Nasze centra energetyczne - czakramy

Nasze subtelne ciała, połączone są pomiędzy sobą i naszym ciałem fizycznym poprzez układ centrów energetycznych zwanych czakrami.
Poniższa ilustracja obrazuje rozmieszczenie siedmiu głównych czakr.

OPIS 7 CZAKR GŁÓWNYCH
Czakry odpowiadają za pobieranie, magazynowanie i przekazywanie energii niezbędnej do życia.

CZAKRA PODSTAWY (KORZENIA)
Czakra ta związana jest z ziemią, ugruntowaniem, materią. Jeśli pracuje prawidłowo to mocno stoimy na ziemi, jeśli jest nadczynna to ludzie mają skłonność do zachłanności na ziemskie przyjemności, materia jest ich jedyną rzeczywistością.

CZAKRA SAKRALNA
Druga czakra to centrum pierwotnych, nieoczyszczonych emocji, energii seksualnej i sił twórczych. Nasze relacje międzyludzkie, zwłaszcza te wobec przeciwnej płci są zdecydowanie naznaczone działaniem tej czakry.

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO
Czakra splotu jest odpowiedzialna za naszą emocjonalność. Kiedy działa prwidłowo jesteśmy zrównoważeni emocjonalnie, a w przypadku zaburzeń tej czakry emocje przejawiane są w wybuchowy sposób. Splot to także nasze centrum energii, słońce wewnątrz nas, które daje nam witalność i siłę.

CZAKRA SERCA
W tej czakrze znajdujemy zdolność współodczuwania, zestrojenia, współbrzmienia. Poprzez to centrum dostrzegamy piękno natury, harmonię w muzyce, sztuce. Tutaj obrazy, dźwięki i słowa są przemieniane w uczucia. To centrum promieniuje na zewnątrz energią, która działa na ludzi spontanicznie, lecząco i przeobrażająco.

CZAKRA GARDŁA
Poprzez tę czakrę komunikujemy się, wyrażamy siebie. Łączy ona górne czakry z dolnymi, jest pomostem pomiędzy myśleniem, a czuciem.

CZAKRA TRZECIEGO OKA
Siedziba mądrości, intuicji i zdolności paranormalnych. Tu zachodzą procesy powstawania i przejawiania świadomości, otrzymujemy tutaj zdolność manifestacji sięgającą materializacji i dematerializacji materii. Otwarte trzecie oko pozwala postrzegać byty innych poziomów wibracyjnych.

CZAKRA KORONY
Siedziba najwyższej doskonałości w człowieku. Poprzez tę czakrę doświadczamy jedności z Bogiem. Nie bez powodu nazywa się ona koroną (nie tylko ze względu na położenie) - jej pełne rozwinięcie to zwyciestwo boskości w nas.

Cyklopea 7 kwietnia 2005
... u większej części wcielonej ludzkości brakuje połączenia pomiędzy ciałami subtelnymi a ciałem fizycznym, ponieważ ich centra energetyczne nie funkcjonują. Podstawową przyczyną, z powodu której nie funkcjonują, jest wasza karma, energia gęsta jak okienny kit, która polepiła wasze centra energetyczne i przeszkadza im przepuszczać Boską Energię. W najlepszym wypadku u ludzi są otwarte, lub częściowo otwarte tylko najniższe czakry, które pozwalają im czasami odczuwać wibracje Boskiej Energii – podczas czerpania przyjemności z przyrody, muzyki lub służby kościelnej.
Jednak u większej części ludzkości wcale nie ma możliwości otrzymania Boskiej Energii bezpośrednio poprzez swoje czakry.
Wiecie, że cały ten świat stanowi wyłącznie Boską Energię, wibrującą na różnych częstościach. W rzeczywistości w tym wszechświecie nie istniej nic innego poza Boską Energią.
Dlatego, kiedy człowiek nie może otrzymywać Boskiej Energii poprzez swoje czakry, on fizycznie oddziela się od Boga i Boskiej Rzeczywistości. Skazuje siebie na śmierć, ponieważ traci połączenie z Boską Rzeczywistością.

Serapis Bey, 15 grudnia 2009r.
Możliwe również iż wiecie, że służę promieniowi najniższej czakry, muladhara.
W tej czakrze drzemie wasza energia Kundalini. Olśniewająco białe światło jest wyzwalane z tej czakry podczas waszego wywyższania w Świetle i Energia Boska dosłownie zrywa was z planu fizycznego i podnosi was do wyższych oktaw.

Oprocz siedmiu podstawowych czakr, wzdłuż kręgosłupa rozłożone są czakry tajemnych promieni, ktore przeplatająca się z czakrami glownymi. Dodatkowo posiadamy mniejsze czakry, które rozłożone są po całym ciele. W sumie mamy 144 czakry.
U większości ludzi prawie wszystkie czakry są zablokowane, nie mogąc pobierać Boskiej energii. Dzieje się tak z powodu naszej karmy oraz dlatego, że dostając większą ilość energii mielibyśmy większą moc tworzenia, co wiąże się z większą odpowiedzialnością. Jeżeli większość ludzi dostała by tą energię, to niestety, spożytkowała by ją na tworzenie niebokich wzorców, czyli dla zadawalania swojego ego. Z tego powodu są one zablokowane i tylko ludzie, którzy stopniowo zwiększają swoje wibracje, mogą doświadczyć otwierania czakramów, przez co otrzymują dostęp do coraz większej Boskiej energii.
Poprzez otwieranie czakr dostajemy dostep do coraz większej kosmicznej wiedzy o duchowym swiecie.


 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia