Dusze, które nie przestrzegają Boskiego Prawa.

Święty Michał Archanioł 15 lipca 2006 r.
... są tacy, którzy upadli tak nisko w swojej świadomości, że dłużej nie mogą podążać drogą ewolucyjną. Wobec nich my odgrywamy rolę grabarzy, gdyż po swojej śmierci jednostki, które pozbawiły się ostatecznie swojego połączenia z Bogiem, pozostają na planie subtelnym jako ciemna chmura energetyczna nie podlegająca dalszej ewolucji. Naszym zadaniem jest usunąć ten kosmiczny śmietnik, żeby zapewnić możliwość dalszego podążania każdemu, kto kontynuuje ewolucję. Jest to niczym żałoba, lecz zbyt dużo ludzkich jednostek jest tak przywiązanych do planu fizycznego, że już nie są zdolni do dalszego rozwoju. I to ich życie będzie ostatnie. Ponieważ one już w ciągu wielu wcieleń nie mają połączenia z Bogiem i nie dążą do tego połączenia, dla nich zatem proces ewolucyjny się zakończył. Nie mogą oni już pozostać na Ziemi i będą zmuszeni odnowić swoją drogę ewolucyjną na innych planetach w znacznie niższych formach albo całkowicie opuścić drogę rozwoju swojej osobowości i powrócić do serca Jedynego w celu ponownej polaryzacji. Wszystko to stwarza dużo roboty dla mnie i moich legionów, lecz ta nasza praca otwiera wam Drogę – tym z was, którzy przestrzegają Prawa tego Wszechświata.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia