Tworzenie boskich podstaw dla państw i narodów

Wolność i demokracja powinny być podstawą wszystkich państw. Zmiany warunków egzystencji wewnątrz poszczególnych krajów wyznaczane są tylko poziomem naszej świadomości. Powinniśmy stale kultywować w swojej świadomości pozytywne obrazy o przyszłości naszego kraju.

Lanelo 20 czerwca 2005
Rozwinięta w Boskim sensie społeczność to taka, jaką jest Wspólnota Ducha Świętego – bazująca na wspólnej pracy i wspólnych wysiłkach, gdzie każdy daje wkład we wspólne dobro i każdy może liczyć na pomoc i wparcie w trudnej chwili.
Zasady budowania Wspólnoty są znane od dawna. Trzeba tylko włożyć osobisty wysiłek i dążenie do utworzenia takich Wspólnot Ducha.
Powstanie Nowej Wspólnoty w waszej świadomości, w waszych umysłach i sercach tak, jak kiedyś jest zadaniem pierwszoplanowym. Na próżno łudzicie się, że przyjdą dobrzy wujkowie i zatroszczą się o was i o waszą przyszłość.
Niestety, władza praktycznie w każdym z krajów, zarówno finansowa jak i polityczna jest skupiona w rękach ludzi, którzy nie mają Boga w swoim sercu. Każdy człowiek, który jest zorientowany na Boga, jest zorientowany na służenie bliskim. Dlatego, każdy, kto dąży do wykorzystania różnych środków do własnego wzbogacania się i do zwiększania własnego wpływu, nie działa w imieniu Boga i nie ma nic wspólnego z Bogiem.
Żeby zmienić coś na świecie i w każdej nacji i narodzie, konieczne jest przeciwstawienie się drapieżnemu stosunkowi do bliźniego, do świata i jego zasobów, potrzebny jest Boski stosunek.

Pan Sziwa 21 czerwca 2011
Myślicie, że problemy waszego społeczeństwa są związane z terroryzmem, przestępczością, narkotykami, korupcją i czymś jeszcze, co jest właściwe waszemu społeczeństwu i co wywołuje dyskusje i spory.
Umiłowani, nie. Istnieje tylko jeden problem, który stoi przed wami i potrzebuje pilnego rozstrzygnięcia. To jest problem waszego oderwania od Wyższego świata i niechęci pokonania tego, co przeszkadza ludzkiemu społeczeństwu powrócić na drogę ewolucyjnego rozwoju przeznaczoną przez Stwórcę tego Wszechświata.
Wam się wydaje, że mówię o abstrakcyjnych rzeczach. Dlatego, że nie możecie uwierzyć w to, czego nie możecie poczuć i zobaczyć na własne oczy. Jednak mówię wam, że sytuację, w której obecnie znajduje się społeczeństwo, może uratować tylko Wiara w to, co jest niewidzialne. Jedyne, co może uratować ludzkość teraz, to wasza pewność, że Wyższa rzeczywistość istnieje, i wasze dążenie do tej rzeczywistości. Gdy będziecie wierzyli i dążyli, wszystkie problemy stojące przed społeczeństwem będziecie mogli rozstrzygać z pozycji Wyższej rzeczywistości. I gdy takie podejście będzie stosowane we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności, wtedy w społeczeństwie rozpoczną się pozytywne zmiany.
A zacząć należy od siebie. Od waszych wzajemnych relacji z Bogiem, który znajduje się wewnątrz was. Wtedy, gdy nawiązujecie osobiste więzi z wewnętrznym Bogiem, wasze życie zaczyna się zmieniać. To będzie wasz wybór, którego macie dokonać niezwłocznie. Was nie można zmusić do dokonania tego wyboru siłą. Można tylko ostrzegać przed tym, że istniejące Prawo wcześniej czy później przez zmiany okoliczności waszego świata zmusi was powrócić do rzeczywistego świata.
To jest bardzo prosta prawda. Jest to prawda na tyle prosta, że żadna polityczna siła czy organizacja istniejąca w waszym świecie nie traktuje tej prawdy poważnie. Właśnie to, co może zmienić sytuację na planecie w bardzo krótkim czasie, ludzie nie traktują poważnie. Mało tego, czasami ta nieskomplikowana prawda wywołuje strach i agresję. Zawiniła tu smutna okoliczność, że ludzkość jest pogrążona w ignorancji bez względu na współczesne wynalazki waszej mechanicznej cywilizacji.
Mówię wam, że dla dalszego istnienia na planecie mechanicznej cywilizacji nie ma możliwości. Zasoby planety i stan jej subtelnych ciał nie mogą wytrzymać dłużej waszych eksperymentów. A pozbawiona dla istnienia fizycznej platformy ludzkość cofnie swoją ewolucję na wiele milionów lat.
To jest główna przyczyna, dlaczego Istoty Światła przychodzą do was i udzielają swoich wskazówek. Robimy to ze Współczucia do was i waszych dusz.

Pierwszoplanowym naszym zadaniem jest stworzenie Wspólnoty Świętego Ducha wszędzie, w każdym mieście i w każdej wsi. Razem z nadejściem Wspólnoty nastąpi koniec manipulacji, kontroli finansowej i złego zarządzania.

Mikołaj Roerich 9 maja 2005
Nawet najdoskonalsza forma zarządzania nie może się utrzymać jeśli nie spotka zainteresowania w świadomości i sercach ludzi.
Dlatego waszym pierwszoplanowym zadaniem jest stworzenie Wspólnoty Świętego Ducha wszędzie, w każdym mieście i w każdej wsi.
Zbierajcie się. Czytajcie książki “Wspólnota”. Czytajcie książki “Agni Yoga”. Zostały wam one udostępnione.
Zastanawiajcie się nad zasadami które powinny stać u podstaw Wspólnoty.
Przekazujcie ten światowy obraz poprzez Internet, poprzez wychowanie dzieci.
Powinniście nasycić cały kraj ideami nowego zarządzania, ideami Wspólnego Pożytku i Dobra.
W idei Wspólnoty nie ma nic nowego. Dlatego niewiele trzeba. Powinniście po prostu zebrać się i zorganizować Wspólnotę dokładnie tam gdzie jesteście obecnie. Zacznijcie tą pracę, kochani.
Zastanówcie się, czemu idea wspólnoty zawsze powodowała taki opór na całym świecie? Dlaczego nie może zapuścić korzeni w ani jednym państwie na świecie? Ponieważ jest to nowy sposób zarządzania, który powinien nadejść i zastąpić obecnie istniejący. Ci którzy obecnie trzymają władzę bardzo dobrze rozumieją iż razem z nadejściem Wspólnoty nastąpi koniec ich manipulacji, kontroli finansowej, ich zarządzania. Bowiem oni mogą zarządzać tylko bazując swoją Władzą na niższych, zwierzęcych instynktach ludzi. Nie mogą oni niczego przeciwstawić Boskiemu człowiekowi, który jest wspierany przez wszystkie Niebiosa.
Zastanówcie się nad tym, jak udzielić wiedzy nowemu pokoleniu, zastanówcie się nad zbudowaniem Wspólnot Świętego Ducha. I najważniejsze wasze zadanie na przyszłość to zjednoczenie. Zjednoczenie wszystkich świateł, nie na zasadzie walki przeciwko złu lecz na zasadzie miłości, pomocy, miłosierdzia, i współcierpienia.
Nawet gdy jesteście sami i nie ma nikogo wokół was z kim się zjednoczyć we Wspólnotę, jeśli budujecie swoje życie i wszystkie swoje relacje z otaczającymi was ludźmi na zasadzie Wspólnego Pożytku, Dobra i Miłości, wiedzcie iż jesteście już we Wspólnocie Świętego Ducha. Wszyscy Niebiańscy Synowie przychodzą tam gdzie jesteście, po to żeby strzec waszej drogi.

El Moria 9 czerwca 2005
To co potrzebne to –kombinacja prawdziwej wspólnoty, zbudowanej na prawdziwej Wierze, socjalny ustrój społeczności, który dba i pomaga wszystkim swoim członkom, zwracając szczególną uwagę na dzieci i chorych. Możliwość swobodnego rozwoju każdego członu społeczności, otrzymywanie najlepszego niepłatnego wykształcenia, najlepszej pomocy medycznej. Wszystko to co istniało przy fałszywej wspólnocie, lecz postawione na torach prawdziwej Wiary, pokaże obraz przyszłego ustroju społeczności Nowej Epoki, którą nosimy w swoich sercach. Socjalna i majątkowa nierówność będzie pokonana razem ze zmianą systemu kształcenia, który zapozna przyszłe pokolenia z Boskim prawem działającym w tym Wszechświecie. Jak również podstawowym prawie, Prawie karmy lub przyczyny i skutku i Prawo reinkarnacji lub rozwoju dusz.
Wszystkie podstawy prawdziwej Wiary powinny zostać przywrócone w społeczności. Każdy człowiek powinien zdobyć pojecie o zmianie cykli i konieczności pozbycia się swojego ego, konieczności doskonalenia się w Bogu.

Lanelo 29 maja 2005
Rozmyślajcie nad tym, jak chcielibyście zobaczyć przyszłość waszego kraju.
Nie obawiajcie się wyrazić najbardziej fantastycznie wyglądających idei. Budujcie w swojej świadomości szczęśliwą przyszłość dla waszego kraju, waszej rodziny i dla siebie, potem zastanówcie się nad tym, co stanowi dla was szczęście. Co chcielibyście zmienić w swoim życiu, po to, by odczuwać ciągłe szczęście, pokój, harmonię, miłość.
Nawet tylko znajdując się w wywyższonym stanie świadomości, odrzucacie bolesne myśli i uczucia i stajecie się kanałem Światła w waszym świecie. Wyobrażajcie sobie, jak do waszych serc wpływa ciągły strumień czystej Boskiej Energii. Jesteście właścicielami tej Energii. I na was spoczywa pełna odpowiedzialność za to, by ta Energia pozostała czysta i święta.
Poczujcie, jak ta Energia wypełnia waszą aurę. Wasza aura poszerza się, wyrównuje się. Całe wasze ciało wchodzi w stan błogości, przyjemności. Odczuwacie pokój i pewność o swoją przyszłość. Rozumiecie, że Bóg opiekuje się wami w każdej minucie, dopóki jesteście na Ziemi. Trzeba tylko być czułym i wsłuchać się w rady, które otrzymujecie ze swojej Wyższej części.
Wasze wyższe Ja zawsze wie, co trzeba robić. Nie opierajcie się, wsłuchajcie się w jego rady, przyjmujcie jego pomoc w waszych ziemskich sprawach.
Gdy wypełnicie się uczuciem pokoju i miłości, spróbujcie rozprowadzić to uczucie w całym pomieszczeniu. Potem wasza aura niech poszerza się dalej i obejmuje już domy sąsiadów i całe miasto. Każdy człowiek, który trafia w pole waszej aury, staje się również taki spokojny, harmonijny i zrównoważony jak wy. Wszystkie złe i trwożne myśli opuszczają każdego człowieka, który znajduje się w zasięgu waszej aury.
Z każdym uderzeniem serca wasza aura poszerza się coraz bardziej. Z każdym waszym wdechem i wydechem zasięg waszej aury staje się coraz większy.
Możecie wyobrażać sobie, jak w polu zasięgu waszej aury trafia całe państwo i cała kula ziemska.
Cały świat odczuwa ciągły niedosyt Miłości, spokoju. Możecie obdarować swoją Miłością cały świat, każdą żywą istotę znajdującą się na planecie Ziemi.
Wyobraźcie sobie, jak dużo istot na planecie Ziemi potrzebuje waszej pomocy właśnie teraz. I fale Miłości wychodzące z waszego serca w tej chwili mogą zapobiec czyjejś śmierci lub ulżyć czyjemuś cierpieniu.
Obdarujcie waszą Miłością świat. Jest to rzecz, którą możecie wykonać dla świata, a która nie wymaga od was żadnych dodatkowych wysiłków.
Prześlijcie waszą miłość prezydentowi państwa. Prześlijcie waszą miłość wszystkim ludziom, którzy posiadają władzę i od których zależy zmiana w stanie waszego państwa.
Gdy człowiek odczuwa przesyłaną do niego Miłość, dodaje mu to siły i pewności w dokonaniu prawidłowych Boskich działań.
Módlcie się o to, by wasi zwierzchnicy otrzymali w swoich sercach Boską Mądrość, by się otworzyły ich serca na Boskie kierownictwo.
Stary porządek, w którym niewielu posiadało wszystko, a masa ludzi wiodła głodną egzystencję, już nie będzie mógł powrócić. Bowiem nie odpowiada na zapotrzebowania czasu.

Obecnie Wielkie Białe Bractwo jest otwarte na współpracę na poziomie państwowym ze wszystkimi rządami we wszystkich krajach świata.

Cyklopea 11 lipca 2006 r.
W starożytnych czasach na Ziemi były szkoły, w których uczono Boskiej Nauki. Przewiduję, że w bliskiej przyszłości nastąpi odnowienie tej tradycji na Ziemi. Do tego potrzebna jest taka zmiana w świadomości ludzi, żeby na poziomie państwowym szkoły te dostawały pełne wsparcie i stosowne uchwały oraz by weszły w państwowy program nauczania i wychowania dzieci i dorosłych.
Właśnie to zadanie jest ważne i oświadczam wam, że rząd tego państwa, który na oficjalnym poziomie uzna naszego posłannika i na poziomie państwowym zdąży zrealizować nasze plany, otrzyma całe nasze błogosławieństwo i pomoc. Jest to kolejny bardzo ważny krok w rozwoju na planecie Ziemi. Do teraz bowiem, mimo że liderzy różnych państw znajdowali się pod naszym wpływem, nasze kontakty były owiane tajemnicą i schowane przed oczyma ciekawskich. Teraz nastał moment, kiedy jesteśmy gotowi wyjść spod osłony tajemnicy i otwarcie udzielać naszej wiedzy i naszej Nauki. Sytuacja na planecie bowiem, obecnie sprzyja takiemu rozwojowi wydarzeń. Żeby się wam bardziej rozjaśniło, dodam, że jeszcze poprzedni posłannicy próbowali zrealizować kontakt na poziomie państwowym z rządami różnych krajów, lecz to się nie udało. Nie zrezygnowaliśmy z tych prób i oświadczamy teraz poprzez naszego posłannika, że Wielkie Białe Bractwo jest otwarte na współpracę na poziomie państwowym ze wszystkimi rządami we wszystkich krajach świata. Nie mamy już nic do ukrycia, skoro Prawda jest obwieszczana swobodnie poprzez Internet i jej głosiciele mają możliwość swobodnie obwieszczać Prawdę, nie będąc (za to) prześladowani. 

 

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia