Atlantyda

Tysiące lat temu przed obecna nasza cywilizacja, na Ziemi rozwijała się inna wielka cywilizacja - Atlantyda. Zajmowała ona powierzchnie obecnego Oceanu Atlantyckiego, a zamieszkiwali ja ludzie czwartej rasy. Z powodu oddalenia się od Boga i nie przestrzegania Boskiego Prawa cały kontynent został zatopiony w ciągu jednego dnia. Pozostałości po niej są niewielkie jednak naukowcy odnajdują coraz więcej rzeczy z tamtych czasów, które potwierdzają istnienie tej cywilizacji.
Przed zniszczeniem Atlantydy na Ziemi wcielił się Wywyższony Nauczyciel Mojżesz z misją wyprowadzenia Piątej Koronnej Rasy z kontynentu Atlantydy na ląd Izraela, co obecnie znane jest z biblii jako wyjście z Ziemi Egipskiej do Ziemi obiecanej.

Mojżesz 1 kwietnia 2005
Od czasu wydarzeń, które są opisane w Biblii, jak Wyjście Izraelitów z Egiptu, przeszło wiele tysiącleci. Istotnie wcieliłem się na Ziemi z misją wyprowadzenia Piątej Koronnej aryjskiej Rasy z kontynentu Atlantydy na ląd Izraela, tak niedawno uformowanego. Znacznie później wydarzenia te były zmienione i przekształcone w legendach i podaniach rozmaitych narodów i doszły do współczesnych czytelników w tym kształcie, w jakim zostały przedłożone w Biblii. Ale wydarzenia te są o wiele bardziej starożytne.
Znajdowaliśmy się na wrogim kontynencie. Toczyła się nieprzerwana wojna między tymi, którzy zachowali w swoich sercach oddanie Bogu a tymi, którzy pamiętając o swoim Początku, wszyscy jednak poddali się pokusom iluzorycznego świata i wykorzystywali swe zdolności dla uzyskiwania korzyści w tym świecie. Wszystko było tak samo jak w waszych czasach. Byli ludzie, którzy zachowali w sobie iskrę Boskości i byli tacy, którzy zdecydowali się wykorzystywać Boską energię dla utrwalania własnej władzy i potęgi. Wszystko było dokładnie jak obecnie. Bardzo nieliczni ludzie należący do nowej rasy, wyrosłej ze starej rasy Atlantów, byli gotowi podnieść się na następny poziom ewolucyjnego rozwoju.
Ja wcieliłem się na Ziemię i przede mną stało zadanie oddzielić ten wybrany naród, nasienie przyszłej rasy od pogrążonej w grzechu rasy Atlantów, wyprowadzić ten naród do Ziemi Obiecanej, żeby kontynent, na którym królował grzech, został unicestwiony wodami, zmieciony z oblicza Ziemi razem z niepokornymi, niechcącymi poddać się Woli Boga Atlantami. Zebrałem ludzi, którzy zaufali mi i powiodłem ich do nowej Ziemi na Wschód. Ludzie ci powinni byli zapomnieć przebywania na ziemi grzechu. Dałem im nowe Prawo, napisane na tablicach, Prawo, które było zrozumiałe i utwierdzało podstawowe zasady, niezbędne do rozwoju nowej ludzkiej rasy.

  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia