Tworzenie Boskich organizacji i firm

El Morja 25 kwietnia 2005
Przyszliście we wcielenie, każdy z was przyszedł we wcieleniu w celu określonej misji. I wiecie, co powinniście robić. Nie jesteście zobowiązani tworzyć organizacji, która mogłaby ogarnąć wszystkie aspekty działania. Mało tego, nie ma obowiązku, żeby to była społeczna czy religijna organizacja. Możecie utworzyć organizację komercyjną po to, żeby potwierdzać Boskie zasady w metodach prowadzenia biznesu w waszym kraju. Możecie utworzyć własny zakład ochrony zdrowia czy instytucję szkoleniową.
Jedyne wymaganie: priorytetem waszej organizacji muszą być Boskie zasady, leżące u jej podstaw i pomoc otaczającym was ludziom.
Nie gońcie za pieniędzmi. Pieniędzy będzie akurat tyle, ile będzie wam potrzeba do wykonania waszych planów.
Pieniądze, energia pieniędzy stanie się wtórnym czynnikiem. Głównym staje się czystość waszych serc i pragnienie wypełnienia Woli Boga.
To jest wasza służba, którą przyszliście zrealizować w tym świecie.
Nie, umieścimy nasz Fokus Światła nad dowolną organizacją, która odpowiada naszym zasadom, i która zwróci się do nas wprost czy przez tego posłannika w celu ustanowienia naszego poparcia.
I będziemy działać przez każdego, kto przygotował swoją świątynię na nasze przyjście.
Po prostu skorzystamy z waszego zaproszenia do wejścia do waszej świątyni i waszej propozycji stania się naszymi rękami i nogami na fizycznym planie. I wejdziemy do waszych świątyń. A zajdzie to tak naturalnie, że nawet nie spostrzeżecie naszej obecności, a my pokażemy wam najlepszą drogę, którą możecie działać, i co stanie się najważniejszym, do czego powinniście przyłożyć swoje starania.
A jeśli ktoś z was powie, że nie ma żadnej możliwości utworzenia swojej organizacji czy otworzenia swojego biznesu, że nie ma współwyznawców i stronników, że jest zupełnie samotny, to wtedy pozwólcie, że wam nie uwierzę.
Żyjecie wśród ludzi, i ci ludzie potrzebują waszej pomocy. Posiadacie cztery niższe ciała i ciała te potrzebują oczyszczenia. Dlatego nie mówcie mi, że nie wiecie, co macie robić, i nie wiecie, czym macie się zająć.
Nadszedł czas aktywnych działań. Będzie okazana wam pomoc Niebios w dowolnych waszych poczynaniach, jeśli zgadzają się z Wolą Boga.
Od dzisiejszego dnia obiecuję tym z was, którzy przyjęli naszego posłannika całym swoim sercem, że będę odzywać się na każde wasze wezwanie. Będę okazywać wam całą pomoc, jaka może być wam okazana we wszystkich waszych poczynaniach.
Jedynym warunkiem stanie się czystość waszych intencji i zgodność waszych inicjatyw z Wolą Boga.
Otóż, wszystko, co trzeba zrobić, to podejść do ołtarza czy wejść do swego serca i wykonać następujące wezwanie: „W imię JAM JEST, KTÓRY JAM JEST, w imię Obecności mojego Potężnego JAM JEST, w imię mojego Świętego Chrystusowego Ja w zgodzie z możliwością, dawaną przez ukochanego El Morję poprzez Posłannika Wielkiego Białego Bractwa Tatianę Mikuszynę, proszę żeby Wola Boga była przejawiona w moim działaniu, które ja urzeczywistniam w imię Boga w tej fizycznej oktawie”.
Dalej wyjaśniacie istotę tego przedsięwzięcia czy tego działania, w którym chcecie uzyskać moją osobistą pomoc i pomoc Wywyższonych Zastępów.
Możecie napisać swoją prośbę na kartce papieru i spalić. W ten sposób, także nie mając organizacji, otrzymacie pomoc wprost okazywaną wam w waszych Wyższych ciałach, gdzie byście się nie znajdowali.
Nie ma znaczenia, czy działacie w pojedynkę, czy wspólnie z grupą współwyznawców. Po to, byście mogli także skorzystać wezwaniami posłannika w charakterze pomocy w waszej pracy, polecam wam kopię waszej prośby skierować wprost do mojego posłannika.

Sanat Kumara 7 maja 2005
Możecie tworzyć wasze wspólnoty na zewnętrznych demokratycznych zasadach, ale niech wszędzie dominującym w waszych wspólnotach i waszych zarządach będzie Chrystus.
Nastał nowy etap współpracy i Chrystusowe istoty powinny zjednoczyć się na fizycznym planie wpierw w małe organizacje i grupy, które posłużą jako zarodniki, matryce, pierwowzory przyszłej struktury społeczeństwa.
Nie możecie zmienić świadomości wszystkich rządów świata i wszystkich ludzi na Ziemi. Ale możecie zmienić swoją świadomość na tyle, aby wasza świadomość pozwoliła wam zjednoczyć się z podobnymi do was Chrystusowymi istotami we wspólnocie Ducha Świętego.
Mówię wam, to obecnie wysuwa się na pierwszy plan. Posiejcie w swoim sercu plan organizacji, składającej się nie z milionów, nie z tysięcy, ale z nielicznych istot Chrystusowych, którzy całe swoje życie poddawali się wypełnianiu Woli Boga i wypełnianiu planów Hierarchii dla fizycznej oktawy.
Każda taka Chrystusowa istota będzie miała wewnętrzny kontakt z Braterstwem. I możecie kierować się w zewnętrznej działalności tymi zasadami i naukami, które otrzymacie w procesie medytacji i wewnętrznego obcowania z nami.
Uwierzcie, że tylko wasze ego i niepełna czystość waszych czterech niższych ciał, aury i czakr nie pozwalają wam realizować naszych planów w obecnym czasie.
Możecie zmienić otaczającą was rzeczywistość w zgodzie z Boskim wzorem. Ale do tego powinniście zmienić siebie i zestroić się z Braterstwem.
Powinniście mieć wewnątrz siebie kamerton, brzmiący górnym dźwiękiem, współbrzmiący z waszym Wyższym Ja, Bogiem wewnątrz was.
I przez tę słuszną nutę macie możliwość znalezienia współpracowników na planie fizycznym i zrozumienia Boskiego planu na dany moment i rozpocząć działanie, dając otaczającemu was światu prawidłowy wzorzec do naśladowania i orientacji.
Powinniście zacząć, nie czekając na żadne komendy spoza was. Wszystkie instrukcje i wskazówki, co i jak robić otrzymacie z wewnątrz, ze swojego serca.
Tylko zacznijcie działać i uwierzcie, cały Wniebowstąpiony Zastęp gotowy będzie wam pomagać w wypełnianiu waszych planów i zamysłów. 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia