Energia seksualna

Paweł z Wenecji 12 maja 2005
Bóg dal wam Święty Ogień, Płomień Świętego Ognia który czyni was podobnymi do bogów. Uwierzcie mi, płomień ten i energia ta są wam dane nie po to żeby wykorzystywać je do swojej przyjemności. Im więcej wykorzystujecie swój Święty Ogień bez zastanowienia się, tym większą karmę sobie przysparzacie. Wasze środki masowego przekazu i stereotypy zachowania w waszej społeczności w sposobie ubierania się i zachowywania, stymulują nieodpowiednie wykorzystanie waszej energii seksualnej.
Upłynie czas i będziecie w stanie zrozumieć prawdziwe przeznaczenie danego wam przez Boga daru Świętego Ognia.
Lecz na razie powinniście zrozumieć że za każdym razem gdy wykorzystujecie ten swój dar niezgodnie z Boskim przeznaczeniem, przysparzacie karmy. Wytwarzacie bowiem karmę, marnujecie Boską energię do otrzymywania próżnych, czysto zwierzęcych przyjemności. W istocie zwierzęta pod tym względem postępują znacznie mądrzej niż wy. One przynajmniej wykorzystują energię seksualną w ramach rocznych okresów godowych, w określonej porze roku.
Podczas aktu seksualnego dochodzi do wyzwalana kolosalnej ilości Boskiej Energii. Można to porównać z wybuchem supernowej gwiazdy. Wiecie że wasza energia przepływa tam gdzie skoncentrowana jest wasza uwaga. Jeśli w momencie wyzwalania Boskiej Energii myślicie o otrzymaniu zadowolenia dla siebie lub dla swojego partnera, wykorzystujecie swoją energię niezgodnie z jej przeznaczeniem. Dla wielu z was moje słowa mogą wydać się zupełnie nie pasujące do ram świadomości którą posiadacie. Zupełnie zdaje sobie sprawę z tego, że moje słowa dla wielu będą brzmieć dziwnie. Jestem jednak zobowiązany poinformować was o najbardziej podstawowych zasadach Boskiej Etyki, z którymi zaznajomione są nawet zwierzęta, lecz o których ludzkość zapomniała z jakiegoś powodu.
Wszystko w tym świecie należy do Boga. Sami jesteście cząstkami Boga. Dlatego wszystko co czynicie, wszystkie wasze czyny powinny być zgodne z Boskim prawem i znajdować się w ramach tego Prawa. Jeśli czynicie cos poza wolą Boga, w ten sposób przekraczacie Prawa tego Wszechświata i wytwarzacie karmę.
Dlatego, jakkolwiek dziwne wydają się moje wskazówki i zalecenia, proszę was na początku przynajmniej je wysłuchajcie.
Zanim przystąpicie do aktu seksualnego, proszę zadbajcie żeby wasze działania były w zgodzie z Boską Wolą. Powinniście mieć prawne małżeństwo z waszym partnerem seksualnym. Nie powinniście wchodzić w jakiekolwiek stosunki seksualne z przypadkowymi partnerami lub z ludźmi waszej płci.
Dlaczego potrzebny jest stały partner, z którym wasze stosunki są zgodne z prawem.
Sprawa w tym że podczas spełniania waszych obowiązków małżeńskich dochodzi do bezpośredniej wymiany energii pomiędzy wami a waszym partnerem. Jeśli podczas zwyczajnego obcowania z ludźmi ciągle wymieniacie się energią, to wymiana energii podczas stosunków seksualnych jest wielokrotnie zwiększona. W rzeczywistości wymieniacie wszystkie swoje energie – dobre i złe. Przyjmujecie karmę jeden od drugiego i dzielicie się swoimi zasługami ze swoimi seksualnymi partnerami. Jeśli jesteście w prawnym małżeństwie, w waszym wspólnym życiu macie możliwość odpracowywać nie tylko swoją karmę, lecz również karmę swojego partnera, jeśli ona przewyższa waszą.
Teraz wyobraźcie sobie że wchodzicie w stosunki seksualne z wieloma partnerami. Wyobraźcie sobie że wielu z nich posiada znacznie mniejszy procent wypracowanej karmy w porównaniu z wami. Ich zadłużenia karmiczne mogą być znacznie cięższe niż wasze. Możliwe iż przyszli oni na ten świat przepracować karmę po morderstwie, zdradzie lub innych ciężkich rodzajach karmy. A więc nie zastanawiając się, wchodząc w stosunki seksualne z nimi, przyjmujecie część ich karmy. Jeśli poza tym posiadacie prawne małżeństwo, przenosicie tą karmę do swojej rodziny. I po tym wszystkim zastanawiacie się dlaczego powstają wszystkie wasze problemy życiowe?
Energia seksualna posiada tę samą naturę jak energia wykorzystana do twórczości i stwarzania w waszym świecie. Gdy marnujecie swój potencjał seksualny dla przyjemności, w ten sposób pozbawiacie się energii twórczej, sami ograniczacie swój rozwój. W rzeczywistości większa część populacji jeszcze w dojrzałym wieku jest tak spustoszona poprzez nadużycie energii seksualnej, iż niezdolna jest do wyższej twórczej działalności. jest ona niezdolna do współtworzenia z Bogiem, lecz również nie może wykonywać zwykłej dla waszego świata pracy twórczej.
Każdy akt waszych stosunków małżeńskich powinniście wykonywać w imieniu Boga. Zwróćcie się z modlitwą do Boga i poświęćcie Bogu Święty Ogień, który wyzwolicie podczas waszego kontaktu seksualnego. Pamiętajcie iż wasza energia idzie tam dokąd skierowana jest wasza uwaga. Jeśli poświęcicie Bogu wyzwalanie waszego Świętego Ognia, poprzez to skierujecie całą wyzwoloną energię do wyższych sfer Światła. I energia ta potem powróci do was jako błogosławieństwo dla was i waszych dzieci.
Postarajcie się wykorzystać Energię Matki Boskiej tylko do poczęcia dzieci. Jeśli na początku jest wam trudno nałożyć sobie takie ograniczenia, postarajcie się sprowadzić liczbę swoich kontaktów seksualnych do jednego -dwu tygodniowo.
Nie zapominajcie w myślach nakierować całą wyzwoloną energię do Boga. Poproście Boga żeby energia ta została skierowana jako błogosławieństwo dla was, waszych dzieci i całej waszej rodziny.

Serapis Bey, 15 grudnia 2009r.
Uświadomiony jestem o tym, iż moralność ludzkości w ostatnich stu-dwustu latach bardzo nisko upadła. Odnosi się to również do stosunku wobec energii seksualnej.
Powinienem dziś udzielić Nauki, która spowoduje iż wielu z was inaczej spojrzy na swoje dążenia seksualne. Celem mojego pouczenia będzie ochronić te dusze, które są zdolne mnie usłyszeć, od jeszcze niższego upadku i nadużycia energii seksualnej.
Co nowego mógłbym powiedzieć i jakie wskazówki mógłbym wam dać, czego jeszcze nie wiadomo ludzkości od setek i tysięcy lat? Wasza kultura przemilcza zbyt wiele rzeczy, które są tak naturalne i przekazywane z pokolenia na pokolenie w ciągu wielu tysięcy lat. Jest to Nauka o prawidłowym wykorzystywaniu energii seksualnej. Właśnie to, jak odnosicie się wobec waszej ukrytej siły, wobec swojego potencjału seksualnego, określa waszą dalszą drogę ewolucyjna.
Wtedy gdy jesteście przygotowani rozumnie wykorzystywać waszą energię seksualną, pokonujecie swoją zwierzęcą część i zbliżacie się do Boskiego człowieka. Przedmiot mojego wykładu zszokuje wielu z was, ponieważ wasz sposób działania w przeszłości nie był bez zarzutów. Za każdym razem gdy bezsensownie i bezpodstawnie marnujecie swój Boski potencjał, wytwarzacie karmę. Wasza móc twórcza, wasze twórcze możliwości jak i wasze zdrowie są bezpośrednio związane z waszą zdolnością kierowania swoją energią seksualną.
Społeczeństwo nie udziela szczegółowych wyjaśnień na ten temat, ani w szkolnym wychowaniu, ani przy wychowywaniu przyszłych rodziców. Jednak ten istotny przedmiot powinien zająć miejsce w waszym umyśle i wtedy gdy zastanowicie się nad tym tematem, prawdopodobnie będziecie w stanie potrafić w sposób prawidłowy rozporządzać waszą energią seksualną.
Jak już wspomniałem energia seksualna jest bezpośrednio związana z waszą mocą twórczą, ze zdolnością tworzenia w każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Energia seksualna jest wykorzystywana również jako paliwo podczas waszego Wywyższania. Stąd i wniosek, że wymagany jest uważny, szczególny stosunek wobec tego rodzaju energii. Możliwe że mi zaoponujecie, że Bóg udziela tej energii i dlatego źródło tej energii jest nieograniczone.
To rzeczywiście tak jest, lecz pod warunkiem, że opanowaliście prawidłowy stosunek wobec tego rodzaju energii. Jak myślicie, czemu wiele cudów jak materializacja, teleportacja i inne są niemożliwe w waszych czasach? Jedna z przyczyn polega na tym, iż strumień Boskiej energii w waszych ciałach jest maksymalnie ograniczony. Nie macie dostępu do Boskiej energii nawet w tym stopniu, w którym było to możliwe zaledwie kilka tysiący lat temu. I ponieważ ludzkość coraz bardziej popada w ignorancję, strumień Boskiej energii coraz bardziej staje się ograniczony.
Wydaje się wam, że nieumiejętność obsługiwania telewizora, komputera lub telefonu komórkowego to ignorancja. Przeciwnie, ignorancja polega na tym, że nie naśladujecie Boskich Praw istniejących w tym wszechświecie. Jeden z punktów tego Prawa brzmi, iż potrzebne jest dbałe wykorzystanie energii seksualnej.
Każdy człowiek posiada pewien potencjał. Potencjał ten może zostać wyczerpany przedwcześnie. W tym przypadku nie będziecie w stanie nie tylko wykonać swego Boskiego planu i Boskiego przeznaczenia, lecz staniecie się pustym człowiekiem, człowiekiem w którym Bóg jest nieobecny. Wasze oczy zgasną i staniecie się żywym trupem jeszcze podczas waszego ziemskiego życia.
Kultura seksualna powinna zostać częścią ogólnej kultury społecznej. To co obecnie obserwujemy stanowi etap upadku moralnego społeczności, jaki istniał za czasów Sodomy i Gomory. Możliwe że słyszeliście co się stało z tymi miastami.
Wszyscy ludzie znajdują się na różnych poziomach rozwoju ewolucyjnego. Bardzo niewielki procent ludzi jest zdolnych od urodzenia poprawnie obchodzić się z energią Boską. Są to dziewice Sanat Kumary. Ci ludzie są w istocie bardzo wielkimi inkarnacjami lub częściowo wcielonymi. Inni ludzie są w stanie kontrolować swoją energię seksualną i utrzymywać ją w określonych granicach. Żeby to robić, powinni oni zostać uświadomieni do czego prowadzi niepotrzebne wykorzystywanie energii seksualnej. Wszystkie stereotypy zachowań waszej społeczności i kultury masowej nie umożliwiają stworzenia poprawnych wzorców w tej dziedzinie. Dlatego potrzebne jest wewnętrznie świadome przeciwstawienie się pokusom. I w żadnym przypadku nie należy wykorzystywać tej drogocennej energii do otrzymania przyjemności. Idealnie byłoby wykorzystywać tą energię tylko do poczęcia dzieci.
Mówiłem o dwóch kategoriach ludzi, którzy są zdolni całkowicie lub częściowo kontrolować swoją energię seksualną. Pozostali ludzie, niestety, w tej kwestii upadli niżej nawet niż zwierzęta, bowiem to co jest dopuszczane w środkach masowego przekazu informacji, w Internecie, nie da się nazwać w żaden inny sposób poza pełnym upadkiem moralności.
Najbardziej jasna energia, która czyni was podobnymi do Boga, jest w umysłach ludzkości związana z rozpustą i z czymś nieczystym.
W waszych umysłach należy zaprowadzić porządek. Powinniście w tej kwestii oddzielić to co Boskie od tego co szatańskie. Powinniście oddzielić ziarna od plew, przede wszystkim w tej kwestii, ponieważ największe skrzywienie Boskiej energii na świecie jest związane właśnie z wszelkimi możliwymi seksualnymi skrzywieniami.
Cieszę się, że udało mi się udzielić wykładu na ten ważny temat. Będę jeszcze bardziej radosny jeśli wśród ludzi, którzy przeczytają ten mój wykład znajdzie się wystarczająca liczba jednostek przejawiajacych stanowczość i upór oraz znajdą w siebie siły, aby podporządkować swoje pożądanie i wywyższyć swoją energię Kundalini jako znak waszej wierności dla Woli Boga.

Kuthumi 17 czerwca 2011 r.
Dziś porozmawiamy o tym, co jest każdemu bliskie i zrozumiałe. A więc porozmawiamy o waszej przyszłości, o waszych dzieciach. O tym pokoleniu, które zastąpi was.
Minie niedużo czasu, według ludzkich miar, a nowe pokolenie ludzi zastąpi to pokolenie, które żyje teraz. Każde następne pokolenie powinno być lepsze niż poprzednie. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Dlaczego? Zapewne wielu z was stawiało sobie takie pytanie: dlaczego wasze dzieci nie są do was podobne? Dlaczego mówią niegrzecznie, nie są posłuszne i wybierają w życiu zupełnie inne zasady niż w tym samym wieku wybieraliście wy? W czym tkwi przyczyna?
Podejdę do tej sprawy z innej strony, możliwe, że was zaskoczę. Poproszę o przypomnienie sobie czasu, który poprzedzał moment narodzin waszego dziecka. Nie ma potrzeby dzielenia się waszymi wspomnieniami z kimkolwiek. Po prostu przypomnijcie sobie, jak się stało, że urodziło się wasze dziecko.
Możliwe, że przypomnicie sobie, jak przypadkowo odkryliście, że będziecie mieli dziecko.
Możliwe, że ten fakt wywołał u was zmartwienie i niezadowolenie.
Możliwe, że nawet nie planowaliście dziecka, a ono jednak się zjawiło.
O czym myśleliście pochłonięci miłosnymi uciechami, wy i wasz partner? Przypuszczam, że większość z was nie myślała o stworzeniu nowego człowieka, który przyjdzie na ten świat i stanie się jego twórcą.
Gdzie jest skierowana wasza uwaga – tam płynie wasza energia. Myśleliście o własnych przyjemnościach oraz partnera w seksie? Więc drogocenna Boska energia była przeznaczona na uzyskanie przyjemności.
Lecz Boska Wola zażartowała z was i stało się dziecko. Co w takim razie dostało wasze dziecko? Jaką cześć Boskiej energii?
Sami rozporządziliście się Boską energią i skierowaliście ją na własne przyjemności. Co z tej drogocennej energii pozostało nowej istocie, która dążyła znaleźć się w waszym świcie?
„Sfinansowaliście” wasze dziecko Boską energią według zasady szczątkowej. To znaczy, że cała moc Boskiej energii, która miała towarzyszyć waszemu dziecku w ciągu życia, osiadła na przedmiotach dookoła was, podczas waszego dążenia do przyjemności.
Myślę, że przypomnieliście sobie ten moment.
Niektórzy z was mogą powiedzieć, że czekali na dziecko i modlili się o jego urodzenie. I rzeczywiście dziecko było oczekiwane i lubiane przez was. Jednak przypomnijcie sobie lata waszej młodości poprzedzające przyjście waszego dziecka. Dążyliście do seksualnych rozkoszy, eksperymentowaliście ze swoją seksualną energią. Robiliście wiele rzeczy, o których nawet wstydzicie się wspominać. I za każdym razem, gdy doznawaliście przyjemności, trwoniliście wasz seksualny potencjał, który był niezbędny do poczęcia waszego dziecka, żeby dziecko było zdrowe nie tylko fizycznie, lecz psychicznie. A gdy spoważnieliście i z niecierpliwością czekaliście na poczęcie tak upragnionego pierworodnego dziecka, jak myślicie, czy dużo mu pozostało Boskiej energii? Czy rozumiecie, że daliście waszemu dziecku Boskiej energii według zasady szczątkowej (tzn. co pozostało)?
A jeśli wasze rozrywki były niepohamowane i nieprzyzwoite, jak myślicie, jaką duszę przyciągniecie jako swoje dziecko? Wszystko przyciąga się według wibracji. Przecież dusza, którą przyciągniecie jako swoje pierworodne dziecko, przyciągnie się, jak już obciążyliście się wystarczająco karmą „zapracowaną” na drodze zaspokojenia waszych pragnień.
Czy po rozważaniach doszliście do wniosku, że sami jesteście winni tych wszystkich problemów następnej generacji ludzi planety Ziemia?
Nie możecie powiedzieć, że nie przyczyniliście się do tego, że każde nowe pokolenie jest coraz mniej żywotne niż poprzednie.
Więc, żeby zmienić sytuację na planecie, przychodzimy i udzielamy naszej Nauki. Powinniście wyraźnie uświadomić sobie zależność pomiędzy wszystkimi waszymi działaniami, a skutkami, do których wasze działania prowadzą.
Tylko wtedy, gdy nauczycie się kontrolować swoje pragnienia, myśli i uczucia, dopiero wtedy będziecie mogli stopniowo pokonywać karmę starych niewłaściwych wyborów i postępków.
Jednak muszę was ostrzec przed jeszcze jednym błędem. Wielu z was jest skłonnych do obwiniania się za niegodne postępowania, które były popełnione w młodości. To poczucie winy rodzi czasem cały zespół problemów psychicznych. I zamiast, żeby udzielać więcej uwagi waszemu dziecku i rodzinie, aby skorygować stare błędy, popadacie w depresję, a nawet zaczynacie doznawać lęku przed karą Bożą.
Umiłowani, Bóg nie chce was karać. On pragnie, żebyście uświadomili sobie błędy i nie powtarzali ich w przyszłości. Nie ma grzesznika bez przyszłości. Czasem człowiek, który uświadomił sobie swoje błędy i pokajał się, znacznie więcej może zdziałać dla ludzkości niż człowiek, który przez strach przed karą Bożą nie podejmuje żadnych niegodziwych działań.
Skierujcie energię w pozytywną stronę! Nie przeżywajcie na nowo obrazów starych grzechów i dawnych błędów. Przez to tylko zwiększacie negatywny stan, kierując energię do starego koryta. Rzeka Boskiej energii płynąca przez was ma znaleźć sobie nowe koryto i zmieść skutki wszystkich dawnych niesłusznych stanów świadomości.
Stała koncentracja na tym, co pozytywne, chęć pomocy otaczającym was istotom, a w pierwszej kolejności waszym dzieciom, mogą przeobrazić energię dawnych błędów i stworzyć nową szansę dla przyszłości waszych dzieci.
Całkowite zrozumienie byłych błędów i gorąca chęć do ich nie powtarzania – tego wystarczy, żeby zmienić karmiczne skutki i stworzyć światłą przyszłość dla waszych dzieci.
Pamiętajcie, że przywiązaliście siebie do waszych dzieci karmą. W przyszłych wcieleniach z dużym prawdopodobieństwem możecie stać się dziećmi tych indywiduów, które teraz są waszymi dziećmi. A żeby wasza karma stała się w przyszłości lżejsza, powinniście zatroszczyć się o dusze waszych dzieci teraz.
Wszystko w świecie jest powiązane i należy bardzo ostrożnie i świadomie odnosić się do wszystkiego, co czynicie.
Celem mojej dzisiejszej rozmowy było udzielenie wam wiedzy o tym, że do kwestii planowania/poczęcia dziecka należy odnosić się bardzo wnikliwie. Faktycznie stwarzacie własną przyszłość oraz przyszłość całej planety w momencie poczęcia swego dziecka. Pomyślcie o tym następnym razem, gdy będziecie zaspakajali swoje seksualne pragnienie.

Kuthumi 12 sierpnia 2011 r.
Jesteście już świadomi wagi cnotliwości obu partnerów przed dokonaniem obrzędu małżeństwa, bez względu na religię, do której należą. Istnieją tu dwa ważne momenty. Pierwsza rzecz to cnotliwość przed poczęciem pierwszego dziecka, aby przekazać mu cały potencjał energetyczny przeznaczony na to poczęcie, przystąpienie do aktu płciowego właśnie z pragnienia stworzenia nowego człowieka i z prośbą do Boga o to. Druga rzecz to wykonywanie rytuału małżeństwa, podczas którego połączą się aury mężczyzny i kobiety w jedną nową dodatkową wspólną aurę, w jedną całość, dzięki temu potem w życiu energia seksualna jest magazynowana i akumulowana i przychodzi z pomocą wszystkim członkom rodziny i rodu!
Bez rytuału małżeństwa, podczas którego mąż i żona obiecują sobie nawzajem być ze sobą przed obliczem Boga, Boska energia stworzenia jest rozpraszana w iluzji. To samo dzieje się przy zdradzie któregoś z partnerów, gdy wspólna aura małżeńskiej pary jest rozrywana.
Dlatego przychodzimy i udzielamy naszej Nauki i prosimy was o pomoc, aby dotarła ona do młodzieży i została wyjaśniona jej, żeby w przyszłości dać szansę na przyjście we wcielenie większej ilości jasnych dusz. W ten sposób można stworzyć warunki dla nadejścia Złotego Wieku. Należy, aby cała Nauka została wyjaśniona zarówno młodym ludziom, jak i ich rodzicom. Ponieważ jeśli taka jasna dusza postanowi zaryzykować i zejść we wcielenie, jest bardzo ważne zarówno dla rodziców dziecka, jak i ich dziadków, mieć świadomość i zapewnić normalne warunki rozwoju nowego człowieka, aby mógł zrealizować swój plan życiowy, gwoli którego przyszedł w to wcielenie. Rozumiecie przecież, że promieniste dziecię o wysokich wibracjach nie mogłoby ich zachować, jeśliby było karmione mięsem i surogatami żywnościowymi i trzymane przed telewizorem oraz wśród mechanicznych wibracji, hałasu i zanieczyszczeń dużych miast.
Na koniec chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Jeśli już macie tyle dzieci, ile chcieliście, nie zwalnia to was w przyszłości z odpowiedzialności uważnego używania Boskiej energii stworzenia! Każdego razu, gdy postanowicie mieć kontakt seksualny ze swoim współmałżonkiem, należy przygotować się do tego. Wznieście swoją świadomość do wyższych oktaw Światła i nakierujcie waszą wspólną, wplecioną w jedną, energię ku Bogu na rzecz Wspólnego Dobra, aby później ta energia powróciła zwielokrotniona jako pomoc wam i waszym dorastającym dzieciom, ale także jako pomoc waszym wnukom! Ponieważ poprzez wasze działania tworzycie przyszłość nie tylko dla swoich dzieci, ale również i przyszłość swoich wnuków oraz swoją własną przyszłość w waszych następnych wcieleniach. 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia