Odwrócenie cyklów. Poczatek kurczenia się Wszechświata

We Wszechświecie zachodzą dwa cykle – cykl wejścia w iluzje, materialność czyli poszerzanie się wszechświata i cykl rozstania z iluzja czyli kurczenie wszechświata. Obecnie rozpoczął się drugi cykl, wyzbycia się z iluzji swiata materialnego i przejscia do bardziej subtelnego świata duchowego.

Alfa 8 marca 2005
Nie jest to proces jednoczesny, sam punkt zwrotny procesów trwa miliony lat oraz jego trwanie jest różne dla różnych układów światów, zależne od stopnia ich materialności.
Dla was jest ważne zrozumienie, że zakończył się czas na pomnażanie iluzji i nastał czas na rozstanie się z nimi.
Zajmie to sporo czasu według ziemskich miar, lecz proces ten już się rozpoczął. Niezależnie od tego, czy niektóre niegrzeczne dzieci chcą lub nie chcą, iluzja musi być usunięta.

Serapis 29 marca 2005
Wasza część niższa na pewnym etapie rozwoju ewolucyjnego utraciła swoje poczucie jedności z Stwórcą tego Wszechświata oraz poczucie jedności z całym Wszechświatem. Zapragnęła ona żyć swoim samodzielnym życiem i zabłąkała się w dżunglach iluzji. Jak długo by nie trwała podróż duszy w kosmosie, następuje moment, kiedy powinna powrócić ze świata iluzorycznego do Rzeczywistego Świata Boga. Teraz etap ten nastąpił. Etap rezygnacji z iluzji i etap powrotu do Świata Rzeczywistego.
Dlatego jest wam dany przywódca, wasz Anioł Stróż, wasze Święte Chrystusowe Ja. Przywódca ten powinien wyprowadzić was na prawidłową Drogę, Drogę powrotną do Królestwa Ojca.
Nie chcę straszyć tych lekkomyślnych jednostek, lecz wszystko, co nie mieści się w Boskim planie, nie będzie mogło kontynuować swojego istnienia w Nowym Świecie. Nie dlatego, że Bóg jest okrutny i dąży do ukarania was. Nie, wy sami skazujecie się na niebyt, ponieważ nie będziecie mogli istnieć w bardziej subtelnym świecie, w którym z czasem powinna zaistnieć wasza planeta, jak i pozostałe planety Wszechświata. Życie stopniowo będzie przeniesione na subtelniejszy plan. Oczywiście do tego będą potrzebne miliony lat. Ci, którzy nie będą mogli przystosować się do życia w subtelniejszym planie, będą zmieceni przez wiatr kosmicznych zmian.

  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia