Wszystko jest energią i posiada swoją wibrację.

Człowiek zbudowany jest z kilku bilionów komórek, które składają się z atomów. Te same atomy budują człowieka jak i zwierzęta, rośliny i minerały, jedyna różnica to ich odmienna konfiguracja.
Rozkładając atom na jeszcze mniejsze części dojdziemy do kwantu, który jest bardziej wibrującą cząsteczka energii niż ciałem stałym. Z tego wynika, że nie tylko nasze myśli, ale wszystko co widzimy, co istnieje tak naprawdę jest wibrującą energią.
Wszystko posiada swoja unikalną wibracje (nadaje na danej częstotliwości, tak jak fale radiowe o różnych częstotliwościach) - ludzie, zwierzęta, przyroda, minerały, jedzenie, ubrania, książki, kosmetyki, także nasze uczucia, słowa i czyny.
Różnica pomiędzy poszczególnymi przedmiotami i żywymi istotami to inna częstotliwość wibracji. Im rzeczy bardziej przepełnione są miłością i dobrem tym mają wyższe wibracje, natomiast im bardziej są oddalone od Boskiej miłości tym mają niższe wibracje.
Cały fizyczny świat jest doskonale poukładany. Planety krążące wokół słońca, gwiazdy, galaktyki, atomy budujące ciało człowieka, wszystko precyzyjnie działa dzięki Wyższej Inteligencji – Boga, który przenika cały Wszechświat i go organizuje. Każda cząsteczka i atom przepełniona jest Boską energia, która daje jej głębszy sens istnienia w odniesieniu do całego stworzenia.

Sanat Kumara 13 marca 2005
Wszystko, co was otacza, stanowi energię, wibrację.

Gautama Budda 1 lipca 2009 roku
Każdy człowiek stanowi swój skomplikowany układ. Składa się on nie tylko z ciała fizycznego lecz również z bardzo subtelnej jednakże materialnej substancji. Wszystko określa się poziomem rozwoju świadomości człowieka. Ludzie różnią się jeden od drugiego nawet na poziomie DNA, na poziomie genów i chromosomów. Czy znane są wam te terminy?
A więc, każdy człowiek niesie w sobie określoną składową energetyczną. Każdy człowiek posiada taki czy inny potencjał wewnętrzny który pozwala mu mieć taką czy inną przeważającą częstotliwość, która jest jemu właściwa.
Wasze ciało na przykład może określać podstawową częstotliwość wibracji. Wolicie taką czy inną żywność. I wasza żywność którą wolicie i spożywacie w takim czy innym stopniu określa wasz poziom wibracji. Na przykład jeśli spożywacie mięso i w ogóle bardzo nie odróżniacie rodzaju jedzenia, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć że wasza wibracja jest bardzo niska. Na poziom waszej wibracji wpływa nie tylko żywność, lecz i otoczenie, sytuacja, miejsce w którym żyjecie. Osobiście dlatego mieszkacie w takim miejscu, żeby wasze wibracje mniej więcej odpowiadały temu miejscu.
Wasze wibracje mogą zmieniać się bardzo w ciągu waszego życia. Wtedy gdy postanawiacie stać się wegetarianinem, rezygnujecie z papierosów, alkoholu słuchania nieodpowiedniej muzyki, to wasze wibracje nie natychmiast lecz stopniowo zaczynają się zmieniać. Czujecie się wtedy niekomfortowo we wcześniejszym, starym towarzystwie. Jakby was wypychano z towarzystwa, w którym pracujecie. Wszystko to jest sprawą wibracji. Przestajecie odpowiadać średniej wibracji wszystkiego co was otacza i zmusza to was do poszukiwań innej pracy, innego towarzystwa.

Matka Maria 11 czerwca 2010.
Ukochani, wszystko posiada pewne wibracje. Wszystko to wibracje. Wasz pokarm niesie pewne wibracje, wasza muzyka niesie pewne wibracje, architektura miast, rzeczy, przedmioty, z których korzystacie. Pewne rzeczy niosą pozytywne wibracje, inne – negatywne. Czasem jedna negatywna rzecz jest zdolna wyprowadzić was ze spokoju i harmonii.
Najbardziej należy wykazać ostrożność, gdy narażacie się działaniu włączonych telewizorów i radioodbiorników. Ciągle narażacie siebie na działanie wątpliwych wzorców, które na długo pozbawiają was szansy doświadczać Boskich stanów świadomości, harmonii z Boskim światem.

Kuthumi, 12 czerwca 2010r.
W wielu naszych przesłaniach ciągle mówimy o wibracjach i konieczności ich podnoszenia. To abstrakcyjne stwierdzenie posiada całkiem konkretne przejawienie w waszym świecie fizycznym. Gdybyście postarali się być bardziej ciekawi, to moglibyście zrozumieć, że wasza świecka nauka posiada dane o tym, że już dawno temu zrozumiała fenomen podwyższenia wibracji. I gdyby wyniki naukowych badań stały się szeroko popularne to doprowadziłoby to do wybuchu w waszej świadomości. A więc jesteście jeszcze bardziej zainteresowani, prawda?
Zapewniam, że wielu uczonych na świecie posiada do swojej dyspozycji dane o tym jak wibracje komórek ludzkich zmieniają się pod wpływem rodzaju życia, które prowadzi człowiek. Dane pokazujące, że wibracje te wskazują na stan zdrowia człowieka, a w szczególności na pracę podstawowych jego organów oraz układów.
Wszystko można zmierzyć i wszystko jest naukowo uzasadnione. Sam uczestniczyłem w przekazaniu wielu z tych naukowych odkryć w waszym świecie pracując z biologami i biofizykami.
Wibracja waszych komórek zmienia się bardzo silnie w zależności od tego, jakiego pokarmu używa człowiek, w jakich warunkach on mieszka, czy posiada on złe nawyki, a nawet czy ma skłonności słuchania muzyki niosącej w sobie wibracje nieharmonijne.

Jan Umiłowany 17 czerwca 2010
Każde wasze słowo posiada pewną wibrację i każde wasze słowo jest zabarwione przez wasz stan świadomości, w którym się znajdujecie, wymawiając Słowo.
Potrzebny jest pewien stan czucia i oderwania od doczesności tego świata, żeby zobaczyć przez słowa, które wymawiacie, waszą wewnętrzną istotę. Na podstawie tego, co mówicie i jak to mówicie, można dowiedzieć się o was praktycznie wszystkiego. Wibracje waszego głosu całkowicie oddają poziom rozwoju waszej świadomości.
Wasze słowa i dźwięki posłusznie odzwierciedlają stan waszych czterech niższych ciał.

Konfucjusz 16 grudnia 2009 roku
...świat to energia i nic po za energią. W zależności od częstotliwości ta energia może składać światy, podobne do waszego, tak zwane gęste światy. A ponieważ wszystko jest energią, jednocześnie z waszym światem istnieją inne światy, mające bardziej wysokie częstotliwości wibracji. Nie widzicie tych światow, tak jak my na przykład, znajdując się w naszym świecie, nie widzimy was. To jest oczywiste.
Mniej oczywiste jest, że różne punkty waszego świata mają różne wibracje. Różne kontynenty, różne kraje wibrują na własnych częstotliwościach. Przemieszczając się od jednego miejsca do innego miejsca na kuli ziemskiej, możecie to odczuć. Lecz możecie to odczuwać dopiero wtedy, gdy wyposażeni jesteście w narzędzia, które pozwalają wam na odczuwanie tego. Mam na myśli  wasz energetyczny aparat, wasze centra energetyczne, stopień odczuwania, którym władacie.

 

Aktualności | Przesłania | Opisy Mistrzów | Ostatnie przesłania | galeria | linki | Książki | Download | Moje artykuły | O mnie
Budowa Świata | Ludzka dusza | Prawo Karmy | Choroby i cierpienia | Religia, Bóg | Działania na planie fizycznym | Praca nad sobą | Pomoc innym i Ziemi
Nadchodzące zmiany | Służba wielkiemu białemu bractwu | Inne cywilizacje | Dodatki, ułaskawienia