o nie robieniu nic prócz jedzenia, spania i rozmnażania się. Podobna degradacja zawsze istniała na planecie. I plemiona, które odbieracie jako nierozwinięte, dokonały kiedyś swojego ostatecznego wyboru, gdy nadszedł czas na jego podjęcie. Dalszy tok ewolucji został zatrzymany dla nich. Odpracowują oni karmę fizyczną i (karmę) pozostałych niższych ciał, a ich dalsza ewolucja się kończy i zostaną zabrani ze sceny ewolucyjnej drogi rozwoju przez kosmicznych śmieciarzy. Teraz, zgodnie ze wszystkimi kosmicznymi terminami, będziecie musieli dokonać wyboru. Zbyt dużo dusz nagromadziło się na Ziemi i nie wszystkie z nich są godne ewolucji. Dla niektórych kwestia wyboru nie jest taka pilna i mogą oni kontynuować swobodnie swoje istnienie i robić próby rozwoju wyższej świadomości. Dla innych, wszelkie kosmiczne terminy upłynęły i to wcielenie jest kluczowe, określające tok dalszej indywidualnej ewolucji tej duszy.

Ukochany Babaji 3 lipca 2009 roku
Teraz na planecie zamieszkuje bardzo duża liczba dusz. Dla wielu z tych dusz jest to ostatnia szansa, żeby weszły na drogę rozwoju ewolucji. Dla wielu z nich będzie niezrozumiała udzielana przez nas Nauka. Jednak sprawa nie jest nawet w osiągnięciu Boskiej mądrości poprzez zewnętrzną świadomość, sprawa jest w naśladowaniu wewnętrznego prawa czystości i sprawiedliwości.
Brud może lepić waszą duszę, i na zewnątrz wyglądacie na nie nadających się do ewolucji. Jednak Rada Karmiczna patrzy z głębi waszej duszy i może pod każdą warstwą brudu i niedoskonałości widzieć złote światło, którego nie można ukryć przed doświadczonym spojrzeniem mędrców.
Wydaje się wam że pewien człowiek nie nadaje się do dalszej ewolucji, ponieważ jest on brudny, nieogarnięty i nie pasuje do waszego życia. Lecz jego dusza jest gotowa do dalszej ewolucji. Inny człowiek posiada wszystkie ludzkie godności i znaki odróżnienia, jest on otoczony szacunkiem, sławą, zwolennikami, lecz nie jest on gotowy do dalszej ewolucji. Ponieważ jego dusza zatonęła w grzechach. Możnowładztwo świata i ubodzy świata. Wśród tych i wśród drugich są tacy którzy będą kontynuować ewolucję, są też tacy którzy nie będą jej kontynuować.
Nie ma określonej oznaki, która powie zewnętrznej świadomości kto jest gotowy a kto nie jest gotowy. Ani narodowość, ani rasa, ani wiara, ani stan społeczny, ani wiek – nic nie może posłużyć wam jako oznaka zdolności do kontynuacji ewolucji lub braku takiej zdolności.
Nie ma takiej oznaki, która by odpowiadała człowieczemu poziomowi świadomości. Jednak dla Boga pod wszystkimi ludzkimi niedoskonałościami i wadami odkryje się nieśmiertelny duch u jednych i smród i rozkład u innych.
Dlatego czas w którym żyjecie jest bardzo trudny. Wszystko jest zmieszane i jest niebywale trudne dokonać odróżnienia i określić kto przedstawia cenne ziarenko, a kto – chwast.
Dlatego w waszym czasie jest tak dużo pokus i tak dużo wszystkiego co nie odpowiada Boskim wzorcom.
Jeśli dusza zdolna jest do dalszej ewolucji, to żadne pokusy zewnętrznego świata nie będą mogły zmienić Drogi tej duszy.
A dusze które nie są gotowe, jest dla nich szansa zrezygnować z otaczających pokus i podążać za sprawiedliwością.
Nie wolno mówić że Bóg jest niesprawiedliwy. Każdy sam dokonuje wyboru. I każdy na poziomie podświadomym poinformowany jest o tym wyborze którego dokonał.
Sami sądzicie siebie, i sami dokonujecie wyboru. Bóg wam nie przeszkadza. Ja razem ze wszystkimi Wywyższonymi Nauczycielami mam możliwość tylko udzielać tych wskazówek, a są one dla tych którzy są gotowi je usłyszeć.

Ukochany Alfa, 2 czerwca 2010 r.
Znajdujecie się w punkcie wyboru pomiędzy dwoma światami. Każdy z was w najbliższym czasie powinien dokonać swojego ostatecznego wyboru: podążać drogą dalszej ewolucji lub pozostać i bawić się zabawkami świata iluzorycznego, który wydaje się wam rzeczywisty.
Jak widzicie całą różnorodność otaczającego was życia rozwinięto tylko po to żebyście zdali swój egzamin dojrzałości i przeszli ze świata iluzji do realnego świata Boga.
Dużo mówi się o najważniejszym. Stosując najprostsze słowa. Ja nie umęczę się przychodzić po raz kolejny i powtarzać tych prostych rzeczy z nadzieją, że któraś dusza otrzymując mój impuls przebudzi się ze snu w iluzji do życia Wiecznego. Moim zadaniem jest przebudzić możliwie najwięcej dusz, żeby zebrać urodzaj dobrych ziaren w niebiańskim spichlerzu.
Potrzeba wam po prostu uwierzyć i żyć w zgodzie z tamtymi zasadami, które przykazano przez proroków ze wszystkich czasów.
Wszystko wiadomo. Wszystko już dano. Powinniście zdecydować się i dokonać swojego wyboru. Teraz. Potem będzie za późno.

Babadżi  25 czerwca 2011
Wam należy podjąć zdecyzję w krótkim terminie. Im więcej czasu poświęcacie na rozważania, tym mniej szans dokonania przejścia w sposób łagodny. Tym większe prawdopodobieństwo globalnego kataklizmu, który zniszczy nieudaną cywilizację.
A wszystkiemu winą – wasza niechęć zmian. Wasza niechęć przestrzegania Boskiego Prawa.
Boskie Prawo zakłada zbudowanie społeczeństwa na zupełnie innych zasadach, w którym człowiek będzie mógł coraz bardziej przejawiać swoją Boską naturę. Wasza cywilizacja sprzyja temu, że człowiek przejawia swoją diabelską naturę. Dlatego kwestia wyboru staje się aktualna. Wybór w szerszym zakresie dotyczy tego, czy pragniecie podążać drogą ewolucyjnego rozwoju, czy chcecie znaleźć się na śmietniku nieudanych cywilizacji przeszłości.
Droga jest otwarta dla tych z was, którzy wewnątrz siebie dokonują właściwego, Boskiego wyboru i stosują go bez względu na to, że całe otoczenie wciąż pozostaje na starej drodze oderwane od Boga i Boskiego przewodnictwa. I nawet, jeśli coś się przydarzy planecie, dostaniecie przepustkę do innych światów, które odpowiadają waszym wibracjom.
Pod uwagę jest brany każdy człowiek, który jest w stanie udowodnić swoje prawo wejścia na następny ewolucyjny stopień.
Mówiono wam o nadzwyczajnej możliwości, która się otwiera. Mówiono wam o tym, że teraz łatwo jest wam się zmienić, ponieważ całe Niebiosa okazują wam pomoc i wsparcie. A czas, w których żyjecie, to naprawdę błogosławiony czas. Jedni szybkimi krokami idą w górę. Inni na tyleż szybko staczają się w dół.
Każdy dostaje szansę przeżycia.
Każdemu podaje się pomocną dłoń.
Ale Prawo wolnej woli nie pozwala interweniować, jeśli z waszej strony nie słychać krzyku o pomoc.
I nawet wtedy, gdy sytuacja jest zupełnie beznadziejna wskutek stworzonej przez was karmy i gdy nawet ostatni grzesznik w ostatecznej chwili zwróci się ku Niebiosom o pomoc, nie mamy prawa odmówić.
Więc wołajcie o pomoc – i pomoc nadejdzie!
Módlcie się o ocalenie – i ocaleni nadejdzie!
Zawierzcie Bogu – i Bóg okaże swoją opiekę i przywództwo!
Potrzeba tylko waszej chęci, aby się zmienić.
Potrzeba tylko waszej chęci służyć ewolucjom planety Ziemia!
Nie przepuśćcie tej możliwości, która otwiera się teraz!

31 grudnia 2010 roku - Pan Majtreja
„Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”. Podobnie jak nasiona roślin, których zaledwie niewielka część ma możliwość dać początek nowemu życiu, zaledwie niewielka ilość obecnie żyjących ludzi będzie zdolna kontynuować ewolucję.
    Na jednej szali wagi leży wasze dążenie zaspokojenia pragnień, nasycenia uczuć, a na drugiej szali wagi leży Życie Wieczne i możliwość kontynuowania ewolucji. A większość wybiera miraż, podczas gdy prawdziwe źródło odchodzi na bok.
    Oczywiście, nie jest to rezultatem tego waszego życia. Na przestrzeni wielu setek tysięcy lat, jeszcze w trzeciej, czwartej rasie zasadniczej dokonywaliście wyboru z korzyścią dla swego ego. Dlatego teraz dajemy praktycznie ostatnią szansę duszom wielu ludzi, aby przynajmniej patrzyli w naszą stronę z należytym szacunkiem. Ale - nie...
    To niezbyt radosne przesłanie daję wam w końcu mijającego roku. Jednak tak naprawdę według zapewnień Rady Karmicznej wszystko wygląda znacznie gorzej. Jedyna nadzieja jaka pozostaje, jest w tych niewielu wcielonych, którzy utrzymują równowagę za grzechy świata. Prawo jest takie, że właśnie na planie fizycznym powinien znajdować się osobnik, aby utrzymywać równowagę światowej karmy.
    W czym może pomóc pozostała ludzkość? Myślę, że tym samym co zawsze: koniecznie trzeba zwrócić swoje spojrzenia na Niebiosa i starać się nie tworzyć nowej karmy.

Sanat Kumara 27 grudnia 2011 r.
Zachodzi przyśpieszenie wszystkich procesów. W tym procesów waszych wyborów.
A gdy upieracie się i wciąż chodzicie w iluzji i wybieracie jedną zabawkę, potem następna, podczas gdy już należy przystąpić do dorosłych spraw, wtedy wam będą wskazywane wasze błędy i chybienia. Najpierw łagodnie, a następnie coraz bardziej poglądowo i twardo.
Szansę daje się każdemu.
Każdemu wskazuje się Drogę.
I gdybyście nie byli na tyle zaabsorbowani własnymi iluzorycznymi procesami i moglibyście obserwować swoje życie trochę z bardziej wzniosłego poziomu, moglibyście zrozumieć i odczuć, z jaką troską pielęgnuje się wasze dusze.
Jednak istnieje prawo wolnej woli, które twardo działa w tym Wszechświecie i na waszej planecie. Ani jeden Wzniesiony Mistrz nie może wam pomóc, jeśli sami z własnej wolnej woli wybieracie tymczasowy świat, z wcielenia na wcielenie, przez dziesiątki i setki tysięcy lat.
Dla tych indywiduów wcześniej czy później skończy się termin ich eksperymentów w ziemskiej rzeczywistości. I niczym drugoroczniacy będą zmuszeni kontynuować swoją naukę, lecz w innej rzeczywistości. Miliony i miliardy lat ewolucji będą im udostępnione po raz drugi.
Dla tych, którzy przysłuchują się naszym wskazówkom, dni pobytu w świecie iluzorycznym będą skrócone. Dla was otwierają się niezwykłe możliwości do duchowego wzrostu i postępu na drodze ewolucji, którego nauczają Wzniesieni Mistrzowie, Mistrzowie Mądrości.
Zawsze jesteśmy obok was na wszystkich najbardziej śliskich odcinkach Drogi. Jak tylko zechcecie, możecie wejść w bezpośredni kontakt z nami.
Potrzebujecie tylko umiejętności wychodzenia z otaczającej iluzji – do Boskiej rzeczywistości. Do tego potrzebne są wyłącznie wasze wewnętrzne wysiłki. Dokładnie jak sportowcy trenują fizyczne mięśnie, żeby zwyciężyć w zawodach, powinniście trenować mięśnie waszej duszy, aby osiągnąć Zwycięstwo na Drodze Oświeceń.
Wasze dążenie do celu i codzienne praktyki duchowe przy naszej pomocy nieodwracalnie wznoszą was na następny ewolucyjny stopień.


 powrót do strony głównej

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia