Przenikanie się światów

Rzeczywisty świat - świat duchowy i świat fizyczny przenikają się nawzajem. Jedyną różnicą jest poziom wibracji tych dwóch światów. Nie widzimy Boskiego świata, ponieważ jest on bardzo subelny o bardzo wysokich częstotliwościach. Tak samo jak nie widzimy fal radiowych, czy nie słyszymy badzo wysokich dźwieków, ponieważ nasze zmysły nie mogą ich odebrać.
Jednak tak jak niektórzy lepiej słyszą czy widzą, tak samo są ludzie, którzy bardziej odczuwają subtelne energie. Ich wibracje są wyższe od przeciętnych ludzi, dlatego mogą lepiej się dostroić do boskiego świata.
Im więcej człowiek poświęca uwagi koncentrując się na duchowym świecie, tym więcej energii tam przesyła. Dzięki temu podnosi swoje wibracje i może bardziej go odczuwać i tym samym przybliżać.

Surija 21 grudnia 2006 r.
... przesłona, która dzieli nasze światy wciąż jest bardzo gęsta i zbyt dużo rzeczy, których można by uniknąć i zabezpieczyć (się przed nimi), nie leży w naszej mocy, bowiem nasze światy są bardzo odległe i oddalone jeden od drugiego i nie możemy tych rzeczy uniknąć. Nie dzieli nas odległość a poziom wibracji. Dlatego niestrudzenie powtarzamy wam o konieczności wywyższania poziomu waszej wibracji. Gdy wasze wibracje osiągną wyższy poziom, będziemy mogli być bliżej was i okazywać wam większą pomoc i wsparcie. Dlatego potrzeba wykorzystać wszelkie podręczne środki do podwyższania swoich wibracji. W waszym życiu są rzeczy, które zaniżają wasze wibracje oraz są inne rzeczy, które je podwyższają. Odnosi się to do wszystkiego. Jedzenie, ubiory, i wszystko co was otacza. Wasze mieszkania i wasze miasta są na bardzo niskim poziomie energetycznym. Dlatego, wybierając uważnie miejsca waszego postoju i sytuacji wokół was, automatycznie podwyższacie poziom swoich wibracji i stajecie się zdolni rozróżniać stany swojej świadomości, słyszeć dźwięki świata subtelnego i rozpoznawać naszą obecność.

Jezus 6 stycznia 2010r.
...większość ludzi nie może zrozumieć czemu potężni Nauczyciele nie mogą pojawić się w waszym świecie.
Niestety, tak to jest kochani. Możemy przebywać w waszym świecie bardzo rzadko i tylko na krótko. Na dodatek zachodzi to tylko wtedy gdy jest naczynie, gotowe do Służenia, które przygotowało siebie na tyle, że ja lub ktokolwiek z Nauczycieli możemy być obecni na jakiś czas w waszej świątyni.
W pozostałym czasie zasłona jest tak gęsta, że bezpośrednia obecność nie jest możliwa nawet w niewielkim stopniu.
Możemy wyrobić sobie zdanie o waszym świecie na podstawie kronik akaszy lub na podstawie waszych opowiadań, gdy trafiacie do świątyń eterycznych Bractwa podczas snu nocnego lub po przejściu.
Mówię wam o tym wszystkim, żebyście odczuli swoją odpowiedzialność za ten świat. Tylko człowiek we wcieleniu jest w stanie działać w waszym świecie. My możemy działać poprzez tego człowieka tylko, gdy on w całości podporządkował siebie Woli Boga i dobrowolnie wybrał poświęcenie swojego życia Służeniu.

Sanat Kumara 15 czerwca 2005
Przesyłam wam energię mojej uwagi. Wy przesyłacie mi energię waszej uwagi. Tym sposobem możemy wymieniać się energiami pomiędzy naszymi oktawami. Im więcej Istot Światła i im więcej jednostek znajdujących się we wcieleniu włączy się do tej wzajemnej wymiany energii, tym bliższe będą nasze światy.
Światy się jednoczą poprzez wymianę energii. W nasz świat nie mogą przenikać energie z waszego świata, które są zabarwione niedoskonałością. Tylko energie które niosą w sobie Dobro, i które są zabarwione Miłością są zdolne przeniknąć przez zasłony.
Nasze energie które nieustannie przesyłamy do waszego świata nie mogą być poczute przez większość ludzi, ponieważ są one zbyt subtelnym odczuciem. Wasze organy zmysłu nie mogą na razie odbierać tej energii. Najbardziej czułe jednostki jednak mogą odczuć nasze wibracje, nawet po deformacjach które zazwyczaj powstają kiedy energia przechodzi przez zasłony w waszym świecie. Jak doskonały by nie był przewodnik, każdy przewodnik naszej energii wprowadza zniekształcenia. Nie ma doskonałości w waszym świecie. Każdy człowiek którego wibracje zbliżają się do naszego świata, nie może dłużej znajdować się w waszym świecie.
Proces wzajemnego przenikania się naszych światów jest bardzo powolny i trwa miliony lat. Nie możecie natychmiast osiągnąć poziomu świadomości, właściwego dla naszego świata. Dla waszej świadomości byłoby to jak wybuch gwiazdy supernowej.
My również nie możemy pojawić się w waszym świecie. Dla nas jest to podobne do śmierci. Dlatego istnieje mnóstwo sposobów, które pozwalają nam przenikać w wasz świat pośrednio, wykorzystując te jednostki których, częstotliwości wibracji pozwalają nam być obecnymi w nich przynajmniej na bardzo krótki czas.
Wy również możecie przeniknąć do naszego świata. Im wyższy poziom świadomości osiągacie przez waszą medytację, do tym wyższych światów przenikacie.
Nie jesteście gęstymi istotami. Jeżeli odbieracie siebie jako gęste istoty, staje się to z powodu ograniczoności waszej świadomości. Raczej przypominacie chmury lub zagęszczania energetyczne, które mają możliwość przenikać lub przesączać się do naszego świata. Kiedy przenosicie swoją świadomość do naszego świata, on osiąga dla was taką gęstość, jaką posiada wasz świat fizyczny.

Możemy zbliżyć się do Boskiego świata poprzez przesyłanie miłości wyrażonej między innymi poprzez nasze modlitwy do istot duchowych, Wywyższonych Nauczycieli.

Matka Boska Maria, 13 czerwca 2005
Wyobraźcie sobie, że każda wasza modlitwa, skierowana do mnie, coraz bardziej pomniejsza zasłonę pomiędzy naszymi światami. Są obszary na kuli ziemskiej, gdzie siła waszych modlitw już dokonała obcowania pomiędzy naszymi światami na tyle na ile to możliwe tak iż możecie odczuwać mój dotyk i aromat róż którymi was obsypuje.
Nie możecie sobie wyobrazić tego cudu nie do opisania, który Pan nam daje. Za pomocą Miłości możemy usunąć wszelkie przeszkody, znajdujące się pomiędzy naszymi światami. Nie ma nic bardziej wywyższonego, przyjemniejszego i błogiego niż to obcowanie, które możemy podarować sobie nawzajem.
Jesteśmy po różnych stronach granicy dzielącej nasze światy. Lecz sama granica robi się coraz bardziej cienka pod wpływem wszystko wchłaniającej siły Miłości. Drodzy moi, nie ma przeszkód dla siły Miłości.
Miłość jest zdolna czynić cuda zarówno w waszym jak i w naszym świecie. Miłość jest siłą która może przenikać te zasłony pomiędzy światami.
Nasze światy znajdują się bardzo blisko siebie, bliżej niż potraficie sobie to wyobrazić. I nawet teraz podczas modlitwy możecie poczuć moją obecność. Nie ma Nauczyciela będącego bliżej ludzi na Ziemi niż ja.

Możemy uzyskać kontakt z istotami duchowymi poprzez maksymalne podniesienie swoich wibracji. Aby tego dokonać powinniśmy odizolować się od wszelkich zewnętrznych hałasów i przeszkód i w ciszy naszej modlitwy czy medytacji odczuwać subtelny świat. 

Jan Umiłowany 17 czerwca 2010
Jeśli jesteście szczerzy i oddani Bogu, to jest tylko kwestią czasu, kiedy usłyszycie nasz zew. Usłyszeć nasz zew, nasze wibracje w waszym świecie nie jest tak prosto. Dlatego musicie stale trzymać wasze ucho w gotowości do odbioru wibracji naszego świata i chronić go przed wszystkim, co może tłumić Boskie wibracje. W tym przypadku powinniście sami zadbać o to. My ze swojej strony robimy, co możemy.

Matka Boska Maria, 16 lipca 2010 r.
Czy wiecie, że wtedy wasza świadomość się uspokaja, wasze wibracje się podwyższają i po pewnym czasie stajecie się zdolni do odbierania naszych wibracji, a my możemy wlewać do waszego już na wpół pustego naczynia to, co jest wam potrzebne do waszego dalszego rozwoju. Również, gdy wezwiecie którąś z Istot Światła, mamy możliwość przebywać w waszej świątyni. Wtedy stajecie się naszymi oczami i uszami, rękami i nogami. Takim sposobem dajecie nam możliwość przenikać za zasłonę pomiędzy naszymi światami, której inaczej nie jesteśmy w stanie pokonać, żeby pracować dla realizacji Boskiego planu. Jest to współpraca błogosławiona przez Boga i wszystkie Niebiosa świętują, gdy jeszcze któryś z was przygotuje swoją świątynię i nauczy się coraz częściej wychodzić z morza iluzji i latać w niebiańskiej przestrzeni pod miłymi słonecznymi promieniami Boskiej świadomości.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia