Świat dusz oraz aniołów. Hierarchie i podział.

Obecność Jedynego 6 marca 2005
Do kierowania wszechświatem istnieje cała Hierarchia rozumnych istot znajdujących się na różnych poziomach rozwoju. Hierarchia ta sięga ode mnie do najniższej cząsteczki materialnej tego świata. Wszyscy my jesteśmy podporządkowani wspólnemu Prawu tego wszechświata.
Na im wyższym poziomem jest świadomość istoty z tej Hierarchii, tym mniejsza jest wolność jaką ona posiada. Dlatego dla człowieka, posiadającego obecnie prawie nieograniczoną wolność, jest przewidziane, że z upływem czasu zrezygnuje z swojej wolności w zamian za większe upoważnienia i władzę. Większą moc.
Stopień, na którym znajdują się rozumne istoty w tym wszechświecie, jest bezpośrednio związany z poziomem ich świadomości. Człowiek, w szczególności z ziemskiej społeczności, zajmuje miejsce w tej w podstawie tej piramidy Hierarchii.
Ludzkość potrzebuje ciągłej troski i opieki ze strony istot zajmujące wyższy stopień rozwoju.
Proces ten może być porównany do wychowywania dzieci w szkole lub w przedszkolu. Przychodzą różni nauczyciele i prowadzą szkolenia. Nauczyciele ci mogą przyjść zewnętrznie jako inni ludzie, jak również wewnętrznie w was.
Jeżeli poziom waszych osiągnięć, związany z poziomem waszych wibracji, pozwala na to, w świątyni waszego ciała mogą być obecne jedna lub kilka Istot Światła. Po prostu otrzymujecie dodatkową Boską energię, zwiększony strumień Światła.

Ukochany Lanello, 16 czerwca 2010r.
Przyjętym jest uważać, że Wywyższeni Mistrzowie osiągnęli poziom świadomości wielokrotnie przewyższający ludzki poziom. Jednak to wcale nie jest prawdą. Ponieważ wśród nas są bardzo wysokie duchy, do których nawet ja nie zawsze mogę się zbliżyć w swoim stanie świadomości. A są też takie, które całkiem niedawno zakończyły szkołę na Ziemi lub tylko tymczasowo przebywają tu oczekując na sprzyjający rozwój wydarzeń na Ziemi żeby przyjąć nowe wcielenie.

Saint Germain, 10 stycznia 2010r.
Wielu z was nie ma zbyt jasnego pojęcia kim są Wywyższeni Nauczyciele. I dlaczego do nich należy tylu różnych Nauczycieli.
Określenie "Wywyższeni Nauczyciele " nie jest zbyt trafne. Ponieważ tym samym ma się na myśli istoty lub jednostki, które znajdują się na różnych stopniach drabiny Hierarchicznej. Są wśród Wywyższonych Nauczycieli tacy, którzy przyszli z innych układów światów z misją pomocy, są też tacy którzy nawet teraz uczą się w szkole ziemskiej.

Świat boski jest inny od naszego. Dla naszego poziomu świadomości ciężko jest zrozumieć tamten świat.

Kosmiczna Istota Potężne Zwycięstwo 29 grudnia 2006 r.
Postarajcie się abstrahować od świata, który was otacza i wyobraźcie sobie, że gwałtownie znajdujecie się w innym Boskim świecie. W tym świecie nie ma kształtów, do których przywykliście, nie ma w nim nic, co trzeba robić rękami. W tym świecie nie ma potrzeby opiekować się swoim ciałem. Jest to Świat Ogniowy. Świat, w którym panują ogniowe myśli, świat wytworzony poprzez moc myśli i istniejący dzięki Boskiej Miłości, która wypełnia całą wolną przestrzeń Świata Ogniowego. Świat ten istnieje dzięki tej Miłości. 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia