Wolność
Bogini Wolności 21 grudnia 2009r.
Każdy z was będzie inaczej rozumiał wolność. Jest jednak wyższy wzorzec wolności, który powinniście naśladować, o ile chcecie podążać Drogą, której was nauczają Wywyższeni Nauczyciele.
Powinnam z całą odpowiedzialnością powiedzieć wam, że są bardzo wielkie zniekształcenia tej cechy. Wszystko w waszym świecie jest dwojakie i wszystko podlega deformacji. Cecha wolności nie stanowi żadnego wyjątku.
Mówimy o wolności, a wielu zaczyna myśleć o wszelkim dozwoleniu, o wolności zajmowania się dowolnymi rzeczami, jakimi  chcą się zajmować w danej chwili. I o ile stan ich świadomości nie jest doskonały, to wielu pragnie swobodnie zajmować się najbardziej nieprzystojnymi rzeczami i będą bardzo niezadowoleni jeżeli zakażecie im tego robić.
Dlatego przychodzę żeby wyjaśnić wam cechę wolności. Im bliżej będzie ta cecha Boskiego przejawienia tym wyższe wzorce wolności będziecie mogli otrzymać dla swojego zrozumienia i naśladowania ich w życiu.
Najwyższym dostępnym dla was pojęciem wolności będzie wolność od kajdan materii.  
...
Wasza świadomość w pierwszej kolejności powinna zostać wyzwolona. Powinniście w swojej świadomości nauczyć się odczuwać uczucie Boskiej Wolności, jako nieprzywiązania do materialnego świata. Popatrzcie co was trzyma w waszym świecie? Przeanalizujcie wszystkie wasze przywiązana. Czy są one obecnie dla was tak ważne? Czy nie próbujecie podążać za bezwładną świadomością większości ludzkości?
Ludzkość, każda ludzka jednostka znajduje się na swoim poziomie rozwoju ewolucyjnego. Powinna znaleźć się określona liczba jednostek, które zdolne są zareagować na moje słowa i przebudzić się w swojej świadomości do Boskiej Wolności, jak wolność od kajdan materii, jak wolność od dowolnych przywiązań do materii.
Nie mówię niczego co nie byłoby studiowane w szkołach dla oświeconych. Jedna z głównych dyscyplin jaką wykładano w tych szkołach – to wolność od przywiązania do materii jako całość i w szczególności od przywiązań do dowolnej własności, przedmiotów.
Bardzo dobrze rozumiem, iż cały świat jest obecnie zbudowany na napisanych przez ludzi prawach, które w pierwszej kolejności ochraniają prawo własności.
Czy nie wydaje się wam dziwne to, że tyle urzędów, sądów, państwowe i prywatne struktury kierują swój wysiłek na to żeby uchwalić jakieś prawo własności nad czymś?
Z mojego punktu widzenia, Wywyższonych Mistrzów są to całkiem absurdalne działania. Jak można posiadać coś co już ma swojego właściciela od chwili początku jego stworzenia. Wszystko należy się Bogu i wszystko jest Boskie.


 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia