Cechy i doświadczenia, które pozostają z nami i są nieśmiertelne

Po śmierci trafiamy do świata duchowego, świata realnego. Nie możemy tam zabrać naszych pieniędzy, posiadłości i władzy, jedynie Boskie cechy, które rozwineliśmy podczas pobytu w świecie materialnym mogą z nami przejść na drugą stronę. Dlatego głównie powinniśmy skupić się na przejawianiu Boskich cech takich jak miłość, harmonia, piękno, odwaga a nie na robieniu pieniędzy czy zdobywaniu władzy. Musimy pamiętać, że życie ludzkie jest krótkie, jak mgnienie oka dla wiecznej, nieśmirtelnej duszy, dlatego powinniśmy je jak najlepiej wykorzystać.

JAM JEST, TYM KIM JEST. 18 czerwca 2005
Stanowicie znacznie więcej niż te formy, które obecnie nosicie. Przyjdzie czas, kiedy zmienicie te formy. Lecz wasza Radość i inne uczucia, które są wieczne, przejdą razem z wami do nowych światów i będą żyć wewnątrz was na stałe. Jednym z tych najważniejszych uczuć jest uczucie Miłości, które otrzymuje coraz więcej subtelnych własności i przejawów razem z wywyższaniem się waszej świadomości.
Są cechy i własności, które są właściwe wszystkim światom. Jedna z tych cech to Miłość, uczucie Miłości.
Pokój. Harmonia. Piękno. Jest wiele cech, które obecnie nie wydają się wam cenne, lecz w Wyższych Światach posiadają cenę, jaką mają w waszym świecie złoto i diamenty.
Jakość Ducha, nagromadzone doświadczenie waszego Ducha jest tym, co pozostanie z wami.
Zapomnicie o swoim zawodzie, nie będzie on wam potrzebny w innym świecie. Zapomnicie o swoich nawykach, wydadzą się one wam niepotrzebne. Lecz zachowacie te cechy, które posiadają wartość niezmienną we wszystkich światach.
Dlatego, znajdźcie czas i zastanówcie się, jakie cechy mogą być dla was pożyteczne w Wyższych Światach. Rozwijajcie te cechy w sobie i nie pozwalajcie stłumić ich otaczającej was złudzie.

Kosmiczna Istota Potężne Zwycięstwo 29 grudnia 2006 r.
Teraz wyobraźcie sobie co z tego, co was otacza w waszym świecie, będzie wam potrzebne w naszym Boskim świecie?
Czy będą potrzebne wam przedmioty wokół was, pieniądze, przedmioty przyjemności, pokarm, ubrania?
Nie, żadna z wymienionych przeze mnie rzeczy nie będzie wam potrzebna w naszym świecie. Co w takim razie pozostaje?
Co może dalej istnieć w naszym świecie?
Powiem was. W naszym świecie z wami dalej będą istnieć tylko wasze Boskie cechy. Bezinteresowność, lojalność, miłość, współczucie, boskie miłosierdzie, czystość... Jest tak dużo cech w Boskim świecie, które możecie zabrać ze sobą, lecz żeby posiąść te cechy powinniście je wypracować w świecie fizycznym, przejawionym.
Inaczej, gdy nastąpi czas na powrót do Domu Ojcowskiego ukażecie się w nim bez waszych błyszczących ubrań, które są waszą cnotą. Nieładnie jest chodzić na golasa w Boskim świecie. Ciągle będziecie odczuwać na sobie współczujące spojrzenia mieszkańców Boskiego świata. I będzie wam przykro za bezcelowo spędzony czas w waszych ziemskich wcieleniach. Dlatego właśnie, bazując na opisach Boskiego świata, które otrzymujecie w naszych przesłaniach, znajdźcie w sobie siłę i męskość i rozstańcie się z waszymi czysto ludzkimi cechami, postarajcie się osiągnąć Boskie cechy i doskonałość.
Wszystko, co jest ładne w waszym świecie, nie jest takie w Boskim świecie. Lecz istnieje w waszym świecie miejsce na przejaw Boskich cech. Są to te stany, które odczuwacie, gdy odczuwacie samo-ofiarowanie się, boskie współczucie, miłość bezwarunkową. Każdy z was przynajmniej raz w swoim życiu odczuwał podobne stany świadomości. Pozostaje wam tylko przypomnieć sobie te chwile i postarać się zatrzymać je w swoim życiu możliwie najdłużej. Takim sposobem całe wasze życie będzie się składało z wyższych, wywyższonych Boskich stanów świadomości.
Przybyłem przypomnieć wam po raz kolejny o waszej Boskości. Bowiem w pośpiechu i marności dnia zbyt mocno oderwaliście się od rzeczywistości. Czas przypomnieć sobie o waszym prawdziwym Domu i o swoim Boskim przeznaczeniu. Nie bójcie się, że wyglądacie śmiesznie w oczach ludzi wokół was. Zobaczymy, kto z kogo będzie się śmiał, gdy trafimy do Boskiej rzeczywistości. Jeśli mówię wam, że cykle się skracają i czas jest przyspieszony, oznacza to, że nie pozostało wam tak dużo czasu na eksperymentowanie w świecie fizycznym. Pospieszcie się. Ponieważ to, co możecie łatwo osiągnąć podczas wcielenia na świecie fizycznym, jest niemożliwe do osiągnięcia podczas postoju w świecie Boskim. Z powodu gęstości świata przejawionego każde działanie w nim praktycznie natychmiast daje wynik. Żeby osiągnąć ten sam efekt gdy znajdujecie się w Świecie Ogniowym będą wam potrzebne miliony lat.
Nasze światy nawzajem się dopełniają i to, co jest możliwe w waszym świecie, jest niemożliwe u nas. Będziecie musieli niestety uwierzyć mi na słowo, bowiem żeby dojść do świata, w którym ja przebywam, będą potrzebne wam miliony ziemskich lat.

Sanat Kumara 12 października 2008 
Wszystkie marności świata, stworzone przez waszą niedoskonała świadomość, przestaną istnieć. Pozostanie tylko to, co wieczne. Wasze najlepsze przejawy Ducha. Bezinteresowność, ofiarność i poświęcenie, oddanie, wyższe przejawy Miłości i wiele innych rzeczy pozostaną razem z wami w Nowym Świecie. Wtedy, gdy stary świat odejdzie w niebyt, jego miejsce zajmie Nowy Świat.
W tym świecie nie pozostanie miejsca żadnym ludzkim ujemnym przejawom. W tym świecie pozostanie do życia tylko to, co wieczne, tylko to, co jest przejawem najlepszych ludzkich cech. Te cechy będą powielać się i rozwijać. Lecz wszystkie niepotrzebne będą zmiecione i zniszczone.

Budda Wajroczana 24 grudnia 2009r
To co dla was stanowi wartość wcale się nie liczy w naszym świecie i nie zasługuje na choćby najmniejszą uwagę. Tylko cechy waszego ducha, tylko nagromadzenie waszego najlepszego doświadczenia, które możecie zdobyć w waszych wcieleniach ma znaczenie i może stanowić wartość w naszym świecie.
Wyobraźcie sobie, że przypadkiem wyrwaliście się z przyciągania iluzji i znajdujecie się w naszym świecie. Nie ma tu nic do czego moglibyście zastosować swoje nawyki. Nie ma tu komputerów, nie ma telewizorów, nie ma rozrywek.
To wszystko jest w waszym świecie. U nas tylko poziom świadomości określa stopień dostępu do wszechwiedzy i wszechdoskonałości. Wszechświatowy komputer w którym zawarta jest informacja o całym Stworzeniu jest dla was dostępny tylko wtedy, gdy macie odpowiednie  osiągnięcia ducha. Wam przyjdzie pojąć, iż cechy ducha nie są związane z ilością pieniędzy, prestiżowym stanowiskiem lub wysoką pozycją w waszym świecie, które możecie zająć lub do zajęcia których dążycie. Cechy ducha przejawiają się nie wśród tłumu narodu lecz w waszym codziennym życiu. Albo posiadacie doskonałe cechy albo staracie się je opanować albo żyjecie jak zwierzę myślące tylko o zadowoleniu swoich potrzeb.
Jest coś co jest właściwe wielkim duchom i przejawia się w każdym wcieleniu. W takiej samej sytuacji życiowej pewien człowiek zdolny jest do wyrzeczeń,  bohaterstwa, ofiary, a inny człowiek rezygnuje z przejawienia tych cech na korzyść zadowolenia chwilowych zainteresowań i przywiązań.
Pierwszy z nich przejawia cechy ducha i swoją gotowość do dalszej ewolucji. Drugi człowiek próbuje uciec od pracy duchowej, ukryć się za chwilowymi zapotrzebowaniami, pragnieniami i przywiązaniami.
Po tym czy człowiek zdolny jest przejawić najlepsze cechy ducha w małych sprawach życia czy nie, sądzimy o jego przydatności lub nieprzydatności do dalszej ewolucji.
Płomień ducha, płomień serca – to powinno was niepokoić w pierwszej kolejności. Nie powinno was niepokoić to, co należy do waszego świata. Tylko cechy ducha mają znaczenia.

Elochim Cyklopea 19 grudnia 2009r.
Wasza świadomość stanowi przepustkę do wiecznego świata. I ten kto zdolny jest zakwitnąć w błocie życia jako doskonały lotos Boskiej świadomości, zasłuży na prawo wstępu do wiecznego Życia.
To co cielesne nie może wejść do mojego świata. Tylko to co niecielesne, nieśmiertelna część w was jest w stanie istnieć w moim świecie. Dlatego powinniście postarać się o waszą nieśmiertelną część już teraz. Nie zbierajcie skarbów, które należą do waszego świata, zbierajcie tylko skarby Boskiej Mądrości, które posiadają wartość we wszystkich światach.

Nada 17 grudnia 2009r.
Nie uważajcie, iż wasz stosunek do pracy, do ludzi, roślin lub zwierząt pozostaje niezauważony, jeżeli nie ma świadków waszych dobrych dzieł lub uczynków. Wszystko jest przechowywane w nagraniach Akaszy, dowolne wasze działanie, myśl, uczucie lub czyn, jak negatywne tak i pozytywne. Zastanówcie się nad tym i idźcie przez życie uważnie nie pozostawiając za sobą astralnych i mentalnych śmieci.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia