Wielkie zmiany na planecie (wibracji i świadomości)

1 stycznia 2011 roku - Gautama Budda 
Mówiliśmy już wielokrotnie, że wibracje planety wzrastają. Podwyższenie wibracji jest procesem niezbędnym, a został on zaplanowany przez najwyższe organy zarządzające tym Wszechświatem. Niestety, pozornie dobre zdarzenie polegające na podwyższeniu wibracji, dla zwykłych szeregowych, ludzkich osobników będących we wcieleniu, nie okazuje się zbyt komfortowe i radosne.
    Podwyższenie tła wibracyjnego odbija się na wszystkich waszych ciałach. Ciało fizyczne i ciała bardziej subtelne dostają się do nieodpowiadającej im sfery wibracji. Gdy znajdujecie się w swoich, odpowiadających wam wibracjach, wtedy doznajecie stanu komfortu. Natomiast gdy trafiacie na poziom nieopowiadający wam, wtedy zaczynacie doznawać dyskomfortu. To może przejawiać się jako choroby ciała fizycznego albo różne, niskie stany psychiczne: uczucie strachu, agresji, przygnębienie, czy też niechęć do życia.
    Takie stany świadomości mogą doprowadzać do masowych niepokojów (zamieszek) i do technogennych* katastrof różnego stopnia. To dlatego, że wasza technokratyczna cywilizacja zbytnio opiera się na różnej technice, która wymaga jakościowej wydolności od pracowników ją obsługujących. Z tego względu, obecnie cała planeta, a zwłaszcza te jej dziedziny, gdzie istnieje wysoko rozwinięta cywilizacja, wchodzi w strefę podwyższonego ryzyka.
    Niskie jakościowo stany ludzkiej świadomości doprowadzają nie tylko do technogennych, ale też do naturalnych kataklizmów. Wiecie, że przez ostatnie sto lat w wielokrotnie wzrosła ilość różnych klęsk żywiołowych, wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, tsunami. Jest to skutek napięcia na planie astralnym, wywołany waszym stanem świadomości.
    Dlatego stale przychodzimy, dajemy recepty i uprzedzamy o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby życie na Ziemi trwało nadal. Prosimy o ograniczenie wpływu masowej świadomości na was i wasze dzieci. Dotyczy to ograniczenia oglądania programów telewizyjnych, słuchania audycji radiowych, słuchania muzyki niskiej jakości. Prosimy także o ograniczenie spożywania jedzenia mięsnego, nie używania alkoholu, narkotyków, nikotyny, zaprzestania gier na komputerze, mających agresywny charakter.
    Są to bardzo proste wymagania. Wyjaśnię, dlaczego konieczne jest ich wypełnianie. Otóż wszystkie wymienione przez mnie rzeczy sprzyjają obniżaniu waszych wibracji. Tak więc jesteście zmuszeni do dysharmonii z ogólnym wibracyjnym tłem Ziemi, które podnosi się z roku na rok. Jeśli dawniej mogliście robić wszystkie te rzeczy, to teraz stają się one dla was niebezpieczne. Z każdym rokiem coraz niebezpieczniejsze, wciąż niebezpieczniejsze.
    Wielu próbuje osiągnąć stan komfortu zwiększając dawkę alkoholu lub nikotyny, stosując nowe postacie tak zwanej «muzyki», jednak wszyscy coraz bardziej wpędzacie siebie w negatywne stany świadomości.
    Proponujemy wam proste recepty. Proponujemy używanie wszystkich dostępnych środków, aby tylko utrzymywać swoją świadomość na możliwie najwyższym poziomie. Wtedy harmonizujecie swoje wibracje z wibracyjnym tłem planety i stajecie się zdolni utrzymać na ewolucyjnej drodze rozwoju.
    Niestety, wielkie miasta, będące skupiskiem masowej świadomości, nie są zdolne wytrzymać tempa, w jakim zachodzi podwyższenie poziomu wibracji planety. Zamieszkiwanie w dużych miastach z czasem stanie się bardzo niebezpieczne. W naszych przesłaniach także mówiliśmy wam o konieczności życia w harmonii z przyrodą.

Alfa 5 lipca 2007 r.
Wibracje planu fizycznego i planu bliskiego ziemskiemu będą dalej się podnosić. Jest to związane z nowym etapem rozwoju ewolucyjnego. Dla was oznacza to przekształcenie waszego organizmu i podwyższanie wibracji waszego ciała fizycznego oraz waszych ciał subtelniejszych.
Zamiana wibracji doprowadzi do wielkiej zmiany na planecie. Przede wszystkim, ci, którzy nie mogą nadążać za zmianami wibracji, ich podwyższeniem, nie będą czuć się pewnie w nowych warunkach. Uwierzcie mi, życzymy sobie tylko waszej pomyślności i chcemy tylko waszego dobra. Wiemy, że ci, którzy są poddani Woli Boskiej i gotowi są w swoich sercach podążać za Bogiem, dostaną dotychczas niewidziany impuls do swojego rozwoju, a planeta otrzyma możliwość rozkwitu i obfitości. Natomiast, ci którzy oddzielili się od Boga, którzy nadęli się niczym bańki mydlane, będą musieli zbierać następstwa swoich nieprawidłowych wyborów i uczynków. Takie jest Prawo, Prawo ewolucji całego wszechświata.

Sanat Kumara 4 marca 2005
Na Ziemię przychodzą nowe energie. Spora część ludzkości odczuwa te energie w postaci braku możliwości i poczucia bezsensowności dalszego błąkania się tymi samymi ścieżkami ciemności, którymi podążali przez bardzo wiele tysiącleci.
Przejawia się to jako uczucie niezadowolenia, smutek serdeczny i oczekiwanie czegoś, co mogłoby się wydarzyć w każdej kolejnej chwili. Najbardziej wyczuleni na to ludzie stracili zainteresowanie swoimi zwyczajnymi zajęciami. Tak jakby nic z tego, co kiedyś wyglądało na ważniejsze i stanowiło sens życia, dziś nie posiadało najmniejszego znaczenia. Wszelkie wcześniejsze zajęcia: bezsensowne tracenie czasu z kolegami, oglądanie nieskończonych seriali, poszukiwania nowych pustych rozrywek, jakby straciło sens. Wszystko to przypomina zewnętrzny blask i świąteczną dekorację, pozostałe po zakończonym już święcie. Wszystko to dziś jest już pozbawione sensu.
Najbardziej czuli ludzie, odczuwają w swoich sercach przeczucie Nowego Świata, tego, który ma nadejść w miejsce starego i przebrzmiałego. Jakby nie próbowała ludzka świadomość złapać się za zwyczajną codzienność, stare tradycje, czy to religijne, społeczne czy rodzinne, wszystko to i tak będzie zmiecione przez potężne wiatry zmian. Nie ma sensu okazywać oporu tym zmianom, ponieważ wszystko na tym świecie podporządkowane jest Boskim cyklom. Swobodna wola jest w rzeczywistości ograniczona przez ramy czasowe i przestrzenne.

Sanat Kumara 17 maja 2005
Ci z was, których świadomość nie jest gotowa do przejścia na nowy etap ewolucyjnego rozwoju, czują się nieswojo. Nienaturalnie mącą zaniżanie swoich wibracji, wykorzystując do tego środki, które wcześniej dawały im uczucie zadowolenia. Ludzkość wytworzyła w czasie swego istnienia cały arsenał środków, w pełni blokujących wyższe zdolności. Alkohol, narkotyki, nikotyna, seks, gry hazardowe.
Jednak kontynuacja używania tych środków nie będzie więcej was zadawalać.
Życiodajne Boskie, wysokie wibracje, które stopniowo przychodzą na Ziemię, coraz bardziej będą okazywać wpływ na człowieka i obniżenie wibracji będzie coraz bardziej wytrącać was z powszechnie wibrującego tła. Trzeba będzie wyrzec się wszystkiego, co nie jest zgodne z Boskim zamysłem. Oczywiście, proces podnoszenia wibracji posiada stopniowy charakter. Ludzkość nie będzie mogła natychmiastowo wyrzec się swoich starych przyzwyczajeń. Ale każdy, kto wewnątrz siebie poczuje wewnętrzną zachętę i pragnienie zerwania ze swoimi starymi przyzwyczajeniami i przywiązaniem, otrzyma naszą pomoc i wsparcie.

Władca Iłarion 18 stycznia 2010r.
...wibracje planety się podnoszą. Jest to oczywiste. Nawet świecka nauka odnotowuje zmiany, które zachodzą w podstawowej częstotliwości Ziemi oraz polu magnetycznym planety. Te nowe warunki bardzo źle odbierane są przez te jednostki, które wybrały służenie przeciwnym nam siłom. Oni czują się jakby nie byli sobą. I dlatego, żeby doprowadzić się do stanu normalnego, zmuszeni są zwiększyć działanie sprawdzonych środków, które zawsze prowadziły do zaniżenia wibracji: alkohol, nikotyna, seks, muzyka z niskimi wibracjami, gry hazardowe, narkotyki, agresja. Można dalej wydłużać tę listę.
Moim zadaniem jest doprowadzić do waszej świadomości zrozumienie zachodzących wydarzeń. A więc, z jednej strony, wielu ludzi bardzo źle znosi podwyższanie poziomu wibracji planety, ponieważ ich poziom świadomości nie jest gotów do zmian. Z drugiej strony, ci ludzie którzy gotowi są do zmian, którzy z natury posiadają wysokie wibracje i wysoką czułość, znajdują się wśród całego tego piekła, ponieważ to co ich otacza w tym świecie odbierają właśnie jako piekło, oni również tracą orientację. Mogliby oni bardzo skutecznie istnieć w tym tle wibracyjnym, które wytworzyło się obecnie na planecie. Lecz ponieważ jednocześnie na planecie obecne są jednostki dla których zwiększenie wibracji jest jak śmierć, więc oni próbują wykorzystać wszystko, żeby jak najdłużej można wytrzymać i zachować swój obraz życia, nie zmieniając niczego w nim. Współistnienie tych całkowicie różnych w swojej wewnętrznej istocie osobników jednocześnie w tym samym miejscu w jednym domu, powoduje zakłopotanie i niezrozumienie ze strony nosicieli światła.

Ukochany Lanto 30 czerwca 2009 roku
...na planecie generalnie podnosi się poziom wibracyjny. Musicie dopasować się do tego nowego poziomu wibracji. Wszystko, co nie potrafi dostrajać się i zmieniać – będzie podlegało stopniowemu oczyszczeniu. Wam należy uważnie obserwować siebie i otaczających ludzi. Wydarza się to, co zwykle odbywało się w potajemnych szkołach misteriów podczas wtajemniczenia człowieka.
A mianowicie: jego pozostawiano w warunkach, gdzie wibracje były wyższe od zwykłych i dobrze mu znanych. Więc wszystkie ciała – fizycznie i bardzie subtelne ciała człowieka – musiały dostrajać się do nowego poziomu wibracji. Wzrastanie poziomu wibracji wypycha z człowieka te negatywne bloki energetyczne, które zrosły się z osobowością i pokojowo współistnieją z nią przez wiele wcieleń. Przez to człowiek staje się narażony na przeróżne negatywne stany świadomości, wszelkie bóle w ciele fizycznym, które nie można zakwalifikować jako zwykłe zchorzenia. W psychice człowieka zachodzą zmiany, więc staje się nerwowy, niezrównoważony, posępny i wybuchowy. Znajomy obrazek?
Lecz to, co odbywało się szkołach misteriów, dotyczyło jednej osoby lub grupy osób. Wasza planeta a zarazem cała ludzkość weszły do stadium zbiorowego wtajemniczenia.
Więc wam daje się do zrozumienia, że korytarz kosmicznych możliwości zawęża się. To jest pora, aby dokonać ostatecznego wyboru: albo idziecie drogą ewolucji, albo stajecie się plewami, odchodami. Możecie rzec, że Prawo Kosmiczne jest wobec was bezwzględne. Czyż nie tak właśnie wyście robicie w swoim ogródku? Pielicie chwasty, skoro zagrażają waszym plonom. Obcinacie martwe galęzie na drzewach i rzucacie do ognia.
Przychodziliśmy wiernie w ciągu ostatnich tysiącleci przez mnóstwo posłanników i proroków. Stale ostrzegaliśmy was, że należy wyrównać kurs rozwoju waszej cywilizacji.
Nie było tak, że choćby raz nie usłyszano naszych ostrzeżeń.
Przez to, że dokonujemy naszych przeobrażeń bardzo płynnie, daje to wam możliwość jeszcze raz wszystko rozważyć i pozwolić na rozwój najlepszych z was.
Dopóki jest czas, zastanówcie się nad moimi słowami. Rozważcie wszystko. Nie usiłujcie za jednym zamachem wszystko rozwiązać. Do lepszych wyników prowadzą nieduże, lecz stałe wysiłki w należytym kierunku.

El-Morya 29 grudnia 2008 r
Podjęto decyzję o tym że wibracje planu fizycznego planety Ziemia będą podwyższane.
...
Niektórzy nie wytrzymają podwyższenia wibracji i odejdą, niektórzy będą chorować, innym podwyższenie wibracji zadziała tak iż wzrosną ich problemy psychologiczne. Najgorsze ze wszystkiego będzie gdy przyszłość państwa okaże się być w rękach ludzi z niezrównoważoną psychiką, na których nie możemy wpłynąć w żaden sposób, ponieważ sami wybrali bycie pod wpływem przeciwnych nam sił. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo wojen, aktów terrorystycznych, dowolnych działań ze strony ludzi którzy próbują rozwiązywać sprawy po staremu nie rozumiejąc, że czasy się zmieniły.
Dlatego zharmonizowanie podobnych działań jest potrzebne i konieczne. Próbujemy to robić lecz potrzebujemy waszej pomocy.
Światowy system finansowy również nie odpowiada nowym czasom i jeśli on nie zmieni się w najbliższym czasie i nie spróbuje dostosować się do nowych zapotrzebowań, to światową ekonomię czeka taki kryzys jakiego jeszcze ludzkość nie widziała w całej swojej pamiętanej i zapisanej historii.
Macie nad czym się zastanowić w tych ostatnich dniach odchodzącego roku. Mogę wam podpowiedzieć czego powinniście się podjąć. Powinniście znaleźć wewnątrz siebie taki punkt pokoju i ciszy, spokoju i pojednania, w którym Bóg przebywa wewnątrz was. I z tego punktu powinniście zrozumieć, że nie istnieje nic na waszym świecie fizycznym co może was uszkodzić, uszkodzić waszą duszę, jeżeli sami nie zechcecie poddać się nastrojowi paniki i rzucicie się do ratowania siebie.
Nie macie dokąd uciekać. Nie możecie zabrać swoich rzeczy i ewakuować się z planety. Będziecie musieli wytrzymać wszystko do końca. Będziecie musieli pogodzić się z tym co może zajść i już zachodzi. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że daje się wam szansę i wszystko zachodzi bardzo powoli. Dlatego dosłownie każdy z was może wpływać na zachodzące procesy na świecie. Im większa liczba ludzi będzie w stanie utrzymać niewzruszoność i spokój, im większa będzie wasza wiara to wszystko będzie rozgrywać się i zachodzić najlżejszym sposobem.
Teraz jest wam potrzebna wiara, że żadne siły nie są zdolne zaszkodzić waszym duszom tak długo, jak długo jesteście pewni waszej własnej nietykalności.

Władca Moria 21 stycznia 2010 roku
Jeśli wcześniej liczyliśmy na indywiduów, którzy wcielili się z pewną misją, a my czekaliśmy, kiedy podniosą się na duchu i zaczną realizować to, gwoli czego podjęli się wcielenia, to teraz działamy szerszym frontem. Podnosimy wibracje całego planu fizycznego, a ludzie zmuszeni są działać zgodnie z Boskimi wzorcami, ponieważ wszelkie stare stereotypy nie prowadzą do dawnych efektów.

Pan Lanto, 7 grudnia 2009
Zostawcie umarłym grzebanie ich umarłych (ewangelia Mateusza 8:22). Zwracam się do tych, którzy są jeszcze żywi i zdolni do podążania drogą ewolucyjnego rozwoju. Terminy ewolucji kosmicznej skracają się, dlatego żniwa idą pełną parą, żniwa i ze strony sił śmierci i piekła, jak i ze strony sił światła.
Ja się opiekuje tymi duszami, które są jeszcze żywe. Moim zadaniem jest, żebyście stworzyli Arkę Noego, w której uratuje się stworzone przez ludzkość, to co najlepsze. Wszystko pozostałe po kilkuset lub po tysiącu lat będzie pogrzebane na dnie oceanu lub pod warstwami ziemi.
Wibracje planety podwyższają się i wszystko to co nie odpowiada tym wibracjom, z czasem opuści świat fizyczny oraz plany bytów subtelnych. Pozostanie tylko to, co będzie zdolne do dalszej ewolucji. Naszym zadaniem, zadaniem Wywyższonych Nauczycieli jest uratować możliwie jak najwięcej dusz Światła, zagubionych w doczesnym życiu i nie potrafiących wymknąć się kajdanom współczesnej cywilizacji.
Jeszcze jest trochę czasu. Powinniście więcej myśleć o waszej części nieśmiertelnej w was samych.

Władca Iłarion 18 stycznia 2010r.
Ci z was, którzy mają w swoim sercu wierność dla Wielkiego Białego Bractwa, zmęczyli się czekając kiedy wreszcie na Ziemi będą zachodzić zmiany o których Nauczyciele mówią w swoich przesłaniach.
Kochani, wszystko już się zmienia. I tylko wasz poziom świadomości po prostu nie pozwala wam uświadomić sobie całej skali zachodzących na Ziemi zmian. Bardziej szybkie tempo zmian jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ponieważ równocześnie jesteśmy zmuszeni utrzymywać bilans na planecie oraz oczyszczać planetę ze wszystkiego co stare i przestarzałe. A nasze służenie ewolucji planety Ziemi czasami przypomina chodzenie po ostrzu noża. Jesteśmy zobowiązani bardzo ściśle utrzymywać wszelkie proporcje, żeby nie przewrócić się ani w prawo ani w lewo.

Mojżesz 3 stycznia 2010 roku
Obecnie nadchodzi czas na zmianę ras. I nadchodzi czas, gdy pomieszanie narodów, kast powinno być zatrzymane. Z tego pomieszania narodów musi powstać Boski porządek.
Teraz na Ziemi wszystko stoi do góry nogami. Zarządzają ci, co nie są od Boga, ci, co nie mają Boga w sercu. Ludzkość ma jedyną możliwość – przywrócić Boski porządek.
Muszą być czczeni ludzie, w czyich sercach mieszka Bóg. A ci, co nie mają w swoich sercach Wiary, powinni otrzymać status zgodnie z ich poziomem świadomości. Ludzkość Ziemi nie ma szans bez przywrócenia na Ziemię kosmicznej Hierarchii, bez uszanowania Boskiego Prawa.
...
Wrócę na Ziemię, gdy przyjdzie czas. I znów zawołam tych oddanych i wiernych, na kim mogłem oprzeć się, kiedy naród tańczył przed złotym cielcem. Tylko oddani i wierni są zdolni wytrzymać to, co należy przeżyć Ziemi.
Będzie położony kres bezwstydowi, wulgarności, obskurantyzmowi, ignorancji i to nastąpi w bardzo skróconym czasie.
Nie jest wam dane przewidzieć wszystkich planów Boga. Ile byście nie próbowali swoją ludzką świadomością uprzedzić nadchodzące wydarzenia, zabezpieczyć się na zapas w żywność i budując schrony, to wszystko stanowi dla Boga zapory z klocków.
Nie ma takiego miejsca w waszym świecie, gdzie byście się mogli ukryć i poczuć bezpieczeństwo przed powrotem własnej karmy, teraz wstrzymywanej przez Boga.
Jedyne wyjście, które pozostawia wam Bóg, to niezłomna Wiara, bezwarunkowa Miłość i Boska Mądrość, wychodząca z waszych serc.
Będzie wam trudno, ponieważ na każdym kroku wystawione są złote celce. Wam daje się czas, abyście zdetronizowali wasze złote cielce i odbudowali w waszym świecie piramidę Boskiej rzeczywistości.
Termin jest znany. Nawet Boska łaska ma kres, który określają kosmiczne terminy.

Obecność Jedynego 1 stycznia 2010r.
Nie bójcie się tego co będzie. Dla czystych serc i oczyszczonych świadomości nie ma nic strasznego. Już zasłużyliście sobie na prawo wejścia do Życia wiecznego. Ci którzy ze swojej wolnej woli wybrali świat iluzji, pozostaną w tym świecie na jakiś czas, dopóki ten świat będzie istniał.
Cały mechanizm określenia dalszej drogi jest wewnątrz was w waszych sercach.
Niemożliwe jest być przywiązanym do świata fizycznego i wejść do Królestwa Bożego. Mówię o dowolnym nawet najmniejszym przywiązaniu.
Zapraszam wszystkich na ucztę. Każdy może wejść. Lecz czy wszyscy zdążą?
Brama Boskiej możliwości jest szeroko otwarta, tak szeroko jak nigdy wcześniej.
Zostawcie sieci, pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzkich dusz. I będziemy w stanie złowić bardzo wielu z morza iluzji do terminu, który się zbliża.

Pan Majtreja, 9 Października 2006 r.
Nie dziwcie się, gdy głowy wielu państw na świecie wkrótce zaczną w swoich krajach prowadzić politykę zgodnie z Kosmicznym Prawem. Rządzenie po staremu i kierowanie się dawnymi zasadami stanie się po prostu niemożliwe, ponieważ świadomość mas jest zmieniona i wymaga od wszystkich organów władzy dostosowania się do zmienionej świadomości ludzi.

Wszystkie przekształcenia zajdą bardzo szybko, wszystko wydarzy się tylko w ciągu jednego, dwóch pokoleń. Będą od nas wymagane wszelkie wysiłki, cała nasza energia, żeby zdążyć na czas zakończyć przekształcenie planety Ziemi.

Pan Lanto 30 grudnia 2006r.
Oświecenia stają się szybciej i odbywają się w zwyczajnym życiu. Jest to nowe zmiłowanie i nowa możliwość, która przyszła do nas razem ze zmianą kosmicznego cyklu czasu.
Cieszcie się ponieważ to co wcześnie mogliście osiągnąć w ciągu kilku wcieleń, obecnie z przekonaniem można przejść w jednym życiu. I wielu z was będzie się wydawało, że w ciągu jednego życia przeżywacie wiele żyć. Nie będzie wam trzeba się reinkarnować. Kończy się program na jedno życie i prawie natychmiast rozpoczyna się program życia które mogłoby być kolejne.
Cuda w waszym życiu dopiero się zaczynają. Przyzwyczajajcie się do cudów.

Sanat Kumara 20 grudnia 2008 
Powiadamiamy was, że na planecie Ziemia nastaje Nowy Dzień. Ten Dzień będzie szczęśliwszy od wszystkich w dziejach ludzkości, jaką znamy.
Nie bójcie się tego, co idzie wraz ze zmianami. Wszystko, co stare i niepotrzebne, należy wyrzucić na śmietnik historii. Wszystko, co przeszkadza, trzeba będzie odsunąć z Drogi i spalić w kosmicznym piecu.
Jednak szeroko otwieramy drzwi kosmicznej możliwości przed tymi indywiduami, które są gotowe do zmian i zmęczone życiem w warunkach zanieczyszczeń obecnej cywilizacji.
Zapraszamy do świetlistego jutra! Jednak nie zapomnijcie, że jasne jutro zbuduje się za waszą pomocą, dzięki waszym rękom i nogom i dążeniom waszych serc!
My tylko wskazujemy Drogę i kierunek, w którym ludzkość ma rozwijać się dalej. Powinniście przyjąć do waszych serc nasze Nauki i zasady budowania Nowego Świata. Dopiero dzięki wspólnym wysiłkom cała planeta przejdzie do Nowego Dnia.
Od starego świata w najbliższej przyszłości nie pozostanie nawet śladu. Drzwi kosmicznej możliwości ostoją otworem. Niemniej jednak poczyńcie wysiłki, aby wejść przez te drzwi z wysoko zadartą głową, z wyprostowaną postawą, a swoją defiladę wyposażcie radosnym uśmiechem.
Powinniście pamiętać, że gdy powstaje nowa Boska możliwość, nastaje okres czasu, kiedy wszystkie stare instytucje zbudowane przez ludzkość na przestrzeni ostatnich wieków mają być albo przekształcone, żeby dopasować nowym zasadom, albo będą zmiecione jak niepotrzebne graty, a na ich miejscu powstaną nowe możliwości zarządzania społeczeństwem. Nigdy nie należy trzymać się tego, co stare i martwe. Nauczamy was, żebyście byli gotowi do ciągłych zmian, do stałego współbrzmienia z Wyższymi światami. Tylko ci z was, którzy nie boją się zmian i przeobrażeń, zdolni będą bez bólu przystosować się do nowych warunków, które obecnie przychodzą do waszego świata. A wy, którzy trzymają się starych nawyków, starych przywiązań i nie są gotowi do zmian, zmuszeni będziecie przejść przez bardzo ciężkie czasy. Niestety, nie można już czekać na zwlekających. Przyśpieszamy tempo naszych przeobrażeń planety Ziemia. Jeśli uważnie przeczytacie wszystkie, co do jednego, z naszych przesłań, odnajdziecie tam bardzo dużo kluczy i potrzebnej informacji, jak należy działać w tym skomplikowanym przejściowym okresie.

Babadżi  25 czerwca 2011
...przygotowujcie się do zmian, które będą naprawdę rewolucyjne! Zmiany te maja odbyć się w waszej świadomości. Jak tylko one zajdą w waszej świadomości, natychmiast wszystko wokół was zacznie płonąć w ogniach rewolucji. Będzie zmiecione wszystko, co teraz zarządza „balem”, całe dobrze wam znane otoczenie. Wszystko, do czego przywykliście. Wszystkie wasze przyzwyczajenia i przywiązania.
To jest nieuniknione, ponieważ nie odpowiada Boskiemu planowi i nie odpowiada ewolucyjnej drodze rozwoju ludzkości.
Wtedy, gdy nie działają namowy i gdy człowiek upiera się i nie podporządkowuje się prawu, stosuje się siłę. Wtedy, gdy ludzkość nie podporządkowuje się Boskiemu Prawu, a terminy przeznaczone do uświadomienia upływają, należy zastosować sforsowane metody oddziaływania.
To, do czego przywykliście i uważacie za nieodłączną część swojej egzystencji, tak naprawdę w większej części nie odpowiada temu, co powinno być na danym etapie rozwoju ewolucyjnego. Dlatego bardzo wiele sfer ludzkiej działalności podlega rzeczywiście rewolucyjnym zmianom.
Przywykliście do spożywania mięsa i wyrobów mięsnych. Musicie z tego zrezygnować, ponieważ wibracje planu fizycznego podnoszą się, a żeby wasze ciało fizyczne odpowiadało tym wibracjom, wam należy przejść na wysokowibracyjne rodzaje pokarmu roślinnego.
Przywykliście używać alkoholu. Zmuszeni będziecie pozostawić go natychmiast i na zawsze. To samo dotyczy nikotyny, narkotyków.
Przyzwyczailiście się bez kontroli korzystać z energii seksualnej. Przyjdzie wam powrócić do czystości/wstrzemięźliwości, ponieważ od tego, na ile potraficie zachować wasz potencjał seksualny, zależy, na ile żywotne będzie następne pokolenie ludzi. Wszyscy niezdolni do życia nie będą w stanie istnieć w nowym świecie.
Przyzwyczailiście się rozkoszować oglądaniem telewizji. Wam należy zrezygnować z tej skłonności. Ponieważ wam potrzebna będzie zdolność koncentracji na Wyższej rzeczywistości, a wszystko to, czym jest wypełniony eter telewizyjny i radiowy, przeszkadza wam skupić się na Wyższej rzeczywistości.
Widzicie, że te zmiany, które nadchodzą, zmiotą, co najmniej, połowę waszego przemysłu, całą industrię masowych rozrywek, produkcję środków odurzających, produkcję podłego pokarmu.
To naprawdę rewolucyjne zmiany. To wszystko powinno się wydarzyć. Tylko w tym przypadku ludzkość udowodni swoją zdolność do dalszej ewolucji.
Na jednej szali wagi wszystkie „dobra” waszej cywilizacji, które wymieniłem wyżej a do których ludzkość jest przywiązana i z którymi nie kwapi się rozstać. Na drugiej szali wagi – samo istnienie planety Ziemia, fizycznego planu planety Ziemia.

Czas snu dla ludzkości kończy się. Niestety znaczna część z nas będzie brutalnie obudzona, ponieważ w dalszym ciągu głęboko śpi w iluzji i nie chce dostrzec Boskiego swiata. Każdy krok, jaki uczynimy w prawidłowym kierunku, będzie powodował opór ze strony sił, które trzymają się swojego starego sposobu życia, dlatego wymagany jest od nas wielki wysiłek i bohaterstwo w działaniach.

Sanat Kumara 20 czerwca 2007 r.
Zamierzamy urzeczywistnić przeobrażenie planety Ziemi w krótkim czasie. A to oznacza, że opór ze strony tych sił, które nie życzą sobie zmian, będzie katastrofalnie narastać. Bądźcie czujni i ostrożni na waszej Drodze. Nie pozwalajcie iluzji w takim stopniu zawładnąć waszą świadomością, że będziecie zdolni zapomnieć i o Bogu, i o Nauczycielach i podążać się po śliskiej i niebezpiecznej ścieżce w dół do wąwozu rozpaczy i nieszczęścia.
Przyzywamy was ku górskim Szczytom. Nie pozwalajcie sobie spoglądać w dół na kłębiące się wąwozy boleści, która wciąż zapełnia Ziemię.
Mamy nadzieję, że wszystkie niebezpieczeństwa, jakie napotkacie na waszej Drodze, przezwyciężycie z honorem. Będzie wam ciężko. Będziecie doświadczać kolosalnego obciążenia i wytężenia wszystkich waszych sił. Proszę, wtedy, kiedy będzie wam szczególnie ciężko, wtedy, kiedy stracicie nadzieję i nie będziecie widzieć przed sobą ani jednego promienia Światła, przypomnijcie sobie o mnie, przypomnijcie sobie o tym dyktandzie, przypomnijcie sobie o tym, że jesteście nieśmiertelną istotą Światła, i nic wam nie grozi dotąd, dokąd zachowujecie w swoim sercu Wiarę, Nadzieję i Miłość!
Wystarczy wam zachować w sobie tylko odrobinę Wiary, i z tą odrobiną uczynić apel do Niebios, do mnie osobiście, do któregokolwiek Wywyższonego Nauczyciela, do Archanioła Michała. I nawet wtedy, kiedy wyda wam się, że przepadliście, zdarzy się cud, i wszystkie przeszkody na waszej Drodze roztopią się niczym mgła. Nigdy nie zapominajcie, że przebywacie w iluzorycznym świecie. I wszystkie okropności i zmory waszego iluzorycznego świata całkowicie roztopią się pewnego przepięknego dnia. Dlatego, że takie jest Boskie Prawo. A ci, którzy chwytają się tego, co stare, znane i przebrzmiałe, przesiąknięte pleśnią, ryzykują roztopienie się razem ze złudnym światem i odejście w niebyt.
Dlatego porzućcie wasze wątpliwości, wasze złe nastawienie i skierujcie się tam, gdzie wieją świeże wiatry przemian, tam, gdzie nadchodzą wielkie zmiany i wielkie czyny, tam, dokąd my was przyzywamy.
Jestem przekonany, że wielu z was po tym moim przesłaniu w nowy sposób spojrzy na swoje życie i dokona wyboru na korzyść zmian, niezależnie od tego, jak strasznymi wydawałyby się one waszemu cielesnemu umysłowi.
Nic nie wyrządzi wam krzywdy. Nie bójcie się rozstać z ciałem, ale zachować waszą duszę. Znacznie gorzej, gdybyście dokonali wyboru, aby zachować wasze ciało i wasz dorobek w fizycznym świecie, lecz stracili swoją duszę.

Sanat Kumara 12 października 2008 
Z oficjalnych wiadomości wiadomo wam, że sytuacja finansowa w świecie jest niepomyślna, znacie o trzęsieniach ziemi, które stały się częstsze, o huraganach i tajfunach prawie bez przerwy szturmujących wybrzeża Ameryki i Chin. Odczuwacie w swoich sercach wiele z tego, o czym nie podają środki masowego przekazu, a co obiektywnie istnieje na subtelnych planach planety Ziemia.
Tak, macie rację, naprawdę wszystko to to tylko mały i początkowy przejaw wydarzeń, o których was uprzedzaliśmy. Mówiliśmy o tym, że idą zmiany, mówiliśmy, że nadszedł ten czas, w którym podnoszą się wibracje planu fizycznego planety Ziemia, Ziemia wstępuje na nowy poziom energetyczny. Właśnie teraz jest ten czas, kiedy te wibracje bezpośrednio oddziaływają na plan fizyczny planety Ziemia.
Byliśmy z wami bardzo szczerzy przez cały czas, ostrzegaliśmy was o przyszłych wydarzeniach. Dlaczego dziwicie się?
Udzieliliśmy wskazówek na wszystkie przypadki, jak się zachować, co robić i co przedsięwziąć.
Nie mówcie, że wszystko wydarza się zaskakująco, że nic nie wiedzieliście.
Przeczytajcie na nowo nasze przekazy, które udzielaliśmy przez naszą posłanniczkę.
Czytajcie uważnie przez pryzmat obecnych wydarzeń w świecie. Odnajdziecie w naszych przekazach nie tylko ostrzeżenia, lecz konkretne wskazówki, jak wam należy działać, jak się zachowywać, jak przygotować się do tego, co dzieje się i wydarzy w przyszłości.
Znajdujecie się na planie fizycznym, więc przede wszystkim martwi was wszystko, co się dzieje dookoła was na planie fizycznym. Lecz my nawołujemy was do wyższych szczytów, zapraszamy do naszego świata. W naszym świecie będziecie w stanie poczuć siebie w całkowitym bezpieczeństwie pod należytą kontrolą i opieką.
Jesteście przyzwyczajeni do tego, że za każdym waszym wcieleniem trafialiście do waszego przytulnego świata fizycznego. Odczuwacie swoją nierozerwalną więź z waszym fizycznym światem. Sami stworzyliście ten świat. Mówię wam, że już pora, kiedy wam należy zrozumieć i zaakceptować w waszej świadomości, że wasz świat będzie przeobrażony. A dla tych indywiduów, którzy nie osiągnęli należytego poziomu świadomości, bieżące wcielenie może stać się ostatnim przejawem ich indywidualności na planie fizycznym.
Więc dopóki jest jeszcze czas, przemyślcie moje słowa. Zaakceptujcie w swoich sercach i spróbujcie zrealizować w waszych życiach Wielkie Prawo Boskie.


Jeżeli zaczniemy tracić nadzieję i nie będziemy widzieć przed sobą ani jednego promienia Światła, zawsze możemy zwrócić się o pomoc do Wywyższonych Nauczycieli, którzy okażą nam wszelka możliwa pomoc.

Serapis Bey 24 czerwca 2007 r.
... wszystko powinno się zmienić zgodnie z Boskimi wzorcami, zgodnie z Prawem, które było dane przez proroków i znalazło swoje odbicie w wielu świętych pismach z przeszłości.
Teraz jest czas na to by, Boskie wzorce i Boskie Prawo skrystalizowały się na planie fizycznym. Nie sądźcie, że będzie to łatwe. Nie uważajcie, że wszyscy wokół was przyjmą z chęcią to, co nowe. Nie, każdy krok w prawidłowym kierunku będzie osiągany wielkim trudem. Pojawia się wątpliwość w słuszność wybranego przez was kierunku podążania Drogą. Będą wam szeptać do ucha i wprost będzie wam mówione, że niemożliwe jest, aby Boskie dzieło powodowało takie trudności i napotykało na taki opór. Lecz chcę wam przypomnieć, iż wasz świat tak oddalił się od Boskich wzorców, że powrót do nich jest postrzegany przez wielu jako zamach na podstawy życia. I rzeczywiście przez wiele tysiącleci ludzkość wypracowała tak dużo wyobrażeń odmiennych od Boskich, które powinny zostać zniszczone, że rozstanie się z tymi starymi wyobrażeniami spowoduje u wielu opór.
Przypomnijcie sobie jak jest wam trudno wymusić na sobie pewne zmiany w swoim życiu, choćby jak pozbyć się pewnych złych nawyków. A teraz wyobraźcie sobie, że ustrój życia milionów ludzi powinien zostać zmieniony w krótkim terminie. Jak myślicie, że będą zachowywać się ci, którzy są nieprzygotowani do przyjęcia wprowadzanych przez was nowych wzorców zachowania? Oczywiście że każdy krok będzie dokonywany z wielkim wysiłkiem. I każdy krok, jaki uczynicie w prawidłowym kierunku, regularnie będzie powodował opór ze strony sił, które trzymają się swojego sposobu życia, swojego pojmowania Boskiego Prawa.
W ciągu wielu tysiącleci istnienia ludzkiej cywilizacji, ludzie zdążyli wprowadzić zniekształcenia we wszystkich sferach życia, w tym również w dziedzinie religii. Z powodu wielu religijnych dogmatów i reguł ludzie będą zmuszeni bronić nałożonego systemu religijnego postrzegania świata.
Dlatego nie spodziewajcie się, że będzie wam łatwo. Powinniście całkowicie uświadomić sobie ogrom pracy, która was czeka. Powinniście świadomie pilnować Boskich wzorców we wszystkim: w moralności, w charakterze, w dziedzinie wykształcenia, religii, zdrowiu. Konieczne są zmiany w każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Będzie to rewolucja świadomości.
Dlatego ludzie, którzy nie są gotowi do zmian będą się opierać i będą walczyć o swój sposób życia, swoje pojmowanie Boga.
Czeka was utrzymanie obrony Boskich wzorców zachowania bez wchodzenia w żadne walki. Czeka was utrzymanie obrony Boskiego Prawa. Powinniście zademonstrować to Prawo w swoim życiu.

El Moria, 8 kwietnia 2011 r.

Przyszedłem udzielić krótkiej wskazówki o tym, jak jest najlepiej zachowywać się, gdy wokół was wydarza się coś nadzwyczajnego.

Pierwsze, co powinniście zrobić, to przypomnieć sobie o tych wskazówkach i postarać się je zastosować.

Gdy jesteście w nadzwyczajnej sytuacji i prosicie o pomoc z Niebios, powinniście być zrównoważeni mimo tego, co się dzieje, żeby pomoc mogła dojść do was w pełnej mierze.

Postarajcie się właśnie w ten najtrudniejszy moment podziękować za wszystko, co się wydarza, mimo że wcale może nie być wam do dziękowania. Szczere oddanie uczucia wdzięczności do Boga daje wam tak potrzebną wam Boską możliwość zrównoważyć wasze uczucia, po to, żeby być w stanie usłyszeć swój głos wewnętrzny, głos waszego Wyższego Ja, który kieruje was w bieżącej chwili, jak przejść przez sytuację najlepszym sposobem.

Postarajcie się spojrzeć na to, co się dzieje, z boku, jak postronny obserwator, jakby było to wasze wspomnienie czegoś bardzo odległego, i spróbujecie z zimną krwią ocenić, jakie są możliwości do działania i jak najbardziej będziecie pożyteczni dla wszystkich.

I działajcie! Praca w takiej chwili jest najlepszym środkiem. Działajcie, nie zatrzymując się. Działajcie i jednocześnie dziękujcie wszystkim Siłom Światła. Pracy zawsze jest w nadmiarze, starczy, żebyście tylko chcieli pracować. Nawet, gdy nie możecie pracować fizycznie, moglibyście podnosić na duchu i uspokajać innych, możecie również modlić się, możecie tak wiele rzeczy robić. I róbcie to, prowadzeni chęcią pomocy innym wokół was. O sobie w ogóle nie myślcie. Gdy oddajecie wszystko z siebie dla innych, dla Matki Ziemi, wtedy jest kto dać również wam, i nawet więcej niż jesteście w stanie oddać innym.

Zawsze pamiętajcie, że wyjątkowo dużo Istot Światła czyni wszystko, co możliwe, żeby ulżyć w zachodzących wydarzeniach na Ziemi.

Zawsze pamiętajcie, że cokolwiek się wydarza, jest ono spowodowane koniecznością danej chwili i jest najlepsze dla danej chwili. Stopień, w którym będą rozwijać się wydarzenia wokół was, zależy również od waszej harmonijności oraz od waszego uświadomienia, od stopnia wywyższenia waszej świadomości.

I nareszcie zawsze pamiętajcie, że wszystko mogłoby się wydarzyć w mniej pomyślny sposób, a mogłoby się wydarzyć również w bardziej szczęśliwy sposób i to co nadejdzie zależy tylko od waszej pracy w duchowości na korzyść Wspólnego Dobra – każdego jednego z was, którzy przyszliście we wcielenie teraz – każdego waszego dnia, każdą godzinę, każdą minutę.


Pallas Atena 28 grudnia 2011 r.

Wam trudno przedstawić sobie możliwość, która otwiera się przed ludzkością. Jednak upłynie mały historyczny okres i wszystko się zmieni. Dzięki temu, że się zmieni wasza świadomość, umiłowani. Ona już się zmienia. Przyczyną zmiany waszej świadomości są kosmiczne terminy, które już nadeszły. Te terminy przygotowują was na przejście na nowy poziom energetyczny.

Podobnie jak mieszkańcy równiny, trafiając w góry, doznają dyskomfortu i dolegliwości, tak samo i wy czujecie się trochę „w złym sosie”. Zmieniły się czasy i zmieniły się wibracje planety. Jest to podobne do tego, jakbyście się przemieścili w przestrzeni na nowe miejsce, bardziej wzniesione. Choć wam się wydaje, że dookoła wciąż ta sama rzeczywistość, jednak wszystko się zmienia i już się zmieniło. Przez to w waszej świadomości zachodzą kolosalne zmiany. Każdy następny krok daje się z wielkim trudem. Ponieważ przestrzeń się zmieniła.

Gdy podchodząc do jabłoni, zaczynacie ją trząść, z gałęzi spadają dojrzałe jabłka i robaczywe, uschnięte i niedojrzałe owoce. To samo się dzieje teraz z ludzkością. Wibracje się podniosły i to niczym trzęsienie zmusza was do opuszczenia miejsc, do których przywykliście, i wędrowania.

Zmiany zachodzą we wszystkich sferach życia społecznego. I to nie dlatego, że ktoś rozkazał, a dlatego, że czas nadszedł i inaczej się nie da. Każda zmiana będzie zgodna z zamysłem Twórcy co do kolejnego etapu rozwoju ewolucyjnego. Nawet jeśli będziecie się sprzeciwiali całą swoją istotą i bronili starych rozwiązań i starych stereotypów zachowania, i starych nawyków, wszystko jedno zmuszeni będziecie odstąpić przed zamysłem Twórcy.

Dookoła siebie obserwujecie akurat ten proces, gdy wskutek podniesienia wibracji zaostrzyły się wszystkie problemy wewnętrzne, a śladem za nimi problemy społeczeństwa, do którego należycie, oraz problemy całej ludzkiej społeczności. To dotyczy wszystkich sfer ludzkiego życia.

Nastał nowy etap. Im szybciej społeczna świadomość będzie w stanie zrozumieć i przystosować się do nowych warunków, tym mniejsza ilość strat, społecznych wybuchów i kataklizmów wam wypadnie w najbliższym czasie. Kluczem, który pomoże wam działać w nowych warunkach, stanie się zrozumienie, że nadchodząca epoka jest związana z przejściem na bardziej Boskie relacje pomiędzy ludźmi. Doznacie potrzeby przywrócenia moralności do społeczeństwa. Zaznacie czar relacji zbudowanych na przyjaźni, współpracy, wzajemnej pomocy, miłości.

Wszystko, co teraz znajduje się na marginesie waszych zainteresowań, znowu powróci do waszego życia. I to nie będą zalety na pokaz, które czasem demonstrujecie w swoich relacjach. Będą to prawdziwe Boskie zalety, kiełkujące z waszych serc i stopniowo opanowujące świat.

Ludzkość powróci do wiecznych wartości. Wszystko stare, co podziela, co bazuje na strachu i oddzieleniu od Boga, stopniowo będzie zastąpione nowymi wartościami, Boskimi wartościami, wiecznymi wartościami.

Ludzie są zmęczeni dwulicowością, fałszem i brakiem grzeczności. Nadchodząca epoka odrodzi sztuki piękne. Nowe pokolenie skieruje się do ujawnienia wzorców Boskiego świata na planie fizycznym. Jakby się nie sprzeciwiało stare, jego czas już minął. Nadchodzą nowa świadomość, nowe relacje, nowy świat!

Teraz trwa najtrudniejszy etap – etap przejścia do nowej świadomości i nowego myślenia. Przez to wasze czasy są niezwykłe i ciekawe.

Zwracam się do dusz tych ludzi, którzy mnie pamiętają. Kiedyś odwiedzaliście świątynie ku mojej czci, a ja miałam możliwość bezpośredniego obcowania z waszymi duszami. Teraz macie przypomnieć sobie swoje przeznaczenie. Wasze serca zawierają Prawdę, która ma zostać przejawiona w świecie fizycznym. Jesteście tymi osobami, dla których nadszedł czas działania.

Zmiany dookoła was posłusznie odzwierciedlą zmiany, które przyjdą z waszych serc. Każdy człowiek jest generatorem energii. Tylko od was samych zależy, jaka energię przesłać do świata.

Gdy wasze wibracje współbrzmią z zachodzącymi zmianami, doznajecie entuzjazmu, radości, miłości. Jesteście szczęśliwi i skierowani do celu.

A gdy wasze wibracje konfliktują z nowymi energiami, doznajecie niezadowolenia, strachu, agresji. Kluczem do zmiany waszego stanu będzie pragnienie skierowania się do zamysłu Twórcy. Uwierzcie mi, nie warto się sprzeciwiać. Zaakceptujcie nowe energie, energie odnowy i idźcie za nimi!

Powinniście zaakceptować to, co nowe. Powinniście obserwować każdy ruch swoich myśli i odcinać od siebie wszystko, co uprowadza z drogi postępu ku Prawdzie.

Guan Yin 29 grudnia 2011 r.
Oczekujecie zmian w otaczającej rzeczywistości. Przeczuwacie nadchodzące zmiany i czekacie na nie. Teraz już przyszła pora na zrozumienie, że wszystkie zmiany, które mają się stać, przyjdą do waszego świata z waszego wnętrza. Więc powinniście dotknąć Boskiej rzeczywistości we własnej świadomości.
Gdy będziecie w stanie posuwać się do własnego wnętrza, wchodzić do tajnej pustelni swego serca, wtedy zdołacie przyciągnąć do waszego świata zmiany.
To jest ta Droga, na którą ciągle wam wskazujemy. Droga, która znajduje się w waszych sercach.
Uwierzcie mi: zmiany, które przybliżą Złoty Wiek ludzkości, nie odbędą się na zewnątrz was. Zmiany te nadejdą od wewnątrz waszych istot.
Wszystko, co istnieje teraz w świecie zewnętrznym, odciąga was od Prawdy, która leży w waszych sercach. Zostańcie w ciszy serc, poczujcie spokój i błogość wieczności. Z tego punktu potraficie nabyć właściwy pogląd na wszystko, co was otacza w zewnętrznym świecie.
Ponieważ przybyłam pod koniec rocznego cyklu, do mojego obowiązku należy udzielić wam pojęcia o przybliżających się zmianach. Widzicie, że energie odnowy zaczynają coraz aktywniej przenikać do waszego świata, do waszej świadomości. Problem polega na tym, na ile potraficie pokonać swoją zewnętrzną świadomość i postawić na wewnętrzne zmiany. W tej chwili dla wielu moje słowa wydaja się co najmniej dziwne. Ponieważ mówię o zmianach niewidocznych dla ludzkiego oka. Mówię o subtelnych procesach zachodzących wewnątrz waszych istot. I te subtelne procesy wywierają na wasz świat znacznie większy wpływ i działanie niż jakiekolwiek zewnętrzne działania.

Wkrótce zmiany wewnętrzne zjawią się na planie fizycznym. Pierwszym, co poczujemy, jest to, że relacje pomiędzy ludźmi, którzy wspięli się na nowy stopień świadomości zmieniły się. Odczujemy Miłość, nieuwarunkowaną niczym, Miłość do wszystkich ludzi wykonujących wspólną prace dla Boga.

Lanelo 11 czerwca 2005
Z radością obserwuję dusze, które są we wcieleniu i które znalazły siły i podążanie, żeby utrzymać zwycięstwo nad sobą, nad swoim ego i wywyższyć się na kolejny poziom.
Przeczuwam, że bardzo niedługo pomiędzy tymi duszami utworzą się relacje koleżeństwa, współpracy i wzajemnej pomocy, gdziekolwiek znajdują się one na kuli ziemskiej. W istocie uczestniczycie/(jesteście świadkami)/(jesteście przy) w pojawieniu się nowej rasy ludzi, która dosłownie tej nocy zrodziła się z wnętrza starej piątej rdzennej rasy. Ludzi uczynili przejście w swojej świadomości, przejście do nowego poziomu. I wkrótce zmiany wewnętrzne zjawią się na planie fizycznym.Pierwszym, co poczujecie, jest to, że relacje pomiędzy ludźmi się zmieniły. Zmieniły się pośród ludzi, którzy wspięli się na nowy stopień (świadomości). Odczujecie to nawet, jeśli nie posiadacie specjalnego talentu odróżnienia. Będzie wam znacznie łatwiej dogadywać się pomiędzy sobą. Będziecie odczuwać, że wykonujecie tę samą robotę, nieważne którą część wspólnego dzieła tworzycie. Każda praca związana z budowaniem Nowego Świata jest honorowa. Nawet jeśli po prostu wbijacie gwoździe. Odczujecie Miłość, niewarunkowaną niczym, Miłość do wszystkich ludzi wykonujących wspólną robotę. Otrzymacie satysfakcję ze swojego służenia każdemu z członków waszej społeczności (mowa o społeczności, które będą stwarzane przez ludzi o nowej świadomości). Ludzie, którzy osiągnęli nowy stopień w swojej świadomości, będą sobie najbliżsi, będą niczym krewni jeden dla drugiego. Poczujecie poprzez swoje serce każdego, kto odniósł to wielkie zwycięstwo nad sobą. Odczujecie go poprzez takie cechy jak bezinteresowność, chęć pomagania i dawania całkowicie bezwarunkowej Miłości, która dosłownie przenika wasze istoty.
Każde dzieło, którego zaczniecie, będzie skazane na sukces. Bowiem, nie wy będziecie wykonywać robotę, a Bóg, któremu pozwoliliście wykonywać ją przez was.Lecz my obwieściliśmy Zwycięstwo. I zdobyte zwycięstwo w rzeczywistości jest znaczne. 144 000 istot znajdujących się we wcieleniu na planecie Ziemia osiągnęło Chrystusową świadomość. Oznacza to że poprzez te istoty będziemy mogli wzmocnić naszą obecność na Planecie Ziemia.
Wszystkie te istoty mogą kontaktować się pomiędzy sobą na poziomie równoległym. Wszystkie organizacje utworzone przez te istoty i wszystkie projekty które one realizują będą nieść wysokie wibracje naszych oktaw. Dlatego wkrótce wiele z tych jednostek, których świadomość jest w głębokim śnie i nie odczuwają naszych energii, będzie mogło je otrzymać przystosowane do ich percepcji poprzez te Istoty Chrystusowe, znajdujące się we wcieleniu.
2000 lat temu Jezus przyszedł na Ziemię i udzielił swojej Nauki. Wyobraźcie sobie 144 000 istot, które realizują swój potencjał właśnie teraz, im silniejszy będzie wpływ jaki okażą te Istoty Chrystusowe na świat i jego rozwój. Rozproszone na całej kuli ziemskiej i realizujące najrozmaitsze działalności w swoich dziedzinach zawodowych będą one wpływać dosłownie na każdą sferę ludzkiej działalności

Saint Germain 30 grudnia 2011 r.

Przychodzę przypomnieć wam o tym, że właśnie to ja jestem Hierarchą nadchodzącej Epoki. Dlatego właśnie ja przyszedłem dzisiaj, aby powiedzieć wam, że nowe energie, energie nadchodzącej epoki Wodnika wreszcie w pełnym zakresie wstąpiły w swoje prawa!

Wreszcie ludzkość prawie w całości zanurzyła się w nowe energie!

Wyda się to wam niezwykłe i nowe. Zostaniecie zaskoczeni i zakłopotani. Ponieważ wszystko zacznie się zmieniać. Przyszedłem obwieścić wam, że najważniejszy wymóg czasu to wasza gotowość do przyszłych zmian.

Ci, którzy potrafią utrzymywać swoja świadomość w wibracjach Radości, Miłości, harmonii i szczęścia, potrafią delektować się nadchodzącymi zmianami w pełnym zakresie. Ci z was, którzy po staremu są nastawieni na nieżyczliwość, zwątpienie, strach, mogą z łatwością rozstać się z tymi energiami starej epoki.

Przyszedłem obwieścić o początku Nowej Epoki – Epoki Wodnika! I jako Hierarcha nadchodzącej epoki przygotowuję wam niespodziankę! Niespodzianka ta dotyczy każdego, kto dotknie energii zawartych w moim noworocznym przesłaniu! Dla was nastaje okres, że jednego pragnienia wypowiedzianego cicho albo na głos, pragnienia rozstać się ze starymi energiami wystarczy, aby przejść w swojej świadomości na inny wibracyjny poziom.
Akurat teraz ta możliwość jest otwarta! Właśnie teraz nastał taki Boski termin, gdy możecie zmienić swoją świadomość i swoje podejście do życia. Wystarczy wam tylko wypowiedzieć swoje życzenia na głos albo w myślach.
Wszystkie Zastępy Niebiańskie są gotowe, aby okazać wam pomoc! Ja jako Mistrz odpowiadający za nadejście Nowej Epoki, jako Mistrz, który odbiera sztafetę od przeszłości, aby prowadzić w przyszłość, przyjmę na siebie troskę o wasze dusze. Teraz! Zwróćcie się do mnie bezzwłocznie! Pomoc będzie okazana wszystkim, kto wypowie życzenie zrezygnować z przeszłości i nabyć nowe energie, energie odnowy, energie dążenia i radości!
Nowa Epoka charakteryzuje się tym, że każdy z was, kto tego zażyczy, dostanie możliwość bezbolesnego i prawie natychmiastowego podniesienia swoich wibracji do poziomu, który jest konieczny do jakościowego istnienia w Nowym Świecie.
Przed wami otwiera się możliwość rozstania się z przeszłością! Właśnie teraz!

Teraz, jak pocieszyłem was nową łaską, jestem gotów powiedzieć jeszcze kilka radosnych słów dotyczących naszej współpracy.

Wam może wydawać się, że Wzniesione Zastępy są gdzieś daleko i nie słyszą was. Słyszę każde wasze wezwanie skierowane do mnie. I gdy będziecie doznawali jakiegokolwiek negatywnego, nisko wartościowego stanu świadomości, proszę przypomnieć o moim istnieniu i zwrócić do mnie płomienne wezwanie-prośbę o pozbawienie z negatywu. Tak stopniowo będziemy pokonywali, jeden po drugim, stany świadomości o niskich wibracjach.

Odkryję wielką tajemnicę. Tajemnicę tę wszyscy znacie już od dawna nawet beze mnie. Tajemnica polega na tym, że każdy z was samodzielnie w swoim wnętrzu wybiera: czy poddać się negatywnemu stanowi świadomości, czy nie. W pewnym momencie postanawiacie dla siebie:

ustąpić złemu nastrojowi, czy nie, zacząć osądzać tę czy tamtą osobę albo nie robić tego, ustąpić uczuciu obrazy albo nie, ulec smutkowi albo nie.

Podejmujecie tę decyzję samodzielnie, nikt inny. A gdy podejmujecie decyzję ulec starym energiom, więc pogrążacie się w nie po uszy. I nawet ja nie jestem w stanie pomóc. Dlatego, gdy tylko podchodzi jakakolwiek negatywna energia, proszę natychmiast zwrócić się do mnie o pomoc. Pomogę wam podnieść świadomość! W ten sposób możemy pokonać stare energie. A ponieważ natura nie toleruje pustki, natychmiast na miejsce każdego negatywnego stanu świadomości przywołujcie przeciwstawny, pozytywny stan.

Strach to największe zło waszego świata. Doskonała Miłość zastępuje każdy strach. Generalnie każda negatywna cecha może być rozpuszczona tym uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Praktycznie wszystkie negatywne energie otaczające was można pochłonąć i rozpuścić energią Miłości.

Radość i Miłość przychodzą do was, gdy wasza wiara jest mocna. Gdy opieracie się w swojej świadomości na Bogu i Wzniesionych Zastępepach.

Dlatego przypominam wam o tym, że powinniście ciągle zwracać się do mnie o pomoc. Ponieważ teraz właśnie ja jestem tą istotą, na której spoczywa odpowiedzialność za przejście świadomości ludzkości na jakościowo nowy poziom.

Ja i wy, my razem jesteśmy w stanie dokonać cudu, który koniecznie się wydarzy! A teraz odsłonię wam tajemnicę! Tajemnica ta dotyczy nowej łaski, którą dostała planeta Ziemia.

Dopiero co na posiedzeniu Rady Karmicznej zapadła decyzja o udzieleniu do dyspozycji planecie Ziemia dodatkowej energii. Nowej porcji Boskiej energii. Wszystko, co będzie wibrowało na częstotliwościach Radości, Miłości i Boskiej Wolności, otrzyma w nadchodzącym roku i następnych latach rewelacyjne wsparcie Niebios. Wszystko, co odmawia przyjęcia nowych energii, będzie stopniowo pozbawione swoich uprzywilejowanych stanów w świecie. Stare instytucje, instytucje społeczne, które założone są na starych energiach i wibracjach odchodzącej epoki, stopniowo zostaną zastąpione przez nowe instytucje.

Wspieram tych, kto nie boi się zmian, kto jest gotów bronic zasad Boskiej Wolności, kolektywizmu w swoim życiu. Popieram wszystkich, kto jest gotów do współdziałania, bazującego nie na zasadzie korzyści osobistych, lecz na zasadach Wspólnego Dobra i Pomyślności.

Nowe zasady przychodzą do waszego świata. Do ich osadzenia potrzebne są gotowe serca, serca ludzi mężnie oddanych ewolucji. Żywię wielką nadzieję, iż wśród was czytających wiersze tego mojego przesłania znajdzie się kilkaset osób, przez które osobiście będę pracował i przekazywał swoje energie do waszego świata!

Jestem gotów do pracy i współdziałań z ewolucjami planety Ziemia!

A czy wy jesteście gotowi? Pokładam wielką nadzieję w tym, że nawet jeśli dzisiaj nie jesteście gotowi i nie możecie stanąć w szeregi pionierów, więc jutro pokonacie resztki starych energii i śmiało ogłosicie Niebiosom o swojej gotowości stania się współpracownikami Hierarchii Sił Światła, współpracownikami Wzniesionych Zastępów, współpracownikami Mistrzów Mądrości!

 powrót do strony głównej

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia