Iluzja wokół nas

Nieustannie otrzymujemy Boską energię, która nas przenika. Od nas zależy co za jej pomocą stworzymy, czy będzie to Boskie dzieło przepełnione miłością, czy kolejna rzecz, która będzie służyć tylko naszemu ego. Cały nasz obecny świat stworzyliśmy naszymi myślami, jednak jest to tylko świat fizyczny, przejawiony. Nasz prawdziwy, realny świat, to świat duchowy, świat energii. Świat fizyczny stworzyliśmy, aby doświadczać Boga poprzez inną formę, poprzez fizyczność. Jest to świat, w którym przeplatają się wysokowibracyjne Boskie wzorce z przejawami niskich wibracji - iluzja, która tworzymy wykorzystując otrzymana Boską energię.

Surija z Wielkiego Słońca Centralnego 3 Stycznia 2006
Jesteście podobni do Boga i tak, jak Bóg stworzył cały wszechświat, tak wy tworzycie iluzje waszego świata za pomocą waszej swobodnej woli i waszej świadomości. Późnej jednak następuje moment przełomowy, kiedy czas już usunąć iluzje. W swojej świadomości wznosicie się do poziomu zrozumienia waszego Boskiego przeznaczenia i rozpoczynacie tu (w świadomości) proces rozdzielania tego, co realne od tego, co nierealne, tego, co Boskie od tego, co iluzoryczne.

Kuthumi 28 kwietnia 2006 r.
... im więcej ludzi uświadomi sobie, że otaczający ich świat jest gigantyczną iluzją, a przejaw tej gigantycznej iluzji jest całkowicie i w pełni określany przez kolektywną świadomość ludzkości, tym przytomniej zaczną odnosić się do waszych myśli, uczuć i uczynków. Ponieważ właśnie wy sami tworzycie wszystko wokół was, wszystkie okoliczności w waszym życiu. A to, że zmiany, które zaszły w waszej świadomości nie spieszą się z przejawianiem się na waszym świecie, jest spowodowane tylko bezwładnością materii, jej niemożliwością stawienia się natychmiastowo przed wami w swojej nowej formie.

Nasz świat jest śwatem dwoistym z jednej strony przejawia się piękno, dobro i miłość, z drugiej mamy zupełną odwrotność tego.
Dwie siły tworzą nasz świat, siły tworzące boskie wzorce i siły pomnażające iluzję boskości.
Wykorzystując Boską energię niestety aż w 90 procentach tworzymy nieboskie rzeczy i wzorce. Tylko w 10 procentach kreujemy rzeczy przepełnione dobrem i miłością, czyli bliskie Boskim wzorcom.

Sanat Kumara 13 marca 2005
Gdy tylko pojawi się nowy wynalazek, który z początku wydawał się nakierowany na dobro, stworzony dla wygody, prawie natychmiast siły iluzoryczne tego świata zaczynają opanowywać ten wynalazek do realizowania celów dokładnie odwrotnych. Weźcie dowolny przykład. Jeden z ostatnich wynalazków – Internet, dający ogromny stopień możliwości do prawie natychmiastowego kontaktowania się przez oceany i kontynenty. Tylko kilkadziesiąt lat wcześniej ludzki umysł wziąłby podobną możliwość za fantazję. A czym jest dziś wypełniony Internet? Zamiast nieść idee dobra, jest on w 90% zapełniony wątpliwymi wzorcami, spowodowanych dwoistością ludzkiego intelektu. Okruszki prawdy również można znaleźć w tym światowym systemie informacyjnym, dokładnie w takich samych proporcjach, w jakich znajduje się prawda w tym świecie. Jeden do dziesięciu. Tak, Prawda, Boska Prawda na tym świecie obecna jest tylko w 10%.

Kuthumi 29 czerwca 2005
...siły pomnażające iluzję fizycznego świata bardzo dobrze nauczyły się wykorzystywać wszystkie osiągnięcia nauki i techniki po to, żeby podtrzymywać w świadomości ludzi błędne stereotypy zachowania i błędne wzorce, którymi ludzie kierują się w swoim życiu.
Wszystko, na co nakierowany jest potężny przemysł współczesnego świata skierowane jest właśnie na to, żeby pomnożyć iluzję. Doskonalsze umysły ludzkości wysilają się, aby zmusić ludzi na skierowanie uwagi na wszystko, co pomnaża iluzję. Wiecie, że dokąd skierowana jest wasza uwaga, tam płynie wasza energia.
Dlatego nieuchronnie oglądając reklamowe filmy, reklamowe prospekty, afisze, automatycznie przyciągacie waszą energię do pomnożenia iluzji waszego świata.
Doskonałość przemysłu, wykorzystującego waszą Boską Energię dla pomnożenia iluzji, nie zna granic. Ludzie zabiegają o zdobywanie tych przedmiotów, które narzucane są ich świadomości z zewnątrz.
Rozpalają pragnienie posiadania pięknych bawidełek. Człowiek w pogoni za wszystkimi, wciąż nowymi rzeczami zmuszony jest tracić coraz więcej swojego wysiłku i energii. Nie starcza już mu uwalnianej przez Boga energii, i po to, żeby kontynuować tę pogoń napędza siebie usłużnie proponowanymi mu środkami dopingującymi i trankwilizatorami.
Już w wieku 40 lat większość ludzi tak jest spustoszona wewnętrznie tą niekończącą się pogonią za rzeczami i przyjemnościami, że wprost nie jest zdolna zmieścić w swojej świadomości tych spraw, o których mówi się w tych dyktandach.
Jednakże, wiek ludzi, u których następuje wewnętrzne spustoszenie, z każdym rokiem zmniejsza się. Wielu młodych ludzi od dzieciństwa włącza się do nieskończonej gonitwy za przyjemnościami i rzeczami tego świata. Ruch ten jest kontynuowany z życia na życie. Obecnie proces nacisku żądzy rzeczy i przyjemności osiągnął tak wysoki punkt rozpalenia namiętności, że mało kto wytrzymuje tę szaloną gonitwę za przyjemnościami i rozkoszami.

Pan Sziwa 21 czerwca 2011
Przed każdym z was w końcu powstanie pytanie: do czego mam dążyć, któremu światu mam oddać pierwszeństwo?
Znajdujecie się w przemijającym, iluzorycznym świecie tylko dotychczas, dopóki pragniecie w nim być. Wiele indywiduów mieszkających na Ziemi nawet nie zastanawia się nad tym, że istnieje inna rzeczywistość, świat niedostępny dla fizycznych zmysłów.
Jednak akurat ta rzeczywistość jest główna i zasadnicza, mimo że wam jest trudno uwierzyć w tę prawdziwą, Boską rzeczywistość. Dlatego najgłówniejsza kwestia, którą powinniście rozstrzygnąć dla samych siebie, jest taka: którą rzeczywistość wolę już teraz. Wielu będzie myślało, że czas odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie nadszedł, że mają jeszcze dość czasu, aby słodko spać w iluzji.
Umiłowani, nie. Właśnie teraz jest ten czas, kiedy powinniście w waszej świadomości wyznaczyć priorytety i dokonać wyboru. Od tego wydawałoby się abstrakcyjnego wyboru zależy wszystek dalszy przebieg ewolucji na planecie Ziemia.
Wyobraźcie sobie, że pracujecie w jakiejś firmie. Wasza firma ma pewne plany i cele. Jeśli pracujecie w tej firmie, powinniście podzielać jej plany i cele. Wtedy będziecie mogli uczestniczyć w działalności tej firmy i dla jej dobra realizować ogólne cele i zadania. A jeśli zaczniecie dążyć do innych celów, które nie pokrywają się z ogólnymi celami firmy, wtedy dla was istnieje ryzyko zwolnienia.
To jest analogia waszej obecnej sytuacji w świecie. Ja i inne Istoty Światła przychodzimy do was i regularnie przypominamy o tym, że żyjecie we Wszechświecie, który funkcjonuje według Praw właściwych temu Wszechświatu. Podstawowe Prawo tego Wszechświata to Służba bliźnim, Współczucie, Miłosierdzie oparte na bezwarunkowej Miłości i bezinteresowności.
To jest podstawa; te warunki zostały ustalone na starcie cyklu istnienia tego Wszechświata.
Jako istoty posiadające wolną wolę postanowiliście wprowadzić własne korekty do ogólnego planu rozwoju tego Wszechświata. Za bardzo skupiliście się na swoim ego i zaspakajaniu jego pragnień i zachcianek. Im więcej dostarczacie sobie przyjemności, tym coraz dalej odrywacie się od ogólnego zamysłu Stwórcy tego Wszechświata. Z czasem na tyle pogrążyliście się w stworzonej przez wasz własny umysł iluzji, że nawet nie wierzycie, że może istnieć inna rzeczywistość bazująca na Prawie Miłości i bezinteresowności.

Patrząc na nasz świat z boku można porównać go do gigantycznej sceny stworzonej przez Boga, na której możemy grać swoje role i jednocześnie przechodzić naukę.

Sanat Kumara 17 maja 2005
Umiejcie obserwować zdarzenia, zachodzące wokół was, jakby na wskroś ekranu, jakbyście uczestniczyli w teatrze, i otaczający was ludzie byli aktorami. Jeśli zastanowicie się nad sensem swojego życia, to rzeczywiście, przyszliście na ten świat, żeby odegrać i określoną rolę. W przeciągu życia wasze role mogą się zmieniać. Możecie grać nawet różne role w ciągu dnia. Ale odczucie grania nigdy nie powinno was opuszczać. Dlatego, że Bóg stworzył ten świat jako gigantyczną scenę, na której możecie grać swoje role i jednocześnie przechodzić naukę.
Jeśli będziecie mogli przez długi czas utrzymywać w swojej świadomości obraz sceny, na której gracie swoje role, to wkrótce będziecie mogli zrozumieć, że istnieje Reżyser całego tego ogromnego spektaklu. Zadaniem tego Reżysera nie jest zmuszanie was do grania według z góry napisanego scenariusza. Nie, w ramach Jego ogólnego zamysłu macie możliwość przejawiać własną twórczość. Możecie brać na siebie nowe role czy zmieniać te role, które wcześniej wykonywaliście. I nadejdzie moment, kiedy sprzykrzy się wam własna improwizacja i zwrócicie się wprost do Reżysera, i wejdziecie z Nim w twórcze stosunki. Spróbujecie zrozumieć Jego zamysł, a im głębiej będziecie pojmować zamysł Stwórcy, tym bardziej wasze działania będą zgodne z Jego zamysłem.
Znudzi wam się wypełniać te role, które z takim zadowoleniem graliście wcześniej, dlatego, że otwierająca się przed wami kurtyna zamysłu dla tego wszechświata będzie zaciekawiać i zajmować całą waszą uwagę. Czym bardziej będziecie przenikać te zamysły, tym coraz bardziej ważne role będziecie grać.
Postarajcie się w swoim życiu nie wychodzić poza ramy gry. Nie odczuwajcie zbyt serio wszystkiego, co was otacza. Zawsze pamiętajcie, że otaczająca was iluzja jest czasowa i stworzona tylko do czasu, póki wasza świadomość nie będzie zdolna zaglądnąć za tę iluzję i zobaczyć za nią realny Boski świat i rzeczywiste życie.
Prosta wiedza prawa karmy i Boskich Praw dla tego wszechświata o wiele skraca waszą drogę na Ziemi. Jednak, ludzkość w swojej większości woli studiować masę innych informacji i czysto ludzkich praw. Innymi słowy, ludzkość tak zaangażowała się w swoją grę, że przestała uświadamiać sobie, że to tylko gra.
Przychodzimy wciąż i wciąż, żeby przypomnieć o rzeczywistym świecie, i waszej misji i waszej drodze. Rzadko kto jest gotów oderwać swoją uwagę od iluzji i zwrócić uwagę na nasze słowa i naszą Naukę.
Wyobraźcie sobie aktorów, którzy tak weszli w rolę, że kontynuują granie, kiedy czas spektaklu się już skończył. Ludzkość teraz przypomina takich aktorów.

Naszym zadaniem jest rozpoznawanie w naszym świecie Boskich wzorców od ich znieksztalconych kopii. Dzięki temu będziemy mogli świadomie wybierać przebywanie wsród jak najwyższych wibracji, co pozwoli nam je podnosić.

Kuthumi 29 czerwca 2005
Spróbujcie na boku poobserwować tych ludzi, którzy tracą swojej bezcenne życia i darowaną im przez Boga energię do powiększania iluzji, gdyż wszystkie ich myśli i dążenia w całości skupione są na iluzorycznym świecie.
Waszym zadaniem jest uświadomić sobie wszystkie momenty waszego życia, w których tracicie swoją Boską Energię nie dla Boskich celów, ale dla celów tego świata. Nie ma nikogo poza wami, kto zmuszałby was kierować się ku kolejnemu świecidełku, czy otrzymywać zadowolenie z modnego koncertu, meczu piłkarskiego, czy odpoczynku z prestiżowym kurorcie. Wy i tylko wy sami zmuszacie się do gonitwy za wszystkimi tymi niepotrzebnymi rzeczami. Wasze pragnienia, wasz cielesny umysł, wszystko wewnątrz was, co jest nierealne, zniewala was.
Ten świat istnieje tylko w waszej świadomości, swoją świadomością podtrzymujecie istnienie tego świata. Dlatego powinniście przejść na nowy poziom świadomości i zrozumienia otaczającej was rzeczywistości po to, aby porzucić fizyczny świat i znaleźć Boską wolność. Tylko sami na osobności, w ciszy swojego serca możecie przyjąć to wyznaczone przez los dążenie.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia