Energia pieniędzy

Sanat Kumara 9 lipca 2006 r.
Kwestia oddziaływania z pieniędzmi jest bardzo złożona. Rzeczywiście pieniądze nie przychodzą do was wtedy, gdy czynicie jakąś pracę dla Bractwa.
Lecz wykonując określoną pracę dla Bractwa, otrzymujecie możliwość zapełnienia energią pieniędzy energetycznych strat, które ponieśliście podczas wykonywania pracy dla Bractwa.
Wszystko na tym świecie jest oparte na wymianie energii. Każde blokowanie energii prowadzi do niedosytu energii pieniężnej. Gdy posiadacie pieniądze powinniście obmyślić, jak je wydawać. Wszelkie oszczędzanie energii pieniężnej jest niepożyteczne, świadczy ono o karmie nieprawidłowego stosunku do pieniędzy. Zastanówcie się, jak wykorzystywać pieniądze, którymi dysponujecie. Jeśli wydacie te pieniądze na jakąś (pustą) przyjemność, to następnym razem nie dostaniecie uzupełnienia energii pieniężnej.
I na odwrót, jeśli spożytkujecie wasze oszczędności na dobre działania, strumień energii pieniężnej się zwiększy, niezależnie od poczynionych przez was wysiłków zarabiania pieniędzy. Trafi się wam spadek lub ktoś da wam pieniądze z jakiegoś powodu.
Prawidłowo dysponujcie energią pieniędzy. Im więcej dajecie bezinteresownie, tym więcej będziecie dostawać.
Lecz zawsze powinniście pamiętać, że jesteście odpowiedzialni za to, komu i ile pieniędzy dajecie. Ponieważ, jeśli pieniądze, które dajecie, nie będą wykorzystane do szlachetnych celów, karma nieprawidłowego wykorzystywania energii pieniężnej spadnie na was.
I na odwrót, jeśli ofiarujecie swoje pieniądze na dobre dzieła, dobra karma (wynikająca) z prawidłowego wykorzystywania waszych pieniędzy da wam możliwość rozporządzania nią zgodnie z waszą wolą.
Na tym bazuje zasada dziesięciny, którą kościół pobiera. W istocie jest to bardzo dokładna i słuszna zasada, lecz tylko wtedy, gdy kościół lub jakaś inna organizacja religijna wykorzystuje wasz datek do celów dobroczynnych, a nie do powiększania stanu własnego.
We wszystkim jest zawarta zasada rozumnego i prawidłowego wykorzystania Boskiej Energii i energia pieniężna niczym nie różni się od każdej innej energii.
Jeden rodzaj energii skutecznie się przekształca w innego rodzaju energię. Wasz datek jeśli jest prawidłowo wydawany, da wam możliwości na planie fizycznym. Możliwości te mogą ujawnić się jako obfitość finansowa, jako radosna przyszłość waszych dzieci, jako wasze własne zdrowie lub zdrowie waszych bliskich.

Ukochany Babadżi 7 czerwca 2010.
Do tego czasu, dopóki wasze społeczeństwo pozostaje w niedoskonałości i w nim funkcjonują pieniądze, powinniście mieć słuszne podejście do pieniędzy. Wasza chęć składać ofiary na dobre sprawy, wychodzące z głębi waszego serca, ma głębokie korzenie i jest uzasadniona. Ponieważ wasze pieniądze, służąc wspólnej sprawie, są w stanie odpracować waszą karmę. W ten sposób oczyszczacie się z karmy.
Jednak efekt powstanie tylko w przypadku, gdy wasza ofiara jest szczera i wam nie szkoda rozstać się z waszymi pieniędzmi. Dopóki w społeczeństwie zachowuje się obieg pieniędzy, wam należy uważnie śledzić za tym, jak je traktujecie i wydajecie.
Jak wszystko w waszym iluzorycznym świecie, pieniądze też posiadają dwoistość. Możecie je wydawać na powielenie iluzji, a możecie zużywać do zwijania iluzji. W pierwszym przypadku tworzycie karmę, w drugim – odpracowujecie ją.

Gautama Budda, 10 czerwca 2010r.
Pieniądze są ekwiwalentem Boskiej energii w waszym świecie. Ludzie, którzy dostają do swojej dyspozycji pieniężną energię, przechodzą wielki test o rozsądnym wykorzystaniu tej energii. Jeśli zastanowilibyście się przynajmniej na chwilę, jaką karmę wytwarzacie wydając bez sensu pieniężną energię oraz że karma ta oczywiście do was powróci jeżeli nie w tym to w następnym wcieleniu w postaci nędzy, biedy i nieszczęścia, to zapewnie uważniej rozporządzalibyście Boską energią ogólnie i pieniężną energią w szczególności.
Jeśli nie macie skłonności wierzyć w reinkarnację i nie obchodzą was za bardzo kolejne wcielenia, to pomyślcie o waszych dzieciach i wnukach, które biorą na siebie część waszej karmy z niepowstrzymanego marnotrawstwa i cierpią jeszcze w tym życiu obciążeni różnymi wadami i przywiązaniami.
Jeśli dostaliście do swojej dyspozycji środki pieniężne nie oznacza to, że powinniście je wydawać na przyjemności i rozrywki. Bóg daje wam możliwość poprawnie rozporządzić waszymi pieniądzmi. Tylko w takim przypadku zrównoważycie karmę i wyzwolicie się od karmy wytworzonej w poprzednich wcieleniach. Mianowicie: powinniście wykorzystać pieniężną energię dla Dobra Ogółu. Ponieważ pokusę pieniędzy można pokonać tylko wykorzystując je rozsądnie. W tym przypadku jest odrabiana stara karma i nie jest wytwarzana nowa.

Padmasambhava 8 stycznia 2010 roku
...sporo ludzi uważa za osiągnięcie oszukanie innych. Zacierają ręce i są szczęśliwi, że oszukali bliźnich i położyli do swej kieszeni kilka dodatkowych banknotów.
Wam się wydaje, że wykazaliście zręczność i wynalazczość. Jednak ściśle mówiąc dopuściliście się oszustwa i sknerstwa.
Jeślibyście mogli prześledzić, do jakiego skutku doprowadzi wasz czyn, bezzwłocznie, jak na pożar, pobieglibyście na poszukiwanie tego człowieka, którego oszukaliście i próbowalibyście włożyć do jego kieszeni wszystkie pieniądze, które macie.
Pieniądze są odzwierciedleniem Boskiej energii na planie fizycznym. Wasz stosunek do pieniędzy jest objawem waszego stosunku do Boskich energii.
Bardzo rozpowszechnionym chwytem Nauczycieli duchowych, prawdziwych Nauczycieli duchowych, a nie tych, którzy tak siebie mianują, było dawanie uczniowi pieniędzy, aby zobaczyć, jak do nich się odnosi.
Jak człowiek ma się do pieniędzy, tak człowieka ma się do Boskich energii. Jeśli uczeń przywłaszczał sobie pieniądze lub ich część, albo nieracjonalnie je wydawał, natychmiast był wypędzany z grona uczniów. Nauczyciel niesie karmiczny ciężar swoich uczniów. Dlatego wszyscy uczniowie skrupulatnie są poddawani testom do ujawnienia różnych ujemnych cech.
Nigdy indywiduum nie mógł stać się uczniem, dopóki posiadał karmiczne długi.
Przetłumaczę na wasz język. To mogły być pożyczki pieniężne, kredyty, zobowiązania przed małżonką lub małżonkiem, dług wobec dzieci: wychowanie i ich kształcenie, doprowadzenie ich do samodzielności, inne obowiązki wobec społeczeństwa i bliźnich.
Wszystkie wasze zadłużenia wobec społeczeństwa i osób prywatnych powinny być rozliczone, jeśli na serio zamierzacie postępować na drodze duchowej.
Mądrzy ludzie dążą do tego, żeby nie narobić długów w codzienności. Na odwrót, dążą tak zrobić, żeby inni byli im dłużni. Ponieważ bardzo dobrze pojmują Prawo karmy, być może, że na poziomie podświadomości. Wasz dłużnik powinien tak czy inaczej zwrócić wam swój karmiczny dług. Jeśli nie w tym życiu, to w jednym z następnych. Prawo karmy działa nieskazitelnie.
Na pewno czasem zadziwiają was niektórzy ludzie, jakby nie dokładający wysiłku, lecz pieniądze same ich odnajdują. Sekret jest prosty: w przeszłych wcieleniach mieli słuszny stosunek do energii pieniędzy. Niektórzy ludzie mimo znacznych wysiłków nie mogą się dorobić. Po prostu kiedyś nie oddawali długów lub przyswajali cudze pieniądze.
Jest jeszcze jeden aspekt wydatkowania pieniędzy. To było znane od wieków. Gdy oddajecie pieniądze na dobre sprawy, do was powróci dziesięciokrotnie więcej.
Bardzo szkoda, że nie macie dostępu do kronik akaszy, aby zobaczyć, jak działa to prawo. Ponieważ nie zawsze powrót pieniędzy odbywa się w tym samym wcieleniu.
Muszę wskazać na bezinteresowność podczas ofiarowania pieniędzy. Dobroczynne ofiary są niczym modlitwa. Im bardziej jesteście bezinteresowni w ofiarowaniu energii, tym więcej darów dostaniecie w przyszłości.
Zapamiętajcie: to nie wy zarabiacie pieniądze, to Bóg wam daje. Więc niedorzecznie zajmować się zarabianiem pieniędzy. Tak samo nie ma sensu uganiać się za rzeczami waszego świata.
Próbujecie zastąpić brak Boga w waszej duszy konsumpcją i przyjemnościami.
Gdy wasze serce staje się siedliskiem Boga, niczego więcej nie potrzebujecie. Doznajecie całkowitego zadowolenia, a Bóg zatroszczy się o was.

 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia