Nasza praca

Ukochany Babadżi 7 czerwca 2010.
... właściwa praca może wszystko odmienić. Nie ma postępu, dopóki pracujecie, żeby zarabiać pieniądze. Jaka to głupota: uzależniać waszą pracę od jakiegoś rezultatu na planie fizycznym. Praca sama w sobie jest najwyższym dobrem dla rozwoju ludzkiej duszy.
Zmieńcie wasz stosunek do pracy. Zastanówcie się, dlaczego praca już nie stanowi dla was wielkiej wartości.
To jest zdumiewające, że utożsamiacie rezultat waszej pracy ze zdobyczą jakichś papierków. Jaką wartość posiadają te papierki w Boskim świecie? One są przynależnością waszego świata. W Boskim świecie liczą się zupełnie inne owoce waszej pracy, a mianowicie: wasze nawyki i bezcenne doświadczenia, które są niezbędne do postępu waszej osobowości.
Po skończeniu wcieleni przyjdziecie do naszego azylu i ze zdumieniem odkryjecie, że wasze życie upłynęło bez sensu i celu. Goniliście za jakimiś papierkami, które nazywacie pieniędzmi, po to, żeby konsumować przyjemności tego życia. Lecz wszelkie przyjemności po pewnym czasie nudziły was, a wy znów zaczynaliście gonitwę za pieniędzmi, żeby kupić za nie nowe przyjemności.
Największą przyjemność, przyjemność z pracy, która jest dla was rzeczą naturalną jak oddech, straciliście. Za bardzo zatopiliście się w iluzji. Najprostsze rzeczy, które są dostępne dziecku, zrobiły się wam nie pojęte. Dziecko pracuje od rana do wieczora. Ono bez przerwy jest czymś zajęte. Ono tworzy. Wam tylko się wydaje, że dziecko się bawi. Ono pamięta Boski świat i wie, po co przyszło w to wcielenie. Lecz mija tylko kilka lat i mając do czynienia z waszym systemem wartości, dziecko zatraca zainteresowanie pracą. Dlatego że praca sama w sobie nie jest ceniona w waszym społeczeństwie. W waszym społeczeństwie jest ceniona tylko zdolność zarabiania pieniędzy.
Podczas mojego wcielenia zauważyłem przywiązanie ludzi do pieniędzy. Kochałem urządzać próby dla tych, kto starał się być blisko mnie i zamieszkać w Aszramie. Zmuszałem ich do zebrania pewnej sumy i oddania mi pieniędzy.
W ten sposób ustalałem, na ile człowiek był oddany mi i tej Nauce, którą dawałem. Faktycznie zmuszałem ich rozstać się z najgłówniejszą rzeczą, do której doznawali największe przywiązanie – do pieniędzy.
Wielu z nich myślało, że potrzebowałem pieniędzy na budowę Aszramu, myśleli, że w ten sposób pobieram pieniądze za Naukę. Głupio myśleć, że Naukę można zdobyć za pieniądze.
Wszystkie pieniądze, jak i każdą inną energię, wam dostarcza Bóg. Wyłącznie Jemu musicie dziękować za wszystko. Za pokarm, który spożywacie. Za ubrania, które nosicie na sobie. Za schronienie, które macie. Za Naukę, którą dostajecie od nas.
Zastanówcie się nad moimi słowami, gdy pojawi się wolna chwila. Gdy uwolnicie się od lataniny i pogoni za pieniędzmi i przyjemnościami.

Babadżi,  6 lipca 2010 r. 
Wiecie, że właściwa praca to twórcza, budująca praca dla Wspólnego Dobra. Teraz jednak chcę dodać jeszcze jeden element, który tworzy pracę właściwą z Boskiego punktu widzenia. Właściwa, twórcza praca dla Wspólnego Dobra ma być wykonywana w stanie najwyższej Radości i w obecności Boskiej Miłości.

Tylko gdy podczas pracy ogarnia was radosne uczucie, tylko gdy pracując myślicie pozytywnie i wymawiacie błogie/dobre słowa, dopiero wtedy praca staje się twórcza i jej rezultatem jest wzrastanie waszej duszy i tworzenie Boskiego wzorca w waszym świecie materialnym.

Jest to tym, do czego należy dążyć.

Gdy wasza dusza pracuje w Wyższych eterycznych oktawach Światła, czyni to z natchnieniem i błogosławieństwem. Możecie czynić tak samo.

Możecie dziękować Bogu za daną wam możliwość wcielenia się i oddawać z siebie to, co najlepsze, przez swoja pracę w świecie materialnym.

Przed tym, jak coś rozpocząć, możecie poprosić o pomoc i wsparcie Istoty Światła, żeby dostać ich błogosławieństwo, żeby wasza istota wypełniła się Boskim natchnieniem. Od tego momentu w waszej pracy mogą uczestniczyć również mieszkańcy bardziej subtelnych warstw bytu i w ten sposób zrealizuje się to Zjednoczenie, które jest cechą właściwą dla Złotego wieku.

Możecie błogosławić sam przedmiot waszej pracy – to, co robicie, żeby nasycić go Pozytywnością i swoja Miłością i przez to przekazać je wszystkim ludziom, którzy będą korzystali z owoców waszej pracy.

Wszystko, o czym mówię, jest całkiem osiągalne przez każdego z was, tylko byście mieli chęć i dążenie do takiego sposobu pracy. Przez to założycie podstawy nowych relacji pomiędzy wami oraz z Istotami Światła.

Każdy rodzaj pracy może być nasycony Radością. To Radość, jakiej doświadczają dzieci, kiedy pracują. Znajdźcie czas i poobserwujcie dzieci i to, co robią i jakie szczęście emanuje z nich podczas pracy.

Taka praca jest właściwa i staje się twórcza, i służy dla Wspólnego Dobra.

  

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia