Odczuwanie Boskich cech. Miłość.

Surija 4 lipca 2006 r.
U podstaw wszystkiego w tym wszechświecie leży wielka siła Miłości. Wszystko, co istnieje w nim, istnieje dzięki sile Miłości.
Miłość to podstawa tego wszechświata. Dlatego, jeżeli wasze wibracje są maksymalnie bliskie do wibracji wszechświata, są one wyłącznie wibracjami Miłości. Im więcej przejawiacie cechy Miłości w swoim sercu, tym bardziej zbliżacie się do prawdziwej rzeczywistości i oddalacie się od waszej fizycznej iluzji. Lecz cecha Miłości posiada całkiem odmienne odcienie w waszym i w naszym świecie. To, co wielu z was przyjmuje za Miłość, w rzeczywistości nie jest żadną Miłością. Uczucie, które czasami nazywacie miłością, w swoim znaczeniu jest podobne do pociągu seksualnego lub instynktu płciowego. I to uczucie niczym nie różni się od uczucia, które odczuwają do siebie zwierzęta czy ptaki. Dlatego przede wszystkim powinniście zastanowić się, jaka jest cecha Miłości, którą odczuwacie. Prawdziwa Miłość nie jest przywiązaniem ani do konkretnej płci, ani nawet do obiektu Miłości. Jest to uczucie wewnętrzne, które nie jest związane z konkretną istotą lub przedmiotem, jest to Miłość do wszystkiego, do całego stworzenia, do całego Życia, do całego wszechświata. I wielu z was, będąc wśród przyrody, jest w stanie wywyższyć swoje wibracje do tego uczucia prawdziwej Miłości. Lecz siła i pełnia tej Miłości mogą być jeszcze bardziej nasycone. Wasze fizyczne ciała po prostu nie są w stanie odczuwać bardziej wywyższonych i subtelnych przejawów tej zadziwiającej cechy Miłości. Na początku stworzenia Bóg podzielił swoją Miłość na nieskończoną ilość części i każdy z was stanowiący cząsteczkę Boga, otrzymał swoją cząsteczkę Miłości. Teraz macie możliwość odczuwać tę Miłość i doskonalić ją. Dlatego powinniście usunąć ze swojego życia wszystko, co przeszkadza uczuciu Miłości rosnąć w was. Obserwujcie uważnie swoje życie i spróbujcie prześledzić, w jakich stanach najczęściej jesteście? Zdziwicie się, że uczucia Miłości, które jest z początku właściwe całemu stworzeniu, prawdziwego uczucia Miłości nie odczuwaliście prawie nigdy. I nawet kiedy pojawi się wasza pierwsza miłość, bardzo rzadko uczucie to nie jest zabarwione instynktem własności i pragnieniem posiadania przedmiotu waszej Miłości.

Na drodze strumienia Miłości znajdują się filtry naszych niedoskonałych uczuć i myśli, które zniekształcają to uczucie. Środki masowego przekazu, przemysł seksualny, pornografia, skierowane są głównie na to, by zatrzymać przejaw Boskiej Miłości w nas.
Oglądajmy kwiaty, przyrodę, uśmiechy dzieci. Nieustannie powinniśmy chronić prawdziwa miłość przed wszelkimi przejawami anty-miłości. Chrońmy swoich bliskich, swoje dzieci. Od tego, jakie wyobrażenie otrzyma nowe pokolenie o Miłości, zależy przyszłość naszej planety.
Wszystkie problemy tego świata związane są z brakiem Boskiej Miłości. Najważniejszym zadaniem w naszym życiu jest przywrócenie w sobie tego uczucia.

Obecność Bezwarunkowej Miłości 7 marca 2005
Ze wszystkich Boskich cech, Miłość jest największą. Dążenie ku miłości, pragnienie, by kochać i być kochanym jest typowe dla każdej żywej istoty.
Jest ona tym, co daje natychmiastową harmonię z Boską Rzeczywistością.
Doskonały Płomień Miłości wchodzi na ten świat poprzez wasze Wyższe Ja, JAM JEST Obecności. Lecz na drodze tego strumienia Miłości znajdują się filtry waszych niedoskonałych uczuć i myśli, które zakrzywiają strumień. Nieustannie przejawiacie Boską Miłość. Nie możecie nie przejawiać tej cechy, ponieważ jest ona charakterystyczna dla całej egzystencji. Powinniście po prostu oczyścić filtry waszej świadomości, wasze postrzeganie Boskiej Miłości.
Otwórzcie swoje serca dla Miłości, dla Boskiej Miłości i zmieńcie ten świat. Nie ma siły na tym świecie, która może być potężniejsza od Miłości.
Dlatego siły, które zdecydowały oddzielić się od Boga, przede wszystkim pasożytują na zwyrodniałej Boskiej Miłości. Cały przemysł seksualny, pornografia, relacje stereotypowe pomiędzy różnymi płciami, propagowane i lansowane przez środki masowego przekazu, są skierowane głównie na to, by zatrzymać przejaw Boskiej Miłości w was.
Niegroźnie wygląda obejrzenie filmu stymulującego wasze pragnienia do zadowolenia instynktu seksualnego. Niegroźnie wygląda obejrzenie nagiego kobiecego ciała reklamującego przedmioty, które wcale nie są potrzebne do waszego rozwoju duchowego. Lecz w waszej świadomości zaistnieje nienawiść do Boskiej Miłości. Dobrowolnie wzmacniacie filtry umieszczone w waszej świadomości i przeszkadzające wam przejawiać prawdziwą Miłość w swoim życiu.
Istnieje tak wielka różnica pomiędzy początkowym Boskim Przejawem Miłości oraz pojmowaniem miłości, które ustanowiło się na trwałe od czasów upadłych cywilizacji, że jest nawet trudno robić porównanie.
Każda taka negatywna wibracja sprzyja waszemu oddzieleniu się od Boskiej Miłości.
Oglądajcie kwiaty, przyrodę, uśmiechy dzieci. Nieustannie chrońcie swoją miłość przed wszelkimi przejawami anty-miłości. Chrońcie swoich bliskich, swoje dzieci. Od tego, jakie wyobrażenie otrzyma nowe pokolenie o Miłości, zależy przyszłość waszej planety.
Prawdziwa Miłość zaczyna się wraz z szanowaniem kobiety, Matki. Uczucia, które odczuwacie wobec własnej Matki mogą wpłynąć na całe wasze życie. Najbardziej szczęśliwe są te rodziny, w których utrzymała się tradycja uszanowania Matki, jako strażniczki domowego ogniska.
Niech nigdy wasza świadomość nie będzie obarczona niedobrymi myślami skierowanymi przeciwko Matce, przeciwko żeńskiej zasadzie.

Djwhal Khul 18 kwietnia 2005
Przyszedłem udzielić wam rady, jak wzmocnić Fokus Miłości w waszym sercu. Obiecajcie wykonywać to ćwiczenie każdego dnia, gdy tylko pojawi się wolna chwila. Ćwiczenie to nie wymaga żadnego wyszkolenia i żadnych dodatkowych przygotowań i warunków. Możecie wykonywać je w domu, w pracy, znajdując się między ludźmi w zaludnionych miejscach. I tak, powinniście mieć zawsze przed oczyma obraz ukochanego człowieka. Bardzo dobrze rozumiem, że wielu z was może powiedzieć, że nie odczuwają miłości do nikogo na tym świecie. Mylicie się. Jesteście zobowiązani kochać. Jesteście zobowiązani znaleźć w swojej świadomości obraz, do którego wypróbujecie miłość.
Nie mówię, że to powinien być obraz waszego ukochanego czy ukochanej. Ale uważnie poszukajcie w głębi serca. To może być wasza matka, wasz ojciec, małżonek czy małżonka, wasze dzieci. Może to być Mistrz, z którym macie więź na wewnętrznych poziomach.
Jeśli wasze serce znajduje się w traumie, że samo przypomnienie o ukochanych wyzwalają w waszych oczach łzy i żałość do siebie, mimo to szukajcie tego obrazu, na którym możecie się zaczepić i odczuć miłość. Niech to będzie także wasze domowe zwierzę lub ulubione rośliny. Kultywujcie uczucie Miłości w swoim sercu.
Najważniejszym zadaniem w waszym życiu jest bezwzględnie przywrócenie w sobie uczucia Miłości. Jeśli znajdujecie się wśród ludzi spróbujcie odczuć miłość do otaczających was ludzi. Kochacie ludzi nie za to, co oni wam zrobili czy mogą zrobić, odczujcie niczym nie uwarunkowaną Miłość. I niech wam się nie uda długo być skoncentrowanym na waszym uczuciu Miłości. Ale powinniście znaleźć chociażby 2-3 minuty w ciągu dnia, żeby wypróbować to uczucie Miłości. Kultywujcie w sobie to uczucie. A nastanie dzień, kiedy będziecie mogli doświadczyć wszechogarniającego, bezprzyczynowego uczucia Miłości do wszystkiego, co was otacza, do wszystkich ludzi, żyjących na Ziemi, do samej Ziemi i przyrody, obłoków, nieba, deszczu, słońca. Przepełni was uczucie Miłości i uczucie Jedności ze wszystkim, co was otacza.

Tylko bazując na uczuciu bezwarunkowej, bezgranicznej Miłości możemy budować prawdziwe stosunki w naszym świecie.
Jeśli ludzie naraz zaczęliby odczuwać uczucie Miłości, wtedy natychmiast wydarzyłby się cud przekształcenia. Miłość jest cechą, której naszemu światu chronicznie brakuje. Gdybyśmy mogli ciągle odczuwać to wspaniałe uczucie nasze wibracje byłyby na najwyższym dostępnym dla nas poziomie. Stajemy się wówczas gotowi do realizacji kontaktu z każdym Nauczycielem, do którego w danej chwili odczuwamy uczucie Boskiej Miłości.

Pan Majtreja 27 maja 2005
Gdyby mógł zajść cud i wszyscy ludzie naraz zaczęliby odczuwać uczucie Miłości, wtedy mogę was zapewnić, że natychmiast wydarzyłby się cud przekształcenia. Miłość jest cechą, której waszemu światu chronicznie brakuje. Lecz, w rzeczywistości, Miłość jest tą cechą, która jest z początku właściwa temu światu. To, że odczuwacie niedosyt Miłości, oznacza, że podążacie błędną Drogą.
Gdybyście mogli ciągle odczuwać to wspaniałe, wszechogarniające uczucie! Wasz umysł i wasze ciało emocjonalne znajdowałyby się ciągle w stanie wywyższonym. Wasze wibracje byłyby na najwyższym dostępnym dla was poziomie.
A czego wam więcej potrzeba, kochani?
Kiedy człowiek wypełni się wysokimi wibracjami, kiedy wypełniony jest Boskim uczuciem Miłości, odczuwa bezprzyczynowe szczęście, (posiada) życie pełne sensu, pokoju, harmonii.
Nie mam na myśli tej cechy, którą duża część ludzkości nazywa miłością i która w istocie ma się nijak do prawdziwej Miłości, czystej Miłości, Boskiej Miłości.
Mogę wam powiedzieć z całą stanowczością i pewnością, że prawdziwe uczucie Miłości jest taką rzadkością w waszym świecie, jak spotkanie z Wywyższonymi Nauczycielami.
Gdybyście mogli wznieść swoje wibracje do uczucia Boskiej Miłości choćby na krótki czas, wtedy prawie natychmiast otrzymalibyście obcowanie z Wywyższonymi Nauczycielami.
Wywyższeni Nauczyciele szybko odpowiadają na Miłość. Dlatego prosimy was o przesyłanie nam waszej Miłości. Dla nas nie ma większej przyjemności niż odczuwanie waszej Miłości.
Jeśli wibrujecie na częstotliwości Miłości będziecie odczuwać tak samo naszą Miłość.
W wielu naukach udzielonych poprzez wielu posłanników mówi się, że Miłość jest kluczem. Czy rozumiecie teraz, czemu Miłość jest kluczem?
Ponieważ uczucie to jest zdolne do natychmiastowego podwyższania waszych wibracji i zbliżania ich do wibracji panujących na eterycznych oktawach Światła. Stajecie się sposobni do realizacji kontaktu z każdym Nauczycielem, do którego w danej chwili odczuwacie uczucie Boskiej Miłości.
Sygnałem gotowości do obcowania z naszym światem będzie odczuwane przez was uczucie Miłości, prawdziwej Miłości, Boskiej Miłości. Tylko takie uczucie Miłości stwarza absolutnie nieprzenikliwą przegrodę przeciwko atakom ze strony wszelkich negatywnych sił i energii, ze strony wszelkich jednostek, które podporządkowały się działaniu tych sił.
Dlatego bardzo proste jest określenie kierunku, którym podążacie. Jeśli odczuwacie uczucie bezprzyczynowej Miłości, radości, pokoju, podążacie w dobrym kierunku. Gotowi jesteście przytulić cały świat i gotowi jesteście okazać pomoc całemu światu.
Ogarnia was bezprzyczynowa szczodrość, radość, pragnienie dawania, dajecie i dajecie wasze Światło, waszą Miłość. Gotowi jesteście obdarować waszą Miłością cały świat, nie chcąc nic w zamian.
I na odwrót, kiedy zabłądziliście i nie podążacie dokąd należy, będziecie odczuwać niedosyt Miłości i wskutek tego – podejrzliwość, strach, osądzanie. Każdy człowiek wypełniony Miłością będzie się tak różnił od was w wibracjach, że odczujecie wobec niego rozdrażnienie.

Guan In 26 grudnia 2008
Współczucie i miłosierdzie wyrażają się nie tylko w waszej trosce o bliskich. Te cechy waszego serca posiadają kosmiczną naturę i powinny rozprzestrzeniać się na wszystkie żyjące istoty. Wasza troska o wszystkie żyjące istoty powinna być dokładnie taka, jak wasza troska o waszą matkę.
Gdy światem zawładną te dwie cechy – współczucie i miłosierdzie – świat porzuci takie negatywne przejawy ludzkiej świadomości, jak wojny, terror i nienawiść. Liczne inne cechy, które obecnie właściwe są ludzkości, również odejdą w niebyt.
A główna sprawą zostanie tylko wasza troska o wszystkie żyjące stworzenia i wasza Miłość do dowolnego Boskiego przejawu.
Jak często w waszym życiu zastanawiacie się nad tym, jaki wpływ możecie wywierać na wszystko, co was otacza, jeśli tylko te dwie cechy – współczucie i miłosierdzie – zamieszkają w waszych sercach? Proszę nie mylcie tych cech ze współczuciem i troską o bliskich wam ludzi. Dlatego, że wtedy kiedy doznajecie przywiązania do swoich bliźnich i usiłujecie, jak wam się wydaje, odczuwać do nich miłosierdzie i współczucie, to będziecie cierpieć sami. Dlatego, że cechy miłosierdzia i współczucia, jeśli rzeczywiście je przejawiacie, nie zależą od tego, jaki stopień pokrewieństwa jest między wami a tymi ludźmi, ku którym kierujecie współczucie i miłosierdzie.
Możecie w ogóle nie znać tych ludzi, którzy cierpią czy potrzebują pomocy, ale wasze płynące z serca posłanie im Miłości i wsparcia jest w stanie zmienić położenie, w którym znajdują się ci ludzie a Boska sprawiedliwość obejdzie te dusze.

Ukochany Hilarion 5 lipca 2009 roku
Wszystko co was otacza w waszym życiu, odpowiada stanowi waszego serca. Warstwa ochronna niezrozumienia, nienawiści, wrogości i obojętności otacza ludzkość.
Posmakowaliście w całości owoce nieposłuszeństwa. Właśnie swawola i chęć otrzymania czegoś kosztem innych, sprowadziło ludzkość do tego stanu świadomości, w którym znajduje się ona teraz. Dlatego droga powrotna z tego stanu jest okazaniem dokładnie odwrotnych wzorców we wszystkich sferach życia.
Nienawiść należy zastąpić Miłością.
Strach trzeba zastąpić Miłością.
Obojętność, złość i wrogość należy zastąpić serdecznością.
Radość powinna przyjść w miejsce smutku.
Wszystkie nieboskie cechy zostaną zastąpione Boskimi cechami jakby machnięciem czarodziejskiej różdżki, tylko w przypadku gdy ludzkość w podstawowej swej masie zastąpi wzorce zachowania bazujące na egoizmie, dumie, oraz chęci dostawania coraz więcej przyjemności z życia, na wzorce zachowania bazujące na wzajemnej pomocy, współpracy, chęci dawania wszystkiego dla innych.
Macie rację jeśli powiecie, że mówię o pozycjach bazujących na egoizmie i altruizmie.
Wtedy, gdy ludzka świadomość odchyla się od Boskich wibracji, w tym przypadku człowiek sam siebie oddala od Boga, on przestaje czuć się bezpiecznym, przestaje odczuwać Miłości. Gdy człowiek powraca do Boskich wibracji zachodzi dokładnie coś odwrotnego. Człowiek czuje swoją jedność z całym Stworzeniem, odczuwa Miłość, radość. Jest zadowolony, spokojny i zrównoważony.
  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia